7.5

Vergunningen Regio Rivierenland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Regio Rivierenland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Regio Rivierenland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Besluit subsidieplafond en sluitingsdata RIF 2020
Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland houdende intrekken...
Besluit subsidieplafond en sluitingsdata RIF 2020
Besluit subsidieplafond en sluitingsdata RIF 2019
Regeling generatiepact Regio Rivierenland 2019 2021
Lokale Regeling Individueel Keuzebudget Regio Rivierenland 2019
Regeling vergoeding beeldschermbril Regio Rivierenland
Regeling Reiskosten Regio Rivierenland
Attentieregeling personeel Regio Rivierenland
Besluit mandaat, volmacht en machtiging voorbereiding en inrichting UBR
Regeling Regio Rivierenland
Privacybeleid Regio Rivierenland
Informatiebeveiligingsbeleid Regio Rivierenland
Besluit subsidieplafond en sluitingsdata RIF 2018
Subsidieverordening Regionaal Investeringsfonds (RIF) Regio Rivierenland
Regeling Regio Rivierenland
Conversietabel HR21 Regio Rivierenland
Regeling Reiskosten Regio Rivierenland
Instellingsbesluit Speerpuntberaden Regio Rivierenland
CAR-UWO wijziging per 1 januari 2018 Regio Rivierenland
CAR-UWO wijziging als gevolg van de salariswijzigingen WML en IKB Cao Gemeenten 2017
Regeling op de bezwarencommissie RIF Regio Rivierenland 2017
het Organisatiebesluit Regio Rivierenland 2017
Besluit subsidieplafond en sluitingsdata RIF 2017
Mandaatbesluit secretaris Regio Rivierenland 2017
Instellingsbesluit Economic Board Regio Rivierenland
Subsidieverordening Regionaal Investeringsfonds (RIF) Regio Rivierenland
CAR-UWO wijzigingen Regio Rivierenland
Besluit tot wijziging van het bovenwettelijk verlof in de Verlofregeling Regio Rivierenland
Regeling Individueel Keuzebudget (IKB) Regio Rivierenland
Regeling Generatiepact Regio Rivierenland
Regeling werkervaringsplaatsen Regio Rivierenland
Regeling Opleiding & Ontwikkeling Regio Rivierenland
Regeling Stageplaatsen Regio Rivierenland
Wijziging CAR-UWO (U201600078) Regio Rivierenland
Wijziging CAR-UWO (U201600259) Regio Rivierenland
Wijziging CAR-UWO (U201600266) Regio Rivierenland
Wijziging CAR-UWO (U201600450) Regio Rivierenland
Wijziging CAR-UWO (U201600159) Regio Rivierenland
Wijziging CAR-UWO (U201600995) Regio Rivierenland
Wijziging CAR-UWO (U201600650) Regio Rivierenland
Wijziging CAR-UWO (U201600848) Regio Rivierenland
CAR-UWO (U201502055) Regio Rivierenland
CAR-UWO (U201501937) Regio Rivierenland
Regeling gebruik e-mail, internet en social media Regio Rivierenland
Archiefverordening Regio Rivierenland 2016
Besluit Informatiebeheer Regio Rivierenland 2016
Organisatieverordening Regio Rivierenland 2012
Wijzigingen CAR-UWO, ECWGO/U201501380, Regio Rivierenland
Wijzigingen CAR-UWO, ECWGO/U201501194, Regio Rivierenland