Vergunningen Reimerswaal

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Reimerswaal. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Reimerswaal. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Burgemeester en wethouders van Reimerswaal maken bekend dat zij van plan zijn vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet te verlenen, week 29, 17 juli 2019 detail
Bekendmaking verleende toestemming op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening, week 29, 17 juli 2019 detail
Bekendmaking basisregistratie, week 29, 17 juli 2019 detail
Bekendmaking wijziging op het aanhangsel op grond van artikel 30a van de Drank- en Horecawet, week 29, 17 juli 2019 detail
Bekendmaking meldingen artikel 8.40/8.41 wet Milieubeheer (Activiteitenbesluit), week 29, 17 juli 2019 detail
Bekendmaking verleende omgevingsvergunningen WABO, week 29, 17 juli 2019 detail
Bekendmaking ingediende aanvragen om omgevingsvergunning, week 29, 17 juli 2019 detail
Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Bolwerk 4A, Oostdijk’, Reimerswaal detail
Bekendmaking verleende toestemming voor het houden van een incidentele festiviteit op grond van de 12 dagenregeling horeca, week 28, 10 juli 2019 detail
Bekendmaking verleende toestemming op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening, week 28, 10 juli 2019 detail
Bekendmaking basisregistratie, week 28, 10 juli 2019 detail
Bekendmaking verleende omgevingsvergunningen WABO, week 28, 10 juli 2019 detail
Bekendmaking ingediende aanvragen om omgevingsvergunning, week 28, 10 juli 2019 detail
Bekendmaking basisregistratie, week 28, 10 juli 2019 detail
Bekendmaking verleende omgevingsvergunningen WABO, week 27, 3 juli 2019 detail
Bekendmaking ingediende aanvragen om omgevingsvergunning, week 27, 3 juli 2019 detail
Bekendmaking verleende toestemming voor het houden van een incidentele festiviteit op grond van de 12 dagenregeling horeca, week 27, 3 juli 2019 detail
Bekendmaking verleende vergunning, gelet op het bepaalde in de artikelen 30b en volgende van de Wet op de Kansspelen alsmede gelet op het bepaalde in het Speelautomatenbesluit, week 27, 3 juli 2019 detail
Bekendmaking verleende toestemming op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening, week 27, 3 juli 2019 detail
Verordening Declaratiefonds Reimerswaal 2019 detail
Afwegingskader Mantelzorgwoningen detail
Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Brandweerkazerne, Rilland’ en gecoördineerd besluit omgevingsvergunning ‘Valckenisseweg 13, Rilland’, Reimerswaal detail
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Steehof III’, Reimerswaal detail
Mandaatregeling detail
Bekendmaking ingediende aanvragen om omgevingsvergunning, week 26, 26 juni 2019 detail
Bekendmaking verleende vergunning gelet op het bepaalde in artikel 3, lid 1, van de Wet op de Kansspelen, week 26, 26 juni 2019 detail
Bekendmaking verleende toestemming voor het houden van een incidentele festiviteit op grond van de 12 dagenregeling horeca, week 26, 26 juni 2019 detail
Bekendmaking uitgebreide voorbereidingsprocedure WABO, week 26, 26 juni 2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘Loswal’, Reimerswaal detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘Klooster van Rilland’, Reimerswaal detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘Oostweg 33 en 33A, Krabbendijke’, Reimerswaal detail
Bekendmaking ingediende aanvragen om omgevingsvergunning, week 25, 19 juni 2019 detail
Bekendmaking verleende ontheffing op grond van artikel 35, lid 2 van de Drank en Horecawet, week 25, 19 juni 2019 detail
Bekendmaking meldingen artikel 8.40/8.41 wet Milieubeheer (Activiteitenbesluit), week 25, 19 juni 2019 detail
Bekendmaking verleende omgevingsvergunningen WABO, week 25, 19 juni 2019 detail
Bekendmaking uitgebreide voorbereidingsprocedure WABO, week 25, 19 juni 2019 detail
Bekendmaking verleende vergunning gelet op het bepaalde in artikel 3, lid 1, van de Wet op de Kansspelen, week 25, 19 juni 2019 detail
Bekendmaking verlengen beslistermijn WABO, week 25, 19 juni 2019 detail
Bekendmaking verleende toestemming op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening, week 25, 19 juni 2019 detail
Bekendmaking verkeersbesluit, week 25, 19 juni 2019 detail
Bekendmaking ontheffing voor het verbranden van snoeihout, week 25, 19 juni 2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘Willem Kosterlaan e.o., Krabbendijke’, Reimerswaal detail
Reimerswaal - Verkeersbesluit - Van Rooijenstraat 11 in Yerseke detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘Kelders, Krabbendijke’, Reimerswaal detail
Bekendmaking verleende toestemming voor het houden van een incidentele festiviteit op grond van de 12 dagenregeling horeca, week 24, 12 juni 2019 detail
Bekendmaking meldingen artikel 8.40/8.41 wet Milieubeheer (Activiteitenbesluit), week 24, 12 juni 2019 detail
Bekendmaking ingediende aanvragen om omgevingsvergunning, week 24, 12 juni 2019 detail
Bekendmaking ontwerpbeschikking WABO, uitgebreide voorbereidingsprocedure, week 24, 12 juni 2019 detail
Bekendmaking verleende omgevingsvergunningen WABO, week 24, 12 juni 2019 detail
Bekendmaking basisregistratie, week 24, 12 juni 2019 detail