7.4

Vergunningen Overijssel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Overijssel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Overijssel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Kennisgeving besluit op het instemmen met een evaluatieverslag van een bodemsanering volgens het besluit...
Kennisgeving besluit op het instemmen met een evaluatie van een bodemsanering volgens het besluit uniforme...
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een omgevingsvergunning WABO (fase 1) voor de locatie Sluisstraat...
Kennisgeving ontvangst melding besluit uniforme saneringen (BUS) voor de locatie Esweg 2 in Markelo
Kennisgeving melding vuurwerkevenement op meerdere dagen op de locatie Luttenbergerweg 22 in Hellendoorn
Kennisgeving melding vuurwerkevenement op 17 juni 2021 op de locatie Ekersdijk parkeerplaats Eilermark...
Kennisgeving melding vuurwerkevenement op 10 juni 2021 op de locatie Ceintuurbaan 15d in Zwolle
Kennisgeving melding vuurwerkevenement op 18 juni 2021 op de locatie Het Laar 2 in Ommen
Kennisgeving ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor Hoge Dijkje 2 in Nijverdal
Kennisgeving besluit in verband met het gedeeltelijk intrekken van een omgevingsvergunning en stellen...
Kennisgeving ontvangst melding Activiteitenbesluit Boldershoekweg 51 in Hengelo
Provincie Overijssel – Verlengingsbesluit omgevingsvergunning – OLO 5889861 - Vilsterse Allee 11 a te...
Provincie Overijssel, Terinzagelegging, ontwerp Actualisatie Omgevingsvisie Overijssel 2021
Provincie Overijssel, Terinzagelegging Ontwerp Omgevingsverordening Overijssel 2021
Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017
Vaststelling en wijziging subsidieplafonds 2021 voor de volgende paragrafen: 2.7, 2.8, 2.10, 2.11, 2.15,...
Provincie Overijssel, Kennisgeving Notitie Reikwijdte en Detailniveau Natura 2000 externe maatregelen...
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een vergunning Wet natuurbescherming voor de locatie Hasselterdijk...
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een ontheffing Wet Natuurbescherming houtopstanden voor de locatie...
Kennisgeving besluit op het instemmen met een deelsaneringsplan voor de locatie De Zaagkoele-Schoolstraat...
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een ontheffing Wet Natuurbescherming houtopstanden voor de locatie...
Kennisgeving besluit op het instemmen met een evaluatie van een bodemsanering volgens het besluit uniforme...
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een ontgrondingsvergunning voor de locatie Glanerbeekweg 201...
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een vergunning Wet natuurbescherming voor de locatie Bloemenbosweg...
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een vergunning Wet natuurbescherming voor de locatie Hessenweg...
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een vergunning Wet natuurbescherming voor de locatie Lindedijk...
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een ontheffing Wet natuurbescherming voor de locatie Roolvinkweg...
Kennisgeving besluit op een aanvraag instemmen met een evaluatie voor de locatie Vinckenweg 18 in Geesteren
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een ontheffing Wet Natuurbescherming houtopstanden voor kadastraal...
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een vergunning Wet natuurbescherming voor de locatie Hagenweg...
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een omgevingsvergunning voor de locatie Boerkampsmorsweg in...
Kennisgeving besluit op het instemmen met een evaluatie van een bodemsanering volgens het besluit uniforme...
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een ontheffing Wet Natuurbescherming houtopstanden voor kadastrale...
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een ontheffing Wet Natuurbescherming houtopstanden voor kadastraal...
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een vergunning Wet natuurbescherming voor de locatie Raamsweg...
Provincie Overijssel - ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning - W.Z21.101262.01- ambtshalve aanpassing...
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een vergunning Wet natuurbescherming voor de locatie Händelstraat...
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een ontheffing Wet Natuurbescherming houtopstanden voor de kadastrale...
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een vergunning Wet natuurbescherming voor de locatie Coevorderweg...
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een ontheffing Wet Natuurbescherming houtopstanden voor de...
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een ontheffing Wet natuurbescherming voor de locatie Noordikslaan...
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een ontheffing Wet Natuurbescherming houtopstanden voor de kadastrale...
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een vergunning Wet natuurbescherming voor de locatie Palenbeltweg...
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een vergunning Wet natuurbescherming voor de locatie Schapendijk...
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een vergunning Wet natuurbescherming voor de locatie Haaksbergerstraat...
Kennisgeving ontwerpbesluit op een aanvraag van een ontgrondingsvergunning voor Natura 2000-gebied De...
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een vergunning Wet natuurbescherming voor de locatie Brandlichterweg...
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een vergunning Wet natuurbescherming voor de locatie Het Lentfert...
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een Waterwetvergunning op de locatie Belvederelaan in Zwolle
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een vergunning Wet natuurbescherming voor de locatie Noorwegenstraat...