Vergunningen Renkum

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Renkum. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Renkum. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Nadere regels subsidiëring cofinanciering gemeente Renkum 2019-2022 detail
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Ketsheuvel 34, 2019’ detail
Verordening ‘Toekomstbestendig Wonen Gelderland’, gemeente Renkum detail
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Renkum 2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘Valkenburglaan 1, 2019’ detail
Openbare kennisgeving m.e.r.-procedure aanleg haven Fonteinallee 14 Doorwerth detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘Bram Streeflandweg 56, 2019’ detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘Doorwerth-Centrum 2019, leren ontmoeten en wonen’ detail
Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan ‘Valkenburglaan 1, 2019’ detail
Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan ‘Doorwerth Centrum, leren ontmoeten en wonen, 2019’ detail
Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan ‘Bram Streeflandweg 56, 2019’ detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘Ketsheuvel 34, 2019’ detail
Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan ‘Ketsheuvel 34, 2019’ detail
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Europalaan 98 e.o., 2019’ detail
Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten 2017 detail
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Renkum 2019 detail
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2019 detail
Legesverordening 2019 detail
Verordening lijkbezorgingsrechten 2019 detail
Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2019 detail
Verordening afvalstoffenheffing 2019 detail
Verordening marktgelden 2019 detail
Verordening toeristenbelasting 2019 detail
Verordening rioolheffing 2019 detail
Verordening hondenbelasting 2019 detail
Nadere regel collectief Wmo vervoer 2019 detail
Re-integratieverordening Participatiewet Renkum 2018 detail
Stimuleringsregeling gevelverbetering en buitenruimte private kavels bedrijventerreinen Cardanuslaan en Schaapsdrift 2018 detail
Gemeente Renkum - Instellen beperking op parkeerplaatsen - Annastraat in Oosterbeek detail
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Renkum houdende regels over rioolaansluitrecht Verordening éénmalig rioolaansluitrecht detail
Gemeente Renkum - Verplaatsen OGPP en GPP op kenteken - Rolandseck in Doorwerth detail
Gemeente Renkum - Inrichten OGPP's - MFC Doelum in Renkum detail
Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan ‘Europalaan 98, 2018’ detail
Verordening werkgeverscommissie 2012 detail
Verordening werkgeverscommissie 2012 detail
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Boersberg 2, 2018’ detail
Besluit maatschappelijke ondersteuning Renkum detail
Gemeente Renkum - tijdelijke verkeersmaatregelen Renkum Downhill - Bram Streeflandweg in Renkum detail
Gemeente Renkum - tijdelijke verkeersmaatregelen evenement TV Duno - W.A. Scholtenlaan Doorwerth detail
Gemeente Renkum - GPP op kenteken - Kapelleboom in Doorwerth detail
Gemeente Renkum - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Raanhuisstraat in Oosterbeek detail
Gemeente Renkum - Verwijderen diverse gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken - diverse locaties detail
Kennisgeving m.e.r.-beordelingsbesluit detail
Gemeente Renkum - GPP op kenteken - Ds. Gewinweg in Renkum detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘Boersberg 2, 2018’ detail
Verordening Adviesraad Sociaal Domein detail
Verordening gemeentelijke onderscheidingen Renkum detail
Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan ‘Boersberg 2, 2018’ detail
Gemeente Renkum - Inrichten E-laadlocatie binnenplein gemeentehuis - Generaal Urquhartlaan in Oosterbeek detail
Gemeente Renkum - GPP op kenteken thv Reeënlaan - Johanniterweg in Doorwerth detail