Vergunningen Pijnacker-Nootdorp

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Pijnacker-Nootdorp. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Pijnacker-Nootdorp. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden
Berichten uit de Gemeenteraad Pijnacker-Nootdorp
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning : Pijnacker, Aagje Dekenstraat 11
Geaccepteerde sloopmelding gebruik ter kennisgeving : Pijnacker, Klapwijkseweg 75 a
Verleende omgevingsvergunning (Wabo) : Nootdorp, Geerweg 32
Verleende omgevingsvergunning (Wabo) : Nootdorp, Schiphollaan 21
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning : Nootdorp, Schiphollaan 41
Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, Komkommerweg 25 te Pijnacker
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning : deel wijk Koningshof, tussen Bergse Maas en Krammer, Pijnacker
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning : Nootdorp, Lange Baan 13
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning : Delfgauw, Laan der Zeven Linden 21
Verleende omgevingsvergunning (Wabo) : Delfgauw, Letterzetterhof 32
Verleende omgevingsvergunning uitgebreid (Wabo) : Nootdorp, Dorpsplein 3
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning : Pijnacker, Monnikenweg 13
Verleende omgevingsvergunning (Wabo) : Nootdorp, Laan van Ambacht 16
Verleende omgevingsvergunning (Wabo) : Nootdorp, Oosteinde 26
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning (Wabo) : diverse bouwkavels nabij Burgemeester Winkellaan...
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning : Pijnacker, Nieuwkoopseweg 19 a
Verleende omgevingsvergunning (Wabo) : Pijnacker, Korteweg 2
Ontheffing APV nachtelijke werkzaamheden verleend, Delftsestraatweg Delfgauw
Standplaatsvergunning verleend, Tolhek Pijnacker
Standplaatsvergunning verleend, Tolhek Pijnacker
Verleende omgevingsvergunning (Wabo) : Pijnacker, Vlielandseweg 28
Verleende omgevingsvergunning uitgebreid (Wabo) : Nootdorp, Veenweg 36
Verleende omgevingsvergunning (Wabo) : Pijnacker, Aalscholver 14 en Kuifeend 35 en Pijlstaart 1
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning : Pijnacker, Koningshof 3
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning : Pijnacker, Katwijkerlaan 127
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning : Tedingerbroekweg, nabij Kortelandseweg 28, Nootdorp
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning : Delfgauw, Delftsestraatweg 161
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Tuindershof 2019’
Concept evenementenbeleid ter inzage
Geaccepteerde sloopmelding gebruik ter kennisgeving : Nootdorp, Langelandseweg 20
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Tuindershof 2019’
Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, Industrieweg 2G te Nootdorp
Berichten uit de Gemeenteraad Pijnacker-Nootdorp
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning : Salamanderweide tegenover nr.24, Pijnacker
Geaccepteerde sloopmelding gebruik ter kennisgeving : Pijnacker, Rommesingel 5
Nota Lokale Heffingen 2020-2024
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning : tegenover Komkommerweg 25, Pijnacker
Verleende omgevingsvergunning (Wabo) : Nootdorp, Borndiep 18
Verleende omgevingsvergunning (Wabo) : Pijnacker, Schoutenlaan 47
Verleende omgevingsvergunning (Wabo) : Pijnacker, Vlielandseweg 26
Geaccepteerde sloopmelding gebruik ter kennisgeving : Pijnacker, Thorbeckelaan 112
Geaccepteerde sloopmelding gebruik ter kennisgeving : Nootdorp, Gooland 7
Geaccepteerde melding brandveilig gebruik ter kennisgeving : Nootdorp, Tedingerbroekweg 18
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning : Pijnacker, Prins Hendrikstraat 21
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning : Delfgauw, Noordeindseweg 48
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning : noordzijde tunnelbak N470 t.h.v. Zuideindseweg, Delfgauw
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning : Pijnacker, Miep Gieslaan 16
Gewijzigde vaststelling wijzigingsplan ‘De Drie Ster’, Pijnacker-Nootdorp