Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Regio Twente

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Regio Twente. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Regio Twente. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Nadere subsidieregeling Maatregelhulp Regio Twente 25-03-2019 25-05-2019 detail
Arbeidsvoorwaardenregeling Regio Twente (ART) 31-12-2018 28-02-2019 detail
Financiële verordening Regio Twente 2018 28-12-2018 28-02-2019 detail
Ondermandaat- en volmachtbesluit Directeur Publieke Gezondheid Twente 2018 28-12-2018 28-02-2019 detail
Subsidieverordening Maatregelhulp 07-08-2018 07-10-2018 detail
Regeling Klachtenmeldpunt en klachtenprocedure 13-07-2018 13-09-2018 detail
Inkoop- en aanbestedingsbeleid 13-07-2018 13-09-2018 detail
Regeling generatiepact Regio Twente 2017 21-03-2018 21-05-2018 detail
Treasurystatuut Regio Twente 2016 13-03-2018 13-05-2018 detail
Arbeidsvoorwaardenregeling Regio Twente (ART) 01-03-2018 01-05-2018 detail
Arbeidsvoorwaardenregeling Regio Twente (ART) 27-02-2018 27-04-2018 detail
regeling sanctiebeleid aanvullende en na-wettelijke uitkering Regio Twente 19-02-2018 19-04-2018 detail
Arbeidsvoorwaardenregeling Regio Twente (ART) 09-02-2018 09-04-2018 detail
Lokale beschikbaarheidsregeling Regio Twente 07-02-2018 07-04-2018 detail
Arbeidsvoorwaardenregeling Regio Twente (ART) 07-02-2018 07-04-2018 detail
Technische wijzigingen Regeling generatiepact Regio Twente 2017 02-10-2017 02-12-2017 detail
UWO-wijzigingen Nagekomen aanpassingen CARUWO als gevolg van IKB regio Twente 16-05-2017 16-07-2017 detail
UWO-wijzigingen Aanpassing verplaatsingskostenregeling verhuisplichtige ambtenaren) regio Twente 16-05-2017 16-07-2017 detail
Klachtenregeling Regio Twente 2017 09-05-2017 09-07-2017 detail
Ondermandaat- en volmachtbesluit Directeur publieke gezondheid Twente 2016 09-05-2017 09-07-2017 detail
Sociaal Statuut Regio Twente 09-05-2017 09-07-2017 detail
Wijziging van de Regeling generatiepact Regio Twente 2017 09-05-2017 09-07-2017 detail
Ondermandaat- en volmachtbesluit directeur publieke gezondheid Twente 2016 23-12-2016 23-02-2017 detail
Reglement taken en werkzaamheden van de auditcommissie Regio Twente 16-11-2016 16-01-2017 detail
Ondermandaat- en volmachtbesluit directeur Bedrijfsvoering Regio Twente 2015 16-11-2016 16-01-2017 detail
Ondermandaat- en volmachtbesluit directeur Leefomgeving Regio Twente 2015 16-11-2016 16-01-2017 detail
Ondermandaat- en volmachtbesluit secretaris/algemeen directeur Regio Twente 2015 16-11-2016 16-01-2017 detail
Wijzigingen arbeidsvoorwaardenregeling ECWGO/U201501194 Regio Twente 16-09-2016 16-11-2016 detail
Wijzigingen in arbeidsvoorwaardenregeling ECWGO/U201600078 Regio Twente 16-09-2016 16-11-2016 detail
Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling ECWGOU201500965 Regio Twente 16-09-2016 16-11-2016 detail
Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling bij U201501380 Regio Twente 16-09-2016 16-11-2016 detail
Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling U201600450 en U201600266 Regio Twente 16-09-2016 16-11-2016 detail
Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling ECWGO/U201600159 Regio Twente 16-09-2016 16-11-2016 detail
Wijzigingen arbeidsvoorwaarden CAR U201600259 Regio Twente 16-09-2016 16-11-2016 detail
Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling U201502055 Regio Twente 16-09-2016 16-11-2016 detail
Actualiseren Mandaat- en volmachtbesluit Regio Twente 2015 04-08-2016 04-10-2016 detail
Verordening betreffende de zorg van het dagelijks bestuur voor de archiefbescheiden, het aanwijzen en het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de archiefbescheiden voor zover deze niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats (Archiefverordening) Regio Twente 04-08-2016 04-10-2016 detail
Verordening op de bestuurscommissies Regio Twente 2016 04-08-2016 04-10-2016 detail
Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het dagelijks bestuur Regio Twente 04-08-2016 04-10-2016 detail
Mandaat- en volmachtbesluit Regio Twente 2015 18-05-2016 18-07-2016 detail
Directiestatuut Regio Twente 2016 13-04-2016 13-06-2016 detail
Statuut secretarissenberaad Regio Twente 2016 13-04-2016 13-06-2016 detail
Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het algemeen bestuur Regio Twente 13-04-2016 13-06-2016 detail
Intrekken Verordening bestuurscommissie Regio Twente-Netwerkstad, Partiële Regionale Huisvestingsverordening 2009 voor het grondgebied van de gemeenten Hengelo en Enschede, Verordening Informatie en Servicepunt Milieu 13-04-2016 13-06-2016 detail
Arbeidsvoorwaarden en regelingen Regio Twente (ART), augustus 2015 08-02-2016 08-04-2016 detail
Arbeidsvoorwaarden en regelingen Regio Twente (ART), maart 2015 08-02-2016 08-04-2016 detail
Wijziging op de Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid alsmede voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van Regio Twente 08-02-2016 08-04-2016 detail
Arbeidsvoorwaarden en regelingen Regio Twente (ART), november 2014 08-02-2016 08-04-2016 detail
Arbeidsvoorwaarden en regelingen Regio Twente (ART), oktober 2015 08-02-2016 08-04-2016 detail
Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid alsmede voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van Regio Twente 08-02-2016 08-04-2016 detail