7.5

Vergunningen Raalte

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Raalte. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Raalte. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Kennisgeving melding artikel 8.41 van de Wet milieubeheer: op grond van het Activiteitenbesluit:
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
Ontwerpwijzigingsplan ‘bestemmingsplan Buitengebied Raalte, 38e wijziging, omgeving Ter Borgweg 12’,...
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Raalte, partiële herziening nr. 40, omgeving Heinoseweg 15 en Raalterstraat...
Verleende omgevingsvergunning met uitgebreide voorbereidingsprocedure
Gemeente Raalte, ontwerpwijzigingsplan ‘bestemmingsplan Buitengebied Raalte, 38e wijziging, omgeving...
Gemeente Raalte, Ontwerpwijzigingsplan ‘bestemmingsplan Buitengebied Raalte, 45e wijziging, omgeving...
Gemeente Raalte, Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Raalte, partiële herziening nr. 40, omgeving Heinoseweg...
Omgevingsvergunning Schanekampsweg 6 in Luttenberg
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure
Verkeersmaatregelen
Verleende omgevingsvergunning met uitgebreide voorbereidingsprocedure
Ontwerp omgevingsvergunning met uitgebreide voorbereidingsprocedure
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
Voornemen uitschrijving basisregistratie personen (BRP)
Vergunningplichtige evenementen op grond van artikel 2.25 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening)
Aanvragen omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure
Omgevingsvergunning Westdorplaan 21a in Raalte
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure
Meldingsplichtige evenementen op grond van artikel 2.25 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening)
Voornemen uitschrijving basisregistratie personen (BRP)
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure
Verkeersmaatregelen
Aanvragen omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure
Verleende omgevingsvergunning met uitgebreide voorbereidingsprocedure
Verkeersmaatregelen
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
Kennisgeving melding artikel 8.41 van de Wet milieubeheer: op grond van het Activiteitenbesluit:
Vergunningplichtige evenementen op grond van artikel 2.25 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening)
[IJsselgouwe 11 tm 33 (oneven) in Heeten]
Gemeente Raalte - Verkeersbesluit voor het aanwijzen van parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen...
Gemeente Raalte - Verkeersbesluit verkeersmaatregelen parkeren - centrum Heino
Tijdelijke terrasvergunningen COVID-19 tot en met 31 oktober 2020 op grond van artikel 2.10 van de Algemene...
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure
Kennisgeving melding artikel 8.41 van de Wet milieubeheer: op grond van het Activiteitenbesluit:
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure
Verleende omgevingsvergunning met uitgebreide voorbereidingsprocedure
Aanvragen omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure
Meldingsplichtige evenementen op grond van artikel 2.25 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening):
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure
Uitschrijving basisregistratie personen (BRP)
Ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder Nieuwe Lemelerveldseweg 11, gemeente Raalte
Kennisgeving melding artikel 8.41 van de Wet milieubeheer: op grond van het Activiteitenbesluit:
Aanvraag omgevingsvergunning met uitgebreide voorbereidingsprocedure
Vergunningplichtige evenementen op grond van artikel 2.25 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening):
Gemeente Raalte, ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder Nieuwe Lemelerveldseweg 11
Wet kinderopvang