Vergunningen Raalte

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Raalte. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Raalte. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Gemeente Raalte - Verkeersbeluit - Anjerstraat 2c detail
Vestiging voorkeursrecht ex art. 2 en 5 Wet voorkeursrecht gemeenten detail
Meldingsplichtige evenementen op grond van artikel 2.25 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) detail
Kennisgeving melding artikel 8.41 van de Wet milieubeheer: detail
Verleende omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure detail
Richtlijnen zonneparken buitengebied gemeente Raalte detail
Verkeersmaatregelen detail
Uitschrijving basisregistratie personen (BRP) detail
Vergunningsplichtige evenementen op grond van artikel 2.25 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) detail
lijst met categorieën verklaring geen bedenkingen en delegatie bevoegdheden omtrent exploitatieplannen detail
Aanvragen omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure detail
Vastgesteld wijzigingsplan Buitengebied Raalte, Ten Haveweg 14, detail
Verkeersmaatregelen detail
Vastgesteld wijzigingsplan Buitengebied, Hollinksweg 2-2a, detail
Ontwerpbestemmingsplan Lierderholthuis, partiële herziening nr.1, uitbreidingsplan fase 2. detail
Meldingsplichtige evenementen op grond van artikel 2.25 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) detail
Verklaring van geen bezwaar van wegbeheerder detail
Tijdelijke standplaatsvergunningen op grond van artikel 5.18 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening): detail
Vergunningplichtige evenementen op grond van artikel 2.25 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) detail
Ontwerp omgevingsvergunning met uitgebreide voorbereidingsprocedure detail
Verleende omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure detail
Uitschrijving basisregistratie personen (BRP) detail
Aanvragen omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure detail
Kennisgeving melding artikel 8.41 van de Wet milieubeheer: detail
Verkeersmaatregelen detail
Verleende omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure detail
Meldingsplichtige evenementen op grond van artikel 2.25 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) detail
Ontwerpbestemmingsplan Franciscushof, partiële herziening 2019 detail
Vergunningsplichtige evenementen op grond van artikel 2.25 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) detail
Kennisgeving melding artikel 8.41 van de Wet milieubeheer: detail
Aanvragen omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure detail
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning detail
Uitschrijving basisregistratie personen (BRP) detail
Voornemen uitschrijving basisregistratie personen (BRP) detail
Aanvragen omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure detail
Uitschrijving basisregistratie personen (BRP) detail
Verleende omgevingsvergunning met uitgebreide voorbereidingsprocedure detail
Verkeersmaatregelen detail
Verklaring van geen bezwaar van wegbeheerder detail
Vergunningsplichtige evenementen op grond van artikel 2.25 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) detail
Meldingsplichtige evenementen op grond van artikel 2.25 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) detail
Ontwerp omgevingsvergunning met uitgebreide voorbereidingsprocedure detail
Verleende omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure detail
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning detail
ontwerp-projectbesluit Zwolseweg 87 in Laag Zuthem detail
[Omgevingsvergunning Oude Twentseweg 18 in Luttenberg] detail
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning detail
Aanvragen omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure detail
Kennisgeving melding artikel 8.41 van de Wet milieubeheer: detail
Uitschrijving basisregistratie personen (BRP) detail