Vergunningen Papendrecht

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Papendrecht. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Papendrecht. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Gebiedsaanwijzing omzetten zelfstandige woonruimte detail
Mandaatregeling behorende bij Hoofdstuk 3 van de Huisvestingsverordening Papendrecht (Samenstelling van de woonruimtevoorraad) detail
Uitbreiding aanwijzingsbesluit alcoholverbod Stellingmolen detail
Beleidsregels omzetten en splitsen zelfstandige woonruimte detail
Vaststelling bestemmingsplan 150 kV ondergronds kabeltracé Dordrecht Merwedehaven - Alblasserdam detail
Gemeente Papendrecht - Verbod stil te staan - Zalmhaak detail
Gemeente Papendrecht - Aanleg gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Westeind detail
Uitvoeringsbesluit plakken en kladden detail
Ontwerp omgevingsvergunning inclusief buitenplanse afwijking Westeind 57 detail
Legesverordening 2019 detail
Gemeente Papendrecht - Inrichting bedrijventerrein - Vliedberg detail
Huisvestingsverordening gemeente Papendrecht 2019 detail
Gemeente Papendrecht - Kort parkeren apotheek - Constantijn Huijgenslaan detail
Gemeente Papendrecht - Aanleg gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - PC Hooftlaan detail
Gemeente Papendrecht - Reserveren parkeerplaats ten behoeve van het opladen van elektrische auto's - Van der Palmstraat detail
Gemeente Papendrecht - Reserveren parkeerplaats ten behoeve van het opladen van elektrische auto's - Frans van Mierisstraat detail
Wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling Bureau Openbare Verlichting detail
Bekendmaking inspraak voorontwerp bestemmingsplan Brandweerkazerne Papendrecht detail
Kennisgeving bestemmingsplan Brandweerkazerne Papendrecht detail
Gemeente Papendrecht - Aanleg gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - P.J. Oudstraat detail
Gemeente Papendrecht - Instellen geslotenverklaring - Meentpassage detail
Gemeente Papendrecht - Aanleg gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Merwedesingel detail
Gemeente Papendrecht - Intrekken parkeerverbod - Poldermolen detail
Bekendmaking Wegenwet onttrekkingsbesluit fietsverbinding oostzijde Burgemeester Keijzerweg tussen Noordhoek en Hoogendijk detail
Bekendmaking Wegenwet onttrekkingsbesluit fietsverbinding oostzijde Burgemeester Keijzerweg tussen Noordhoek en Hoogendijk detail
Gemeente Papendrecht - Reserveren parkeerplaats ten behoeve van het opladen van elektrische auto's - P.S. Gerbrandystraat detail
Gemeente Papendrecht - Reserveren parkeerplaatsten behoeve van het opladen van elektrische auto's - Pieter Zeemanlaan detail
Gemeente Papendrecht - Reserveren parkeerplaats ten behoeve van het opladen van elektrische auto's - Erasmusplein detail
Gemeente Papendrecht - Reserveren parkeerplaats ten behoeve van het opladen van elektrische auto's - Parkweg detail
Gemeente Papendrecht - Verkeersbesluit: Reserveren parkeerplaats ten behoeve van het opladen van elektrische auto's - PC Hooftlaan detail
Gemeente Papendrecht - Aanleg gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Kolblei detail
Gemeente Papendrecht - Aanleg gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Slobbengorsweg detail
Gemeente Papendrecht - Aanleg gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Anthonie van Dijckstraat detail
Gemeente Papendrecht - Aanleg gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Pontonniersweg detail
Vaststelling Reparatie Bestemmingsplan Noordhoek detail
Vaststelling 'Reparatie Beheersverordening Papendrecht' detail
Terinzagelegging gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan 'Hoepmaker 30, Papendrecht' en besluit Hogere waarden Wet geluidhinder detail
Mandaatbesluit gemeente Papendrecht voor de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid detail
Nadere regels voor het tijdelijk plaatsen van bouwobjecten in de openbare ruimte detail
Gemeente Papendrecht - Aanleg voetgangersoversteekplaats - kruising Bosch – Brederodelaan – Oude Veer– Veerdam detail
Gemeente Papendrecht - Reserveren parkeerplaats ten behoeve van het opladen van elektrische auto's - P.J. Oudstraat detail
Bekendmaking ontwerp onttrekkingsbesluit fietsverbinding oostzijde Burgemeester Keijzerweg tussen Noordhoek en Hogendijk detail
Vaststelling bestemmingsplan Zaling 8A, Besluit hogere waarden Zaling detail
Mandaatbesluit invorderingsambtenaar gemeente Papendrecht detail
Gemeente Papendrecht - Reserveren parkeerplaats ten behoeve van het opladen van elektrische auto's - Rembrandtlaan detail
Gemeente Papendrecht - Aanleg gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Constantijn Huygenslaan detail
Gemeente Papendrecht - Aanleg gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Kolbei detail
Mandaatbesluit heffingsambtenaar gemeente Papendrecht detail
Ontwerpbestemmingsplan 150 kV ondergronds kabeltracé Dordrecht merwedehaven - Alblasserdam detail
Bekendmaking Richtlijnen Buitenreclame detail