7.3

Vergunningen Raalte

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Raalte. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Raalte. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente Raalte, ontwerpwijzigingsplan ‘bestemmingsplan Buitengebied Raalte, 41e wijziging, omgeving...
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure
Bestemmingsplan ‘Buitengebied Raalte, 42e wijziging, omgeving Zwolseweg 52 (landgoed De Gunne)’ en ontwerpbesluit...
Vergunning voor tijdelijke reclameborden op grond van artikel 2.10 van de APV (Algemene Plaatselijke...
Tijdelijke standplaatsvergunningen op grond van artikel 5.18 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening):
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
Intrekking omgevingsvergunning met uitgebreide procedure
Aanvragen omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure
Intrekken omgevingsvergunning Bergweg Luttenberg
Kennisgeving melding artikel 8.41 van de Wet milieubeheer: op grond van het Activiteitenbesluit:
Aanvraag omgevingsvergunning met uitgebreide voorbereidingsprocedure
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure
Aanvragen omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure
Tijdelijke standplaatsvergunning op grond van artikel 5.18 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening):
Ontwerp omgevingsvergunning met uitgebreide voorbereidingsprocedure
Vergunning voor tijdelijke reclameborden op grond van artikel 2.10 van de APV (Algemene Plaatselijke...
Verleende omgevingsvergunning met uitgebreide voorbereidingsprocedure
Kennisgeving melding artikel 8.41 van de Wet milieubeheer: op grond van het Activiteitenbesluit
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
Aanvraag omgevingsvergunning met uitgebreide voorbereidingsprocedure
Leidraad Invordering gemeentelijke belastingen
Verordening onroerendezaakbelastingen 2021
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure
Aanvragen omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure
Ontwerp omgevingsvergunning met uitgebreide voorbereidingsprocedure
Vergunning voor tijdelijke reclameborden op grond van artikel 2.10 van de APV (Algemene Plaatselijke...
Aanpassing Subsidieregeling Sociaal Beleid 2021
Verleende omgevingsvergunning met uitgebreide voorbereidingsprocedure
Intrekken Leidraad Invordering gemeentelijke belastingen gemeente Raalte
Gemeente Raalte - Verkeersbesluit voor het aanwijzen van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische...
Gemeente Raalte - Verkeersbesluit voor het aanwijzen van parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen...
Verordening tot 1e wijziging van Verordening op de heffing en de invordering van Precariobelasting 2020
Gemeente Raalte - Verkeersbesluit tijdelijk parkeerverbod - Kanaaldijk Oostzijde
Subsidieregeling Sociaal Beleid 2021
Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Raalte 2021
Winkeltijden wet Ontheffing artikel 2. Lid 1 sub a WTW en de Verordening winkeltijden gemeente Raalte...
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure
Vastgestelde Omgevingsvisie (Structuurvisie) Horizon gemeente Raalte 2040
Aanvragen omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure
Vastgestelde Omgevingsvisie (Structuurvisie) Horizon gemeente Raalte 2040
Rectificatie Weekblad van Salland van 9 december stond deze publicatie inzake Paalweg 10, HEINO
Geluidontheffing op grond van artikel 4.6 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening)
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
Wet Natuurbescherming - kapmeldingen
Verklaring van geen bezwaar van wegbeheerder
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure
Bestemmingsplan Buitengebied Raalte, partiële herziening nr. 40, omgeving Heinoseweg 15 en Raalterstraat...
Gemeente Raalte, bestemmingsplan Buitengebied Raalte, partiële herziening nr. 40, omgeving Heinoseweg...
Gemeente Raalte, Ontwerpbestemmingsplan Heino, Stationsweg 11a
Verleende omgevingsvergunning met uitgebreide voorbereidingsprocedure