Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Renkum

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Renkum. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Renkum. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Ontwerpbestemmingsplan ‘Valkenburglaan 1, 2019’ 29-05-2019 29-07-2019 detail
Openbare kennisgeving m.e.r.-procedure aanleg haven Fonteinallee 14 Doorwerth 29-05-2019 29-07-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘Bram Streeflandweg 56, 2019’ 22-05-2019 22-07-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘Doorwerth-Centrum 2019, leren ontmoeten en wonen’ 22-05-2019 22-07-2019 detail
Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan ‘Valkenburglaan 1, 2019’ 08-05-2019 08-07-2019 detail
Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan ‘Doorwerth Centrum, leren ontmoeten en wonen, 2019’ 08-05-2019 08-07-2019 detail
Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan ‘Bram Streeflandweg 56, 2019’ 08-05-2019 08-07-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘Ketsheuvel 34, 2019’ 27-02-2019 27-04-2019 detail
Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan ‘Ketsheuvel 34, 2019’ 13-02-2019 13-04-2019 detail
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Europalaan 98 e.o., 2019’ 06-02-2019 06-04-2019 detail
Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten 2017 03-01-2019 03-03-2019 detail
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Renkum 2019 31-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2019 31-12-2018 28-02-2019 detail
Legesverordening 2019 31-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening lijkbezorgingsrechten 2019 31-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2019 31-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening afvalstoffenheffing 2019 31-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening hondenbelasting 2019 31-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening rioolheffing 2019 31-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening toeristenbelasting 2019 31-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening marktgelden 2019 31-12-2018 28-02-2019 detail
Nadere regel collectief Wmo vervoer 2019 10-12-2018 10-02-2019 detail
Re-integratieverordening Participatiewet Renkum 2018 16-11-2018 16-01-2019 detail
Stimuleringsregeling gevelverbetering en buitenruimte private kavels bedrijventerreinen Cardanuslaan en Schaapsdrift 2018 05-09-2018 05-11-2018 detail
Gemeente Renkum - Instellen beperking op parkeerplaatsen - Annastraat in Oosterbeek 15-08-2018 15-10-2018 detail
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Renkum houdende regels over rioolaansluitrecht Verordening éénmalig rioolaansluitrecht 14-08-2018 14-10-2018 detail
Gemeente Renkum - Inrichten OGPP's - MFC Doelum in Renkum 25-07-2018 25-09-2018 detail
Gemeente Renkum - Verplaatsen OGPP en GPP op kenteken - Rolandseck in Doorwerth 25-07-2018 25-09-2018 detail
Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan ‘Europalaan 98, 2018’ 18-07-2018 18-09-2018 detail
Verordening werkgeverscommissie 2012 11-07-2018 11-09-2018 detail
Verordening werkgeverscommissie 2012 05-07-2018 05-09-2018 detail
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Boersberg 2, 2018’ 04-07-2018 04-09-2018 detail
Besluit maatschappelijke ondersteuning Renkum 29-06-2018 29-08-2018 detail
Gemeente Renkum - tijdelijke verkeersmaatregelen evenement TV Duno - W.A. Scholtenlaan Doorwerth 13-06-2018 13-08-2018 detail
Gemeente Renkum - tijdelijke verkeersmaatregelen Renkum Downhill - Bram Streeflandweg in Renkum 13-06-2018 13-08-2018 detail
Gemeente Renkum - GPP op kenteken - Kapelleboom in Doorwerth 13-06-2018 13-08-2018 detail
Gemeente Renkum - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Raanhuisstraat in Oosterbeek 30-05-2018 30-07-2018 detail
Gemeente Renkum - Verwijderen diverse gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken - diverse locaties 30-05-2018 30-07-2018 detail
Kennisgeving m.e.r.-beordelingsbesluit 18-04-2018 18-06-2018 detail
Gemeente Renkum - GPP op kenteken - Ds. Gewinweg in Renkum 04-04-2018 04-06-2018 detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘Boersberg 2, 2018’ 04-04-2018 04-06-2018 detail
Verordening Adviesraad Sociaal Domein 29-03-2018 29-05-2018 detail
Verordening gemeentelijke onderscheidingen Renkum 29-03-2018 29-05-2018 detail
Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan ‘Boersberg 2, 2018’ 28-03-2018 28-05-2018 detail
Gemeente Renkum - Inrichten E-laadlocatie binnenplein gemeentehuis - Generaal Urquhartlaan in Oosterbeek 22-03-2018 22-05-2018 detail
Gemeente Renkum - GPP op kenteken thv Reeënlaan - Johanniterweg in Doorwerth 22-03-2018 22-05-2018 detail
Verordening jeugdhulp gemeente Renkum 2018 21-03-2018 21-05-2018 detail
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Renkum 2018 19-03-2018 19-05-2018 detail
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2018 15-02-2018 15-04-2018 detail
Verordening rioolheffing 2018 15-02-2018 15-04-2018 detail