Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Papendrecht

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Papendrecht. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Papendrecht. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Bekendmaking ontwerp onttrekkingsbesluit fietsverbinding oostzijde Burgemeester Keijzerweg tussen Noordhoek en Hogendijk 13-02-2019 13-04-2019 detail
Vaststelling bestemmingsplan Zaling 8A, Besluit hogere waarden Zaling 06-02-2019 06-04-2019 detail
Mandaatbesluit invorderingsambtenaar gemeente Papendrecht 28-01-2019 28-03-2019 detail
Gemeente Papendrecht - Aanleg gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Constantijn Huygenslaan 28-01-2019 28-03-2019 detail
Gemeente Papendrecht - Aanleg gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Kolbei 28-01-2019 28-03-2019 detail
Gemeente Papendrecht - Reserveren parkeerplaats ten behoeve van het opladen van elektrische auto's - Rembrandtlaan 28-01-2019 28-03-2019 detail
Mandaatbesluit heffingsambtenaar gemeente Papendrecht 25-01-2019 25-03-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan 150 kV ondergronds kabeltracé Dordrecht merwedehaven - Alblasserdam 16-01-2019 16-03-2019 detail
Bekendmaking Richtlijnen Buitenreclame 27-12-2018 27-02-2019 detail
Nadeelcompensatieregeling Leidingen 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Legesverordening 2019 21-12-2018 21-02-2019 detail
Verordening afvalstoffenheffing 2019 21-12-2018 21-02-2019 detail
Kadegeldverordening 2019 21-12-2018 21-02-2019 detail
Verordening parkeerbelastingen 2019 21-12-2018 21-02-2019 detail
verordening BIZ Centrum Papendrecht 2018-2022 21-12-2018 21-02-2019 detail
Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2019 21-12-2018 21-02-2019 detail
Reglement Burgerlijke Stand gemeente Papendrecht 2019 21-12-2018 21-02-2019 detail
Verordening rioolheffing 2019 20-12-2018 20-02-2019 detail
Marktgeldverordening 2019 20-12-2018 20-02-2019 detail
Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2019 20-12-2018 20-02-2019 detail
Verordening lijkbezorgingsrechten 2019 20-12-2018 20-02-2019 detail
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2019 20-12-2018 20-02-2019 detail
Verordening precariobelasting 2019 20-12-2018 20-02-2019 detail
Bouwverordening gemeente Papendrecht 2018 19-12-2018 19-02-2019 detail
Bekendmaking vaststelling 'Bouwverordening Papendrecht 2018' 19-12-2018 19-02-2019 detail