Vergunningen Peel en Maas

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Peel en Maas. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Peel en Maas. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
melding Wet Milieubeheer Houwenberg 5 te Grashoek
Vaststelling ontwerp Nota Bodembeheer Limburg Noord 2019-2028 / Bodemfunctieklassenkaart en Bodemkwaliteitskaart
Aanvraag omgevingsvergunning Beekstraat 14 te Panningen
verleende omgevingsvergunning Dörperfeldlaan 16 te Maasbree
Ontwerpbestemmingsplan Neerseweg 60&62 te Helden
Vastgesteld bestemmingsplan Zandberg 1a Helden
verleende omgevingsvergunning Houwenberg 5B te Grashoek
Ontwerpbestemmingsplan Neerseweg 60&62 te Helden
Vastgesteld bestemmingsplan Zandberg 1a Helden
sloopmelding Fuusstraat 9 te Baarlo
Aanvraag omgevingsvergunning Poorterweg 69 te Koningslust
Aanvraag omgevingsvergunning In de Bosch kavel 90 te Maasbree (Sectie K, percelnummer 3206)
Aanvraag omgevingsvergunning hoek Stogger - Sterappel te Helden (Sectie V, perceelnummer 1410)
Aanvraag omgevingsvergunning Kampweg ongenummerd te Beringe
Aanvraag omgevingsvergunning Molenheg ongenummerd Egchel
verleende omgevingsvergunning Kardinaal van Rossumstraat 17 te Beringe
Aanvraag omgevingsvergunning Julianahof kavel 23 te Koningslust (Sectie A, perceelnummer 9228)
Aanvraag omgevingsvergunning Veersepad 11 te Kessel
sloopmelding van Hövellstraat 62 te Helden
melding Wet Milieubeheer Industrieterrein Panningen 22 te Panningen
sloopmelding Busserstraat 6 te Meijel
sloopmelding van Hövellstraat 60A te Helden
melding Wet Milieubeheer Zonneveld 17 te Maasbree
sloopmelding Koetsiersweg 20 te Helden
sloopmelding Ruijsstraat 90 te Helden
verleende omgevingsvergunning Bosakkerweg 15 te Kessel
sloopmelding Pater Thijsstraat 18 te Baarlo
Aanvraag omgevingsvergunning Sectie F, perceelnummer 1127, Kavel 18, Hofakker te Meijel
sloopmelding Kapelkesweg 2 en 2a te Meijel
Aanvraag omgevingsvergunning Langveld 55 te Meijel
Aanvraag omgevingsvergunning Geelgors 20 te Koningslust
melding Wet Milieubeheer percelen Maasbree
Bestemmingsplan ‘Opheffen waterkering Kessel”
Bestemmingsplan ‘Opheffen waterkering Kessel”
melding Wet Milieubeheer Heldensedijk 24 te Meijel
melding Wet Milieubeheer Kampweg 29 te Beringe
verleende omgevingsvergunning Sectie G, perceelnummer 5525, Schout van der Heidenstraat te Panningen
Herziening bestemmingsplan Buitengebied Peel en Maas, locaties Peelstraat 44, Kampweg 27A en Kampweg...
Intrekking omgevingsvergunning Kampweg 29 te Beringe
Herziening bestemmingsplan Buitengebied Peel en Maas, locaties Peelstraat 44, Kampweg 27A en Kampweg...
verlagen trottoir Pastoor Geenenstraat 19A te Baarlo
melding mobiel breken van bouw en sloopafval Rozenobel 33 te Beringe
van rechtswege afgewezen omgevingsvergunning Kardinaal de Jongstraat 16 te Beringe
verleende omgevingsvergunning Maasbreeseweg 24 te Panningen
verleende omgevingsvergunning Geelgors 20 te Koningslust
Beleidsregel landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang Peel enMaas
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Houwenberg 5B te Grashoek
verleende omgevingsvergunning Roggelseweg 117 te Egchel
verleende omgevingsvergunning Roode Eggeweg 3 te Kessel
Aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van twee bomen, sectie G nummer 5525, Schout van der Heidenstraat...