Vergunningen Raalte

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Raalte. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Raalte. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Gemeente Raalte - Verkeersbesluit voor het aanwijzen van parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen...
Gemeente Raalte - Verkeersbesluit voor het aanwijzen van parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen...
Gemeente Raalte - Verkeersbesluit voor het aanwijzen van parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen...
Aanvragen omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure
Kennisgeving melding artikel 8.41 van de Wet milieubeheer:
Verkeersmaatregelen
Tijdelijke standplaatsvergunningen op grond van artikel 5.18 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening)
Meldingsplichtige evenementen op grond van artikel 2.25 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening)
Gemeente Raalte - Verkeersbesluit voor het aanwijzen van parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen...
Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied Raalte, partiële herziening nr. 30 omgeving Wijheseweg 8 en...
Verkeersmaatregelen
Vastgesteld herziening bestemmingsplan Raalte kern, omgeving voormalige Hartkampschool
Anterieure overeenkomst over grondexploitatie “Herontwikkeling hoek Holterweg - Johannalaan te Heeten”
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
KENNISGEVING MOBIEL PUINBREKEN
Ontwerp omgevingsvergunning met uitgebreide voorbereidingsprocedure
Aanvragen omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure
Vergunningplichtige evenementen op grond van artikel 2.25 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening)
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure
KENNISGEVING MOBIEL PUINBREKEN
Meldingsplichtige evenementen op grond van artikel 2.25 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening)
Gemeente Raalte, vastgesteld herziening bestemmingsplan Raalte kern, omgeving voormalige Hartkampschool
Gemeente Raalte, vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied Raalte, partiële herziening nr. 30 omgeving...
Gemeente Raalte - Verkeersbesluit voor het aanwijzen van parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen...
Besluit retrospectieve vervanging analoge archiefbescheiden door digitale reproducties personeelsdossiers...
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Raalte 2017
Gemeente Raalte - Verkeersbesluit voor het aanwijzen van parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen...
Gemeente Raalte - Verkeersbelsuit voor het aanwijzen van parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen...
Gemeente Raalte - Verkeersbesluit aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats - Landrechtweg in Raalte
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
Ontwerp omgevingsvergunning met uitgebreide voorbereidingsprocedure
Aanvragen omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure
Vergunningplichtige evenementen op grond van artikel 2.25 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening)
Tijdelijke standplaatsvergunningen op grond van artikel 5.18 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening):
Kennisgeving melding Besluit lozen buiten inrichting:
Verkeersmaatregelen
Kennisgeving melding artikel 8.41 van de Wet milieubeheer op grond van het Activiteitenbesluit:
Ontwerpbestemmingsplan Heeten, hoek Holterweg - Johannalaan, gemeente Raalte
Meldingsplichtige evenementen op grond van artikel 2.25 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening)
Ontwerp-projectbesluit Raarhoeksweg 49a in Raalte
Advertentie ontwerp-projectbesluit Zweurnink 12 in Heeten
Gemeente Raalte, ontwerpbestemmingsplan Heeten, hoek Holterweg - Johannalaan
Gemeente Raalte - Verkeersbesluit voor het aanwijzen van parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen...
Verkeersmaatregelen
Ontwerpbestemmingsplan Heino, Marktstraat 27-29, gemeente Raalte
Kennisgeving melding artikel 8.41 van de Wet milieubeheer, op grond van het Activiteitenbesluit:
Weigering omgevingsvergunning met reguliere procedure
Uitschrijving basisregistratie personen (BRP)