Vergunningen Peel en Maas

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Peel en Maas. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Peel en Maas. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Besluit bijstandverlening zelfstandigen gemeente Peel en Maas
melding inrit Kerkstraat 55 te Panningen
Aanvraag omgevingsvergunning Voltaweg 9 te Maasbree
sloopmelding Peelstraat 30 te Beringe
Besluit Ondermandaat Werk, Inkomen, Jeugd en Zorg
Nadere regels Jeugdhulp gemeente Peel en Maas
Ontwerpbesluit op aanvraag omgevingsvergunning en hogere grenswaarde Wet geluidhinder Ninnesweg 56 Panningen
Ontwerpbesluit op aanvraag omgevingsvergunning De Horsten 20 te Egchel
Aanvraag omgevingsvergunning Scharenweg 37 te Panningen
Ontwerpbesluit op aanvraag omgevingsvergunning en hogere grenswaarde Wet geluidhinder Ninnesweg 56 Panningen
Ontwerpbesluit op aanvraag omgevingsvergunning De Horsten 20 te Egchel
Aanvraag omgevingsvergunning Peelstraat 52 (nabij) te Beringe
Aanvraag omgevingsvergunning Raadhuisstraat 5 te Panningen
Aanvraag omgevingsvergunning Dörperfeldlaan kavel 57 Maasbree
Intrekking omgevingsvergunning Roggelseweg 121 te Egchel
sloopmelding Berg 2 A te Meijel
verleende omgevingsvergunning Baarloseweg 1 te Helden
verleende omgevingsvergunning Raadhuisplein 11 te Meijel
melding inrit Kerkstraat 73 te Panningen
Aanvraag omgevingsvergunning Baarloseweg 16A te Helden
verleende omgevingsvergunning Rozenberg 10 te Meijel
sloopmelding Petrus Vossenstraat 18 te Helden
Beleidsregel verblijfsfunctie ruiters, grooms en stagiairs bij paardenhouderijen
sloopmelding Zelen 41 te Panningen
Aanvraag omgevingsvergunning Tiendschuur ongenummerd Meijel (Perceel F 2455)
Intrekking omgevingsvergunning Ontginningsweg 21 te Grashoek
verleende omgevingsvergunning Reinette 30 Helden
omgevingsvergunning Zelen 46 te Panningen
omgevingsvergunning Donk 47 te Meijel
Besluit Toezichthouder Rechtmatigheid Sociaal Domein gemeente Peel en Maas
sloopmelding Bernhardstraat 29 te Panningen
Aanvraag omgevingsvergunning Baarloseweg 14 te Helden
verleende omgevingsvergunning Op de Lundert 2 Helden
Aanvraag omgevingsvergunning Bolakker ongenummerd te Meijel (Bouwplan Hoek kavel 2)
sloopmelding Kamillestraat 11 te Maasbree
Aanvraag omgevingsvergunning Molenstraat 27 te Maasbree
Aanvraag omgevingsvergunning Reinette 25 Helden
Ontwerp herziening bestemmings-plan Buitengebied Peel en Maas
Ontwerp herziening bestemmings-plan Buitengebied Peel en Maas
Ontwerpbesluit op aanvraag omgevingsvergunning en hogere grenswaarde Wet geluidhinder Roggelsedijk 24...
Intrekking omgevingsvergunning Helenaveenseweg 38 te Grashoek
verleende omgevingsvergunning Veldleeuwerik 15 te Koningslust
Intrekking omgevingsvergunning Helenaveenseweg 48 te Grashoek
verleende omgevingsvergunning Stox 21 te Panningen
Aanvraag omgevingsvergunning Oyen 7 te Kessel
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Oyen 7 te Kessel
Intrekking omgevingsvergunning Molenpeel 5 te Meijel
Aanvraag omgevingsvergunning Stijnstraat 10 te Maasbree
Aanvraag omgevingsvergunning Dörperfeldlaan ong. Maasbree (Dörperfeld kavel 72)
Ontwerpbesluit op aanvraag omgevingsvergunning en hogere grenswaarde Wet geluidhinder Roggelsedijk 24...