Vergunningen Overijssel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Overijssel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Overijssel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een ontgrondingsvergunning voor de locatie Goorseweg 27 in Enter
Kennisgeving Vuurwerkevenement op 16 november 2019 op de Welnaweg 100 te Enschede
Reglement Prijsvraag Groen, Groener, Groenst – De groenste sportclub van Overijssel
Beleidsregel Natuur Overijssel 2017
Provincie Overijsel - Verleende Omgevingsvergunning - OLO 4609907 - Langestraat 167 te Delden
Kennisgeving melding vuurwerkevenement op 9 november 2019 op de locatie Zomerweg te Goor
Omgevingsverordening Overijssel 2017
Kennisgeving melding vuurwerkevenement op 8 november 2019 op de locatie Zomerweg te Goor
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een omgevingsvergunning voor de locatie Duitslandweg 1 in Brucht
Kennisgeving besluit op aanmeldingsnotitie m.e.r. voor de locatie Buurserbeek te Buurse
Openstelling regeling 3.4 en verlenging periode 2.4
Regeling POP3 subsidies provincie Overijssel
Kennisgeving melding vuurwerkevenement op 9 november 2019 op de locatie Weerseloseweg 370 in
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Rieteweg 21 in Zwolle
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een ontheffing Wet natuurbescherming voor de locatie Rielerenkweg...
Provincie Overijsel - Verleende Omgevingsvergunning - OLO 4511667 - Langestraat 167 te Delden
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een ontheffing tijdelijk en uitzonderlijk gebruik (TUG) voor...
Kennisgeving melding vuurwerkevenement op 6 november 2019 op de locatie Ekersdijk te Enschede
Besluit GS tot vaststelling correctiefactor voor het landinrichtingsproject
Provincie Overijssel terinzagelegging gewijzigd vastgesteld PIP Natura 2000 Boetelerveld
Provincie Overijssel – verleende omgevingsvergunning – SUEZ Recycling en Recovery - OLO 4527713 - Bedrijvenpark...
Kennisgeving ontvangst melding besluit uniforme saneringen (BUS) voor de locatie Beekdorpweg 10 in WEERSELO
Subsidieplafond 2019 voor paragraaf 6.17
Provincie Overijssel- Besluit GS tot vaststelling correctiefactor voor het landinrichtingsproject Noordwest...
Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een ontheffing grondwaterbescherming voor de locatie Popovstraat...
Wijziging subsidieplafond 2019 voor de paragrafen 3.10, 6.2, 6.19 en 6.26
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een omgevingsvergunning voor de locatie IJsseldijk 42 in Kampen
Kennisgeving besluit op het instemmen met een evaluatie van een bodemsanering volgens het besluit uniforme...
Kennisgeving besluit op het instemmen met een evaluatie van een bodemsanering volgens het besluit uniforme...
Kennisgeving besluit op het instemmen met een evaluatie van een bodemsanering volgens het besluit uniforme...
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een ontheffing Wet natuurbescherming voor de locatie Wijk Tichelwerk...
Provincie Overijssel - verkeersbesluit N765 - Frieseweg Kampen
2019/0329071
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een ontheffing Wet natuurbescherming voor de gehele provincie...
Kennisgeving besluit op het instemmen met een evaluatie van een bodemsanering volgens het besluit uniforme...
Kennisgeving besluit op het instemmen met een saneringsplan voor de locatie Bathemerweg 16 in Haarle
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een vergunning Wet natuurbescherming voor de voortzetting/wijziging/uitbreiding...
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning IJsseldijk 42 in Kampen
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een ontbrandingstoestemming vuurwerk voor de locatie Visvijver...
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een ontheffing tijdelijk en uitzonderlijk gebruik (TUG) voor...
Kennisgeving melding vuurwerkevenement op 26 oktober 2019 op de locatieTwekkelerweg 327 in Hengelo
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een ontbrandingstoestemming vuurwerk voor de locatie J.C. Kellerlaan...
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een het instemmen met een afwijking op een saneringsplan voor...
Kennisgeving melding vuurwerkevenement op 26 oktober 2019 op de locatie Deurningerstraat 22 Deurningen
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Oude Rijksweg 395 in Rouveen
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een ontgrondingsvergunning voor de locatie Rheeze
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een ontheffing Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en...
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een vergunning Wet natuurbescherming voor diverse locaties in...
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een omgevingsvergunning voor de locaties Krimweg 4-4a/Slagenweg...