Vergunningen Pijnacker-Nootdorp

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Pijnacker-Nootdorp. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Pijnacker-Nootdorp. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Ingediende aanvraag Omgevingsvergunning (Wabo), aanbrengen reclame, Ambachtsweg 1 a Pijnacker, (OLO nummer...
Melding brandveilig gebruik akkoord ter kennisgeving, Paradeplein 7 Nootdorp, (OLO nummer 6272473)
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning (Wabo), bouwen woning, nabij Reesloot 12 Pijnacker (kavel...
Ingediende aanvraag Omgevingsvergunning (Wabo), bouwen opbouw 2e verdieping, Laan Der Zeven Linden 15...
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning (Wabo), bouwen opslag, plaatsen reclame en uitrit aanleggen,...
Ingediende aanvraag Omgevingsvergunning (Wabo), plaatsen reclame, Hoefbladplein 9 Pijnacker, OLO nummer...
Geweigerde Omgevingsvergunning Wabo, aanleggen uitrit, Pijnacker, Onderweg 1, (OLO nummer 6159461)
Ingediende aanvraag Omgevingsvergunning (Wabo), bouwen extra schuurdeur / wijzigen gevel, Vrouwenrecht...
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Pijnacker-Nootdorp 2021
Verleende omgevingsvergunningen (Wabo), bouwen brug en maken uitweg, Geerweg 34 Nootdorp, (OLO nummer...
Verleende omgevingsvergunningen (Wabo), plaatsen 4 kleine watersilo's, Komkommerweg 25 Pijnacker, (OLO...
Ingediende aanvraag Omgevingsvergunning (Wabo), kappen van bomen t.b.v. de reconstructie koningshof,...
Ingediende aanvraag Omgevingsvergunning Wabo, bouwen dakopbouw 2e verdieping, Noordweg 30 Pijnacker,...
Geaccepteerde sloopmelding ter kennisgeving, verwijderen asbest, Prinses Beatrixstraat 24 Nootdorp, (OLO...
Ingediende aanvraag Omgevingsvergunning (Wabo), vergroten woning, Kooikerlaan 26 Nootdorp, (OLO nummer...
Ingediende aanvraag Omgevingsvergunning (Wabo), plaatsen beschoeiing ter legalisering, Noordeindseweg...
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning (Wabo), bouwen 3 woningen in bestaand pand met parkeergelegenheid,...
Geaccepteerde sloopmelding ter kennisgeving, verwijderen asbest (handhaving illegale uitvoering schuurdak,...
Ingediende aanvraag Omgevingsvergunning (Wabo), bouwen dakkapel, Gors 17 Pijnacker, (OLO nummer 6285615)
Garantieregeling voor de inname door verenigingen en stichtingen van oud-papier en -karton, en textiel
Geaccepteerde sloopmelding ter kennisgeving, verwijderen asbest, Polderweg 6 Pijnacker, (OLO nummer 6288581)
Geaccepteerde sloopmelding ter kennisgeving, slopen schuren en verwijderen asbest, Zuideindseweg 37 a...
Geaccepteerde sloopmelding ter kennisgeving, diverse sloopwerkzaamheden (verbouwing supermarkt), Paradeplein...
Geaccepteerde sloopmelding ter kennisgeving, verwijderen asbest (schuurdak), Groenekade 6 Pijnacker,...
Geweigerde Omgevingsvergunning Wabo, bouwen uitbouw/dakopbouw, Pijnacker, Vlielandseweg 81, (OLO nummer...
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning (Wabo), bouwen uitbouw aan de voorgevel en serre aanbouw...
Ingediende aanvraag Omgevingsvergunning Wabo, bouwen woning, Oude Leedeweg 8 Pijnacker, (OLO nummer 5817985)
Ingediende aanvraag Omgevingsvergunning Wabo, realiseren wanddoorbraak, Rivierenlaan 18 Pijnacker, (OLO...
Ingediende aanvraag Omgevingsvergunning Wabo, bouwen overkapping/veranda, Soesterberghof 116 Nootdorp,...
Garantieregeling voor de inname door verenigingen en stichtingen van oud-papier en -karton, en textiel
Verleende Omgevingsvergunning Wabo, bouwen dakopbouw 2e verdieping achterzijde, Sluiswachterstraat 30...
Verleende Omgevingsvergunning Wabo, bouwen dakopbouw 2e verdieping achterzijde, Sluiswachterstraat 26...
Geaccepteerde sloopmelding ter kennisgeving, slopen en afvoeren van een tuinbouwbedrijf, Onderweg 1 Pijnacker,...
Ingediende aanvraag Omgevingsvergunning Wabo, bouwen voorgevel schuur, Katwijkerlaan 45 Pijnacker, (OLO...
Geaccepteerder sloopmelding ter kennisgeving, verwijderen asbesthoudende gevelplaat, Klingendaal 18 Pijnacker,...
Ingediende aanvraag Omgevingsvergunning Wabo, bouwen brug, naast Oude Leedeweg 30 Pijnacker, (OLO nummer...
Verlenging beslistermijn Omgevingsvegunning Wabo, bouwen dakkapel voorzijde en bouwen dakopbouw achterzijde,...
Ingediende aanvraag Omgevingsvergunning Wabo, verbouw bijgebouw tot 4 appartementen, Delftsestraatweg...
Berichten uit de Gemeenteraad Pijnacker-Nootdorp
Ingediende aanvraag Omgevingsvergunning Wabo, bouwen portacabin en weegbruggen en handelen in strijd...
Ingediende aanvraag Omgevingsvergunning Wabo, opslag roerende zaken, Molenweg 61 a Nootdorp, (OLO nummer...
Verleende Omgevingsvergunning Wabo, bouwen dakkapel aan de voorzijde, Nobellaan 56 Pijnacker, (OLO nummer...
Verleende Omgevingsvergunning Wabo, nabij Rotonde Tuindersweg Pijnacker, plaatsen bord t.b.v. de aanleg...
Verleende Omgevingsvergunning Wabo, aanbrengen logo, Stoomweg 10 Nootdorp, (OLO nummer 6241923)
Verleende Omgevingsvergunning Wabo, vervangen garagedeur, Dukaatstraat 77 Delfgauw (OLO nummer 6206125)
Verleende Omgevingsvergunning Wabo, plaatsen dakkapel achterzijde, De Gouwe 15 Pijnacker, (OLO nummer...
Verleende Omgevingsvergunning Wabo, wijzigen voorgevel, Dorpsstraat 4 Nootdorp, (OLO nummer 6137225)
Verleende Omgevingsvergunning Wabo, bouwen uitbouw, Delftsestraatweg 185 Delfgauw, (OLO nummer 6137831)
Locatiebesluiten Locatieplan HNI
Ingediende aanvraag Omgevingsvergunning Wabo, maken uitrit en werkzaamheden uitvoeren tbv het plaatsen...