7.5

Vergunningen Renkum

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Renkum. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Renkum. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarde geluid Utrechtseweg 443a in Doorwerth
Ontwerpbestemmingsplan ‘Utrechtseweg 443a, 2020’
Gemeente Renkum - Verplaatsen van een GPP op kenteken - Utrechtseweg te Oosterbeek
Gemeente Renkum - Inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Bernardus Arpsstraat in...
Gemeente Renkum - Inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Stationsweg in Oosterbeek
Aanwijzingsbesluit trouwlocaties
Delegatiebesluit aanwijzing trouwlocaties
Ontwerpbestemmingsplan ‘Vera Eijbershof, Bato’sweg 2020’ en ontwerp-beeldkwaliteitplan ‘Vera Eijbershof’
Algemene plaatselijke verordening gemeente Renkum 2020
Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan ‘Vera Eijbershof, Bato’sweg 2020’
Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan ‘Lawijckerhof 6 e.o., 2020’
Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan ‘Utrechtseweg 443a, 2020’
Vaststelling Sociaal Plan Permar
Aanvullend Reglement van Orde voor de digitale vergaderingen van de raad van de gemeente Renkum 2020
Gedoogbeslissing t.b.v. een verruiming van openingstijden kappers op zondag
Weigering vaststelling bestemmingsplan ‘Valkenburglaan 1, 2019’
Gemeente Renkum - Inrichten van een GPP op kenteken - De Zalmen in Doorwerth
Tijdelijk aanwijzingsbesluit toezichthouders
Gemeente Renkum - E-laadlocatie - Cornelis Koningstraat in Oosterbeek
(Tijdelijk) aanwijzen toezichthouders
Gemeente Renkum - E-laadlocatie - Jacobaweg in Oosterbeek
Renkum - Inrichten openbare gehandicaptenparkeerplaats - Dalweg 1A te Doorwerth
Renkum - -
Renkum - -
Renkum - -
Renkum - -
Renkum - -
Renkum - -
Renkum - -
Renkum - verkeersbesluit elektrische laadpaal -
Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Renkum 2020
gemeente Renkum - instellen parkeerverbod - Renkum
Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten 2020
Algemeen aanwijzingsbesluit APV 2020
Aanwijzingsbesluit vuurwerkvrije zones 2019/2020
Legesverordening 2020
Verordening lijkbezorgingsrechten 2020
Verordening onroerende-zaakbelastingen Renkum 2020
Verordening rioolheffing Renkum 2020
Verordening toeristenbelasting Renkum 2020
Verordening hondenbelasting Renkum 2020
Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten Renkum 2020
Verordening afvalstoffenheffing Renkum 2020
Huisvestingsverordening Renkum 2020
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Renkum 2020
gemeente Renkum - instellen parkeerverbod -
Gemeente Renkum - - Kabeljauw Heelsum
Gemeente Renkum - GPP - Meester Oosteromweg
Gemeente Renkum - Instellen lengteverbod Heidesteinlaan - Heidesteinlaan Renkum
Gemeente Renkum - Instellen 30 km - Van Borsselenweg