Vergunningen Regio Rivierenland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Regio Rivierenland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Regio Rivierenland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Regeling generatiepact Regio Rivierenland 2019 2021 detail
Lokale Regeling Individueel Keuzebudget Regio Rivierenland 2019 detail
Regeling Reiskosten Regio Rivierenland detail
Regeling vergoeding beeldschermbril Regio Rivierenland detail
Attentieregeling personeel Regio Rivierenland detail
Besluit mandaat, volmacht en machtiging voorbereiding en inrichting UBR detail
Regeling Regio Rivierenland detail
Privacybeleid Regio Rivierenland detail
Informatiebeveiligingsbeleid Regio Rivierenland detail
Besluit subsidieplafond en sluitingsdata RIF 2018 detail
Subsidieverordening Regionaal Investeringsfonds (RIF) Regio Rivierenland detail
Regeling Regio Rivierenland detail
Conversietabel HR21 Regio Rivierenland detail
Regeling Reiskosten Regio Rivierenland detail
Instellingsbesluit Speerpuntberaden Regio Rivierenland detail
CAR-UWO wijziging als gevolg van de salariswijzigingen WML en IKB Cao Gemeenten 2017 detail
CAR-UWO wijziging per 1 januari 2018 Regio Rivierenland detail
Regeling op de bezwarencommissie RIF Regio Rivierenland 2017 detail
het Organisatiebesluit Regio Rivierenland 2017 detail
Besluit subsidieplafond en sluitingsdata RIF 2017 detail
Mandaatbesluit secretaris Regio Rivierenland 2017 detail
Instellingsbesluit Economic Board Regio Rivierenland detail
Subsidieverordening Regionaal Investeringsfonds (RIF) Regio Rivierenland detail
CAR-UWO wijzigingen Regio Rivierenland detail
Besluit tot wijziging van het bovenwettelijk verlof in de Verlofregeling Regio Rivierenland detail
Regeling Individueel Keuzebudget (IKB) Regio Rivierenland detail
Regeling Generatiepact Regio Rivierenland detail
Regeling Opleiding & Ontwikkeling Regio Rivierenland detail
Regeling werkervaringsplaatsen Regio Rivierenland detail
Regeling Stageplaatsen Regio Rivierenland detail
Wijziging CAR-UWO (U201600078) Regio Rivierenland detail
Wijziging CAR-UWO (U201600259) Regio Rivierenland detail
Wijziging CAR-UWO (U201600266) Regio Rivierenland detail
Wijziging CAR-UWO (U201600450) Regio Rivierenland detail
Wijziging CAR-UWO (U201600159) Regio Rivierenland detail
Wijziging CAR-UWO (U201600995) Regio Rivierenland detail
Wijziging CAR-UWO (U201600848) Regio Rivierenland detail
Wijziging CAR-UWO (U201600650) Regio Rivierenland detail
CAR-UWO (U201502055) Regio Rivierenland detail
CAR-UWO (U201501937) Regio Rivierenland detail
Regeling gebruik e-mail, internet en social media Regio Rivierenland detail
Archiefverordening Regio Rivierenland 2016 detail
Besluit Informatiebeheer Regio Rivierenland 2016 detail
Organisatieverordening Regio Rivierenland 2012 detail
Wijzigingen CAR-UWO, ECWGO/U201501380, Regio Rivierenland detail
Wijzigingen CAR-UWO, ECWGO/U201501194, Regio Rivierenland detail
Wijzigingen CAR-UWO, ECWGO/U201501087, Regio Rivierenland detail
Wijzigingen CAR-UWO, ECWGO/U201500965, Regio Rivierenland detail
Wijzigingen CAR-UWO, ECWGO/U201500764, Regio Rivierenland detail
Wijzigingen CAR-UWO, ECWGO/U201402159, Regio Rivierenland detail