Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Regionale dienst openbare gezondheidszorg Hollands Midden

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Regionale dienst openbare gezondheidszorg Hollands Midden. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Regionale dienst openbare gezondheidszorg Hollands Midden. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer 09-04-2019 09-06-2019 detail
Arbeidsvoorwaarden 09-04-2019 09-06-2019 detail
Regeling paraatheidsdiensten RDOG HM 2016 19-03-2019 19-05-2019 detail
Privacyreglement RDOG HM 15-03-2019 15-05-2019 detail
Besluit verlenen (onder)mandaat m.b.t. Regeling Ambtseed, ambtsbelofte en integriteitsverklaring RDOG HM 15-03-2019 15-05-2019 detail
Normenkader rechtmatigheid RDOG Hollands Midden 2018 15-03-2019 15-05-2019 detail
Organisatieverordening RDOG HM 15-03-2019 15-05-2019 detail
Nota reserves en voorzieningen RDOG Hollands Midden 2018 15-03-2019 15-05-2019 detail
Verordening commissie bezwaarschriften RDOG Hollands Midden 15-03-2019 15-05-2019 detail
Besluit van toepassing verklaring hoofdstuk 8 en 16 CAR UWO op RAV, Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden 15-03-2019 15-05-2019 detail
Controleverordening RDOG Hollands Midden 2018 15-03-2019 15-05-2019 detail
Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 15-03-2019 15-05-2019 detail
Financiële verordening RDOG Hollands Midden 2018 15-03-2019 15-05-2019 detail
Archiefverordening RDOG HM 2016 15-03-2019 15-05-2019 detail
Besluit uurloontarief bij koop en verkoop vakantie-uren RAV medewerkers 15-03-2019 15-05-2019 detail
Beoordelingsregeling RDOG HM 15-03-2019 15-05-2019 detail
Regeling algemene dienst RDOG HM 15-03-2019 15-05-2019 detail
Regeling Melding Vermoeden Misstand RDOG HM 15-03-2019 15-05-2019 detail
Regeling paraatheidsdiensten RDOG HM 2016 15-03-2019 15-05-2019 detail
Verordening auditcommissie RDOG Hollands Midden 2018 15-03-2019 15-05-2019 detail
Regeling gegevensbescherming medewerkers RDOG HM 15-03-2019 15-05-2019 detail
Verordening begrotingswijzigingen RDOG Hollands Midden 2018 15-03-2019 15-05-2019 detail
Treasurystatuut RDOG Hollands Midden 2018 15-03-2019 15-05-2019 detail
Regeling ‘functiebeschrijving, competenties en functiewaardering RDOG HM’ 15-03-2019 15-05-2019 detail
Regeling ambtseed, ambtsbelofte en integriteitsverklaring RDOG HM 15-03-2019 15-05-2019 detail
Beoordelingsregeling RDOG HM 26-10-2017 26-12-2017 detail
Sociaal Plan Bureau Jeugdzorg / RDOG Hollands Midden 26-10-2017 26-12-2017 detail
Regeling Bedrijfshulpverlening RDOG HM 26-10-2017 26-12-2017 detail
Regeling gegevensbescherming medewerkers RDOG HM 26-10-2017 26-12-2017 detail
Regionale dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden – Samenstelling plaatsingscommissie en paritaire commissie 04-10-2017 04-12-2017 detail
Ondermandaat uitvoering Warenwetbesluit tatoeëren en piercen 04-10-2017 04-12-2017 detail
Regionale Dienst Openbare gezondheidszorg Hollands Midden - Wijziging tekst art. 40.1.1.1 van de AVR RDOG HM 04-10-2017 04-12-2017 detail
Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden – 1e Begrotingswijziging 2017 04-10-2017 04-12-2017 detail
Gedragscode RDOG HM 04-10-2017 04-12-2017 detail
Beleidsplan GHOR Hollands Midden 2017-2020 04-10-2017 04-12-2017 detail
Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden - Toevoeging nieuw artikel 4a:3:1:5 Werkkostenvergoeding aan de AVR RDOG HM 04-10-2017 04-12-2017 detail
Sociaal Plan Jeugdbescherming west 16-08-2017 16-10-2017 detail
Klachtenregeling RDOG Hollands Midden 16-08-2017 16-10-2017 detail
Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 16-08-2017 16-10-2017 detail
Sector-cao Ambulancezorg 2015-2018 16-08-2017 16-10-2017 detail
Wijzigingen in de Arbeidsvoorwaardenregeling RDOG HM (LOGA-circulaires 2016) 16-08-2017 16-10-2017 detail
Gemeenschappelijke regeling RDOG HM 12-07-2017 12-09-2017 detail
Wijziging Regeling paraatheidsdiensten 2017 12-07-2017 12-09-2017 detail
Wijziging tekst Sociaal Statuut RDOG HM 2017 15-06-2017 15-08-2017 detail
Wijziging tekst art. 6:4:1:1 lid 2 onder a van de AVR RDOG HM 15-06-2017 15-08-2017 detail
Wijziging artikel 40:1:1:1 van de AVR RDOG HM betreffende de vergoeding paraatheidsdiensten 15-06-2017 15-08-2017 detail
Regeling personeelsdossiers RDOG HM 15-06-2017 15-08-2017 detail
Regeling IKB 15-06-2017 15-08-2017 detail
Handboek digitale vervanging Jeugdgezondheidszorg 24-05-2017 24-07-2017 detail
Regeling paraatheidsdiensten 24-05-2017 24-07-2017 detail