7.4

Vergunningen Reimerswaal

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Reimerswaal. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Reimerswaal. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Aanwijzingsbesluit toezichthoudend ambtenaar
Ontwerpbestemmingsplan ‘Herontwikkeling kerklocatie Bathseweg, Rilland’, Reimerswaal
Bekendmaking ingediende aanvragen om omgevingsvergunning, week 7, 17 februari 2021
Bekendmaking basisregistratie, week 7, 17 februari 2021
Bekendmaking verleende omgevingsvergunningen WABO, week 7, 17 februari 2021
Bekendmaking verkeersbesluit, week 7, 17 februari 2021
Gemeente Reimerswaal - Verkeersbesluit - Maasstraat 9
Bekendmaking basisregistratie, week 7, 17 februari 2021
Bekendmaking ingediende aanvragen om omgevingsvergunning, week 6, 10 februari 2021
Bekendmaking ontwerp omgevingsvergunning voor Wartsila Services, week 6, 10 februari 2021
Bekendmaking verleende omgevingsvergunningen WABO, week 6, 10 februari 2021
Gemeente Reimerswaal - Verkeersbesluit - Mosselstraat 6 Yerseke
Bekendmaking verlenging beslistermijn reguliere omgevingsvergunning voor Groenleer Metaalrecycling, week...
Bekendmaking meldingen artikel 8.40/8.41 wet Milieubeheer (Activiteitenbesluit), week 6, 10 februari...
Subsidieplafonds 2021 gemeente Reimerswaal
Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor Groenleer Metaalrecycling B.V., week...
Verkeersbesluit, week 6, 10 februari 2021
Bekendmaking ingediende aanvragen om omgevingsvergunning, week 5, 3 februari 2021
Bekendmaking verleende omgevingsvergunningen WABO, week 5, 3 februari 2021
Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Zuidweg 16A en 16B, Krabbendijke’ en besluit hogere waarden...
Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Kerkweg 5, Waarde’, Reimerswaal
Bekendmaking meldingen artikel 8.40/8.41 wet Milieubeheer (Activiteitenbesluit), week 5, 3 februari 2021
Bekendmaking ontheffing voor het verbranden van snoeihout, week 5, 3 februari 2021
Kennisgeving ontwerpbeschikking, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Uitgebreide voorbereidingsprocedure
protocol gebruik bodycam
Bekendmaking verleende omgevingsvergunningen WABO, week 4, 27 januari 2021
Bekendmaking verleende vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening, week 4, 27 januari...
Bekendmaking verleende vergunning voor kansspelautomaten, week 4, 27 januari 2021
Bekendmaking ingediende aanvragen om omgevingsvergunning, week 4, 27 januari 2021
Verkeersbesluit, week 4, 27 januari 2021
Bekendmaking verleende omgevingsvergunningen WABO, week 3, 20 januari 2021
Bekendmaking verleende paracommerciële vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet,...
Bekendmaking verleende vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening, week 3, 20 januari...
Bekendmaking ingediende aanvragen om omgevingsvergunning, week 3, 20 januari 2021
Bekendmaking aanvraag en (ontwerp)gedoogbeschikking Jachtschietvereniging Zeeland in Rilland, week 3,...
Regeling Seniorenraad Reimerswaal 2020
Subsidieregeling amateurkunstbeoefening 2021
Subsidieregeling jeugd- en jongerenwerk 2021
Bekendmaking basisregistratie, week 2, 13 januari 2021
Bekendmaking verleende vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening, week 2, 13 januari...
Bekendmaking verleende vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening, week 2, 13 januari...
Bekendmaking verleende omgevingsvergunningen WABO, week 2, 13 januari 2021
Bekendmaking ingediende aanvragen om omgevingsvergunning, week 2, 13 januari 2021
Bekendmaking verkeersbesluit, week 2, 13 januari 2021
Bekendmaking aanvraag om reguliere omgevingsvergunning BP De Vliete, Krabbendijke, week 2, 13 januari...
Gemeente Reimerswaal - Verkeersbesluit intrekking - Gemeente Reimerswaal
Bekendmaking basisregistratie, week 2, 13 januari 2021
Bekendmaking verleende vergunning gelet op het bepaalde in de artikelen 30b en volgende van de Wet op...
Bekendmaking ingediende aanvragen om omgevingsvergunning, week 1, 6 januari 2021
Bekendmaking verleende toestemming op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening, week 1, 6 januari...