7.4

Vergunningen Papendrecht

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Papendrecht. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Papendrecht. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Mandaatbesluit heffingsambtenaar gemeente Papendrecht
Gemeente Papendrecht - Reserveren parkeerplaats ten behoeve van het opladen van elektrische auto's -...
Gemeente Papendrecht - Reserveren parkeerplaats ten behoeve van het opladen van elektrische auto's -...
Gemeente Papendrecht - Aanleg gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Pieter Zeemanlaan
Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wabo, Leidingenverordening, Telecommunicatieverordening en bomenverordening
Gemeente Papendrecht - Aanleg gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Snoek
Beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering en handhaving Wet kinderopvang gemeente Papendrecht 2020
Algemene voorwaarden en tarieven 2021 havens Papendrecht
Gemeente Papendrecht - Aanpassing kruising - Westeind - Industrieweg
Verordening op de raadscommissies 2018
Beheersverordening Algemene begraafplaats 2016
Vaststelling bestemmingsplan 'Politiebureau Papendrecht' en 'Randvoorwaarden beeldkwaliteit Nieuwbouw...
Vaststelling bestemmingsplan 'Politiebureau Papendrecht' en 'Randvoorwaarden beeldkwaliteit Nieuwbouw...
Legesverordening 2021
Uitvoeringsregeling Subsidies Onderwijsachterstanden gemeente Papendrecht 2021-2022
Subsidieregeling voorschoolse educatie- en peuteraanbod gemeente Papendrecht 2021
Ondermandaatbesluit Parkeerbeheeders
Verordening rioolheffing 2021
Verordening toeristenbelasting 2021
Verordening onroerende zaakbelastingen 2021
Verordening lijkbezorgingsrechten 2021
Beleidsregels buitenunits van warmtepompen Land van Matena
Verordening afvalstoffenheffing 2021
Marktgeldverordening 2021
Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2021
Kadegeldverordening 2021
Verordening parkeerbelastingen 2021
Intrekkingsbesluit verordening bedrijveninvesteringszone oosteind
Verordening winkeltijden Papendrecht
Nadere regels Standplaatsen Papendrecht 2020
Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid van 18 november 2020
Bekendmaking onttrekkingsbesluit van het westelijk voetpad Staringlaan 2 t/m 96
Bekendmaking onttrekkingsbesluit van het westelijk voetpad Staringlaan 2 t/m 96
Algemeen mandaatbesluit
Gemeente Papendrecht - Aanleg gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - J.R. Thorbeckesingel
Besluit Installatieverantwoordelijke Openbare Verlichting Papendrecht
Reglement Burgerlijke Stand gemeente Papendrecht 2019
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 4 november 2020
Tarieven 2021 voor gemeentegrond, parkeergarages, graafwerkzaamheden en onoverdekte sportaccommodaties
Uitvoeringsbesluit betreden van plantsoenen e.d.
Uitvoeringsbesluit vuurwerk
'Aanwijzingsbesluit locaties voor standplaatsen 2020'
Uitvoeringsbesluit alcoholverbod
Uitvoeringsbesluit plakken en kladden
Nadere regels prostitutiebedrijven
Uitvoeringsbesluit grote voertuigen
Uitvoeringsbesluit Evenementen ex artikel 1:8 evenementen Algemene plaatselijke verordening
Uitvoeringsbesluit honden
Uitvoeringsbesluit sekswinkel