Vergunningen Raalte

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Raalte. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Raalte. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Vergunningplichtige evenementen op grond van artikel 2.25 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening):
Aanvragen omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure
Vergunningplichtige evenementen op grond van artikel 2.25 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening):
Vergunningplichtige evenementen op grond van artikel 2.25 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening):
Vergunningplichtige evenementen op grond van artikel 2.25 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening):
Vergunningplichtige evenementen op grond van artikel 2.25 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening):
Verkeersmaatregelen
Meldingsplichtige evenementen op grond van artikel 2.25 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening):
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure
Vergunning voor tijdelijke reclameborden op grond van artikel 2.10 van de APV (Algemene Plaatselijke...
Ontwerp omgevingsvergunning met uitgebreide voorbereidingsprocedure
Vergunningplichtige evenementen op grond van artikel 2.25 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening):
Aanvraag omgevingsvergunning met uitgebreide voorbereidingsprocedure
Verleende omgevingsvergunning met uitgebreide voorbereidingsprocedure
Wet kinderopvang
Loterijvergunning op grond van artikel 3 van de Wet op de Kansspelen:
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure
Kennisgeving melding artikel 8.41 van de Wet milieubeheer: op grond van het Activiteitenbesluit:
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure
Legesverordening 2021
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure
Vergunningplichtige evenementen op grond van artikel 2.25 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening)
Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM)
Kennisgeving melding artikel 8.41 van de Wet milieubeheer: op grond van het Activiteitenbesluit:
Meldingsplichtige evenementen op grond van artikel 2.25 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening)
Weigering omgevingsvergunning met reguliere procedure
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
Gemeente Raalte, ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Raalte, partiële herziening nr. 49, omgeving Berkendijk...
Aanvragen omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure
Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Raalte, partiële herziening nr. 47, omgeving Oude Twentseweg 16’,...
Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Raalte, partiële herziening nr. 49, omgeving Berkendijk 15’, gemeente...
Gemeente Raalte, ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Raalte, partiële herziening nr. 47, omgeving Oude...
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) gemeente Raalte 2021
Meldingsplichtige evenementen op grond van artikel 2.25 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening):
Verkeersmaatregelen
Activiteit OBM (Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets):
Subsidieregeling toekomst kerkgebouwen gemeente Raalte
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure
Kennisgeving melding artikel 8.41 van de Wet milieubeheer: op grond van het Activiteitenbesluit:
Aanvragen omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure
Verleende omgevingsvergunning met uitgebreide voorbereidingsprocedure
Verkeersmaatregelen
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
Subsidieregeling Ondersteuning lokale energie-initiatieven gemeente Raalte
Aanvragen omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure
Ontwerp intrekking omgevingsvergunning met uitgebreide voorbereidingsprocedure