Vergunningen Papendrecht

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Papendrecht. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Papendrecht. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Gemeente Papendrecht - Aanleg gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Rubensstraat
Gemeente Papendrecht - Aanleg gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - P.J. Oudstraat
Legesverordening 2019
Huisvestingsverordening gemeente Papendrecht 2019
Beleidsregels omzetten en splitsen zelfstandige woonruimte
Aanwijzingsbesluit toezichthouders Huisvestingsverordening
Aanwijzingsbesluit toezichthouders Huisvestingsverordening
Aanwijzingsbesluit ondergrondse inzamelvoorzieningen O15 Riethaak
Aanwijzingsbesluit ondergrondse inzamelvoorzieningen O18 Zaling
Aanwijzingsbesluit ondergrondse inzamelvoorzieningen O17 Vlethaak
Aanwijzingsbesluit ondergrondse inzamelvoorzieningen O16 Griendwerker
Aanwijzingsbesluit ondergrondse inzamelvoorzieningen O07 Oostkil
Aanwijzingsbesluit ondergrondse inzamelvoorzieningen O02 Aalscholver
Aanwijzingsbesluit ondergrondse inzamelvoorzieningen O03 Brasem
Aanwijzingsbesluit ondergrondse inzamelvoorzieningen O01 Bosweg
Aanwijzingsbesluit ondergrondse inzamelvoorzieningen O04 Alver
Aanwijzingsbesluit ondergrondse inzamelvoorzieningen O05 Pieter de Koninghof
Aanwijzingsbesluit ondergrondse inzamelvoorzieningen O06 Alver
Aanwijzingsbesluit ondergrondse inzamelvoorzieningen O08 Noordkil
Aanwijzingsbesluit ondergrondse inzamelvoorzieningen O09 Alver
Aanwijzingsbesluit ondergrondse inzamelvoorzieningen O10 Blankvoorn
Aanwijzingsbesluit ondergrondse inzamelvoorzieningen O11 Dorstense Aak
Aanwijzingsbesluit ondergrondse inzamelvoorzieningen O12 Steilsteven
Aanwijzingsbesluit ondergrondse inzamelvoorzieningen O13 Parkweg
Aanwijzingsbesluit ondergrondse inzamelvoorzieningen O14 Westkil
Afvalstoffenverordening 2010
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2019
Verordening behandeling bezwaarschriften
Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders 2019
Beleidsregels ondergrondse inzamelvoorzieningen
Afvalstoffenverordening 2010
Uitvoeringsbesluit inzamelmiddel
Inrichtingsplan Weekmarkt Papendrecht
Beleidsregels artikel 13b Opiumwet
Omgevingsvergunning inclusief buitenplanse afwijking Westeind 57
Gemeente Papendrecht - Aanleg gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - PC Hooftlaan
Gebiedsaanwijzing omzetten zelfstandige woonruimte
Mandaatregeling behorende bij Hoofdstuk 3 van de Huisvestingsverordening Papendrecht (Samenstelling van...
Uitbreiding aanwijzingsbesluit alcoholverbod Stellingmolen
Beleidsregels omzetten en splitsen zelfstandige woonruimte
Vaststelling bestemmingsplan 150 kV ondergronds kabeltracé Dordrecht Merwedehaven - Alblasserdam
Gemeente Papendrecht - Verbod stil te staan - Zalmhaak
Gemeente Papendrecht - Aanleg gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Westeind
Uitvoeringsbesluit plakken en kladden
Ontwerp omgevingsvergunning inclusief buitenplanse afwijking Westeind 57
Legesverordening 2019
Gemeente Papendrecht - Inrichting bedrijventerrein - Vliedberg
Huisvestingsverordening gemeente Papendrecht 2019
Gemeente Papendrecht - Kort parkeren apotheek - Constantijn Huijgenslaan
Gemeente Papendrecht - Reserveren parkeerplaats ten behoeve van het opladen van elektrische auto's -...