Vergunningen Pekela

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Pekela. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Pekela. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Bestemmingsplan “Tweede partiële herziening Koertsmeulen” vastgesteld
Bestemmingsplan “Tweede partiële herziening Koertsmeulen” vastgesteld
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Britanniawijk 26, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Verleende evenementenvergunning gemeente Pekela
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Scholtenswijk 10, kap
Melding Activiteitenbesluit Milieubeheer, Hendrik Westerstraat 20-22
Omgevingsvergunning verleend, Burgemeester Huisingalaan 101, kap
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Schaepmanlaan kavel 1 t/m 6, bouw
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING (uitgebreid) en VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING (uitgebreid) en VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN
Verhuisd naar Onbekend adres
Melding klein evenement Heeresmeer te Nieuwe Pekela
Aanvraag evenementenvergunning Oude en Nieuwe Pekela.
Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning, Compagniesterwijk 27
Verhuisd naar Onbekend adres
Nadere regel tot wijziging van de Nadere Regels Maatschappelijke Ondersteuning Pekela 2018
Verkeersbesluit aanleg gehandicaptenparkeerplaats.
gemeente Pekela - aanwijzen individuele gehndicaptenparkeerplaats - Raadhuislaan 37 Oude Pekela
Omgevingsvergunning verleend, Rubenslaan 4, bouw
Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning, Aa-stroom 44
Buiten behandeling stellen omgevingsvergunning, Rembrandtlaan 14
Aanvraag evenementenvergunning Sportlaan 1 te Oude Pekela.
Mandaatbesluit professionals jeugd Pekela 2019
Verhuisd naar Onbekend adres
Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan “Ceresweg 16 Oude Pekela”
Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan “Ceresweg 16 Oude Pekela”
Omgevingsvergunning verleend, Turfweg 9, bouw
Buiten behandeling stellen omgevingsvergunning, Dr. H. Brouwerstraat D 28
Ingetrokken omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Hendrik Westerstraat 20, milieu
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Numero Dertien 28, bouw/milieu
Omgevingsvergunning verleend, Laurens Janszoon Costerstraat 20, kap
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Rubenslaan 4, bouw
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Burgemeester Huisingalaan 101, kap
Publicatie indexatie reële tarieven Wmo 2020
Verhuisd naar Onbekend adres
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Provincialeweg 1, bouw
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Vrijheidsstraat 37, handelen in strijd met regels ruimtelijke...
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Industrieweg-West 41, bouw
Omgevingsvergunning verleend, Industrieweg-West 41, bouw
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING (uitgebreid) en VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING (uitgebreid) en VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN
Aanwijzen huis der gemeente
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING (uitgebreid) en VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING (uitgebreid) en VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN
Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning, buitengebied gemeente Pekela
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Compagniesterwijk 27, kap
Subsidieregeling Peuteropvang en Voorschoolse Educatiegemeente Pekela
Omgevingsvergunning verleend, Burgemeester van Weringstraat 97 en 99 en 103 t/m 125, bouw
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, buitengebied gemeente Pekela, werk of werkzaamheden uitvoeren
Omgevingsvergunning verleend, diverse locaties, kap