7.4

Vergunningen Overijssel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Overijssel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Overijssel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een ontheffing Wet Natuurbescherming houtopstanden voedselbos...
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een ontheffing Wet natuurbescherming voor de locatie Boerlestraat...
Kennisgeving melding vuurwerkevenement op 26 februari 2021 op de locatie Bruine Hoopsweg 6 in
Procedurele wijzigingen aanvragen Wet natuurbescherming onderdeel
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een ontheffing Wet natuurbescherming voor de locaties Van Hogendorpware,...
Kennisgeving ontvangst melding besluit uniforme saneringen (BUS) voor de locatie Knoefweg 16 in Haaksbergen
Kennisgeving opdracht Wet natuurbescherming voor de bestrijding van een vastgesteld aantal soorten invasieve...
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Dorpsstraat 68 in Den Ham
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Almelosestraat 3 in Zenderen
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een ontheffing Wet Natuurbescherming houtopstanden voor de...
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een ontheffing grondwaterbescherming voor de locatie Lemselosestraat...
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een vergunning Wet natuurbescherming voor de locatie Sibculoseweg...
Kennisgeving ontvangst melding besluit uniforme saneringen (BUS) voor de locatie St. Plechelmusplein...
Kennisgeving ontvangst melding besluit uniforme saneringen (BUS) voor de locatie Hamelweg 16 in Wijhe
Kennisgeving ontvangst melding besluit uniforme saneringen (BUS) voor de locatie Haven 12 in Goor
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een omgevingsvergunning voor de locatie Jollesweg 4 in Almelo
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een ontheffing Wet natuurbescherming voor de locatie Gemeenteweg...
Kennisgeving besluit op een aanvraag tot intrekking van een vergunning Wet natuurbescherming voor de...
Kennisgeving ontvangst sloopmelding G van der Muelenweg 2 in Nijverdal
Provincie Overijssel - verleende Omgevingsvergunning – OLO - herstelbesluit ambtshalve aanpassen voorschriften...
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een ontheffing Wet natuurbescherming voor de locatie aan de...
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een ontheffing Wet natuurbescherming voor de locatie Belterweg,...
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een ontheffing Wet natuurbescherming voor de locatie De Cartouwe...
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een ontheffing Wet Natuurbescherming houtopstanden voor de locatie...
Kennisgeving besluit op een aanvraag wijziging tenaamstelling van een vergunning Wet natuurbescherming...
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een ontheffing Wet natuurbescherming voor de locatie ten noordoosten...
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een ontheffing Wet Natuurbescherming houtopstanden voor de locatie...
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een ontheffing Wet Natuurbescherming houtopstanden voor de kadastrale...
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een ontheffing Wet Natuurbescherming houtopstanden voor kadastraal...
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een ontheffing Wet natuurbescherming voor de locatie Morsweg...
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een ontheffing Wet natuurbescherming voor de locatie woonwijk...
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een ontheffing Wet natuurbescherming voor de locaties Havezateweg...
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een wijziging ontheffing Wet natuurbescherming voor de locaties...
Kennisgeving ontwerpbesluit op een aanvraag van een intrekking vergunning Wet natuurbescherming voor...
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een ontheffing Wet Natuurbescherming houtopstanden voor kadastraalperceel...
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een ontheffing Wet Natuurbescherming houtopstanden voor de kadastrale...
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een ontheffing Wet Natuurbescherming houtopstanden voor kadastraal...
Provincie Overijssel - melding Activiteitenbesluit milieubeheer - Vilsterse Allee 11 a te Vilsteren
Kennisgeving besluit op het instemmen met een evaluatieverslag van een bodemsanering volgens het besluit...
Kennisgeving ontwerpbesluit op een aanvraag intrekken vergunning Wet natuurbescherming op verzoek vergunninghouder...
Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017
Kennisgeving ontwerpbesluit op een aanvraag verzoek intrekken vergunning Wet natuurbescherming voor de...
Kennisgeving ontwerpbesluit op het instemmen met een evaluatieverslag van een bodemsanering voor de locatie...
Provincie Overijssel - verleende Omgevingsvergunning – OLO 4769905 - Revisievergunning milieu en bouw...
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een ontheffing Wet natuurbescherming voor de locatie Keizerslanden...
Kennisgeving ontwerpbesluit op een aanvraag van een vergunning Wet natuurbescherming voor de locatie...
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een ontheffing Wet natuurbescherming voor de locatie Diezerstraat...
Wijziging subsidieplafonds 2021 voor de paragrafen 4.10, 5.5, 6.23 en 10.5
Kennisgeving ontvangst melding besluit uniforme saneringen (BUS) voor de locatie Irisstraat 37 in Goor
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een ontheffing Wet natuurbescherming voor de locatie Bataafse...