6.6

Vergunningen Overbetuwe

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Overbetuwe. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Overbetuwe. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente Overbetuwe - Verplaatsen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats van Bartókstraat naar Grote...
Onderwerp: Beleidsregel belonen gemeente Overbetuwe 2016
Onderwerp: Werktijdenregeling gemeente Overbetuwe 2016
Onderwerp: Regeling functiebeschrijving en -waardering gemeente Overbetuwe 2016
Onderwerp: wijzigingsregeling CAR/UWO gemeente Overbetuwe: Wet flexibel werken en Wet werken na de AOW-gerechtigde...
Onderwerp: wijzigingsregeling CAR/UWO gemeente Overbetuwe: Wijziging salarisbedragen Cao Gemeenten 2016-2017
Onderwerp: Besluit tot intrekking enkele lokale regelingen arbeidsvoorwaarden gemeente Overbetuwe 2014
Onderwerp: wijziging CAR/UWO gemeente Overbetuwe: verplaatsingskosten verhuisplichtige ambtenaren
Onderwerp: CAR/UWO gemeente Overbetuwe
Onderwerp: wijzigingsregeling CAR/UWO gemeente Overbetuwe: Technische wijzigingen CAR/UWO
Onderwerp: Regeling keuzemenu arbeidsvoorwaarden gemeente Overbetuwe 2016
Onderwerp: Subsidieregeling Lokale stimulering innovatie sociaal domein 2016
Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, Noordoever Strandpark Slijk-Ewijk
Wijziging bijlage 2 van de Regeling basisregistratie personen gemeente Overbetuwe
Gemeente Overbetuwe - Verkeersbesluit tot het instellen en verwijderen van diverse verkeersmaatregelen...
Gemeente Overbetuwe - Instellen algemene gehandicaptenparkeerplaats - Colosseum Elst
Gemeente Overbetuwe - Verplaatsen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Bellefleur Zetten
Onderwerp: wijzigingsregeling CAR/UWO gemeente Overbetuwe:
Onderwerp: wijzigingsregeling CAR/UWO gemeente Overbetuwe: Wijziging salarisbedragen Cao Gemeenten 2016-2017
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan en gewijzigd verleende omgevingsvergunning voor Elst, Rijksweg...
Gemeente Overbetuwe - Verkeersbesluit voor het plaatsen van tijdelijke verkeersmaatregelen in fase 8...
Gemeente Overbetuwe - Verkeersbesluit voor het plaatsen van tijdelijke verkeersmaatregelen in fase 7...
Gemeente Overbetuwe - Verkeersbesluit voor het plaatsen van tijdelijke verkeersmaatregelen in fase 5...
Gemeente Overbetuwe - Verkeersbesluit verwijderen verkeerstekens eindsituatie Elst Centraal - stationsomgeving...
Gemeente Overbetuwe - Verkeersbesluit voor het plaatsen van tijdelijke verkeersmaatregelen in fase 1...
Gemeente Overbetuwe - Verkeersbesluit voor het plaatsen van tijdelijke verkeersmaatregelen in fase 3...
Gemeente Overbetuwe - Verkeersbesluit voor het plaatsen van tijdelijke verkeersmaatregelen in fase 4B...
Gemeente Overbetuwe - Verkeersbesluit voor het plaatsen van tijdelijke verkeersmaatregelen in fase 6...
Gemeente Overbetuwe - Verkeersbesluit voor het plaatsen van tijdelijke verkeersmaatregelen in fase 2...
Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, Leedjes ongenummerd, Driel (realisatie natuur)
Gemeente Overbetuwe - Ontwerpbesluit voor het onttrekken van (delen van) wegen aan de openbaarheid in...
Gemeente Overbetuwe - Verkeersbesluit instellen verkeersmaatregelen eindsituatie Elst Centraal - stationsomgeving...
Gemeente Overbetuwe - Verkeersbesluit voor het plaatsen van tijdelijke verkeersmaatregelen in fase 4A...
Gemeente Overbetuwe - Verkeersbesluit instellen stopverbod - Valburgseweg Elst
Gemeente Overbetuwe - Verkeersbesluit afsluiting Stationsstraat Oosterhout ivm doorkomst vierdaagse 2016-2020...
Ontwerpbestemmingsplan Zetten, Hoofdstraat 88
wijziging CAR/UWO gemeente Overbetuwe: verplaatsingskosten verhuisplichtige ambtenaren
wijzigingsregeling CAR/UWO gemeente Overbetuwe: Wet flexibel werken en Wet werken na de AOW-gerechtigde...
Onderwerp: Subsidieregeling activiteiten van algemeen belang gemeente Overbetuwe
Onderwerp: Subsidieregeling fonds voor maatschappelijke initiatieven gemeente Overbetuwe 2016 (eerste...
Besluit tot intrekking van de Algemene subsidieregeling 2014 gemeente Overbetuwe 2016
Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, Grote Molenstraat ongenummerd, Elst (tussen 115 en 115b)
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Herveld, Binnenstraat ongenummerd (tussen 39 en 43)
Gemeente Overbetuwe - Verkeersbesluit diverse verkeersmaatregelen n.a.v. herinrichting - Dorpsstraat...
Gemeente Overbetuwe - Wijziging parkeerverbod weekmarkt - Dorpsstraat Elst
Gemeente Overbetuwe - Instellen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Halve Morgen Elst
Gemeente Overbetuwe - Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Regenboog Elst
Onderwerp: Wijzigingsverordening Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen gemeente Overbetuwe...
Onderwerp: Algemene subsidieverordening gemeente Overbetuwe
Gemeente Overbetuwe - verkeersbesluit instelling parkeerverbod - Patrijsstraat Driel