Vergunningen Papendrecht

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Papendrecht. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Papendrecht. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Ontwerpbestemmingsplan 'Oosteind 64, Papendrecht' en ontwerpbesluit 'Hogere waarden Wet geluidhinder...
Gemeente Papendrecht - Parkeerverbodszone - Andoornlaan
Gemeente Papendrecht - Reserveren parkeerplaats ten behoeve van het opladen van elektrische auto's -...
Gemeente Papendrecht - Laad en Losplaats - Veerweg
Gemeente Papendrecht - Aanleg gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Meindert Hobbemastraat
Aanwijzingsbesluit ondergrondse inzamelvoorzieningen Haagbeukhof 120
Ook zij mogen niet vergeten worden
Kennisgeving bestemmingsplan Kavels Boudewijn Onderwaterlaan Papendrecht
Kennisgeving bestemmingsplan Politiebureau Papendrecht
Kennisgeving bestemmingsplan Oosteind 64 Papendrecht
Kennisgeving bestemmingsplan Kavels Boudewijn Onderwaterlaan Papendrecht
Kennisgeving bestemmingsplan Politiebureau Papendrecht
Kennisgeving bestemmingsplan Oosteind 64 Papendrecht
Beleidsregels landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang gemeente Dordrecht
Omgevingsvergunning inclusief buitenplanse afwijking ten behoeve van de realisatie van een paardenbak...
Gemeente Papendrecht - Aanleg gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Schoolstraat
Beleidsregels steigers / vlonders wijk Molenvliet
Organisatiebesluit gemeente Papendrecht 2020
Legesverordening 2020
Kadegeldverordening 2020
Marktgeldverordening 2020
Verordening parkeerbelastingen 2020
Verordening precariobelasting 2020
Verordening lijkbezorgingsrechten 2020
Verordening onroerendezaakbelastingen 2020
Verordening rioolheffing 2020
verordening BIZ Oosteind e.o. Papendrecht 2020-2024
Verordening afvalstoffenheffing 2020
Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2020
verordening BIZ Centrum Papendrecht 2018-2022
Tarieven 2020 voor gemeentegrond, parkeergarages, graafwerkzaamheden en onoverdekte sportaccommodaties
Gemeente Papendrecht - Reserveren parkeerplaats ten behoeve van het opladen van elektrische auto's -...
Gemeente Papendrecht - Reserveren parkeerplaats ten behoeve van het opladen van elektrische auto's -...
Gemeente Papendrecht - Reserveren parkeerplaats ten behoeve van het opladen van elektrische auto's -...
Besluit tot aanwijzing vuurwerkvrijezone
Ontwerp omgevingsvergunning inclusief buitenplanse afwijking ten behoeve van de realisatie van een paardenbak...
Aanwijzingsbesluit ondergrondse inzamelvoorzieningen O17 Vlethaak
Aanwijzingsbesluit ondergrondse inzamelvoorzieningen O15 Biezenhaak - Aanvulling
Aanwijzingsbesluit ondergrondse inzamelvoorzieningen O02 Aalscholver - Aanvulling
Aanwijzingsbesluit ondergrondse inzamelvoorzieningen O04 Alver - Aanvulling
Aanwijzingsbesluit ondergrondse inzamelvoorzieningen O05 Pieter de Koninghof - Aanvulling
Aanwijzingsbesluit ondergrondse inzamelvoorzieningen O06 Noordkil
Bekendmaking m.e.r.-beoordelingsbesluit brandweerkazerne
Ontwerpbestemmingsplan 'Brandweerkazerne Papendrecht'
Aanwijzingsbesluit ondergrondse inzamelvoorzieningen O13 Parkweg
Aanwijzingsbesluit ondergrondse inzamelvoorzieningen O12 Steilsteven
Gemeente Papendrecht - Reserveren parkeerplaats ten behoeve van het opladen van elektrische auto's -...
Gemeente Papendrecht - Reserveren parkeerplaats ten behoeve van het opladen van elektrische auto's -...
Gladheidsbestrijdingsplan 2019-2020
Verordening behandeling bezwaarschriften