Vergunningen RUD Zuid-Limburg

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van RUD Zuid-Limburg. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door RUD Zuid-Limburg. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Besluit aanwijzing toezichthouders RUD Zuid-Limburg 2019 detail
Archiefverordening RUD Zuid-Limburg 2019 detail
Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg 2019 detail
Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden gemeenteBeekdaelen 2019 detail
Besluit aanwijzing onbezoldigde ambtenaren RUD Zuid-Limburg februari 2019 detail
Aanvulling Mandaatbesluit van het dagelijks bestuur en de voorzitter aan de directeur van de RUD Zuid-Limburg detail
Eerste wijziging van de CAR-UWO RUD Zuid-Limburg detail
Eerste wijziging IKB-regeling RUD Zuid-Limburg 2017 detail
Besluit aanwijzing onbezoldigde ambtenaar RUD Zuid-Limburg 24 juli 2018 detail
CAR-UWO van de RUD Zuid-Limburg geldend per 1 januari 2018 detail
Regeling dienstreizen en verblijfskosten RUD Zuid-Limburg detail
Regeling Bedrijfshulpverlening en EHBO RUD Zuid-Limburg detail
Besluit aanwijzing onbezoldigde ambtenaren RUD Zuid-Limburg 1 februari 2018 detail
Besluit aanwijzing onbezoldigde ambtenaren RUD Zuid-Limburg januari 2018 detail
Besluit aanwijzing toezichthouders RUD Zuid-Limburg 2018 detail
Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden Gedeputeerde Staten van Limburg detail
Besluit inwerkingtreding regelingen RUD Zuid-Limburg detail
Regeling openbaarmaking nevenfuncties topambtenaren bij de RUD Zuid-Limburg detail
Regeling aanstelling in algemene dienst RUD Zuid-Limburg detail
Regeling ambtseed of belofte RUD Zuid-Limburg detail
Regeling melden vermoeden misstand RUD Zuid-Limburg detail
Werving- en selectiebeleid RUD Zuid-Limburg detail
Regeling ter uitvoering artikel 6.4.4 CAR-UWO RUD Zuid-Limburg detail
Vergoedingsregeling gebruik eigen vervoermiddelen RUD Zuid-Limburg detail
Klachtenregeling ongewenst gedrag RUD Zuid-Limburg detail
Regeling nevenwerkzaamheden RUD Zuid-Limburg detail
IKB-regeling RUD Zuid-Limburg detail
Inconveniëntenregeling RUD Zuid-Limburg detail
Regeling beeldschermbrillen RUD Zuid-Limburg detail
Uitvoeringsregeling hoofdstuk 3 CAR-UWO RUD Zuid-Limburg detail
Vergoedingsregeling stagiaires RUD Zuid-Limburg detail
Gedragscode voor ambtenaren bij de RUD Zuid-Limburg detail
Regeling vertrouwenspersoon RUD Zuid-Limburg detail
Mandaatbesluit van het dagelijks bestuur en de voorzitter aan de directeur RUD Zuid-Limburg 2016 detail
Ondermandaatbesluit gemeente Voerendaal - RUD Zuid-Limburg 2017 detail
Sociaal Plan van de RUD Zuid-Limburg detail
Ontwerpbesluit Derde wijziging Financiële verordening RUD Zuid-Limburg detail
Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden Gedeputeerde Staten van Limburg detail
Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden gemeente Brunssum detail
Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden gemeente Gulpen-Wittem detail
Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden gemeente Sittard-Geleen detail
Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden gemeente Vaals detail
Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden gemeente Onderbanken detail
Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden gemeente Simpelveld detail
Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden gemeente Kerkrade detail
Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden gemeente Stein detail
Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden gemeente Maastricht detail
Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden gemeente Schinnen detail
Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden gemeente Beek detail
Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden gemeente Eijsden-Margraten detail