Vergunningen Regionale Belasting Groep

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Regionale Belasting Groep. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Regionale Belasting Groep. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Leidraad Invordering RBG 2016 detail
Aanwijzingsbesluit deurwaarders en aanstellingsbesluit onbezoldigd ambtenaar RBG detail
Uitvoeringsregels aanwijzen belastingplichtige en WOZ-belanghebbende in keuzesituaties RBG detail
Uitvoeringsregels ambtshalve vermindering belastingen RBG detail
Leidraad Invordering RBG 2016 detail
Besluit Takenregister Regionale Belasting Groep per 1 januari 2018 detail
Intrekken aanstellingsbesluit onbezoldigde ambtenaren van de RBG Parkeerhandhavers van Parkeren Delft B.V., Regionale Belasting Groep detail
Aanwijzingsbesluit controleurs voor de heffing van precariobelasting in de gemeente Schiedam en aanstellingsbesluit onbezoldigde ambtenaren van de RBG detail
Intrekken mandaatbesluit: Opleggen en uitreiken naheffingsaanslag parkeerbelasting Regionale Belasting Groep detail
Mandaatbesluit ambtenaar belast met de heffing en invordering, Regionale Belasting Groep detail
Wijziging Leidraad Invordering 2016 Regionale Belasting Groep per 1 januari 2017 detail
Machtigingsbesluit MG I Regionale Belasting Groep detail
Wijziging Uitvoeringsregels proceskostenvergoeding bezwaarprocedures Regionale Belasting Groep per 1 januari 2017 detail
Mandaatbesluit verlening mandaat aan de parkeerhandhavers van Parkeren Delft B.V., Regionale Belasting Groep detail
Mandaatbesluit verlening mandaat inzake de heffing en invordering in eerste aanleg aan de gemeenteambtenaren van de gemeente Delft, Regionale Belasting Groep detail
Wijziging Leidraad Invordering 2016 Regionale Belasting Groep per 1 juli 2016 detail
Bekendmaking aanwijzingsbesluiten deurwaarders en aanstellingsbesluit onbezoldigd ambtenaar RBG detail
Bekendmaking Uitvoeringsregels aanwijzing belastingplichtige en WOZ-belanghebbende RBG detail
Bekendmaking Aanstellingsbesluit onbezoldigde ambtenaren van de RBG detail
Bekendmaking Leidraad Invordering 2016 RBG per 1 januari 2016 detail
Bekendmaking DB uitvoeringsregels bestuurlijke boeten en hondenbelasting en wijziging Leidraad Invordering 2014 detail
Bekendmaking wijziging Leidraad Invordering 2015 RBG per 1 juli 2015 detail
Bekendmaking aanwijzigingsbesluit ambtenaar belast met de heffing en met de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken detail
Bekendmaking openbare vergadering van het algemeen bestuur van de Regionale Belasting Groep op 21 januari 2016 detail
Bekendmaking openbare vergadering van het algemeen bestuur van de Regionale Belasting Groep op 14 december 2015 detail
Bekendmaking openbare vergadering van het algemeen bestuur van de Regionale Belasting Groep op 2 juli 2015 detail
Bekendmaking Leidraad Invordering 2015 RBG per 1 januari 2015 detail
Bekendmaking aanwijzingsbesluit deurwaarders detail
Bekendmaking Verordening behandeling bezwaarschriften RBG en Verordening behandeling klachten RBG detail
Bekendmaking openbare vergadering van het algemeen bestuur van de Regionale Belasting Groep op 11 december 2014 detail