Vergunningen Overijssel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Overijssel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Overijssel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een vergunning Wet natuurbescherming voor de locatie 101 woningen...
Kennisgeving melding vuurwerkevenement op 21 februari 2020 op de locatie Vetkampstraat 1 in D
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een vergunning Wet natuurbescherming voor de locatie Oppersveldweg...
Kennisgeving besluit op een aanvraag van eenontheffing Wet natuurbescherming voor de locatie Lage Gaardenstraat...
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een omgevingsvergunning voor de locatie Genuakade 6 in Kampen
Kennisgeving ontvangst melding besluit uniforme saneringen (BUS) voor de locatie Stationsweg 24 in Markelo
Provincie Overijssel - Rectificatie provinciaal blad van 2020, nr. 898
Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer – Openstellingsbesluit SKNL 2020
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een ontheffing Wet natuurbescherming voor de locatie Gehele...
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een ontheffing Wet natuurbescherming voor de locatie Zwolseweg...
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een ontgrondingsvergunning voor de locatie Kikkerpoel Velddijk...
Gedragscode Integriteit Commissaris van de Koning en gedeputeerden,
provincie Overijssel - verkeersbesluit tijdelijke verkeersmaatregel N343 Twenteweg Hardenberg - tussen...
Kennisgeving ontwerpbesluit op een aanvraag van een vergunning Wet natuurbescherming voor de locatie...
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een ontheffing Wet natuurbescherming inzake schadebestrijding...
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een ontheffing Wet Natuurbescherming houtopstanden voor de locatie...
Wijziging subsidieplafond 2019 POP3 3.6 Regeling samenwerking voor innovaties in de landbouw
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een ontbrandingstoestemming vuurwerk voor de locatie Rode Torenplein...
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een vergunning Wet natuurbescherming voor de locatie Venderinksweg...
Gedragscode integriteit Statenleden en Burgerleden 2019 provincie Overijssel
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een vergunning Wet natuurbescherming voor de locatie gehele...
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een ontheffing Wet natuurbescherming voor de locatie Van Wevelinkhovenstraat...
Provincie Overijssel - Intrekken twee voorrangsregelingen - N34 Ommerweg ter hoogte van Larixweg en Bosweg
Provincie Overijssel - Verkeersbesluit - Ootmarsum
provincie Overijssel - verkeersbesluit aanwijzen bushalte N343 Kloosterhaar - N343 km. 28,8 links
Kennisgeving ontwerpbesluit op een aanvraag van een vergunning Wet natuurbescherming voor de locatie...
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een ontbrandingstoestemming vuurwerk voor de locatie Zwolseweg...
Wijziging subsidieplafonds 2020 voor de paragrafen 3.1, 5.1, 5.4 en 6.31
Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017
Kennisgeving ontvangst aanvraag Wet luchtvaart Haaksbergerstraat 55 in Enschede
Wijziging subsidieplafond 2020 paragrafen 6.18 en 6.29.
Kennisgeving besluit op een aanvraag voor ontheffing van een voorschrift voor de locatie Haaksbergerstraat...
Gemeenschappelijke regeling Rekenkamer Oost-Nederland
Kennisgeving ontwerpbesluit op een aanvraag van een vergunning Wet natuurbescherming voor de locatie...
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een omgevingsvergunning WABO (fase 1) en milieueffectrapport...
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van viaduct A28 (KW01) ter plaatse van...
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een omgevingsvergunning voor de locatie IJsseldijk 42 in Kampen
Provincie Overijssel, Terinzagelegging Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan Natura 2000 Dinkeldal Zuid
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Almelosestraat 3 in Zenderen
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Boldershoekweg 51 in Hengelo
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een omgevingsvergunning WABO (fase 2) voor de locatie Boldershoekweg...
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor de bouw van viaduct A28 (KW01) ter plaatse...
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een vergunning Wet natuurbescherming voor de locaties 1e Esweg...
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een ontheffing Wet Natuurbescherming houtopstanden voor de locatie...
Kennisgeving besluit op het instemmen met een evaluatie van een bodemsanering volgens het besluit uniforme...
Kennisgeving besluit op het instemmen met een evaluatie van een bodemsanering voor de locatie Deldensestraat...
Kennisgeving besluit op het instemmen met een evaluatie van een bodemsanering voor de locatie Bathemerweg...
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een vergunning Wet natuurbescherming voor de locatie De Posten...
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een ontheffing Wet natuurbescherming voor het beheergebied van...
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een ontheffing Wet natuurbescherming voor de locatie t.h.v....