Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Nadere Regelgeving tegemoetkoming kosten kinderopvang 2019 RDWI. 27-02-2019 27-04-2019 detail
Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang 2019 RDWI KRH. 27-02-2019 27-04-2019 detail
Beheerregeling Informatiebeheer gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn en Heuvelrug 2018 27-02-2019 27-04-2019 detail
Informatieverordening gemeenschappelijke regeling Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug 27-02-2019 27-04-2019 detail
Wijziging mandaatregeling 23-04-2018 23-06-2018 detail
Wijziging mandaatregeling ivm afsluiten verwerkersovereenkomst Wbp/AVG 23-04-2018 23-06-2018 detail
Reintegratieverordening Participatiewet 2017 13-04-2018 13-06-2018 detail
Verzuimprotocol 11-04-2018 11-06-2018 detail
Arbeidsvoorwaardenregeling CAR-UWO 06-04-2018 06-06-2018 detail
Afstemmingsverordening Participatiewet RDWI KRH 2016. 09-10-2017 09-12-2017 detail
Beleidsregel Bijzonder Bijstand 2017 07-09-2017 07-11-2017 detail
Beleidsregel Verhaal Participatiewet 2016 03-02-2017 03-04-2017 detail
Het Dagelijks Bestuur van de Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug; 03-02-2017 03-04-2017 detail
Beleidsregel commerciële huur ParticipatiewetRDWI 2017 25-01-2017 25-03-2017 detail
1ewijziging Verordening re-integratie, beschut werk en tegenprestatie Participatiewet 2015 21-12-2016 21-02-2017 detail
Beleidsregel vrijlating van giften 21-10-2016 21-12-2016 detail
Beleidsregel bijzondere bijstand 2014 21-10-2016 21-12-2016 detail
Beleidsregel Toelating tot de schuldhulpverlening RSD 2014 21-10-2016 21-12-2016 detail
Het Dagelijks Bestuur van de Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug; 20-10-2016 20-12-2016 detail
Beleidsregel verlagen uitkering in verband met de woonsituatie, inkomsten uit commerciële verhuur en schoolverlaters Participatiewet RDWI 2015 20-10-2016 20-12-2016 detail
BELEIDSREGEL BOETEOPLEGGING REGIONALE DIENST WERKEN INKOMEN KROMME RIJN HEUVELRUG (RDWI) 2015 20-10-2016 20-12-2016 detail
BELEIDSREGEL ZOEKTERMIJN JONGEREN TOT 27 JAAR REGIONALE SOCIALE DIENST KROMME RIJN HEUVELRUG 2012 WET WERK EN BIJSTAND 20-10-2016 20-12-2016 detail
BELEIDSREGEL JONGEREN TOT 27 JAAR REGIONALE DIENST WERK EN INKOMEN KROMME RIJN HEUVELRUG 2015 PARTICIPATIEWET 20-10-2016 20-12-2016 detail
Beleidsregels Taaleis RDWI 19-10-2016 19-12-2016 detail
Beleidsregels Inkomstenvrijlating RDWI 2016 19-10-2016 19-12-2016 detail
Beleidsregel persoonlijke ondersteuning en voorzieningen RDWI 19-10-2016 19-12-2016 detail
Beleidsregels loonkostensubsidie Participatiewet Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug (RDWI KRH) 19-10-2016 19-12-2016 detail
Beleidsregel Individuele Inkomenstoeslag 2016 Participatiewet Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug 19-10-2016 19-12-2016 detail
BELEIDSREGEL RE-INTEGRATIE PARTICIPATIEWET 2016 19-10-2016 19-12-2016 detail
Afstemmingsverordening Participatiewet RDWI KRH 2016 08-08-2016 08-10-2016 detail