Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Raalte

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Raalte. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Raalte. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Ontwerpbestemmingsplan ‘Heeten, De Veldegge’, Raalte 22-05-2019 22-07-2019 detail
Verklaring van geen bezwaar van wegbeheerder/ toestemming inrichting pauzepost op dagcamping Luttenberg 22-05-2019 22-07-2019 detail
Verklaring van geen bezwaar van wegbeheerder 22-05-2019 22-07-2019 detail
Verkeersmaatregelen 22-05-2019 22-07-2019 detail
Aanvragen omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure 22-05-2019 22-07-2019 detail
Vergunning voor tijdelijke reclameborden op grond van artikel 2.10 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening): 22-05-2019 22-07-2019 detail
Vergunningplichtige evenementen op grond van artikel 2.25 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) 22-05-2019 22-07-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning met uitgebreide voorbereidingsprocedure 22-05-2019 22-07-2019 detail
Ontwerp omgevingsvergunning met uitgebreide voorbereidingsprocedure 22-05-2019 22-07-2019 detail
Intrekking omgevingsvergunning met reguliere procedure 22-05-2019 22-07-2019 detail
Weigering omgevingsvergunning met reguliere procedure 22-05-2019 22-07-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure 22-05-2019 22-07-2019 detail
Voornemen uitschrijving basisregistratie personen (BRP) 22-05-2019 22-07-2019 detail
Kennisgeving melding artikel 8.41 van de Wet milieubeheer: 22-05-2019 22-07-2019 detail
Uitschrijving basisregistratie personen (BRP) 22-05-2019 22-07-2019 detail
Advertentie ontwerp-projectbesluit in Staatscourant Vrieswijk 3a (voorlopig adres) in Raalte 22-05-2019 22-07-2019 detail
Advertentie ontwerp-projectbesluit in Staatscourant Hellendoornseweg 102 in Luttenberg 22-05-2019 22-07-2019 detail
Gemeente Raalte, ontwerpbestemmingsplan ‘Heeten, De Veldegge’ 22-05-2019 22-07-2019 detail
Kennisgeving melding artikel 8.41 van de Wet milieubeheer: 15-05-2019 15-07-2019 detail
Meldingsplichtige evenementen op grond van artikel 2.25 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening): 15-05-2019 15-07-2019 detail
Kennisgeving melding artikel 8.41 van de Wet milieubeheer: 15-05-2019 15-07-2019 detail
Vergunningplichtige evenementen op grond van artikel 2.25 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening): 15-05-2019 15-07-2019 detail
Bestemmingsplan ‘Buitengebied Raalte, 30e wijziging, omgeving Stokvisweg 1’, Raalte 15-05-2019 15-07-2019 detail
Verkeersmaatregelen 15-05-2019 15-07-2019 detail
Ontheffing verbod recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen op grond van art. 4.18 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening): 15-05-2019 15-07-2019 detail
Voornemen uitschrijving basisregistratie personen (BRP) 15-05-2019 15-07-2019 detail
Aanvragen omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure 15-05-2019 15-07-2019 detail
Gemeeente Raalte, bestemmingsplan ‘Buitengebied Raalte, 32e wijziging, omgeving Speelmansweg 26. 15-05-2019 15-07-2019 detail
Gemeente Raalte, bestemmingsplan ‘Buitengebied Raalte, 31e wijziging, omgeving Zwolseweg 65, 67 en 71’ en besluit hogere grenswaarde verkeerslawaai 15-05-2019 15-07-2019 detail
Bestemmingsplan ‘Buitengebied Raalte, 32e wijziging, omgeving Speelmansweg 26’, Raalte 15-05-2019 15-07-2019 detail
Bestemmingsplan ‘Buitengebied Raalte, 31e wijziging, omgeving Zwolseweg 65, 67 en 71’ en besluit hogere grenswaarde verkeerslawaai, Raalte 15-05-2019 15-07-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure 15-05-2019 15-07-2019 detail
Gemeente Raalte, bestemmingsplan ‘Buitengebied Raalte, 30e wijziging, omgeving Stokvisweg 1’ 15-05-2019 15-07-2019 detail
Gemeente Raalte - Verkeersbesluit voor het aanwijzen van parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen - Zwarteweg 24 in Nieuw-Heeten 10-05-2019 10-07-2019 detail
Gemeente Raalte - Instellen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Roggestraat 41 Raalte 09-05-2019 09-07-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure 08-05-2019 08-07-2019 detail
Aanvragen omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure 08-05-2019 08-07-2019 detail
Wet kinderopvang 08-05-2019 08-07-2019 detail
Verkeersmaatregelen 08-05-2019 08-07-2019 detail
Vergunningsplichtige evenementen op grond van artikel 2.25 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) 08-05-2019 08-07-2019 detail
Meldingsplichtige evenementen op grond van artikel 2.25 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) 08-05-2019 08-07-2019 detail
Boswet – kapmelding 08-05-2019 08-07-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning met uitgebreide voorbereidingsprocedure 08-05-2019 08-07-2019 detail
Ontwerp omgevingsvergunning met uitgebreide voorbereidingsprocedure 08-05-2019 08-07-2019 detail
Kennisgeving melding artikel 8.41 van de Wet milieubeheer: 08-05-2019 08-07-2019 detail
Vergunningsplichtige evenementen op grond van artikel 2.25 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) 01-05-2019 01-07-2019 detail
Verkeersmaatregelen 01-05-2019 01-07-2019 detail
Ontwerp wijzigingsplan Buitengebied, Hollinksweg 2-2a, 01-05-2019 01-07-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan Raalte Kern, omgeving voormalige Hartkampschool 01-05-2019 01-07-2019 detail
Meldingsplichtige evenementen op grond van artikel 2.25 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) 01-05-2019 01-07-2019 detail