7.4

Vergunningen Overijssel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Overijssel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Overijssel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een ontheffing Wet natuurbescherming voor het woningbouwplangebied...
Verlenging beslistermijn op een aanvraag omgevingsvergunning het milieuneutraal veranderen van de inrichting,...
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning locatie Coevorderweg 46a in Balkbrug
Provincie Overijssel - Verkeersbesluit N733 - Enschede Landweerweg/Deventerweg en tussen km. 3.5 en 3.7
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een vergunning Wet natuurbescherming voor de locatie H.J.Ph....
Kennisgeving ontwerpbesluit op een aanvraag van een vergunning Wet natuurbescherming voor de locatie...
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een vergunning Wet natuurbescherming voor de locatie Oude Wetering...
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een ontheffing tijdelijk en uitzonderlijk gebruik (TUG) voor...
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een ontheffing tijdelijk en uitzonderlijk gebruik (TUG) voor...
Kennisgeving ontwerpbesluit op een aanvraag van een vergunning Wet natuurbescherming voor de locatie...
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een vergunning Wet natuurbescherming voor de locatie Johannahoeve...
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een vergunning Wet natuurbescherming voor de locatie Laagseweg...
Verleende omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht reguliere voorbereidingsprocedure...
Verlenging beslistermijn op een aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van Ecoduct Vlierbelten (KW14)...
Kennisgeving besluit op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de locatie Lonnekerbrugstraat...
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een ontheffing Wet Natuurbescherming houtopstanden voor een...
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een vergunning Wet natuurbescherming voor de locatie Nieuwe...
Kennisgeving ontwerpbesluit op een aanvraag van een vergunning Wet natuurbescherming voor de locatie...
Kennisgeving ontwerpbesluit op een aanvraag van een vergunning Wet natuurbescherming voor het project...
Kennisgeving besluit op het vaststellen van de ernst en spoedeisendheid van een bodemverontreiniging...
Kennisgeving besluit vormvrije MER-beoordeling voor de locatie dijkvak Reeve nabij Kampen
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een vergunning Wet natuurbescherming voor de locatie Veneweg...
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een vergunning Wet natuurbescherming voor de locatie op een...
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een ontheffing Wet Natuurbescherming houtopstanden (Airport...
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een ontheffing Wet Natuurbescherming houtopstanden voor de...
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een vergunning Wet natuurbescherming voor de realisatie van...
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Boldershoekweg 51 in Hengelo
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een vergunning Wet natuurbescherming voor de locatie Ootmarsumsestraat...
Kennisgeving ontwerpbesluit op een aanvraag van een vergunning Wet natuurbescherming voor de locatie...
Kennisgeving
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een vergunning Wet natuurbescherming voor de locatie Bremmelerstraat...
Kennisgeving melding vuurwerkevenement op 17 augustus 2020 en 18 augustus 2020 op de locatie den Alerdinckweg1...
Provincie Overijssel - Ondermandaat implementatie en beheer concessie IJssel-Vecht
Kennisgeving melding vuurwerkevenement op 25 augustus of 26 augustus 2020 op de locatie Coevorderweg...
Wijzigen subsidieplafond 2.3 Regeling Uitvoering LEADER projecten
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een vergunning Wet natuurbescherming voor de locatie Dalmsholterweg...
Kennisgeving ontvangst melding besluit uniforme saneringen (BUS) voor de locatie Ambachtsstraat 8A in...
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een vergunning Wet natuurbescherming voor de locatie Haarweg...
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een vergunning Wet natuurbescherming voor de locatie Kruispunt...
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een vergunning Wet natuurbescherming voor de locatie Munsterdijk...
Kennisgeving ontwerpbesluit op een aanvraag van een vergunning Wet natuurbescherming voor de locatie...
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een vergunning Wet natuurbescherming voor de locatie Boxbergerweg...
Kennisgeving ontwerpbesluit op een aanvraag van een vergunning Wet natuurbescherming voor de locatie...
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een vergunning Wet natuurbescherming voor de locatie Randweg...
Kennisgeving Melding vuurwerkevenement op 15 augustus 2020 op de locatieWeg over Sandbergsveld 2 te Lettele.
Kennisgeving ontvangst melding besluit uniforme saneringen (BUS) voor de locatie Woldweg 6a in IJsselmuiden
Provincie Overijssel - Besluit Goedkeuring Uitgangspuntendocument - Genuakade 4 te Kampen
Kennisgeving besluit vormvrije MER-beoordeling voor de locatie Oldenzaalseweg 134-136 te Fleringen.
Kennisgeving ontvangst melding besluit uniforme saneringen (BUS) voor de locatie Nieuwe Sluisweg 5 in...
Kennisgeving ontwerpbesluit op een verzoek verlengen geldigheidsduur natuurvergunning polder Scheerwolde