Vergunningen Overbetuwe

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Overbetuwe. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Overbetuwe. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Schoolstraat 2 te Herveld
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Lingestraat 7 te Elst
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Linie 11 (Unit C1, kavel III) te Oosterhout
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Kadastraal bekend gemeente Elst, sectie N, nummer...
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Kostverloren 23 te Elst
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Linie 11 (Unit B, kavel III) te Oosterhout
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning lantaarnpalen Dorpsstraat tegenover de Takko en het...
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Bredestraat-Noord 19 te Herveld
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 52 te Zetten
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Ram 14 te Elst
Ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied, 1e Weteringsewal ongenummerd (ten oosten van nr. 6), Elst"
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Elst, Bemmelseweg 108”
Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied, Reethsestraat 33 en Tielsestraat ong. (tussen 22 en 28), Valburg”
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Kadastraal bekend gemeente Valburg, sectie L, nummer...
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Snodenhoeksestraat 16 a te Elst
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Grote Molenstraat 109 te Elst
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning tussen de A15 en de Betuwelijn ter hoogte van Valburg
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Kadastraal bekend gemeente Elsts, sectie K, perceelnummers...
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Mr. Troelstrastraat 2 te Elst
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Mr. Troelstrastraat 4 te Elst
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Binnenstraat 47 te Herveld
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Dorpsstraat 67 te Elst
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Schoutenkamp 29 te Heteren
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Boterhoeksestraat 15 te Heteren
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Schoutenkamp 11 te Heteren
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Steenbeekstraat ong. (Kadastraal bekend als gemeente...
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Rijnstraat 2 te Driel
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Johan de Wittstraat 5 te Elst
Besluit de grondprijzen verkoop en tarieven verhuur gemeente Overbetuwe 2020 gemeente Overbetuwe, eerste...
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Flessestraat 4 - 6 te Heteren
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Kadastraal bekend gemeente Overbetuwe, sectie B,...
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Kerkstraat 10 te Andelst
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Caro van Eijcklaan 25 te Elst
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Weiland 6 te Heteren
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Rijksweg-Noord 51 te Elst
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Tabaksland 1 te Heteren
Beleidsregel huishoudelijke hulp voor mantelzorgers en bij tijdelijke overmacht 2020 gemeente Overbetuwe
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Johan de Wittstraat 5 te Elst
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Zesmorgen 38 te Heteren
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Achterstraat 13 a te Randwijk
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Kweldam 9 te Oosterhout
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Caro van Eijcklaan 25 te Elst
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning De Hel 4 te Randwijk
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Oude Groenestraat 6 104 te Oosterhout
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Dorpsstraat 36 te Heteren
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Marshallstraat 1 te Zetten
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Mammoetstraat 1-3 te Zetten
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Boterhoeksestraat 5 te Heteren
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Bredeweg 71 te Randwijk
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Van Limburg Stirumstraat 22 te Elst