7.3

Vergunningen Regionale Belasting Groep

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Regionale Belasting Groep. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Regionale Belasting Groep. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Algemene Inkoopvoorwaarden voor goederen en diensten
Inkoop- en aanbestedingsreglement RBG
Leidraad Invordering RBG 2016
Algemeen Mandaatbesluit RBG
Uitvoeringsregels privacy van de Regionale Belasting Groep
Uitvoeringsregels waterschapsbelastingen en gemeentelijke belastingen Regionale Belasting Groep
Normenkader 2020 RBG
Aanwijzingsbesluit ambtenaar belast met de heffing en invordering
Aanwijzingsbesluit deurwaarders
Besluit Takenregister Regionale Belasting Groep per 1 januari 2018
Verordening behandeling klachten Regionale Belasting Groep
Aanwijzingsbesluit deurwaarders, medewerkers van Mandaat BV
Algemeen Mandaatbesluit RBG
Aanwijzingsbesluit deurwaarders
Aanwijzingsbesluit ambtenaren van de RBG, ambtenaren in dienst van gemeente Schiedam voor de precariobelasting
Delegatiebesluit RBG
Uitvoeringsregels hondenbelasting Regionale Belasting Groep 2014
Controleverordening Regionale Belasting Groep
Escalatieregeling Vermoeden Misstand
Mandaatbesluit bevoegdheid aanwijzing deurwaarders
Informatiebeveiligingsbeleid Regionale Belasting Groep
Treasurystatuut van de Regionale Belasting Groep
Verordening behandeling bezwaarschriften Regionale Belasting Groep
Verordening behandeling klachten Regionale Belasting Groep
Besluit bepaling hoeveelheid ingenomen water
Leidraad Invordering RBG 2016
Aanwijzingsbesluit ambtenaar belast met de invordering
Aanwijzingsbesluit ambtenaren RBG
Aanwijzingsbesluit ambtenaren van de RBG, in dienst van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard...
Aanwijzingsbesluit ambtenaren van de RBG, in dienst van het Hoogheemraadschap van Delfland voor de zuiveringsheffing
Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionale Belasting Groep houdende...
Financieel Mandaatvoorschrift RBG
Algemene Inkoopvoorwaarden voor goederen en diensten RBG
Besluit vernietigen gescande stukken
Privacybeleid van de Regionale Belasting Groep
Uitvoeringsregels bestuurlijke boeten Regionale Belasting Groep 2014
Inkoop- en aanbestedingsreglement RBG
Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie RBG
Aanwijzingsbesluit deurwaarders RBG
Uitvoeringsregels waterschapsbelastingen en gemeentelijke belastingen Regionale Belasting Groep
Besluit Informatiebeheer Regionale Belasting Groep
Archiefverordening Regionale Belasting Groep 2013
Reglement automatische incasso Regionale Belasting Groep 2019
Uitvoeringsregels waterschapsbelastingen en gemeentelijke belastingen Regionale Belasting Groep
Leidraad Invordering RBG 2016
Leidraad Invordering RBG 2016
Aanwijzingsbesluit deurwaarders en aanstellingsbesluit onbezoldigd ambtenaar RBG
Uitvoeringsregels ambtshalve vermindering belastingen RBG
Uitvoeringsregels aanwijzen belastingplichtige en WOZ-belanghebbende in keuzesituaties RBG
Leidraad Invordering RBG 2016