6.6

Vergunningen Overijssel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Overijssel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Overijssel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Kennisgeving besluit op ontheffing tijdelijk en uitzonderlijk gebruik (TUG), Oosterhofweg in Rijssen
Kennisgeving besluit op ontheffing tijdelijk en uitzonderlijk gebruik (TUG), Denekamperstraat 74 in Agelo
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een omgevingsvergunning WABO voor de locatie Boldershoekweg...
Kennisgeving besluit op ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit, Parkweg 1 in Enschede
Kennisgeving besluit op vergunning Wet natuurbescherming, Westerlaan in Zwolle
Kennisgeving besluit op ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit, Parkweg 1 in Enschede
Kennisgeving besluit op aanvraag ontheffing Wet natuurbescherming Zwolseweg 180 in Deventer
Kennisgeving besluit op het instemmen met een evaluatie van een bodemsanering volgens het besluit uniforme...
Kennisgeving ontvangst melding besluit uniforme saneringen (BUS) voor de locatie Hazendammerweg 2a in...
Openstelling en subsidieplafond POP3 voor 3.10 Regeling niet productieve investeringen voor biodiversiteit,...
Kennisgeving besluit op een aanvraag ontheffing Wet natuurbescherming voor het gebied ‘Dikkers’ in Hengelo
Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017
Kennisgeving ontvangst melding besluit uniforme saneringen (BUS) voor de locatie Merelstraat 13 in Goor
Kennisgeving besluit op het instemmen met een evaluatie van een bodemsanering volgens het besluit uniforme...
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Boldershoekweg 51, 7554RT Hengelo
Kennisgeving ontwerpbesluit op vergunning Wet natuurbescherming, Montageweg 2, 7451PN Holten
Kennisgeving besluit op ontheffing tijdelijk en uitzonderlijk gebruik (TUG) voor de locatie Dams Wichertsweg...
Kennisgeving ontwerpbesluit op vergunning Wet natuurbescherming voor de locatie Kanaaldijk-noord 6 inDalfsen
Kennisgeving ontwerpbesluit voor een vergunning Wet natuurbescherming voor de locatie Paterswal 6 in...
Kennisgeving ontvangst vuurwerkmelding voor de locatie Schout Doddestraat 46b in Vriezenveen
Kennisgeving besluit op een wijzigingsverzoek ontheffing soortenbescherming, nabij Wierdensestraat 157h...
Kennisgeving besluit op het instemmen met een evaluatie van een bodemsanering volgens het besluit uniforme...
Kennisgeving ontvangst vuurwerkmelding voor de locatie Spanjaardsdijk 102 in Lettele
Kennisgeving besluit voor een ontwerpvergunning Wet natuurbescherming voor de locatie, Denekamperweg...
Ontwerp projectplan Waterwet, m.e.r.-beoordelingsbeslissing en ontwerpbesluit Wnb Dijkversterking Stenendijk...
Provincie Overijssel terinzagelegging Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan Natura 2000 gebied Springendal...
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een wijziging tenaamstelling vergunning Wet natuurbescherming...
Kennisgeving op een aanvraag ontheffing Wet natuurbescherming voor de locatie, Eeserwold bedrijventerrein...
Kennisgeving besluit voor een ontwerpvergunning Wet natuurbescherming voor de locatie, Agelerweg 13,...
Kennisgeving besluit voor een Ontheffing Wet natuurbescherming voor de locatie, Zwartendijk 8 in Kampen
Kennisgeving ontvangst vuurwerkmelding voor de locatie, Holtweg Deuningen
Kennisgeving ontvangst vuurwerkmelding op de locatie, Luttenbergerweg 31 Haarle
Kennisgeving op een aanvraag ontheffing Wet natuurbescherming voor de locatie, Noetselerbergweg 20 Nijverdal
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Almeloses­traat 3 in Almelo
Kennisgeving besluit op aanvraag intrekking vergunning Wet natuurbescherming voor de locatie, Korenmolenweg...
Kennisgeving besluit op het instemmen met een evaluatie van een bodemsanering volgens het besluit uniforme...
Kennisgeving besluit omgevingsvergunning voor Hoge Dijkje 2 in Nijverdal
Kennisgeving ontvangst aanvraag prv-od-wabo, Boldershoekweg 51, 7554RT Hengelo
Kennisgeving besluit voor een vergunning Wet natuurbescherming voor de locatie Beldsweg 29 in Ambt Delden
Kennisgeving besluit op een aanvraag voor een vergunning Wet natuurbescherming voor de locatie, de Leiding...
Kennisgeving besluit voor een vergunning Wet natuurbescherming voor de locatie, Korte Smienkweg 10 in...
Kennisgeving besluit voor een vergunning Wet natuurbescherming voor de locatie, Industrieweg 23 Olst
Kennisgeving besluit op een aanvraag voor een vergunning Wet natuurbescherming voor de locaties Lage...
Kennisgeving besluit op aanvraag voor een vergunning Wet natuurbescherming voor de locatie, Ootmarsumseweg...
Kennisgeving besluit op een aanvraag voor een vergunning Wet natuurbescherming voor de locatie, Rheezerveenseweg...
Provincie Overijssel– aanvraag omgevingsvergunning – OLO 6281985 - Gasunie Transport Services B.V. -...
Kennisgeving besluit voor een vergunning Wet natuurbescherming voor de locatie, Duinigermeerweg 12 in...
Provincie Overijssel - ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning - OLO 5203233 - Vervanging koelinstallatie...
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een vergunning Wet natuurbescherming voor de locatie, Nieuwleusenerdijk...
Kennisgeving besluit ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit voor de locatie, Constructieweg in Holten