Vergunningen Renswoude

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Renswoude. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Renswoude. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Ontwerp-omgevingsvergunning Bed & Breakfast in bijgebouw Dijkje 3 te Renswoude
Ontwerp-omgevingsvergunning Bed & Breakfast in bijgebouw Dijkje 3 te Renswoude
Verordening op de heffing en invordering van leges 2020
Vastgestelde gewijzigde bestemming Utrechtseweg 6 te Renswoude
Ontwerp-bestemmingsplan Catharina Mossellaan tegenover nr. 21 te Renswoude
Huisvestingsverordening Renswoude 2019
Uitnodiging Nieuwjaarsmarkt 6 januari 2020
Subsidieregeling Peuteropvang en VE-Peuteropvang gemeente Renswoude 2020
Verordening afvalstoffenheffing 2020
Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2020
Verordening onroerende zaakbelastingen 2020
Verordening op de heffing en invordering van leges 2020
Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting ter zake van buizen, kabels, draden of...
Verordening op de heffing en de invordering van rechten voor het gebruik van de algemene begraafplaats...
Verordening rioolheffing 2020
Collecterooster 2020
Ontwerpbesluit wijzigen bestemming Utrechtseweg 6 te Renswoude
Ontwerpbesluit wijzigen bestemming Utrechtseweg 6 te Renswoude
Laatste informatie inzake wijzigingen afvalinzameling
Ontwerp-omgevingsvergunning uitbreiden bedrijfspand Nijborg 1 t/m 5 te Renswoude
Ontwerp-omgevingsvergunning uitbreiden bedrijfspand Nijborg 1 t/m 5 te Renswoude
Voorbereidingsbesluit bebouwde kom Renswoude
Laatste informatie inzake wijziging afvalinzameling
Wegsleepregeling Renswoude 2015 (incl. eerste wijziging)
21/10/2019 - De week van 1 tot 8 oktober is de landelijke week tegen de eenzaamheid geweest
Ontwerp-bestemmingsplan Emminkhuizerlaan 8 te Renswoude
21 oktober 2019
Gewijzigde openingstijden afdeling Burgerzaken en de gemeentewerf
21/10/2019 - 30 oktober 2019 startersdag voor startende en pas gestarte ondernemers
21/10/2019 - Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
21/10/2019 - Verleende omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure
21/10/2019 - Ingekomen aanvraag intrekken omgevingsvergunning
21/10/2019 - Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure
21/10/2019 - Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure
21/10/2019 - Ontwerp-bestemmingsplan Emminkhuizerlaan 8
21/10/2019 - Verkeersbesluit parkeerverbodzone op bedrijventerreinen Renswoude
21/10/2019 - Groepscursussen
21/10/2019 - Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten
21/10/2019 - Ingekomen aanvragen vergunning APV en bijzondere wetten
21/10/2019 - Dorps Run Renswoude
21/10/2019 - Verstrekkingen uit de basisregistratie personen
Verordening maatschappelijke ondersteuning Renswoude 2015-2019
Ontwerp-bestemmingsplan Emminkhuizerlaan 8 te Renswoude
Geen aanvragen en uitgifte reisdocumenten mogelijk op maandag 21 oktober 2019
23-09-2019 - Zaterdagopenstelling gemeentewerf
07-10-2019 Voornemen vertrokken naar Land Onbekend
07-10-2019 Verleende omgevingsvergunningen
07-10-2019 Aanvragen Omgevingsvergunningen
07-10-2019 Ingekomen aanvraag vergunning APV en bijzondere wetten
07-10-2019 Activiteiten in de Week van de Veiligheid (7 t/m 13 oktober 2019)