7.4

Vergunningen Raalte

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Raalte. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Raalte. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Aanvragen omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure
Gemeente Raalte, ontwerpbestemmingsplan Luttenberg, woningbouwlocatie Luttenbergerweg
Ontwerpbestemmingsplan Luttenberg, woningbouwlocatie Luttenbergerweg, gemeente Raalte
Kennisgeving melding artikel 8.41 van de Wet milieubeheer: op grond van het Activiteitenbesluit:
Tijdelijke standplaatsvergunningen op grond van artikel 5.18 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening):
Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide voorbereidingsprocedure
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
Gemeente Raalte - Verkeersbesluit voor het aanwijzen van parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen...
Gemeente Raalte - Verkeersbesluit voor het aanwijzen van parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen...
Gemeente Raalte - Verkeersbesluit voor het aanwijzen van parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen...
Gemeente Raalte - Verkeersbesluit voor het aanwijzen van parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen...
Subsidieregeling vouchers Energiebesparing RRE gemeente Raalte
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure
Aanvragen omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure
Ontwerp omgevingsvergunning met uitgebreide voorbereidingsprocedure
Stookontheffingen op grond van artikel 5.34 van de APV en artikel 10.63 van de Wet milieubeheer
Kennisgeving melding artikel 8.41 van de Wet milieubeheer: op grond van het Activiteitenbesluit:
Verkeersmaatregelen
Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) gemeente Raalte 2021
Bestemmingsplan Buitengebied Raalte, 41e wijziging, omgeving Hooilandweg 2A, gemeente Raalte
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure
Stookontheffingen op grond van artikel 5.34 van de APV en artikel 10.63 van de Wet milieubeheer
Aanvragen omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure
Gemeente Raalte, bestemmingsplan Buitengebied Raalte, 41e wijziging, omgeving Hooilandweg 2A
Uitschrijving basisregistratie personen (BRP)
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
Besluit mandaatverlening aan een externe voor het uitoefenen van AVG-bevoegdheden
Mandaatregeling gemeente Raalte 2016
Gemeente Raalte, bestemmingsplan Nieuw Heeten, partiële herziening nr. 1, locatie Timmermanshuis
Aanvragen omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure
Bestemmingsplan Nieuw Heeten, partiële herziening nr. 1, locatie Timmermanshuis, gemeente Raalte
Stookontheffingen 5 jarige paasvuur op grond van artikel 5.34 van de APV en artikel 10.63 van de Wet...
Vergunning op grond van artikel 2.10 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening):
Kennisgeving melding artikel 8.41 van de Wet milieubeheer: op grond van het Activiteitenbesluit:
Verkeersmaatregelen
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
Beleidsregel re-integratie, loonkostensubsidie en vrijlating inkomsten gemeente Raalte
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Raalte 2017
Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Raalte 2015
Beleidsregels terugvordering, invordering, kwijtschelding en verhaal gemeente Raalte 2019
Beleidsregels individuele inkomenstoeslag gemeente Raalte
Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Raalte 2019
Beleidsregels Jeugdhulp gemeente Raalte 2017
Beleidsregels tegenprestatie Participatiewet, IOAW, IOAZ gemeente Raalte 2018
Beleidsregels inkeer en verrekening bij afstemming Participatiewet gemeente Raalte 2015
Beleidsregels individuele studietoeslag gemeente Raalte 2018
Beleidsregels bestuurlijke boete Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz gemeente Raalte 2015
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure