7.6

Vergunningen Papendrecht

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Papendrecht. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Papendrecht. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Legesverordening 2020
5e Wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling Bureau Openbare Verlichting
Vaststelling bestemmingsplan 'Oosteind 64 te Papendrecht' en Besluit 'Hogere waarden Wet geluidhinder...
Vaststelling bestemmingsplan 'Oosteind 64 te Papendrecht' en Besluit 'Hogere waarden Wet geluidhinder...
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid- Holland Zuid van 15 juni 2020
Bekendmaking ontwerpbesluit vaststelling bebouwde kom
Bekendmaking ontwerpbesluit vaststelling bebouwde kom
Bekendmaking ontwerp aanwijzingsbesluit bovengrondse inzamelvoorziening textiel
Subsidieregeling Beschermd Wonen 2020
Aanwijzingsbesluit Toezichthouders Openbare Ruimte
Ontwerpbestemmingsplan 'Kombuis' en ontwerpbesluit 'Hogere waarden Wet geluidhinder bestemmingsplan Kombuis'
Ontwerpbestemmingsplan 'Kombuis' en ontwerpbesluit 'Hogere waarden Wet geluidhinder bestemmingsplan Kombuis'
Mandaatbesluit Teamleider Grondzaken, Ontwikkeling en Vastgoed – grondverkopen Land van Matena
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid van 1 juni 2020.
Ondermandaat opzichter en voorman Wijkonderhoud team Wijkonderhoud
Straatnaambesluit
Straatnaambesluit
Intrekking aanwijzingsbesluit bovengrondse inzamelvoorzieningen Wieklaan/Onderslag
Aanwijzingsbesluit bovengrondse inzamelvoorzieningen Veerweg
Gemeente Papendrecht - Aanleg gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - PC Hooftlaan
Gemeente Papendrecht - Aanleg gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Constantijn Huygenslaan
Gemeente Papendrecht - Aanleg gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Laurierhof
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid van 11 mei 2020
Aanwijzingsbesluit bovengrondse inzamelvoorzieningen Veerweg
Aanwijzingsbesluit bovengrondse inzamelvoorzieningen Groen v Prinstererstraat
Aanwijzingsbesluit bovengrondse inzamelvoorzieningen Wieklaan/Onderslag
Aanwijzingsbesluit bovengrondse inzamelvoorzieningen Noordkil/Meerval
Aanwijzingsbesluit bovengrondse inzamelvoorzieningen Cypresselaan
Aanwijzingsbesluit bovengrondse inzamelvoorzieningen De Overtoom
Aanwijzingsbesluit bovengrondse inzamelvoorzieningen Parkweg/Westkil
Aanwijzingsbesluit bovengrondse inzamelvoorzieningen Gerard Dousingel
Aanwijzingsbesluit bovengrondse inzamelvoorzieningen Espenhof
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid van 29 april 2020.
Kennisgeving bestemmingsplan Kombuis
Kennisgeving bestemmingsplan Kombuis
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid van 3 april 2020.
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid van 1 april 2020
Ondermandaat programmamanager Beheer Openbare Parkeergarages
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid van 25 maart 2020
Verordening winkeltijden Papendrecht
Ondermandaat programmamanager Afval
Ontwerpbestemmingsplan 'Kavels Boudewijn Onderwaterlaan' en ontwerpbesluit 'Hogere waarden Wet geluidhinder...
Ontwerpbestemmingsplan 'Kavels Boudewijn Onderwaterlaan' en ontwerpbesluit 'Hogere waarden Wet geluidhinder...
Aanwijzingsbesluit toezichthouders COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Noodverordening Coronavirus Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid
Bekendmaking ontwerp aanwijzingsbesluiten bovengrondse inzamelvoorzieningen textiel
Nadere regels beschermd wonen en opvang gemeente Papendrecht
Vaststelling bestemmingsplan 'Brandweerkazerne Papendrecht'
Vaststelling bestemmingsplan 'Brandweerkazerne Papendrecht'