7.4

Vergunningen Regionale Belasting Groep

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Regionale Belasting Groep. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Regionale Belasting Groep. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Aanwijzingsbesluit controleurs voor de heffing van precariobelasting in de gemeente Schiedam en aanstellingsbesluit...
Intrekken mandaatbesluit: Opleggen en uitreiken naheffingsaanslag parkeerbelasting Regionale Belasting...
Mandaatbesluit ambtenaar belast met de heffing en invordering, Regionale Belasting Groep
Wijziging Leidraad Invordering 2016 Regionale Belasting Groep per 1 januari 2017
Machtigingsbesluit MG I Regionale Belasting Groep
Wijziging Uitvoeringsregels proceskostenvergoeding bezwaarprocedures Regionale Belasting Groep per 1...
Mandaatbesluit verlening mandaat aan de parkeerhandhavers van Parkeren Delft B.V., Regionale Belasting...
Mandaatbesluit verlening mandaat inzake de heffing en invordering in eerste aanleg aan de gemeenteambtenaren...
Wijziging Leidraad Invordering 2016 Regionale Belasting Groep per 1 juli 2016
Bekendmaking aanwijzingsbesluiten deurwaarders en aanstellingsbesluit onbezoldigd ambtenaar RBG
Bekendmaking Uitvoeringsregels aanwijzing belastingplichtige en WOZ-belanghebbende RBG
Bekendmaking Aanstellingsbesluit onbezoldigde ambtenaren van de RBG
Bekendmaking DB uitvoeringsregels bestuurlijke boeten en hondenbelasting en wijziging Leidraad Invordering...
Bekendmaking wijziging Leidraad Invordering 2015 RBG per 1 juli 2015
Bekendmaking Leidraad Invordering 2016 RBG per 1 januari 2016
Bekendmaking aanwijzigingsbesluit ambtenaar belast met de heffing en met de uitvoering van de Wet waardering...
Bekendmaking openbare vergadering van het algemeen bestuur van de Regionale Belasting Groep op 21 januari...
Bekendmaking openbare vergadering van het algemeen bestuur van de Regionale Belasting Groep op 14 december...
Bekendmaking openbare vergadering van het algemeen bestuur van de Regionale Belasting Groep op 2 juli...
Bekendmaking Leidraad Invordering 2015 RBG per 1 januari 2015
Bekendmaking aanwijzingsbesluit deurwaarders
Bekendmaking Verordening behandeling bezwaarschriften RBG en Verordening behandeling klachten RBG
Bekendmaking openbare vergadering van het algemeen bestuur van de Regionale Belasting Groep op 11 december...