Vergunningen Raalte

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Raalte. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Raalte. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Aanvragen omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure
Meldingsplichtige evenementen op grond van artikel 2.25 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening)
Vergunningplichtige evenementen op grond van artikel 2.25 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening)
Ingetrokken omgevingsvergunning met uitgebreide voorbereidingsprocedure
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure
Tijdelijke standplaatsvergunningen op grond van artikel 5.18 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening):
Aanwezigheidsvergunning op grond van artikel 30b van de Wet op de Kansspelen en artikel 2.40 van de APV
Ontwerp- bestemmingsplan ‘Buitengebied Raalte, 34e wijziging, omgeving Cellenweg 14, Raalte
Wet Natuurbescherming - kapmeldingen
Aanvragen omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure
Loterijvergunning op grond van artikel 3 van de Wet op de Kansspelen voor RKSV Rohda Raalte op 9 juni
Vergunningplichtige evenementen op grond van artikel 2.25 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening)
Aanvraag omgevingsvergunning met uitgebreide voorbereidingsprocedure
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure
Meldingsplichtige evenementen op grond van artikel 2.25 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening)
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
Stookontheffingen Paasvuur op grond van artikel 5.34 van de APV en artikel 10.63 van de Wet milieubeheer
Voornemen uitschrijving basisregistratie personen (BRP)
Aanvragen omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure
Gemeente Raalte - Verkeersbesluit voor het wijzigen van de locatie voor het aanwijzen van parkeerplaatsen...
Meldingsplichtige evenementen op grond van artikel 2.25 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening)
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
Loterijvergunning op grond van artikel 3 van de Wet op de Kansspelen
Voornemen uitschrijving basisregistratie personen (BRP)
Tijdelijke standplaatsvergunningen op grond van artikel 5.18 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening):
Uitschrijving basisregistratie personen (BRP)
Verordening rioolheffing 2020
Ontwerpwijzigingsplan ‘bestemmingsplan Salland I, 1e wijziging, omgeving Harinkdijk 2’, gemeente Raalte
Gemeente Raalte, Ontwerpwijzigingsplan ‘bestemmingsplan Salland I, 1e wijziging, omgeving Harinkdijk...
Gemeente Raalte - Verkeersbesluit voor het wijzigen van de locatie voor het aanwijzen van parkeerplaatsen...
Gemeente Raalte - Verkeersbesluit voor het aanwijzen van parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen...
Gemeente Raalte - Verkeersbesluit instellen 30 km/u - Lierderholthuisweg
Gemeente Raalte - Bijstelling komgrens - Lierderholthuis
Vastgesteld Bestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening 31, omgeving Ten Haveweg 14, gemeente Raalte
Aanvragen omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure
Bestemmingsplan Heeten, hoek Holterweg - Johannalaan, gemeente Raalte
Wet Natuurbescherming - kapmeldingen
Ontwerp omgevingsvergunning met uitgebreide voorbereidingsprocedure
Meldingsplichtige evenementen op grond van artikel 2.25 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening)
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
Intrekken Regeling attenties gemeente Raalte
Gemeente Raalte, bestemmingsplan Heeten, hoek Holterweg - Johannalaan
Ontwerp-projectbesluit Horstweg achter nr. 20-22 in Broekland
Gemeente Raalte, vastgesteld Bestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening 31, omgeving Ten Haveweg...
Meldingsplichtige evenementen op grond van artikel 2.25 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening)
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure
Aanvragen omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
Voornemen uitschrijving basisregistratie personen (BRP)