Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Regionale uitvoeringsdienst Zeeland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Regionale uitvoeringsdienst Zeeland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Regionale uitvoeringsdienst Zeeland. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Besluit van de directeur Regionale uitvoeringsdienst Zeeland d.d. 21 december 2018, houdende verlening van ondermandaat (Besluit ondermandaat directeur RUD Zeeland 2018). 25-01-2019 25-03-2019 detail
Besluit ondermandaat directeur RUD Zeeland 2018 14-01-2019 14-03-2019 detail
Bijdrageverordening Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland 2017 25-09-2018 25-11-2018 detail
de navolgende 2e wijziging van de Bijdrageverordening RUD Zeeland 2017 25-09-2018 25-11-2018 detail
Financiële Verordening RUD Zeeland 2015 25-09-2018 25-11-2018 detail
de navolgende 1e wijziging van de Financiële verordening RUD Zeeland 2015 25-09-2018 25-11-2018 detail
Besluit De Regeling jaargesprekken (krachtens artikel F.7 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies) inclusief bijlagen en toelichting in te trekken 31-05-2018 31-07-2018 detail
Bijdrageverordening Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland 2017 28-11-2017 28-01-2018 detail
Bijdrageverordening Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland 2017 13-11-2017 13-01-2018 detail
Regeling Aanvullende Voorzieningen bij Werkloosheid 01-08-2017 01-10-2017 detail
Regeling Aanvullende Voorzieningen bij Werkloosheid 01-08-2017 01-10-2017 detail
Bijdrageverordening Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland 2017 04-04-2017 04-06-2017 detail
Instructie directeur en secretaris RUD Zeeland 2016 14-03-2017 14-05-2017 detail
Besluit ondermandaat directeur RUD Zeeland 2017 05-01-2017 05-03-2017 detail
de Regeling melden vermoeden van een misstand 06-12-2016 06-02-2017 detail
Het stagebeleid RUD Zeeland 08-11-2016 08-01-2017 detail
de IKAP –regeling provincies 08-11-2016 08-01-2017 detail
Instructie directeur en voorzitter RUD Zeeland 2016 18-10-2016 18-12-2016 detail
Protocol werving en selectie RUD Zeeland 20-09-2016 20-11-2016 detail
Besluit ondermandaat directeur RUD Zeeland 2016 15-08-2016 15-10-2016 detail
de Regeling Jaargesprekken RUD Zeeland. 29-04-2016 29-06-2016 detail
Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties 29-04-2016 29-06-2016 detail
de Regeling aanvullende voorzieningen bij werkloosheid (krachtens artikel B.13 van de CAP) 29-04-2016 29-06-2016 detail
de UITVOERINGSREGELING RECHTEN EN PLICHTEN BIJ ZIEKTE EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID 29-04-2016 29-06-2016 detail
Besluit van de directeur Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland d.d. 18 april 2016, houdende de verlening van ondermandaat inzake de uitvoering van VTH-taken voor Wabo BRZO- en RIE4-bedrijven provincie Zeeland 2016 (Besluit ondermandaat directeur RUD Zeeland inzake uitvoering VTH-taken Wabo BRZO- en RIE4-bedrijven provincie Zeeland 2016) 25-04-2016 25-06-2016 detail
Verzuimprotocol RUD Zeeland 2015 08-01-2016 08-03-2016 detail
Werktijdenregeling RUD Zeeland 2015 08-01-2016 08-03-2016 detail
Handreiking gedragscode RUD Zeeland 08-01-2016 08-03-2016 detail
UITVOERINGSREGELING RECHTEN EN PLICHTEN BIJ ZIEKTE EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID (krachtens artikel E.8 van de CAP) 08-01-2016 08-03-2016 detail
COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES 30-12-2015 29-02-2016 detail
Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties 26-11-2015 26-01-2016 detail
Regeling aanvullende voorzieningen bij werkloosheid (krachtens artikel B.14 van de CAP) 20-11-2015 20-01-2016 detail
Besluit informatiebeheer RUD Zeeland 2015 13-11-2015 13-01-2016 detail
Regeling procedure en bescherming bij melding van vermoedens van een misstand 13-11-2015 13-01-2016 detail
IKAP-regeling provincies 13-11-2015 13-01-2016 detail
Klachtenregeling ongewenst gedrag van de RUD-Zeeland 2015 02-09-2015 02-11-2015 detail
Procedureregeling methodische functiewaardering 02-09-2015 02-11-2015 detail