Vergunningen Regionale uitvoeringsdienst Zeeland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Regionale uitvoeringsdienst Zeeland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Regionale uitvoeringsdienst Zeeland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Besluit van de directeur Regionale uitvoeringsdienst Zeeland d.d. 21 december 2018, houdende verlening van ondermandaat (Besluit ondermandaat directeur RUD Zeeland 2018). detail
Besluit ondermandaat directeur RUD Zeeland 2018 detail
Bijdrageverordening Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland 2017 detail
de navolgende 2e wijziging van de Bijdrageverordening RUD Zeeland 2017 detail
Financiële Verordening RUD Zeeland 2015 detail
de navolgende 1e wijziging van de Financiële verordening RUD Zeeland 2015 detail
Besluit De Regeling jaargesprekken (krachtens artikel F.7 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies) inclusief bijlagen en toelichting in te trekken detail
Bijdrageverordening Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland 2017 detail
Bijdrageverordening Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland 2017 detail
Regeling Aanvullende Voorzieningen bij Werkloosheid detail
Regeling Aanvullende Voorzieningen bij Werkloosheid detail
Bijdrageverordening Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland 2017 detail
Instructie directeur en secretaris RUD Zeeland 2016 detail
Besluit ondermandaat directeur RUD Zeeland 2017 detail
de Regeling melden vermoeden van een misstand detail
Het stagebeleid RUD Zeeland detail
de IKAP –regeling provincies detail
Instructie directeur en voorzitter RUD Zeeland 2016 detail
Protocol werving en selectie RUD Zeeland detail
Besluit ondermandaat directeur RUD Zeeland 2016 detail
de Regeling Jaargesprekken RUD Zeeland. detail
Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties detail
de Regeling aanvullende voorzieningen bij werkloosheid (krachtens artikel B.13 van de CAP) detail
de UITVOERINGSREGELING RECHTEN EN PLICHTEN BIJ ZIEKTE EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID detail
Besluit van de directeur Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland d.d. 18 april 2016, houdende de verlening van ondermandaat inzake de uitvoering van VTH-taken voor Wabo BRZO- en RIE4-bedrijven provincie Zeeland 2016 (Besluit ondermandaat directeur RUD Zeeland inzake uitvoering VTH-taken Wabo BRZO- en RIE4-bedrijven provincie Zeeland 2016) detail
Verzuimprotocol RUD Zeeland 2015 detail
Werktijdenregeling RUD Zeeland 2015 detail
Handreiking gedragscode RUD Zeeland detail
UITVOERINGSREGELING RECHTEN EN PLICHTEN BIJ ZIEKTE EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID (krachtens artikel E.8 van de CAP) detail
COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES detail
Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties detail
Regeling aanvullende voorzieningen bij werkloosheid (krachtens artikel B.14 van de CAP) detail
Besluit informatiebeheer RUD Zeeland 2015 detail
Regeling procedure en bescherming bij melding van vermoedens van een misstand detail
IKAP-regeling provincies detail
Klachtenregeling ongewenst gedrag van de RUD-Zeeland 2015 detail
Procedureregeling methodische functiewaardering detail