Vergunningen Raalte

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Raalte. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Raalte. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

vergunning Datum start Datum einde
Gemeente Raalte - Kombesluit Raalterstraat - 22-09-2022 22-11-2022 Details
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure 21-09-2022 21-11-2022 Details
Kennisgeving voornemen tot uitgifte van gemeentegronden gemeente Raalte 21-09-2022 21-11-2022 Details
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning 21-09-2022 21-11-2022 Details
Gemeente Raalte - Verkeersbesluit verlengen 30 km/uur zone Canadastraat tot na het kruispunt Raalterstraat... 21-09-2022 21-11-2022 Details
Aanvragen omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure 21-09-2022 21-11-2022 Details
[Zwolsestraat 82a in Raalte 21-09-2022 21-11-2022 Details
Ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied Raalte, 47e wijziging, Omgeving Pleegsterdijk 17, gemeente Raalte 21-09-2022 21-11-2022 Details
Tijdelijke standplaatsvergunning op grond van artikel 5.18 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening): 21-09-2022 21-11-2022 Details
Kennisgeving melding artikel 8.41 Wet milieubeheer besluit mobiel breken bouw- en sloopafval 21-09-2022 21-11-2022 Details
Vergunningplichtige evenementen op grond van artikel 2.25 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening): 21-09-2022 21-11-2022 Details
Meldingsplichtige evenementen op grond van artikel 2.25 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening): 21-09-2022 21-11-2022 Details
HEETEN Helami Ponyweek 2022 21-09-2022 21-11-2022 Details
HEINO 21-09-2022 21-11-2022 Details
Verleende omgevingsvergunning met uitgebreide voorbereidingsprocedure 21-09-2022 21-11-2022 Details
Kennisgeving verkoop grond aan de Parallelweg in Raalte 21-09-2022 21-11-2022 Details
Verkeersmaatregelen 14-09-2022 14-11-2022 Details
Vergunningplichtige evenementen op grond van artikel 2.25 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) 14-09-2022 14-11-2022 Details
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure 14-09-2022 14-11-2022 Details
Vergunning voor plaatsing tijdelijke reclameborden in de gemeente Raalte op grond van artikel 2.10 van... 14-09-2022 14-11-2022 Details
Kennisgeving melding artikel 8.41 van de Wet milieubeheer: 14-09-2022 14-11-2022 Details
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning 14-09-2022 14-11-2022 Details
Aanvragen omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure 14-09-2022 14-11-2022 Details
Kennisgeving besluit instemmen met evaluatie bodemsanering volgens besluit uniforme saneringen (BUS)... 14-09-2022 14-11-2022 Details
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure 07-09-2022 07-11-2022 Details
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning 07-09-2022 07-11-2022 Details
Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Raalte, partiële herziening nr. 59, omgeving Schanebroeksweg 11... 07-09-2022 07-11-2022 Details
Vergunningplichtige evenementen op grond van artikel 2.25 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening); 07-09-2022 07-11-2022 Details
Kennisgeving verkoop grond aan de Parallelweg in Raalte 07-09-2022 07-11-2022 Details
Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Raalte, partiële herziening nr. 58, omgeving Koldeweesweg 28’, gemeente... 07-09-2022 07-11-2022 Details
Kennisgeving melding artikel 8.41 van de Wet milieubeheer: 07-09-2022 07-11-2022 Details
Aanvragen omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure 07-09-2022 07-11-2022 Details
Ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied Raalte, 47e wijziging, Omgeving Pleegsterdijk 17, gemeente Raalte 07-09-2022 07-11-2022 Details
Meldingsplichtige evenementen op grond van artikel 2.25 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) 07-09-2022 07-11-2022 Details
Verkeersmaatregelen 31-08-2022 31-10-2022 Details
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure 31-08-2022 31-10-2022 Details
Meldingsplichtige evenementen op grond van artikel 2.25 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening): 31-08-2022 31-10-2022 Details
Rectificatie; Ontwerp intrekking omgevingsvergunning met uitgebreide voorbereidingsprocedure 31-08-2022 31-10-2022 Details
Intrekking omgevingsvergunning met reguliere procedure 31-08-2022 31-10-2022 Details
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning 31-08-2022 31-10-2022 Details
Wet kinderopvang 31-08-2022 31-10-2022 Details
Kennisgeving melding artikel 8.41 van de Wet milieubeheer: op grond van het Activiteitenbesluit: 31-08-2022 31-10-2022 Details
Aanvragen omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure 31-08-2022 31-10-2022 Details
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Raalte, part. herz. nr. 61, omgeving Brinkweg 15 (Van der Vechte) 31-08-2022 31-10-2022 Details
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure 24-08-2022 24-10-2022 Details
Kennisgeving melding artikel 8.41 van de Wet milieubeheer: op grond van het Activiteitenbesluit: 24-08-2022 24-10-2022 Details
Meldingsplichtige evenementen op grond van artikel 2.25 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening): 24-08-2022 24-10-2022 Details
Verkeersmaatregelen 24-08-2022 24-10-2022 Details
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning 24-08-2022 24-10-2022 Details
Ontwerp omgevingsvergunning met uitgebreide voorbereidingsprocedure 24-08-2022 24-10-2022 Details