• Vergunningen»
  • Regionale dienst openbare gezondheidszorg Hollands Midden

Vergunningen Regionale dienst openbare gezondheidszorg Hollands Midden

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Regionale dienst openbare gezondheidszorg Hollands Midden. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Regionale dienst openbare gezondheidszorg Hollands Midden. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer detail
Arbeidsvoorwaarden detail
Regeling paraatheidsdiensten RDOG HM 2016 detail
Privacyreglement RDOG HM detail
Besluit verlenen (onder)mandaat m.b.t. Regeling Ambtseed, ambtsbelofte en integriteitsverklaring RDOG HM detail
Normenkader rechtmatigheid RDOG Hollands Midden 2018 detail
Organisatieverordening RDOG HM detail
Nota reserves en voorzieningen RDOG Hollands Midden 2018 detail
Verordening commissie bezwaarschriften RDOG Hollands Midden detail
Besluit van toepassing verklaring hoofdstuk 8 en 16 CAR UWO op RAV, Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden detail
Controleverordening RDOG Hollands Midden 2018 detail
Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid detail
Financiële verordening RDOG Hollands Midden 2018 detail
Archiefverordening RDOG HM 2016 detail
Besluit uurloontarief bij koop en verkoop vakantie-uren RAV medewerkers detail
Beoordelingsregeling RDOG HM detail
Regeling algemene dienst RDOG HM detail
Regeling Melding Vermoeden Misstand RDOG HM detail
Regeling paraatheidsdiensten RDOG HM 2016 detail
Verordening auditcommissie RDOG Hollands Midden 2018 detail
Regeling gegevensbescherming medewerkers RDOG HM detail
Verordening begrotingswijzigingen RDOG Hollands Midden 2018 detail
Treasurystatuut RDOG Hollands Midden 2018 detail
Regeling ‘functiebeschrijving, competenties en functiewaardering RDOG HM’ detail
Regeling ambtseed, ambtsbelofte en integriteitsverklaring RDOG HM detail
Beoordelingsregeling RDOG HM detail
Sociaal Plan Bureau Jeugdzorg / RDOG Hollands Midden detail
Regeling Bedrijfshulpverlening RDOG HM detail
Regeling gegevensbescherming medewerkers RDOG HM detail
Regionale dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden – Samenstelling plaatsingscommissie en paritaire commissie detail
Ondermandaat uitvoering Warenwetbesluit tatoeëren en piercen detail
Regionale Dienst Openbare gezondheidszorg Hollands Midden - Wijziging tekst art. 40.1.1.1 van de AVR RDOG HM detail
Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden – 1e Begrotingswijziging 2017 detail
Gedragscode RDOG HM detail
Beleidsplan GHOR Hollands Midden 2017-2020 detail
Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden - Toevoeging nieuw artikel 4a:3:1:5 Werkkostenvergoeding aan de AVR RDOG HM detail
Sociaal Plan Jeugdbescherming west detail
Klachtenregeling RDOG Hollands Midden detail
Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid detail
Sector-cao Ambulancezorg 2015-2018 detail
Wijzigingen in de Arbeidsvoorwaardenregeling RDOG HM (LOGA-circulaires 2016) detail
Gemeenschappelijke regeling RDOG HM detail
Wijziging Regeling paraatheidsdiensten 2017 detail
Wijziging tekst Sociaal Statuut RDOG HM 2017 detail
Wijziging tekst art. 6:4:1:1 lid 2 onder a van de AVR RDOG HM detail
Wijziging artikel 40:1:1:1 van de AVR RDOG HM betreffende de vergoeding paraatheidsdiensten detail
Regeling personeelsdossiers RDOG HM detail
Regeling IKB detail
Handboek digitale vervanging Jeugdgezondheidszorg detail
Regeling paraatheidsdiensten detail