Vergunningen Overijssel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Overijssel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Overijssel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

vergunning Datum start Datum einde
Kennisgeving besluit op aanvraag ontheffing brede landbouwvoertuigen op diverse provinciale wegen 22-09-2022 22-11-2022 Details
Kennisgeving besluit op ontheffing evenement op of aan de weg, op de N749, N751 en N752 21-09-2022 21-11-2022 Details
Provincie Overijssel – Aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling stellen – SUEZ - OLO 7167877... 21-09-2022 21-11-2022 Details
Provincie Overijssel – verleende omgevingsvergunning – EG Retail Netherlands B.V. - OLO 6970343 - Genuakade... 20-09-2022 20-11-2022 Details
Provincie Overijssel – Verlengingsbesluit omgevingsvergunning – OLO 7138671 - Aardoliestraat 5 te Hengelo 19-09-2022 19-11-2022 Details
Wijziging subsidieplafonds POP 3 voor de regeling 2.3 16-09-2022 16-11-2022 Details
Kennisgeving besluit op ontheffing Wet Natuurbescherming houtopstanden, perceel LNK00 AC 309 16-09-2022 16-11-2022 Details
Kennisgeving melding Besluit uniforme saneringen (BUS) voor de locatie Dam aan Tussenbroekweg in Ossenzijl 16-09-2022 16-11-2022 Details
Kennisgeving besluit op ontheffing wegwedstrijd op of aan de weg, in de gemeenten Dalfsen, Hardenberg,... 15-09-2022 15-11-2022 Details
Kennisgeving besluit op ontheffing voor een ligplaats in de V05, provinciale vaarweg Giethoornse meer... 15-09-2022 15-11-2022 Details
Kennisgeving besluit op ontheffing Wet natuurbescherming, Columbus Kavel T3D Almelo 15-09-2022 15-11-2022 Details
Kennisgeving besluit op ontheffing tijdelijk en uitzonderlijk gebruik (TUG), Goorsestraat 38 Hengevelde 14-09-2022 14-11-2022 Details
Kennisgeving besluit op Ontheffing Wet natuurbescherming, Project diverse woningen Dalfsen, Hoonhorst... 14-09-2022 14-11-2022 Details
Kennisgeving besluit op ontheffing plaatsing van aanduidingsborden op de N739, provinciale weg Haaksbergen... 14-09-2022 14-11-2022 Details
Kennisgeving besluit op een aanvraag instemmen met een saneringsplan voor de locatie Oude Hoevenweg in... 14-09-2022 14-11-2022 Details
Kennisgeving besluit op ontheffing Wet Natuurbescherming houtopstanden, perceel AML01 O 1841 14-09-2022 14-11-2022 Details
Kennisgeving besluit op het instemmen met een evaluatie van een bodemsanering volgens het besluit uniforme... 13-09-2022 13-11-2022 Details
Kennisgeving besluit op het instemmen met een evaluatie van een bodemsanering volgens het besluit uniforme... 13-09-2022 13-11-2022 Details
Kennisgeving ontheffing evenement op de weg in de gemeenten Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Borne, Dinkelland,... 12-09-2022 12-11-2022 Details
Kennisgeving besluit op ontheffing Wet natuurbescherming, alle gemeenten van de provincie Overijssel 09-09-2022 09-11-2022 Details
Kennisgeving besluit op ontheffing Wet natuurbescherming, 44 woningen Oranjekwartier Deventer 09-09-2022 09-11-2022 Details
Kennisgeving besluit op wijziging tenaamstelling vergunning Wet natuurbescherming, gebied ‘Dikkers’ in... 09-09-2022 09-11-2022 Details
Kennisgeving melding Besluit uniforme saneringen (BUS) voor de locatie Haven Oost 20 in Ommen 09-09-2022 09-11-2022 Details
Kennisgeving ontheffing Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa) Boldershoekweg 51... 09-09-2022 09-11-2022 Details
Kennisgeving ontvangst melding besluit uniforme saneringen (BUS) voor de locatie Enterweg 24 in Wierden 09-09-2022 09-11-2022 Details
Kennisgeving besluit ontheffing evenement op de N349, provinciale weg Almelo - Denekamp, tussen hectometerpunten... 08-09-2022 08-11-2022 Details
Kennisgeving ontvangst melding besluit uniforme saneringen (BUS) voor de locatie Beethovenlaan 81a in... 08-09-2022 08-11-2022 Details
Kennisgeving besluit op ontheffing plaatsing van tijdelijke bebording op de N737, provinciale weg Enschede... 08-09-2022 08-11-2022 Details
Kennisgeving ontvangst melding van het ontbranden van vuurwerk op, Potdijk 9 in Markelo 08-09-2022 08-11-2022 Details
Kennisgeving ontvangst melding besluit uniforme saneringen (BUS) voor de locatie Forthaarsweg 1 in Holten 08-09-2022 08-11-2022 Details
WABO – Ontvangst aanvraag 07-09-2022 07-11-2022 Details
Kennisgeving ontwerpbesluit positieve weigering op vergunning Wet natuurbescherming, Gasthuisdijk 1 Wanneperveen 07-09-2022 07-11-2022 Details
Kennisgeving melding Besluit uniforme saneringen (BUS) voor de locatie Vechtspille in Hardenberg 07-09-2022 07-11-2022 Details
Kennisgeving besluit op ontheffing tijdelijk en uitzonderlijk gebruik (TUG), Grasland nabij Het Peuleke... 06-09-2022 06-11-2022 Details
Kennisgeving ontvangst melding, Colosseum 65 Enschede 05-09-2022 05-11-2022 Details
Kennisgeving ontvangst melding woninguitweg op de N350, provinciale weg Holten - Wierden, ter hoogte... 05-09-2022 05-11-2022 Details
Kennisgeving ontwerpbesluit op een aanvraag vergunning Wet natuurbescherming, Achterhoeksweg 12 en 10a... 05-09-2022 05-11-2022 Details
WABO – Ontvangst aanvraag 05-09-2022 05-11-2022 Details
Kennisgeving goedkeuringsbesluit voor een proefneming voor de locatie Boldershoekweg 51 in Hengelo 05-09-2022 05-11-2022 Details
Kennisgeving besluit op een aanvraag ontheffing Wet natuurbescherming, locatie Enkco terrein Waagweg... 02-09-2022 02-11-2022 Details
Kennisgeving besluit op ontheffing plaatsing van aanduidingsborden, op de N377, provinciale weg Hasselt... 02-09-2022 02-11-2022 Details
Kennisgeving ontwerpbesluit op een aanvraag voor een vergunning Wet natuurbescherming, Coevorderweg 5,... 02-09-2022 02-11-2022 Details
Kennisgeving besluit op een aanvraag ontheffing Wet natuurbescherming, voor Complex 052-07 Wethouder... 02-09-2022 02-11-2022 Details
Kennisgeving besluit op ontheffing wegwedstrijd op de weg in de gemeenten Enschede, Haaksbergen, Hof... 01-09-2022 01-11-2022 Details
Kennisgeving ontvangst melding, Dorperdijk 3 Holten 01-09-2022 01-11-2022 Details
Kennisgeving besluit op ontheffing evenement en aanduidingsborden op de weg, op de N350, provinciale... 01-09-2022 01-11-2022 Details
Kennisgeving ontvangst melding, Schapenzandweg 15 in Diepenveen 01-09-2022 01-11-2022 Details
Kennisgeving besluit op ontheffing plaatsing van aanduidingsborden, op de N334, provinciale weg Zwartsluis... 01-09-2022 01-11-2022 Details
Kennisgeving besluit op ontheffing plaatsing van twee aanduidingsborden, op de N764, provinciale weg... 01-09-2022 01-11-2022 Details
Provincie Overijssel terinzagelegging Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan Natura 2000-deelgebieden Agelerbroek... 31-08-2022 31-10-2022 Details