Vergunningen Papendrecht

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Papendrecht. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Papendrecht. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid van 1 april 2020
Ondermandaat programmamanager Beheer Openbare Parkeergarages
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid van 25 maart 2020
Verordening winkeltijden Papendrecht
Ondermandaat programmamanager Afval
Ontwerpbestemmingsplan 'Kavels Boudewijn Onderwaterlaan' en ontwerpbesluit 'Hogere waarden Wet geluidhinder...
Ontwerpbestemmingsplan 'Kavels Boudewijn Onderwaterlaan' en ontwerpbesluit 'Hogere waarden Wet geluidhinder...
Aanwijzingsbesluit toezichthouders COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Noodverordening Coronavirus Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid
Bekendmaking ontwerp aanwijzingsbesluiten bovengrondse inzamelvoorzieningen textiel
Nadere regels beschermd wonen en opvang gemeente Papendrecht
Vaststelling bestemmingsplan 'Brandweerkazerne Papendrecht'
Vaststelling bestemmingsplan 'Brandweerkazerne Papendrecht'
Besluit tot wijziging van de Beleidsregels beschermd wonen en opvang gemeente Dordrecht (eerste wijziging)
Ondermandaat opzichter Groot Onderhoud team Groot Onderhoud
Regeling budgetbeheer gemeente Papendrecht 2020
Kennisgeving bestemmingsplan Dijklint Papendrecht
Bekendmaking inspraak bestemmingsplan Dijklint Papendrecht
Kennisgeving bestemmingsplan Dijklint Papendrecht
Gemeente Papapendrecht - Parkeerverbod - Haagbeukhof
Ontwerpbestemmingsplan 'Oosteind 64, Papendrecht' en ontwerpbesluit 'Hogere waarden Wet geluidhinder...
Ontwerpbestemmingsplan 'Oosteind 64, Papendrecht' en ontwerpbesluit 'Hogere waarden Wet geluidhinder...
Gemeente Papendrecht - Parkeerverbodszone - Andoornlaan
Gemeente Papendrecht - Reserveren parkeerplaats ten behoeve van het opladen van elektrische auto's -...
Gemeente Papendrecht - Aanleg gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Meindert Hobbemastraat
Gemeente Papendrecht - Laad en Losplaats - Veerweg
Aanwijzingsbesluit ondergrondse inzamelvoorzieningen Haagbeukhof 120
Ook zij mogen niet vergeten worden
Kennisgeving bestemmingsplan Kavels Boudewijn Onderwaterlaan Papendrecht
Kennisgeving bestemmingsplan Politiebureau Papendrecht
Kennisgeving bestemmingsplan Oosteind 64 Papendrecht
Kennisgeving bestemmingsplan Kavels Boudewijn Onderwaterlaan Papendrecht
Kennisgeving bestemmingsplan Politiebureau Papendrecht
Kennisgeving bestemmingsplan Oosteind 64 Papendrecht
Beleidsregels landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang gemeente Dordrecht
Omgevingsvergunning inclusief buitenplanse afwijking ten behoeve van de realisatie van een paardenbak...
Gemeente Papendrecht - Aanleg gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Schoolstraat
Beleidsregels steigers / vlonders wijk Molenvliet
Organisatiebesluit gemeente Papendrecht 2020
Legesverordening 2020
Kadegeldverordening 2020
Marktgeldverordening 2020
Verordening parkeerbelastingen 2020
Verordening precariobelasting 2020
Verordening lijkbezorgingsrechten 2020
Verordening onroerendezaakbelastingen 2020
Verordening rioolheffing 2020
verordening BIZ Oosteind e.o. Papendrecht 2020-2024
verordening BIZ Centrum Papendrecht 2018-2022