Vergunningen Papendrecht

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Papendrecht. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Papendrecht. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

vergunning Datum start Datum einde
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Laurierhof 21 22-09-2022 22-11-2022 Details
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Staartmolen 9 22-09-2022 22-11-2022 Details
Verleende omgevingsvergunning 't Waaltje 6 16-09-2022 16-11-2022 Details
Verleende omgevingsvergunning Brederodelaan 9 16-09-2022 16-11-2022 Details
Verleende omgevingsvergunning Tiendweg-Oost 6 16-09-2022 16-11-2022 Details
Verleende omgevingsvergunning Van der Palmstraat 3 16-09-2022 16-11-2022 Details
Verleende omgevingsvergunning Leeuwerikstraat 7 16-09-2022 16-11-2022 Details
Verleende omgevingsvergunning project Dichter bij de Polder ter hoogte van de Zaling 8a -langs de Matenasche... 16-09-2022 16-11-2022 Details
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning perceel E 397 t.h.v. Zaling 8A 14-09-2022 14-11-2022 Details
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Jan Steenlaan 148 14-09-2022 14-11-2022 Details
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning 't Waaltje 6 14-09-2022 14-11-2022 Details
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Cypressenlaan 49 14-09-2022 14-11-2022 Details
Verleende omgevingsvergunning ter hoogte van de Andoornlaan 32 12-09-2022 12-11-2022 Details
Verleende omgevingsvergunning Ridderspoorhof 15 12-09-2022 12-11-2022 Details
Verleende omgevingsvergunning Oudaenstraat 30 12-09-2022 12-11-2022 Details
Gemeente Papendrecht Kennisgeving ontvangst plaatsing mobiele breker Geulweg 5 Papendrecht 12-09-2022 12-11-2022 Details
Verleende omgevingsvergunning Matena 1A t/m 1L 12-09-2022 12-11-2022 Details
Verleende omgevingsvergunning Bosweg 2 12-09-2022 12-11-2022 Details
Verleende omgevingsvergunning Govert Flinckstraat 16 12-09-2022 12-11-2022 Details
Buiten behandeling aanvraag omgevingsvergunning Ridderspoorhof 15 12-09-2022 12-11-2022 Details
Verleende omgevingsvergunning Kerkbuurt 28 12-09-2022 12-11-2022 Details
Gemeente Papendrecht - Reserveren parkeerplaatsen ten behoeve van het opladen van elektrische auto's... 09-09-2022 09-11-2022 Details
Gemeente Papendrecht Kennisgeving ontvangst activiteitenbesluit milieubeheer Oosteind 74 te Papendrecht 09-09-2022 09-11-2022 Details
Gemeente Papendrecht - Reserveren parkeerplaatsen ten behoeve van het opladen van elektrische auto's... 08-09-2022 08-11-2022 Details
Gemeente Papendrecht - Aanwijzen parkeerplaatsen ten behoeve van het opladen van elektrische auto's -... 08-09-2022 08-11-2022 Details
Gemeente Papendrecht - Reserveren parkeerplaatsen ten behoeve van het opladen van elektrische auto's... 08-09-2022 08-11-2022 Details
Gemeente Papendrecht - Reserveren parkeerplaatsen ten behoeve van het opladen van elektrische auto's... 08-09-2022 08-11-2022 Details
Gemeente Papendrecht - Aanwijzen parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen - Ary Scheffersingel–... 08-09-2022 08-11-2022 Details
Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan 'Veerpromenade-Markt’ en m.e.r.-beoordelingsbesluit 'Veerpromenade-Markt'... 07-09-2022 07-11-2022 Details
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Reynier van Hemertenlaan 11 07-09-2022 07-11-2022 Details
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Brederodelaan 9 07-09-2022 07-11-2022 Details
Gemeente Papendrecht Kennisgeving ontvangst activiteitenbesluit milieubeheer Noordhoek 51 A te Papendrecht 07-09-2022 07-11-2022 Details
Verleende instemmingsbesluit kabels en leidingen (kenmerk MOOR 392957) voor de buurten Schrijversbuurt... 06-09-2022 06-11-2022 Details
Verleende instemmingsbesluit kabels en leidingen (kenmerk MOOR 392946) voor de buurten De Boezem (deel)/Schrijversbuurt... 06-09-2022 06-11-2022 Details
Verleende instemmingsbesluit kabels en leidingen (kenmerk MOOR 393058) in de wijk Wilgendonk en de buurten... 06-09-2022 06-11-2022 Details
Verleende instemmingsbesluit kabels en leidingen (kenmerk MOOR 393059) in de buurten De Boezem/ Schrijversbuurt/Erasmusbuurt/... 06-09-2022 06-11-2022 Details
Verleende instemmingsbesluit kabels en leidingen (kenmerk MOOR 392884) voor de wijken Oostpolder & De... 06-09-2022 06-11-2022 Details
Verleende instemmingsbesluit kabels en leidingen (kenmerk MOOR 393057) in de buurten De Boezem (deel)/Schrijversbuurt... 06-09-2022 06-11-2022 Details
Verleende instemmingsbesluit kabels en leidingen (kenmerk MOOR 392888) voor de buurten Staatsliedenbuurt/Zeeheldenbuurt/Het... 06-09-2022 06-11-2022 Details
Verleende instemmingsbesluit kabels en leidingen (kenmerk MOOR 392697) wijk Wilgendonk aanleg glasvezelnetwerk... 06-09-2022 06-11-2022 Details
Verleende instemmingsbesluit kabels en leidingen (kenmerk MOOR 392734) wijk Molenvliet aanleg glasvezelnetwerk... 06-09-2022 06-11-2022 Details
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Standerdmolen 53 31-08-2022 31-10-2022 Details
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Govert-Flinckstraat 16 31-08-2022 31-10-2022 Details
Verleende omgevingsvergunning perceel nabij de Parkweg 7A 30-08-2022 30-10-2022 Details
Verleende omgevingsvergunning De Hooght 92 30-08-2022 30-10-2022 Details
Buiten behandeling aanvraag omgevingsvergunning Merwehoofd 34 30-08-2022 30-10-2022 Details
Verleende omgevingsvergunning Coornhertstraat 6 en 8 30-08-2022 30-10-2022 Details
Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning verlengd Westeind 119 30-08-2022 30-10-2022 Details
Omgevingsvergunning verlengen tijdelijke instandhoudingstermijn Griendwerker 1 30-08-2022 30-10-2022 Details
Prijslijst uitgifte beleid snippergroen 2022 30-08-2022 30-10-2022 Details