Vergunningen Renkum

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Renkum. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Renkum. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Bram Streeflandweg 56, 2019’
Gemeente Renkum - Plaatsing GPP - Van Nispen tot Pannerdenplantsoen
Nadere regels subsidiëring cofinanciering gemeente Renkum 2019-2022
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Ketsheuvel 34, 2019’
Verordening ‘Toekomstbestendig Wonen Gelderland’, gemeente Renkum
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Renkum 2019
Ontwerpbestemmingsplan ‘Valkenburglaan 1, 2019’
Openbare kennisgeving m.e.r.-procedure aanleg haven Fonteinallee 14 Doorwerth
Ontwerpbestemmingsplan ‘Bram Streeflandweg 56, 2019’
Ontwerpbestemmingsplan ‘Doorwerth-Centrum 2019, leren ontmoeten en wonen’
Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan ‘Valkenburglaan 1, 2019’
Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan ‘Doorwerth Centrum, leren ontmoeten en wonen, 2019’
Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan ‘Bram Streeflandweg 56, 2019’
Ontwerpbestemmingsplan ‘Ketsheuvel 34, 2019’
Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan ‘Ketsheuvel 34, 2019’
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Europalaan 98 e.o., 2019’
Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten 2017
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Renkum 2019
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2019
Legesverordening 2019
Verordening lijkbezorgingsrechten 2019
Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2019
Verordening toeristenbelasting 2019
Verordening afvalstoffenheffing 2019
Verordening marktgelden 2019
Verordening rioolheffing 2019
Verordening hondenbelasting 2019
Nadere regel collectief Wmo vervoer 2019
Re-integratieverordening Participatiewet Renkum 2018
Stimuleringsregeling gevelverbetering en buitenruimte private kavels bedrijventerreinen Cardanuslaan...
Gemeente Renkum - Instellen beperking op parkeerplaatsen - Annastraat in Oosterbeek
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Renkum houdende regels over rioolaansluitrecht Verordening...
Gemeente Renkum - Verplaatsen OGPP en GPP op kenteken - Rolandseck in Doorwerth
Gemeente Renkum - Inrichten OGPP's - MFC Doelum in Renkum
Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan ‘Europalaan 98, 2018’
Verordening werkgeverscommissie 2012
Verordening werkgeverscommissie 2012
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Boersberg 2, 2018’
Besluit maatschappelijke ondersteuning Renkum
Gemeente Renkum - GPP op kenteken - Kapelleboom in Doorwerth
Gemeente Renkum - tijdelijke verkeersmaatregelen Renkum Downhill - Bram Streeflandweg in Renkum
Gemeente Renkum - tijdelijke verkeersmaatregelen evenement TV Duno - W.A. Scholtenlaan Doorwerth
Gemeente Renkum - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Raanhuisstraat in Oosterbeek
Gemeente Renkum - Verwijderen diverse gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken - diverse locaties
Kennisgeving m.e.r.-beordelingsbesluit
Gemeente Renkum - GPP op kenteken - Ds. Gewinweg in Renkum
Ontwerpbestemmingsplan ‘Boersberg 2, 2018’
Verordening Adviesraad Sociaal Domein
Verordening gemeentelijke onderscheidingen Renkum
Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan ‘Boersberg 2, 2018’