Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Regionale Belasting Groep

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Regionale Belasting Groep. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Regionale Belasting Groep. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Leidraad Invordering RBG 2016 23-05-2019 23-07-2019 detail
Aanwijzingsbesluit deurwaarders en aanstellingsbesluit onbezoldigd ambtenaar RBG 07-02-2019 07-04-2019 detail
Uitvoeringsregels aanwijzen belastingplichtige en WOZ-belanghebbende in keuzesituaties RBG 21-12-2018 21-02-2019 detail
Uitvoeringsregels ambtshalve vermindering belastingen RBG 21-12-2018 21-02-2019 detail
Leidraad Invordering RBG 2016 18-10-2018 18-12-2018 detail
Besluit Takenregister Regionale Belasting Groep per 1 januari 2018 06-06-2018 06-08-2018 detail
Intrekken aanstellingsbesluit onbezoldigde ambtenaren van de RBG Parkeerhandhavers van Parkeren Delft B.V., Regionale Belasting Groep 22-12-2017 22-02-2018 detail
Aanwijzingsbesluit controleurs voor de heffing van precariobelasting in de gemeente Schiedam en aanstellingsbesluit onbezoldigde ambtenaren van de RBG 22-12-2017 22-02-2018 detail
Intrekken mandaatbesluit: Opleggen en uitreiken naheffingsaanslag parkeerbelasting Regionale Belasting Groep 22-12-2017 22-02-2018 detail
Mandaatbesluit ambtenaar belast met de heffing en invordering, Regionale Belasting Groep 22-12-2017 22-02-2018 detail
Wijziging Leidraad Invordering 2016 Regionale Belasting Groep per 1 januari 2017 09-03-2017 09-05-2017 detail
Machtigingsbesluit MG I Regionale Belasting Groep 09-03-2017 09-05-2017 detail
Wijziging Uitvoeringsregels proceskostenvergoeding bezwaarprocedures Regionale Belasting Groep per 1 januari 2017 09-03-2017 09-05-2017 detail
Mandaatbesluit verlening mandaat aan de parkeerhandhavers van Parkeren Delft B.V., Regionale Belasting Groep 30-12-2016 28-02-2017 detail
Mandaatbesluit verlening mandaat inzake de heffing en invordering in eerste aanleg aan de gemeenteambtenaren van de gemeente Delft, Regionale Belasting Groep 30-12-2016 28-02-2017 detail
Wijziging Leidraad Invordering 2016 Regionale Belasting Groep per 1 juli 2016 04-10-2016 04-12-2016 detail
Bekendmaking aanwijzingsbesluiten deurwaarders en aanstellingsbesluit onbezoldigd ambtenaar RBG 20-09-2016 detail
Bekendmaking Uitvoeringsregels aanwijzing belastingplichtige en WOZ-belanghebbende RBG 28-04-2014 detail
Bekendmaking Aanstellingsbesluit onbezoldigde ambtenaren van de RBG 28-04-2014 detail
Bekendmaking Leidraad Invordering 2016 RBG per 1 januari 2016 26-02-2016 detail
Bekendmaking DB uitvoeringsregels bestuurlijke boeten en hondenbelasting en wijziging Leidraad Invordering 2014 22-09-2014 detail
Bekendmaking wijziging Leidraad Invordering 2015 RBG per 1 juli 2015 01-10-2015 detail
Bekendmaking aanwijzigingsbesluit ambtenaar belast met de heffing en met de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken 15-04-2016 detail
Bekendmaking openbare vergadering van het algemeen bestuur van de Regionale Belasting Groep op 21 januari 2016 14-01-2016 detail
Bekendmaking openbare vergadering van het algemeen bestuur van de Regionale Belasting Groep op 14 december 2015 26-11-2015 detail
Bekendmaking openbare vergadering van het algemeen bestuur van de Regionale Belasting Groep op 2 juli 2015 23-06-2015 detail
Bekendmaking Leidraad Invordering 2015 RBG per 1 januari 2015 03-03-2015 detail
Bekendmaking aanwijzingsbesluit deurwaarders 13-11-2014 detail
Bekendmaking Verordening behandeling bezwaarschriften RBG en Verordening behandeling klachten RBG 19-12-2014 detail
Bekendmaking openbare vergadering van het algemeen bestuur van de Regionale Belasting Groep op 11 december 2014 detail