7.3

Vergunningen Papendrecht

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Papendrecht. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Papendrecht. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Kennisgeving bestemmingsplan 'Veerweg-Vondellaan'
Kennisgeving bestemmingsplan 'Veerweg-Vondellaan'
Verordening beschermd wonen en opvang gemeente Papendrecht
'Aanwijzingsbesluit locaties voor standplaatsen 2021
Procedureverordening advisering planschade
Wijzigingsbesluit tarieventabel Verordening op de heffing en invordering van leges 2021
Aanwijzingsbesluit behandeling bezwaarschriften belastingen
Gemeente Papendrecht - Reserveren parkeerplaats ten behoeve van het opladen van elektrische auto's -...
Gemeente Papendrecht - Aanleg tweede gehandicaptenparkeerplaats - Poldermolen
Oproep rechthebbenden in verband met verlengen graf- en onderhoudsrecht particuliere graven 2021
Oproep rechthebbenden in verband met verlengen plaatsings- en onderhoudsrecht urnenplaatsen 2021
Gemeente Papendrecht - Parkeerverbod - Leeuwerikstraat
Ontwerpbestemmingsplan 'Papendrecht, nabij Oosteind 130' en ontwerpbesluit 'Hogere waarden Wet geluidhinder...
Ontwerpbestemmingsplan 'Papendrecht, nabij Oosteind 130' en ontwerpbesluit 'Hogere waarden Wet geluidhinder...
Ontwerpbestemmingsplan 'Oosteind 84 te Papendrecht' en ontwerpbesluit 'Hogere waarden Wet geluidhinder...
Ontwerpbestemmingsplan 'Oosteind 84 te Papendrecht' en ontwerpbesluit 'Hogere waarden Wet geluidhinder...
Kennisgeving bestemmingsplan 'Papendrecht, nabij Oosteind 130'
Kennisgeving bestemmingsplan 'Papendrecht, nabij Oosteind 130'
Bekendmaking ontwerp aanwijzingsbesluit ondergrondse inzamelvoorziening glas Zernikelaan
Bekendmaking ontwerp aanwijzingsbesluit ondergrondse inzamelvoorziening glas Vijzellaan
Bekendmaking ontwerp aanwijzingsbesluit ondergrondse inzamelvoorziening glas Zwanebloemplein
Inspraak over drie regelingen ten aanzien van onzelfstandige huisvesting
Bekendmaking ontwerp aanwijzingsbesluit ondergrondse inzamelvoorziening glas Pieter Zeemanlaan
Bekendmaking ontwerp aanwijzingsbesluit ondergrondse inzamelvoorziening glas Cypressenlaan
Bekendmaking ontwerp aanwijzingsbesluit ondergrondse inzamelvoorziening glas Onderslag
Gemeente Papendrecht - Aanleg gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Muilwijckstraat
Instellingsbesluit commissie naamgeving
Gemeente Papendrecht - Reserveren parkeerplaats ten behoeve van het opladen van elektrische auto's -...
Kennisgeving bestemmingsplan 'Oosteind 84 te Papendrecht'
Kennisgeving bestemmingsplan 'Oosteind 84 te Papendrecht'
Mandaatbesluit heffingsambtenaar gemeente Papendrecht
Gemeente Papendrecht - Reserveren parkeerplaats ten behoeve van het opladen van elektrische auto's -...
Gemeente Papendrecht - Reserveren parkeerplaats ten behoeve van het opladen van elektrische auto's -...
Gemeente Papendrecht - Aanleg gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Pieter Zeemanlaan
Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wabo, Leidingenverordening, Telecommunicatieverordening en bomenverordening
Gemeente Papendrecht - Aanleg gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Snoek
Beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering en handhaving Wet kinderopvang gemeente Papendrecht 2020
Algemene voorwaarden en tarieven 2021 havens Papendrecht
Gemeente Papendrecht - Aanpassing kruising - Westeind - Industrieweg
Verordening op de raadscommissies 2018
Beheersverordening Algemene begraafplaats 2016
Vaststelling bestemmingsplan 'Politiebureau Papendrecht' en 'Randvoorwaarden beeldkwaliteit Nieuwbouw...
Vaststelling bestemmingsplan 'Politiebureau Papendrecht' en 'Randvoorwaarden beeldkwaliteit Nieuwbouw...
Legesverordening 2021
Uitvoeringsregeling Subsidies Onderwijsachterstanden gemeente Papendrecht 2021-2022
Subsidieregeling voorschoolse educatie- en peuteraanbod gemeente Papendrecht 2021
Ondermandaatbesluit Parkeerbeheeders
Verordening rioolheffing 2021
Verordening toeristenbelasting 2021
Verordening onroerende zaakbelastingen 2021