Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Raalte

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Raalte. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Raalte. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Kennisgeving melding artikel 8.41 van de Wet milieubeheer 16-01-2019 16-03-2019 detail
Aanvragen omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure 16-01-2019 16-03-2019 detail
Vergunning voor tijdelijke reclameborden op grond van artikel 2.10 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening): 16-01-2019 16-03-2019 detail
Ontwerp omgevingsvergunning met uitgebreide voorbereidingsprocedure 16-01-2019 16-03-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure 16-01-2019 16-03-2019 detail
[Heetenseweg 3 in Raalte 16-01-2019 16-03-2019 detail
Gemeente Raalte - Verkeersbesluit voor het aanwijzen van parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen - Wilgensingel nabij nummer 132 in Raalte 14-01-2019 14-03-2019 detail
Aanvragen omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure 09-01-2019 09-03-2019 detail
Loterijvergunning op grond van artikel 3 van de Wet op de Kansspelen 09-01-2019 09-03-2019 detail
Verkeersmaatregelen 09-01-2019 09-03-2019 detail
Ontwerp omgevingsvergunning met uitgebreide voorbereidingsprocedure 09-01-2019 09-03-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure 09-01-2019 09-03-2019 detail
Voornemen uitschrijving basisregistratie personen (BRP) 09-01-2019 09-03-2019 detail
Uitschrijving basisregistratie personen (BRP) 09-01-2019 09-03-2019 detail
Vestiging voorkeursrecht ex artikel 2 en 5 Wet voorkeursrecht gemeenten op gronden in Heino 09-01-2019 09-03-2019 detail
Vestiging voorkeursrecht ex artikel 2 en 5 Wet voorkeursrecht gemeenten op gronden in Heino 07-01-2019 07-03-2019 detail
Verkeersmaatregelen 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning met uitgebreide voorbereidingsprocedure 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure 27-12-2018 27-02-2019 detail
Kennisgeving melding artikel 8.41 van de Wet Milieubeheer: 27-12-2018 27-02-2019 detail
Ontwerp omgevingsvergunning met uitgebreide voorbereidingsprocedure 27-12-2018 27-02-2019 detail
Aanvragen omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure 27-12-2018 27-02-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning met uitgebreide voorbereidingsprocedure 27-12-2018 27-02-2019 detail
Aanwezigheidsvergunning op grond van artikel 30b van de Wet op de Kansspelen en artikel 2.40 van de APV 27-12-2018 27-02-2019 detail
Sociaal Statuut gemeente Raalte 27-12-2018 27-02-2019 detail
Legesverordening 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening onroerende zaakbelastingen 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening lijkbezorgingsrechten Raalte 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Mandaatregeling gemeente Raalte 2016 20-12-2018 20-02-2019 detail
Organisatieregeling gemeente Raalte 2019 20-12-2018 20-02-2019 detail
Gemeente Raalte - Verkeersbesluit verkeersmaatregelen parkeren - centrum Raalte 20-12-2018 20-02-2019 detail
Subsidieregeling Sociaal beleid 2019 19-12-2018 19-02-2019 detail
Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang gemeente Raalte 19-12-2018 19-02-2019 detail
Ontwerp- bestemmingsplan ‘Buitengebied Raalte, 32e wijziging, omgeving Speelmansweg 26’, Raalte 19-12-2018 19-02-2019 detail
Uitschrijving basisregistratie personen (BRP) 19-12-2018 19-02-2019 detail
Meldingsplichtige evenementen op grond van artikel 2.25 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) 19-12-2018 19-02-2019 detail
Intrekking omgevingsvergunning met reguliere procedure 19-12-2018 19-02-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure 19-12-2018 19-02-2019 detail
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning 19-12-2018 19-02-2019 detail
Aanvragen omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure 19-12-2018 19-02-2019 detail
Voornemen uitschrijving basisregistratie personen (BRP) 19-12-2018 19-02-2019 detail
Beleidsregels terugvordering, invordering, kwijtschelding en verhaal gemeente Raalte 2019 19-12-2018 19-02-2019 detail
Intrekken Beleidsregels ontheffingsverleningparkeerschijfzone kernwinkelgebied Raalte 19-12-2018 19-02-2019 detail
Beleidsregels ontheffingsverlening parkeerschijfzone kernwinkelgebied Raalte 19-12-2018 19-02-2019 detail
Intrekken Leidraad Participatiewet 2015 - 2017 19-12-2018 19-02-2019 detail
Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Raalte 2019 19-12-2018 19-02-2019 detail
Subsidieregeling Sociaal Beleid 19-12-2018 19-02-2019 detail
Vrieswijk 3 in Raalte 19-12-2018 19-02-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure 12-12-2018 12-02-2019 detail
Aanvragen omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure 12-12-2018 12-02-2019 detail