Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Regio Gooi en Vechtstreek

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Regio Gooi en Vechtstreek. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Regio Gooi en Vechtstreek. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Uitvoeringsregeling artikel 1.1 (dienstrooster) cao sector ambulancezorg RAV Flevoland en RAV Gooi en Vechtstreek 17-05-2019 17-07-2019 detail
Ontwerp aanwijzingsbesluiten ondergrondse inzamelvoorziening gemeente Hilversum 10-05-2019 10-07-2019 detail
Definitief aanwijzingsbesluit ondergrondse inzamelvoorziening gemeente Huizen (geen zienswijzen) 22-02-2019 22-04-2019 detail
Definitief aanwijzingsbesluit ondergrondse inzamelvoorziening gemeente Huizen (zienswijzen) 22-02-2019 22-04-2019 detail
Ambtsinstructie voor de medewerker leerplicht en RMC 12-02-2019 12-04-2019 detail
Controleprotocol Begrotingsjaren 2019 t/m 2021 Regio Gooi en Vechtstreek 16-01-2019 16-03-2019 detail
Ondermandaat en volmacht GAD Regio Gooi en Vechtstreek 16-01-2019 16-03-2019 detail
Organisatieregeling van de Regio Gooi en Vechtstreek 14-12-2018 14-02-2019 detail
Aanwijzingsbesluit Climpex B.V. inzameldienst huishoudelijk textiel 29-11-2018 29-01-2019 detail
Besluit Vaststelling FLO-overgangsrecht: wijziging leeftijdsafhankelijke factoren 05-10-2018 05-12-2018 detail
Definitief aanwijzingsbesluit ondergrondse inzamelvoorziening gemeente Laren locatie Vreedenburgh 14-05-2018 14-07-2018 detail
Definitieve aanwijzingsbesluiten ondergrondse inzamelvoorziening gemeente Huizen locatie Archipelplein en Vooronder 14-05-2018 14-07-2018 detail
Definitieve aanwijzingsbesluiten ondergrondse inzamelvoorziening gemeente Blaricum locatie Molenveenweg, Erfgooiersdreef en Zuiderzeedreef 14-05-2018 14-07-2018 detail
Definitief aanwijzingsbesluit ondergrondse inzamelvoorziening gemeente Hilversum locatie Van Linschotenlaan 14-05-2018 14-07-2018 detail
Concept aanwijzingsbesluit ondergrondse inzamelvoorzieningen gemeente Huizen locatie Jacob van Campenstraat 14-05-2018 14-07-2018 detail
Uitvoeringsregeling Toelage Beschikbaarheidsdienst Regio Gooi en Vechtstreek 04-05-2018 04-07-2018 detail
Regeling openbaarmaking nevenfuncties van topambtenaren Regio Gooi en Vechtstreek 04-05-2018 04-07-2018 detail
Definitief aanwijzingsbesluit ondergrondse inzamelvoorziening gemeente Huizen 13-04-2018 13-06-2018 detail
Definitief aanwijzingsbesluit ondergrondse inzamelvoorziening gemeente Hilversum 13-04-2018 13-06-2018 detail
Definitief aanwijzingsbesluit ondergrondse inzamelvoorziening gemeente Huizen (geen zienswijzen) 13-04-2018 13-06-2018 detail
Definitief aanwijzingsbesluit ondergrondse inzamelvoorziening gemeente Blaricum 30-03-2018 30-05-2018 detail
Mandaatbesluit RAV Gooi en Vechtstreek 2018 02-02-2018 02-04-2018 detail
Mandaatbesluit Regio Gooi en Vechtstreek 2018 02-02-2018 02-04-2018 detail
Definitief aanwijzingsbesluit ondergrondse inzamelvoorziening gemeente Laren 02-02-2018 02-04-2018 detail
Definitief aanwijzingsbesluit ondergrondse inzamelvoorziening gemeente Blaricum 12-01-2018 12-03-2018 detail
Financiële Verordening Regio Gooi en Vechtstreek 2018 29-12-2017 28-02-2018 detail
Controleverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2018 29-12-2017 28-02-2018 detail
Treasurystatuut Regio Gooi en Vechtstreek 2018 29-12-2017 28-02-2018 detail
Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2017 28-11-2017 28-01-2018 detail
Aanwijzingsbesluit locatie ondergrondse inzamelvoorzieningen in Hilversum Burgemeester Andriessenstraat 27-07-2017 27-09-2017 detail
Uitvoeringsbesluit artikel 8 lid 6 Afvalstoffenverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2017 (1) 27-07-2017 27-09-2017 detail
Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) 18-07-2017 18-09-2017 detail
Klachtenregeling Regio Gooi en Vechtstreek 18-07-2017 18-09-2017 detail
Ontwerp-Aanwijzingsbesluiten ondergrondse inzamelvoorzieningen in Huizen, Blaricum en Laren 04-07-2017 04-09-2017 detail
Richtlijnen locaties inzamelvoorzieningen Regio Gooi en Vechtstreek 26-06-2017 26-08-2017 detail
Ontwerp-Aanwijzingsbesluiten ondergrondse inzamelvoorzieningen in Huizen, Blaricum en Laren 23-06-2017 23-08-2017 detail
Besluit aanwijzing leden Consultatie- en Advies - team 02-06-2017 02-08-2017 detail
Afvalstoffenverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2017 24-05-2017 24-07-2017 detail
Definitief aanwijsbesluit ondergrondse inzamelvoorziening gemeente Hilversum 14-02-2017 14-04-2017 detail
Invoering IKB 10-02-2017 10-04-2017 detail
Klachtenregeling Wkkgz-zorg Regio Gooi en Vechtstreek 12-01-2017 12-03-2017 detail
Ontwerp Afvalstoffenverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2017 21-12-2016 21-02-2017 detail
Procedureregeling Functiebeschrijving en -waardering Regio Gooi en Vechtstreek 20-12-2016 20-02-2017 detail
Verordening Elektronische Bekendmaking Regio Gooi en Vechtstreek 2016 13-12-2016 13-02-2017 detail