Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Raalte

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Raalte. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Raalte. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Gemeente Raalte - Verkeersbesluit voor het aanwijzen van parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen - op het pleintje achter de woning Lijsterbesstraat 33 25-03-2019 25-05-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure 20-03-2019 20-05-2019 detail
Wet Natuurbescherming – kapmeldingen 20-03-2019 20-05-2019 detail
Aanvragen omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure 20-03-2019 20-05-2019 detail
Voornemen uitschrijving basisregistratie personen (BRP) 20-03-2019 20-05-2019 detail
Verkeersmaatregelen 20-03-2019 20-05-2019 detail
Ontwerp- bestemmingsplan ‘Buitengebied Raalte, 31e wijziging, omgeving Zwolseweg 65, 67 en 71’ en ontwerpbesluit hogere grenswaarde verkeerslawaai, Raalte 20-03-2019 20-05-2019 detail
Meldingsplichtige evenementen op grond van artikel 2.25 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) 20-03-2019 20-05-2019 detail
Vergunningplichtige evenementen op grond van artikel 2.25 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening 20-03-2019 20-05-2019 detail
Stookontheffingen voor paasvuur op grond van artikel 5.34 van de APV en artikel 10.63 van de Wet milieubeheer 20-03-2019 20-05-2019 detail
Tijdelijke standplaatsvergunningen op grond van artikel 5.18 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) 20-03-2019 20-05-2019 detail
Vergunningplichtige evenementen op grond van artikel 2.25 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) 13-03-2019 13-05-2019 detail
Tijdelijke standplaatsvergunningen op grond van artikel 5.18 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) 13-03-2019 13-05-2019 detail
Meldingsplichtige evenementen op grond van artikel 2.25 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) 13-03-2019 13-05-2019 detail
Opschorten beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning 13-03-2019 13-05-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning met uitgebreide voorbereidingsprocedure 13-03-2019 13-05-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure 13-03-2019 13-05-2019 detail
Verkeer 13-03-2019 13-05-2019 detail
Aanvragen omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure 13-03-2019 13-05-2019 detail
Kennisgeving melding artikel 8.41 van de Wet milieubeheer 13-03-2019 13-05-2019 detail
Ontheffing voor 67ste Ronde van Overijssel op grond van C11 van bijlage I van het RVV 1990 op 4 mei 13-03-2019 13-05-2019 detail
Stookontheffingen voor paasvuur op grond van artikel 5.34 van de APV en artikel 10.63 van de Wet milieubeheer 13-03-2019 13-05-2019 detail
Intrekken Beleidsregels toegang beschermd wonen en maatschappelijke opvang 13-03-2019 13-05-2019 detail
Beleidsregels toegang beschermd wonen, beschut wonen en maatschappelijke opvang 13-03-2019 13-05-2019 detail
Werktijdenregeling gemeente Raalte 06-03-2019 06-05-2019 detail
Wijzigingen in de rechtspositieregelingen als gevolg van de herziening van hoofdstuk 3 van de CAR-UWO (intrekken Regeling HRM gesprekken 2.0) 06-03-2019 06-05-2019 detail
Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Raalte 2017 06-03-2019 06-05-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure 06-03-2019 06-05-2019 detail
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning 06-03-2019 06-05-2019 detail
Aanvragen omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure 06-03-2019 06-05-2019 detail
Voornemen uitschrijving basisregistratie personen (BRP) 06-03-2019 06-05-2019 detail
Uitschrijving basisregistratie personen (BRP) 06-03-2019 06-05-2019 detail
Uitschrijving BRP 06-03-2019 06-05-2019 detail
Meldingsplichtige evenementen op grond van artikel 2.25 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) 06-03-2019 06-05-2019 detail
Tijdelijke standplaatsvergunningen op grond van artikel 5.18 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) 06-03-2019 06-05-2019 detail
Verkeersmaatregelen 06-03-2019 06-05-2019 detail
Ontwerp-bestemmingsplan ‘Buitengebied Raalte, 30e wijziging, omgeving Stokvisweg 1’, Raalte 06-03-2019 06-05-2019 detail
Vergunningplichtige evenementen op grond van artikel 2.25 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) 06-03-2019 06-05-2019 detail
Heetenseweg 3 in Raalte 06-03-2019 06-05-2019 detail
Bezoldigingsregeling 01-03-2019 01-05-2019 detail
Tijdelijke standplaatsvergunningen op grond van artikel 5.18 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) 27-02-2019 27-04-2019 detail
Meldingsplichtige evenementen op grond van artikel 2.25 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) 27-02-2019 27-04-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure 27-02-2019 27-04-2019 detail
Aanvragen omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure 27-02-2019 27-04-2019 detail
Verkeersmaatregelen 27-02-2019 27-04-2019 detail
Vergunning op grond van artikel 2.10 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) 27-02-2019 27-04-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure 20-02-2019 20-04-2019 detail
Ontwerp omgevingsvergunning met uitgebreide voorbereidingsprocedure 20-02-2019 20-04-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning met uitgebreide voorbereidingsprocedure 20-02-2019 20-04-2019 detail
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning 20-02-2019 20-04-2019 detail