Vergunningen Regio Twente

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Regio Twente. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Regio Twente. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Nadere subsidieregeling Maatregelhulp Regio Twente detail
Arbeidsvoorwaardenregeling Regio Twente (ART) detail
Financiële verordening Regio Twente 2018 detail
Ondermandaat- en volmachtbesluit Directeur Publieke Gezondheid Twente 2018 detail
Subsidieverordening Maatregelhulp detail
Regeling Klachtenmeldpunt en klachtenprocedure detail
Inkoop- en aanbestedingsbeleid detail
Regeling generatiepact Regio Twente 2017 detail
Treasurystatuut Regio Twente 2016 detail
Arbeidsvoorwaardenregeling Regio Twente (ART) detail
Arbeidsvoorwaardenregeling Regio Twente (ART) detail
regeling sanctiebeleid aanvullende en na-wettelijke uitkering Regio Twente detail
Arbeidsvoorwaardenregeling Regio Twente (ART) detail
Lokale beschikbaarheidsregeling Regio Twente detail
Arbeidsvoorwaardenregeling Regio Twente (ART) detail
Technische wijzigingen Regeling generatiepact Regio Twente 2017 detail
UWO-wijzigingen Nagekomen aanpassingen CARUWO als gevolg van IKB regio Twente detail
UWO-wijzigingen Aanpassing verplaatsingskostenregeling verhuisplichtige ambtenaren) regio Twente detail
Klachtenregeling Regio Twente 2017 detail
Ondermandaat- en volmachtbesluit Directeur publieke gezondheid Twente 2016 detail
Sociaal Statuut Regio Twente detail
Wijziging van de Regeling generatiepact Regio Twente 2017 detail
Ondermandaat- en volmachtbesluit directeur publieke gezondheid Twente 2016 detail
Reglement taken en werkzaamheden van de auditcommissie Regio Twente detail
Ondermandaat- en volmachtbesluit directeur Bedrijfsvoering Regio Twente 2015 detail
Ondermandaat- en volmachtbesluit directeur Leefomgeving Regio Twente 2015 detail
Ondermandaat- en volmachtbesluit secretaris/algemeen directeur Regio Twente 2015 detail
Wijzigingen arbeidsvoorwaardenregeling ECWGO/U201501194 Regio Twente detail
Wijzigingen in arbeidsvoorwaardenregeling ECWGO/U201600078 Regio Twente detail
Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling ECWGOU201500965 Regio Twente detail
Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling bij U201501380 Regio Twente detail
Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling U201600450 en U201600266 Regio Twente detail
Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling ECWGO/U201600159 Regio Twente detail
Wijzigingen arbeidsvoorwaarden CAR U201600259 Regio Twente detail
Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling U201502055 Regio Twente detail
Actualiseren Mandaat- en volmachtbesluit Regio Twente 2015 detail
Verordening betreffende de zorg van het dagelijks bestuur voor de archiefbescheiden, het aanwijzen en het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de archiefbescheiden voor zover deze niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats (Archiefverordening) Regio Twente detail
Verordening op de bestuurscommissies Regio Twente 2016 detail
Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het dagelijks bestuur Regio Twente detail
Mandaat- en volmachtbesluit Regio Twente 2015 detail
Directiestatuut Regio Twente 2016 detail
Statuut secretarissenberaad Regio Twente 2016 detail
Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het algemeen bestuur Regio Twente detail
Intrekken Verordening bestuurscommissie Regio Twente-Netwerkstad, Partiële Regionale Huisvestingsverordening 2009 voor het grondgebied van de gemeenten Hengelo en Enschede, Verordening Informatie en Servicepunt Milieu detail
Arbeidsvoorwaarden en regelingen Regio Twente (ART), augustus 2015 detail
Arbeidsvoorwaarden en regelingen Regio Twente (ART), maart 2015 detail
Wijziging op de Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid alsmede voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van Regio Twente detail
Arbeidsvoorwaarden en regelingen Regio Twente (ART), november 2014 detail
Arbeidsvoorwaarden en regelingen Regio Twente (ART), oktober 2015 detail
Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid alsmede voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van Regio Twente detail