7.4

Vergunningen Renkum

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Renkum. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Renkum. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Verordening jeugdhulp gemeente Renkum 2021
Gemeente Renkum - Inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Raanhuisstraat in Oosterbeek
Ontwerpbestemmingsplan ‘Nico Bovenweg 44, 2021’, ontwerp-beeldkwaliteitplan ‘Nico Bovenweg’, ontwerpbesluit...
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Lawijckerhof 6 e.o., 2021’, beeldkwaliteitplan ‘Lawijckerhof 6’ en besluit...
Financiële verordening gemeente Renkum 2021
Controleverordening gemeente Renkum 2021
Gemeente Renkum - Inrichten van gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Waterweg Renkum
Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Renkum 2021
Uitvoeringsregeling wegsleepverordening
Legesverordening 2021
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Renkum 2021
Verordening hondenbelasting Renkum 2021
Verordening lijkbezorgingsrechten 2021
Verordening onroerende-zaakbelastingen Renkum 2021
Verordening rioolheffing Renkum 2021
Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten Renkum 2021
Verordening afvalstoffenheffing Renkum 2021
Verordening toeristenbelasting Renkum 2021
Verordening marktgelden 2021
Ontwerpbestemmingsplan ‘Nico Bovenweg 44, 2021’, ontwerp-beeldkwaliteitplan ‘Nico Bovenweg’, ontwerpbesluit...
Vastgesteld beeldkwaliteitplan ‘Vera Eijbershof’ (Bato’sweg)
Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan ‘Nico Bovenweg 44, 2021’
Aanwijzingsbesluit carbidschieten 2020
Vastgesteld bestemmingsplan (uitwerkingsplan) ‘Vera Eijbershof, Bato’sweg 2020’
Nadere regels peuteropvang en voorschoolse educatie gemeente Renkum 2020
Gedoogbeslissing t.b.v. een verruiming van openingstijden supermarkten op zondag
Ontwerpbestemmingsplan ‘Lawijckerhof 6 e.o., 2021’ en ontwerp-beeldkwaliteitplan ‘Lawijckerhof 6’
Ontwerpbestemmingsplan ‘Lawijckerhof 6 e.o., 2021’ en ontwerp-beeldkwaliteitplan ‘Lawijckerhof 6’
Ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarde geluid Lawijckerhof 6 e.o. in Wolfheze
Ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarde geluid Utrechtseweg 443a in Doorwerth
Ontwerpbestemmingsplan ‘Utrechtseweg 443a, 2020’
Gemeente Renkum - Verplaatsen van een GPP op kenteken - Utrechtseweg te Oosterbeek
Gemeente Renkum - Inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Stationsweg in Oosterbeek
Gemeente Renkum - Inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Bernardus Arpsstraat in...
Aanwijzingsbesluit trouwlocaties
Delegatiebesluit aanwijzing trouwlocaties
Ontwerpbestemmingsplan ‘Vera Eijbershof, Bato’sweg 2020’ en ontwerp-beeldkwaliteitplan ‘Vera Eijbershof’
Algemene plaatselijke verordening gemeente Renkum 2020
Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan ‘Vera Eijbershof, Bato’sweg 2020’
Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan ‘Lawijckerhof 6 e.o., 2020’
Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan ‘Utrechtseweg 443a, 2020’
Vaststelling Sociaal Plan Permar
Aanvullend Reglement van Orde voor de digitale vergaderingen van de raad van de gemeente Renkum 2020
Gedoogbeslissing t.b.v. een verruiming van openingstijden kappers op zondag
Weigering vaststelling bestemmingsplan ‘Valkenburglaan 1, 2019’
Gemeente Renkum - Inrichten van een GPP op kenteken - De Zalmen in Doorwerth
Tijdelijk aanwijzingsbesluit toezichthouders
Gemeente Renkum - E-laadlocatie - Cornelis Koningstraat in Oosterbeek
(Tijdelijk) aanwijzen toezichthouders
Gemeente Renkum - E-laadlocatie - Jacobaweg in Oosterbeek