Vergunningen Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Aanwijzingsbesluit inzamelaars oud papier Hoeksche Waard detail
Afvalstoffenverordening Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard detail
Verordening inzameling oud papier Hoeksche Waard detail
Verordening Reinigingsrechten RAD Hoeksche Waard 2019 detail
Verordening Afvalstoffenheffing RAD Hoeksche Waard 2019 detail
Plaatsingsprocedure Ondergrondse container inzameling RAD Hoeksche Waard detail
Beleidsregel ondergrondse inzameling RAD Hoeksche Waard detail
Grondstoffenbeleidsplan 2018-2022 Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard detail
BELEID RAD HOEKSCHE WAARD TEN AANZIEN VAN TEXTIELINZAMELING detail
LOGA-circulaire TAZ/U201700829 detail
LOGA-circulaire TAZ/U201700897 detail
Aanwijzingsbesluit inzamelaars oud papier Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard detail
Verordening Reinigingsrechten 2018 detail
Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening detail
Verordening Afvalstoffenheffing 2018 detail
Verordening Kwijtschelding 2018 detail
Afvalstoffenverordening van de Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard detail
Inspraak ontwerp Afvalstoffenverordening RAD Hoeksche Waard detail
Aanwijzingsbesluit inzamelaars oud papier Hoeksche Waard detail
Verordening reinigingsrechten 2017 Hoeksche Waard detail
Verordening kwijtschelding 2017 Hoeksche Waard detail
Verordening afvalstoffenheffing 2016 Hoeksche Waard detail
VERORDENING REINIGINGSRECHTEN 2016 Hoeksche Waard detail
Verordening kwijtschelding 2016 Hoeksche Waard detail
VERORDENING AFVALSTOFFENHEFFING 2017 detail