Vergunningen Overijssel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Overijssel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Overijssel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
PROVINCIE OVERIJSSEL - Besluit uitvoeringscommissie landinrichting Blokzijl-Vollenhove inzake detail
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een ontheffing Wet natuurbescherming voor de locatie complex 208 in Zwolle detail
MANDAATBESLUIT detail
Kennisgeving ontwerpbesluit op een aanvraag van een omgevingsvergunning voor de locatie Ommerweg 69 te Rheezerveen detail
Kennisgeving besluit op het instemmen met een evaluatie van een bodemsanering voor de locatie Eschstraat 4 in Oldenzaal detail
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een vergunning Wet natuurbescherming voor de locatie diverse locaties verspreid over natuurgebied De Wieden detail
provincie - Overijssel - kruising N737/N342 detail
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een ontheffing tijdelijk en uitzonderlijk gebruik (TUG) voor de locatie Dams Wichertsweg 4 in Bentelo detail
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een ontheffing tijdelijk en uitzonderlijk gebruik (TUG) voor de locatie Beldsweg 7a in Ambt Delden detail
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een ontheffing tijdelijk en uitzonderlijk gebruik (TUG) voor de locatie Gunnerstraat 39 in Weerselo detail
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een ontheffing tijdelijk en uitzonderlijk gebruik (TUG) voor de locatie Manderveenseweg 47 in Manderveen detail
Procedurebesluit bezwaar, administratief beroep en klachten Overijssel 2019 detail
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Oude Rijksweg 395 in Rouveen detail
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning IJsseldijk 42 in Kampen detail
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een omgevingsvergunning voor de locatie Bedrijvenpark Twente 237 in Almelo detail
Provincie Overijssel - Kennisgeving aanwijzing vervanging secretaris detail
Kennisgeving melding vuurwerkevenement op 1 september 2019 op de locatie Koersendijk 3 in Nijverdal detail
(her)benoeming Uitvoeringscommissie landinrichting Noordwest-Overijssel deelgebied Blokzijl-Vollenhove en herbenoeming voorzitter landinrichting Noordwest-Overijssel detail
Wijziging subsidieplafond 2019 voor de regelingen 4.1, 7.2 en 7.4 detail
Wijziging subsidieplafond 2019 voor regeling 3.6 detail
Wijziging subsidieplafond POP3 regeling 3.9 detail
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een ontheffing Wet Natuurbescherming houtopstanden voor 5 locaties binnen de Landinrichting Staphorst detail
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een ontheffing Wet natuurbescherming voor de gehele provincie Overijssel detail
Kennisgeving melding vuurwerkevenement op 7 september 2019 op de locatie Hazemeijerstraat 400 detail
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een omgevingsvergunning voor de locatie Boldershoekweg 51 in Hengelo detail
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een ontheffing Wet Natuurbescherming houtopstanden voor de locatie met kadastraal perceelnummer Ambt Delden E4048 detail
Kennisgeving besluit MER beoordeling procedure voor de locatie Landinrichting Staphorst detail
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een ontheffing tijdelijk en uitzonderlijk gebruik (TUG) voor de locatie weiland aan het einde van de Oude Wetering in Zwolle detail
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een onthefffing Wet natuurbescherming voor de locatie Sportveldenlaan 28 in Deventer detail
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Duitslandweg 1 in Brucht detail
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een omgevingsvergunning voor de locatie Oude Rijksweg 395 in Rouveen detail
Kennisgeving melding vuurwerk 27 augustus 2019 Industrieweg 16 te Hasselt detail
Kennisgeving ontwerpbesluit op een aanvraag van een vergunning Wet natuurbescherming voor de locatie De Rietlanden 34 in Giethoorn detail
Kennisgeving ontvangst melding besluit uniforme saneringen (BUS) voor de locatie Rijksstraatweg 76 in Olst detail
Provincie Overijssel - Besluit om schepen toe te staan aan te meren in vaarweg Giethoornsemeer - kanaal Steenwijk/Ossenzijl gedurende maximaal 1 uur tussen km. 12.617 en km. 12.630 detail
Kennisgeving aangepast besluit op een aanvraag van een ontheffing Wet natuurbescherming voor de locatie Kranenburgweg 8 in Zwolle detail
Kennisgeving Melding vuurwerk 21-08-2019 Johannes Postweg 1 Havelte detail
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een ontheffing Wet natuurbescherming voor de locatie Acaciastraat, Lijsterbesstraat en Bloemstraat in Steenwijk detail
Kennisgeving ontwerpbesluit op een aanvraag van een omgevingsvergunning voor de locatie Haatlandhaven 6 in Kampen detail
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Boldershoekweg 51 in Hengelo detail
Kennisgeving ontvangst melding besluit uniforme saneringen (BUS) voor de locatie 1e Zomerdijk 3-5 in Diepenheim detail
Kennisgeving ontvangst melding besluit uniforme saneringen (BUS) voor de locatie Haven 4 in Goor detail
Provincie Overijssel – Verlengingsbesluit omgevingsvergunning - OLO 4511667- Langestraat 167 te Delden detail
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een ontheffing Wet Natuurbescherming houtopstanden voor de locatie Perceel Vriezenveen en Hardenberg detail
Provincie Overijssel – Verlengingsbesluit omgevingsvergunning - OLO 4392887- Boortorenweg 7 te Hengelo detail
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een ontheffing tijdelijk en uitzonderlijk gebruik (TUG) voor de locatie Denekamperweg in Geesteren detail
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een Waterwetvergunning voor de locatie Westerlaan 51 in Zwolle detail
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning zuidzijde van de Nieuwleusenerdijk in Zwolle detail
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een omgevingsvergunning voor de locatie zuidzijde van de Nieuwleusenerdijk in Zwolle detail
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een omgevingsvergunning voor de locatie Zweedsestraat 1A in Deventer detail