Vergunningen Reimerswaal

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Reimerswaal. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Reimerswaal. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Kennisgeving verleende omgevingsvergunningen WABO, week 46, 13 november 2019
Kennisgeving ingediende aanvragen om omgevingsvergunning, week 46, 13 november 2019
Bekendmaking verkeersbesluit, week 45, 6 november 2019
Bekendmaking ingediende aanvragen om omgevingsvergunning, week 45, 6 november 2019
Bekendmaking meldingen artikel 8.40/8.41 wet Milieubeheer (Activiteitenbesluit), week 45, 6 november...
Bekendmaking verleende omgevingsvergunningen WABO, week 45, 6 november 2019
gemeente Reimerswaal - Verkeersbesluit - Fregatstraat 33 in Yerseke
Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Willem Kosterlaan e.o., Krabbendijke’, Reimerswaal
Bekendmaking verleende toestemming voor het houden van een incidentele festiviteit op grond van de 12...
Bekendmaking ingediende aanvragen om omgevingsvergunning, week 44, 30 oktober 2019
Bekendmaking verleende omgevingsvergunningen WABO, week 44, 30 oktober 2019
Bekendmaking verleende toestemming op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening, week 44, 30 oktober...
Bekendmaking basisregistratie, week 44, 30 oktober 2019
Bekendmaking basisregistratie, week 44, 30 oktober 2019
Bekendmaking verleende omgevingsvergunningen WABO, week 43, 23 oktober 2019
Bekendmaking ingediende aanvragen om omgevingsvergunning, week 43, 23 oktober 2019
Bekendmaking verleende vergunningen voor de weekmarkt in Yerseke op grond van de verordening op de weekmarkten...
Bekendmaking verleende toestemming op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening, week 43, 23 oktober...
Bekendmaking verkeersbesluit, week 43, 23 oktober 2019
Bekendmaking basisregistratie, week 43, 23 oktober 2019
Bekendmaking basisregistratie, week 43, 23 oktober 2019
Gemeente Reimerswaal - Verkeersbesluit - Molenlaan 37 in Yerseke
Rectificatie Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Oostweg 33 en 33A, Krabbendijke’, Reimerswaal
Rectificatie Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Nieuwbouw kerk Zandweg, Kruiningen’ en gecoördineerd...
Rectificatie Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Huize de Vliedberg’ en gecoördineerd besluit...
Bekendmaking verleende omgevingsvergunningen WABO, week 42, 16 oktober 2019
Bekendmaking ingediende aanvragen om omgevingsvergunning, week 42, 16 oktober 2019
Bekendmaking meldingen artikel 8.40/8.41 wet Milieubeheer (Activiteitenbesluit), week 42, 16 oktober...
Bekendmaking verleende toestemming op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening, week 42, 16 oktober...
Bekendmaking ontheffing voor het verbranden van snoeihout, week 42, 16 oktober 2019
Bekendmaking verleende toestemming voor het houden van een incidentele festiviteit op grond van de 12...
Bekendmaking basisregistratie, week 42, 16 oktober 2019
Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Keerlus Korringaweg Yerseke’, Reimerswaal
Ontwerpbestemmingsplan ‘Oude Plein, Kruiningen’, Reimerswaal
Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Huize de Vliedberg’ en gecoördineerd besluit omgevingsvergunning...
Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Oostweg 33 en 33A, Krabbendijke’, Reimerswaal
Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Nieuwbouw kerk Zandweg, Kruiningen’ en gecoördineerd besluit...
Mandaatbesluit RUD Zeeland 2019 gemeente Reimerswaal
Bekendmaking verlengen beslistermijn WABO, week 41, 9 oktober 2019
Bekendmaking verleende omgevingsvergunningen WABO, week 41, 9 oktober 2019
Bekendmaking melding artikel 8.40/8.41 wet Milieubeheer (Activiteitenbesluit), week 41, 9 oktober 2019
Bekendmaking ingediende aanvragen om omgevingsvergunning, week 41, 9 oktober 2019
Bekendmaking verkeersbesluit, week 41, 9 oktober 2019
Wijziging op het aanhangsel op grond van artikel 30a van de Drank- en Horecawet, week 41, 9 oktober 2019
Reimerswaal - Verkeersbesluit - Johan Willem Frisostraat
Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Parapluherziening Kernen en Bedrijventerreinen 2019’, Reimerswaal
Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Reimerswaal 2019
Bekendmaking meldingen artikel 8.40/8.41 wet Milieubeheer (Activiteitenbesluit), week 40, 2 oktober 2019
Bekendmaking verleende omgevingsvergunningen WABO, week 40, 2 oktober 2019
Bekendmaking ingediende aanvragen om omgevingsvergunning, week 40, 2 oktober 2019