7.8

Vergunningen Overijssel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Overijssel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Overijssel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Definitieve beschikking aanwijzing zwemlocaties 2020
Kennisgeving ontwerpbesluit op een aanvraag van een vergunning Wet natuurbescherming voor de locatie...
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een vergunning Wet natuurbescherming voor de locatie Slaghekkenweg...
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een vergunning Wet natuurbescherming voor de locatie Stuwepad...
Kennisgeving ontwerpbesluit op een aanvraag van een vergunning Wet natuurbescherming voor de locatie...
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Duitslandweg 1 in Brucht
Kennisgeving ontwerpbesluit op een aanvraag van een vergunning Wet natuurbescherming voor de locatie...
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een vergunning Wet natuurbescherming voor de gehele provincie...
Provincie Overijssel Terinzagelegging Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan interne maatregelen Natura 2000-gebied...
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een omgevingsvergunning voor de locatie G. van der Muelenweg...
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Boldershoekweg 51 in Hengelo
Provincie Overijssel Terinzagelegging Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan Natura 2000-gebied Vecht- en...
Kennisgeving vuurwerk melding op 27 mei 2020 op de locatie Duivecatelaan 1 in Nijverdal
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Veldhoeveweg 1 in Dalfsen
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een omgevingsvergunning voor de locatie Buitenhavenweg 3 in...
Test
Provincie Overijssel - ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning - OLO 4716609 - Bedrijvenpark Twente 243...
Kennisgeving ontvangst melding besluit uniforme saneringen (BUS) voor de locatie A1-A35 knooppunt in...
Kennisgeving ontwerpbesluit op een aanvraag van een vergunning Wet natuurbescherming voor de locatie...
Kennisgeving ontvangst melding besluit uniforme saneringen (BUS) voor de locatie Stoevelaarsweg 1a in...
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een vergunning Wet natuurbescherming voor de locatie Vilsterse...
Kennisgeving ontwerpbesluit op een aanvraag van een vergunning Wet natuurbescherming voor de locatie...
Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een vergunning Wet natuurbescherming voor de locatie Schipgravenweg...
Wijziging subsidieplafonds 2020 voor de paragrafen 2.10, 2.13, 3.3, 4.2, 6.7.3, 6.34, 6.35 en 8.4
Kennisgeving ontwerpbesluit op een aanvraag van een vergunning Wet natuurbescherming voor de locatie...
Provincie Overijssel, Kennisgeving m.e.r.-beoordelingsbesluit Provincie Overijssel Dijkversterking Stenendijk...
Kennisgeving besluit op het instemmen met een evaluatie van een bodemsanering volgens het besluit uniforme...
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een vergunning Wet natuurbescherming voor de locatie Ottershagenweg...
Kennisgeving ontwerpbesluit op een aanvraag van een vergunning Wet natuurbescherming voor de locatie...
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een vergunning Wet natuurbescherming voor de locatie Eibergsestraat...
Provincie Overijssel – verleende omgevingsvergunning – OLO 5053867 - Danzigweg 23 te Deventer
Kennisgeving ontwerpbesluit op een aanvraag van een vergunning Wet natuurbescherming voor de locatie...
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een vergunning Wet natuurbescherming voor de locatie Löhnislaan...
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een vergunning Wet natuurbescherming voor de locatie Zandbelterweg...
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een vergunning Wet natuurbescherming voor de locatie Speelmansweg...
Kennisgeving ontwerpbesluit op een aanvraag van een vergunning Wet natuurbescherming voor de locatie...
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een vergunning Wet natuurbescherming voor de locatie Haarstraat...
M.e.r.-beoordeling ontgrondingen
Kennisgeving ontwerpbesluit op een aanvraag van een vergunning Wet natuurbescherming voor de locatie...
Kennisgeving ontwerpbesluit op een aanvraag van een vergunning Wet natuurbescherming voor de locatie...
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een vergunning Wet natuurbescherming voor de gehele provincie...
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een ontheffing tijdelijk en uitzonderlijk gebruik (TUG) voor...
Kennisgeving ontwerpbesluit op een aanvraag van een vergunning Wet natuurbescherming voor de locatie...
Kennisgeving ontwerpbesluit op een aanvraag van een vergunning Wet natuurbescherming voor de locatie...
Kennisgeving ontwerpbesluit op een aanvraag van een vergunning Wet natuurbescherming voor de locatie...
Kennisgeving ontwerpbesluit op een aanvraag van een vergunning Wet natuurbescherming voor de locatie...
Kennisgeving ontwerpbesluit op een aanvraag van een vergunning Wet natuurbescherming voor de locatie...
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een vergunning Wet natuurbescherming voor de locatie Rembrandkade...
Provincie Overijssel– aanvraag omgevingsvergunning – OLO 5073023 - SUEZ Recycling en recovery - Bedrijvenpark...