7.3

Vergunningen Regionale Belasting Groep

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Regionale Belasting Groep. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Regionale Belasting Groep. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Verordening behandeling klachten Regionale Belasting Groep
Besluit Takenregister Regionale Belasting Groep per 1 januari 2018
Aanwijzingsbesluit deurwaarders
Aanwijzingsbesluit deurwaarders, medewerkers van Mandaat BV
Delegatiebesluit RBG
Aanwijzingsbesluit ambtenaren van de RBG, ambtenaren in dienst van gemeente Schiedam voor de precariobelasting
Algemeen Mandaatbesluit RBG
Mandaatbesluit bevoegdheid aanwijzing deurwaarders
Escalatieregeling Vermoeden Misstand
Controleverordening Regionale Belasting Groep
Besluit bepaling hoeveelheid ingenomen water
Verordening behandeling klachten Regionale Belasting Groep
Uitvoeringsregels hondenbelasting Regionale Belasting Groep 2014
Verordening behandeling bezwaarschriften Regionale Belasting Groep
Treasurystatuut van de Regionale Belasting Groep
Informatiebeveiligingsbeleid Regionale Belasting Groep
Leidraad Invordering RBG 2016
Inkoop- en aanbestedingsreglement RBG
Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionale Belasting Groep houdende...
Aanwijzingsbesluit ambtenaren van de RBG, in dienst van het Hoogheemraadschap van Delfland voor de zuiveringsheffing
Aanwijzingsbesluit ambtenaar belast met de invordering
Aanwijzingsbesluit ambtenaren van de RBG, in dienst van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard...
Aanwijzingsbesluit ambtenaren RBG
Aanwijzingsbesluit deurwaarders RBG
Financieel Mandaatvoorschrift RBG
Algemene Inkoopvoorwaarden voor goederen en diensten RBG
Besluit vernietigen gescande stukken
Privacybeleid van de Regionale Belasting Groep
Uitvoeringsregels bestuurlijke boeten Regionale Belasting Groep 2014
Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie RBG
Uitvoeringsregels waterschapsbelastingen en gemeentelijke belastingen Regionale Belasting Groep
Archiefverordening Regionale Belasting Groep 2013
Besluit Informatiebeheer Regionale Belasting Groep
Reglement automatische incasso Regionale Belasting Groep 2019
Uitvoeringsregels waterschapsbelastingen en gemeentelijke belastingen Regionale Belasting Groep
Leidraad Invordering RBG 2016
Leidraad Invordering RBG 2016
Aanwijzingsbesluit deurwaarders en aanstellingsbesluit onbezoldigd ambtenaar RBG
Uitvoeringsregels aanwijzen belastingplichtige en WOZ-belanghebbende in keuzesituaties RBG
Uitvoeringsregels ambtshalve vermindering belastingen RBG
Leidraad Invordering RBG 2016
Besluit Takenregister Regionale Belasting Groep per 1 januari 2018
Intrekken aanstellingsbesluit onbezoldigde ambtenaren van de RBG Parkeerhandhavers van Parkeren Delft...
Aanwijzingsbesluit controleurs voor de heffing van precariobelasting in de gemeente Schiedam en aanstellingsbesluit...
Intrekken mandaatbesluit: Opleggen en uitreiken naheffingsaanslag parkeerbelasting Regionale Belasting...
Mandaatbesluit ambtenaar belast met de heffing en invordering, Regionale Belasting Groep
Wijziging Leidraad Invordering 2016 Regionale Belasting Groep per 1 januari 2017
Machtigingsbesluit MG I Regionale Belasting Groep
Wijziging Uitvoeringsregels proceskostenvergoeding bezwaarprocedures Regionale Belasting Groep per 1...
Mandaatbesluit verlening mandaat aan de parkeerhandhavers van Parkeren Delft B.V., Regionale Belasting...