Vergunningen Pekela

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Pekela. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Pekela. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Rectificatie: Gemeente Pekela wijst plaatsen openbare laadpalen aan
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Aa-stroom 44, bouw
Gemeente Pekela - rectificatie aanwijzen parkeerplaatsen tbv oplaadpunten - Pekela
Verhuisd naar Onbekend adres
Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Pekela 2019
Verordening rechtspositie raadsleden Pekela 2019
Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders Pekela 2019
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Dr. Harm Brouwerstraat D 28, bouw
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, buitengebied gemeente Pekela, werk of werkzaamheden uitvoeren
Gemeente Pekela wijst plaatsen openbare laadpalen aan
Omgevingsvergunning verleend, Burgemeester Snaterlaan 8, kap
Omgevingsvergunning verleend, Onstwedderweg 82, kap
Gemeente Pekela - Aanwijzen oplaadpunten elektrische voertuigen - Gemeente Pekela
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Rembrandtlaan 14, bouw
V E R K E E R S B E S L U I T Geslotenverklaring voor vrachtauto’s op de Scheepvaartstraat, gedeelte...
Verleende evenementenvergunning Jaarmarktweek activiteiten Oude Pekela.
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Turfweg 7, bouw
Gemeente Pekela - Geslotenverklaring vrachtauto's - Scheepvaartstraat
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Zuidhofswijk 1, kap
Verkeersbesluit aanleg gehandicaptenparkeerplaats
gemeente Pekela - aanwijzen individuele gehandicaprtenparkeerplaats - Veerstraat 58 Oude Pekela
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Burgemeester Snaterlaan 8, kap
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, diverse locaties, kap
Omgevingsvergunning verleend, Tilstraat H 6, bouw
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Tilstraat H 57, bouw
Omgevingsvergunning verleend, Praam 8, bouw
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Britanniawijk 1, bouw
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Onstwedderweg 82, kap
Melding Activiteitenbesluit Milieubeheer, Cereswijk 6
Verkeersbesluit aanleg gehandicaptenparkeerplaats.
Verleende evenementenvergunning Nieuwe Zuideraanleg 10 te Nieuwe Pekela.
Omgevingsvergunning verleend, Houtstek 7, bouw
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Hendrik Westerstraat 20, milieu
Verleende evenementenvergunning Noordercolonie 13 te Boven Pekela
ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING (uitgebreid)
Omgevingsvergunning verleend, Meidoornlaan 88, bouw
Melding Activiteitenbesluit Milieubeheer, Industrieweg-West 41-42
ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING (uitgebreid)
Gemeente Pekela - Toewijzen gehandicaptenparkeerplaats - Ring 112, Oude Pekela
Het Dagelijks Bestuur van De Kompanjie maakt bekend dat zij 15 juli 2019 hebben vastgesteld een LOGA...
Toetsingskaders kwaliteit en rechtmatigheid Zorg Wmo/Jeugd
ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING Zonnepark Pekela (uitgebreid)
ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING Zonnepark Pekela (uitgebreid)
Straatnaamgeving
Omgevingsvergunning verleend, Noordercolonie 40, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Burgemeester van Weringstraat 97 en 99 en 103 t/m 125, bouw
Omgevingsvergunning verleend, W.H. Bosgrastraat 19, bouw
Omgevingsvergunning verleend, Raadhuislaan/Feiko Clockstraat, kap
Aanvraag evenementenvergunning Jaarmarktweek activiteiten Oude Pekela.
Buiten behandeling stellen omgevingsvergunning, Albert Reijndersstraat B 214