6.6

Vergunningen Pekela

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Pekela. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Pekela. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Aanwijzingsbesluit onbezoldigd ambtenaar en belastingdeurwaarder 2021
Aanwijzingsbesluit onbezoldigd ambtenaar en belastingdeurwaarder 2021
Omgevingsvergunning verleend, Wedderweg 7, bouw
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Bronsveenlaan 63, bouw
Omgevingsvergunning verleend, Tilstraat H 28, bouw
Aanvraag evenementenvergunning Hugo de Grootstraat Oude Pekela.
Melding klein evenement Pekelder bos te Oude Pekela
Omgevingsvergunning verleend, Molenstraat G 58, bouw / handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Feiko Clockstraat 166, bouw
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Wedderweg 7, bouw
Verlengen termijn aanvraag omgevingsvergunning, Raadhuislaan 25/27
Verleende evenementenvergunning Jaarmarktweek activiteiten Oude Pekela.
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Nieuwe Zuideraanleg (ong.) bouw / handelen in strijd met regels...
Omgevingsvergunning verleend, Onstwedderweg 17, bouw
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Tilstraat H 11, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Aanvraag horecavergunning, Feiko Clockstraat 214 Oude Pekela
Aanvraag evenementenvergunning Hugo de Grootstraat Oude Pekela.
Verleende evenementenvergunning Spelweek Boven Pekela
Melding klein evenement A. Westersstraat A 1 Nieuwe Pekela
Melding klein evenement Sportlaan 4 Oude Pekela
Melding klein evenement Appelhof Oude Pekela
Melding klein evenement Zuidwendingerweg Nieuwe Pekela
Omgevingsvergunning verleend, Meerkoet 11, bouw
Omgevingsvergunning verleend, Doorsneeweg (naast 1A), bouw
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Ds. Sicco Tjadenstraat C 52/53, monument/bouw en kap
Omgevingsvergunning verleend, buitengebied Nieuwe Pekela, werk of werkzaamheden uitvoeren
Melding Activiteitenbesluit Milieubeheer, Holland Marsh 8B 1
Melding Activiteitenbesluit Milieubeheer, Cereswijk 6
Besluit om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Brik (kavel 3), bouw
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Feiko Clockstraat 131, bouw / handelen in strijd met regels ruimtelijke...
Verhuisd naar Onbekend adres
Verhuisd naar Onbekend adres
Ontwerpbestemmingsplan “Jan Oldenburgerstraat E 99, Nieuwe Pekela”
Omgevingsvergunning verleend, Feiko Clockstraat 31, kap
Aanvraag evenementenvergunning Jaarmarktweek activiteiten Oude Pekela.
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Tilstraat H 28, bouw
Geweigerde aanvraag omgevingsvergunning, Appelhof 33, kap
Melding klein evenement Dr. H. Brouwerstraat D 75 Nieuwe Pekela
Melding klein evenement Dennenlaan t.h.v. nr. 34 Nieuwe Pekela
Melding klein evenement Beukenlaan 1 Nieuwe Pekela
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Molenstraat G 58, bouw/handelen in strijd met regels ruimtelijke...
Melding klein evenement op het grasveld aan de Hugo de Grootstraat Oude Pekela
Melding klein evenement Grasveld Lubbermanswijk Oude Pekela
Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Houtstek 14, bouw
Geweigerde aanvraag omgevingsvergunning, Zuidervensterweg 7, bouw
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Kerkstraat 3, bouw
Verlengen termijn aanvraag omgevingsvergunning, buitengebied gemeente Pekela
Melding Activiteitenbesluit Milieubeheer, Tweederdeweg ongenummerd
Verleende evenementenvergunning Flessingsterrein