6.6

Vergunningen Pijnacker-Nootdorp

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Pijnacker-Nootdorp. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Pijnacker-Nootdorp. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Ontwerpbesluit hogere grenswaarden (bouwen 1 woning Veenweg 10-12)
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning (Wabo) kappen 30 bomen en aanleggen weg, Berkelseweg 28,...
Verleende Omgevingsvergunning Wabo, bouwen dakkapel, Madelief 33 Pijnacker, (OLO nummer 6307135)
Verleende Omgevingsvergunning Wabo, plaatsen dakkapel, De Gouwe 16 Pijnacker, (OLO nummer 6306031)
Verleende omgevingsvergunning (Wabo), realiseren wanddoorbraak, Rivierenlaan 18 Pijnacker, (OLO nummer...
Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning (Wabo), bouwen dakkapel, Anna Van Saksenstraat 2 Pijnacker,...
Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning (Wabo), bouwen tussenvloer, Prismastraat 4 Nootdorp,...
Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning (Wabo), handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening...
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning (Wabo), wijziging op een eerder verleende vergunning (wijzigen...
Verleende omgevingsvergunning (Wabo), bouwen bed and breakfast en aanleggen parkeervoorzieningen, achter...
Verleende omgevingsvergunning (Wabo), bouwen dakkapel, Paardenbloemerf 3 Pijnacker, (OLO nummer 6334231)
Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning (Wabo), maken uitrit, F W V Stoetwegensngl 2 Pijnacker,...
Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning (Wabo), bouwen uitbouw/vergroten woning, Pauwmolen 6...
Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning (Wabo), bouwen brug, Oude Leedeweg 25 Pijnacker, (OLO...
Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning (Wabo), plaatsen fietsenberging, Ambachtshof 54 Nootdorp,...
Locatiebesluiten Locatieplan HNI
Verleende omgevingsvergunningen (Wabo), kappen 17 bomen, Dorpsstraat 28 en 30 Nootdorp, (OLO nummer 6084345)
Geweigerde omgevingsvergunning (Wabo), bouwen carport, Spitfire 1 Nootdorp, (OLO nummer 6254779)
Verleende omgevingsvergunning uitgebreid (Wabo), vergunning brandveilig gebruik, Florijnstraat 9 Delfgauw,...
Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, Voorstraat 25-29 te Nootdorp
Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning (Wabo), handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening...
Verleende omgevingsvergunning uitgebreid (Wabo), brandveilig gebruik school met sportzaal + kinderdagverblijf,...
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning (Wabo), bouwen dakopbouw achterzijde woning, Schuilenburg...
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning (Wabo), maken beschoeiing bij dam en duiker en maken uitrit,...
Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning (Wabo), maken uitrit, Vrouwenrecht 66 Pijnacker, (OLO...
Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning (Wabo), kappen boom, Zuideindseweg 24 Delfgauw, (OLO...
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning (Wabo), aanleggen fietspad, nabij Hazepad Delfgauw, (OLO...
Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning (Wabo), bouwen fietsenstalling, Nes 2 Pijnacker, (OLO...
Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning (Wabo), wijzigen kozijn, Hadewijchlaan 37 Pijnacker,...
Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, Distributieweg 68 te Delfgauw
Verleende omgevingsvergunning (Wabo), vervangen kozijnen, Mandenmeesterstraat 12 Pijnacker, (OLO nummer...
Verleende omgevingsvergunning (Wabo) uitgebreid, omgevingsvergunning brandveilig gebruik IKC, Blauwe...
Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning (Wabo), bouwen 2 gemetselde penanten, Brinkrijk 138...
Verleende omgevingsvergunning (Wabo), bouwen woning, Reesloot 10 A te Pijnacker, (OLO nummer 6210637)
Verleende omgevingsvergunning (Wabo), bouwen 3 woningen met parkeergelegenheid in bestaand pand, Stationsstraat...
Verleende omgevingsvergunning (Wabo), bouwen schuur met overkapping, Hogeveenseweg 43 Nootdorp, (OLO...
Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, Paradeplein 7 te Nootdorp
gemeente Pijnacker-Nootdorp - instellen taxistandplaatsen - parkeerterrein Het Baken, Rivierenlaan, Pijnacker
Concept-ontwerp omgevingsplan 1.0 'Tolhek'
Verleende omgevingsvergunning (Wabo), bouwen erker aan zijgevel, Koningin Wilhelminastr 30 Nootdorp,...
Verleende omgevingsvergunning (Wabo), splitsen van bestaande woning in 2 woningen, Delftsestraatweg 248...
Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning (Wabo), maken uitrit/dam, Hoogseweg 19 Pijnacker, (OLO...
Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning (Wabo), kappen boom, Groenlaan nabij 2 te Nootdorp,...
Geaccepteerde sloopmelding ter kennisgeving, verwijderen asbest (rioolbuis), Weigelialaan 20 Pijnacker,...
Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning (Wabo), verhogen kap, Zaan 10 Pijnacker, (OLO nummer...
Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning (Wabo), maken uitrit, Zuideindseweg 64 Delfgauw, (OLO...
Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning (Wabo), dempingen en ontgravingen kavelinrichting, Oude...
Geaccepteerde sloopmelding ter kennisgeving, verwijderen asbest (rioolbuis), Weigelialaan 12 Pijnacker,...
Berichten uit de Gemeenteraad Pijnacker-Nootdorp
Verleende omgevingsvergunning (Wabo), bouwen dakkapel voorzijde en bouwen dakopbouw achterzijde, Bezembinderstraat...