7.6

Vergunningen Raalte

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Raalte. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Raalte. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Aanvragen omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure
Kennisgeving melding artikel 8.41 van de Wet milieubeheer: op grond van het Activiteitenbesluit:
Ontwerp omgevingsvergunning met uitgebreide voorbereidingsprocedure
Wet Natuurbescherming - kapmeldingen
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Raalte, partiële herziening nr. 37, omgeving Nieuwe Lemelerveldseweg...
Voornemen uitschrijving basisregistratie personen (BRP)
Mandaatbesluit Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure
[Westdorplaan 21a -voorlopig adres]
Gemeente Raalte, Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Raalte, partiële herziening nr. 37, omgeving Nieuwe...
Voornemen uitschrijving basisregistratie personen (BRP)
Kennisgeving melding artikel 8.41 van de Wet milieubeheer:
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure
Ontwerp omgevingsvergunning met uitgebreide voorbereidingsprocedure
Aanvraag omgevingsvergunning met uitgebreide voorbereidingsprocedure
Verkeersmaatregelen
Verleende omgevingsvergunning met uitgebreide voorbereidingsprocedure
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure
[Drosteweg 6 in Raalte
[Schanekampsweg 6 in Luttenberg]
Aanvragen omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure
Ontwerp omgevingsvergunning met uitgebreide voorbereidingsprocedure
Verkeersmaatregelen
Bestemmingsplan ‘Buitengebied Raalte, 35e wijziging, uitbreiding natuurgebied Hoge Broek, Raalte
Intrekken Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang Gemeente Raalte
Kennisgeving melding artikel 8.41 van de Wet milieubeheer: op grond van het Activiteitenbesluit:
Verleende omgevingsvergunning met uitgebreide voorbereidingsprocedure
Beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering Wet kinderopvang Raalte 2020
Rectificatie Wijzigingsplan ‘bestemmingsplan Buitengebied Raalte, 39e wijziging, omgeving Hogebroeksweg...
MAATWERKBESLUIT (Besluit lozen buiten inrichting)
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
Gemeente Raalte, Rectificatie Wijzigingsplan ‘bestemmingsplan Buitengebied Raalte, 39e wijziging, omgeving...
[hoek Brugstraat-Deventerstraat in Raalte]
Gemeente Raalte, bestemmingsplan ‘Buitengebied Raalte, 35e wijziging, uitbreiding natuurgebied Hoge Broek
Intrekken Verordening op de vertrouwenscommissie
verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester Raalte 2020
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure
Ontwerp omgevingsvergunning met uitgebreide voorbereidingsprocedure
Aanvragen omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure
Ontwerp omgevingsvergunning met uitgebreide voorbereidingsprocedure
Wijzigingsplan ‘bestemmingsplan Buitengebied Raalte, 39e wijziging, omgeving Hogebroeksweg 22’, gemeente...
Vergunning voor tijdelijke reclameborden op grond van artikel 2.10 van de APV (Algemene Plaatselijke...
[IJsselgouwe 11 tm 33 oneven]
Gemeente Raalte, wijzigingsplan ‘bestemmingsplan Buitengebied Raalte, 39e wijziging, omgeving Hogebroeksweg...