7.3

Vergunningen Renswoude

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Renswoude. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Renswoude. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
13/01/2021 - Verleende omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure
Besluit vertrokken naar Land Onbekend
13/01/2021 - Aangevraagde omgevingsvergunningen
Collecterooster 2021
Verordening op de heffing en de invordering van leges 2021
Verordening op de heffing en invordering van onroerende -zaakbelastingen 2021
Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2021
Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de algemene begraafplaats in...
Verordening op de heffing en invordering toeristenbelasting 2021
Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2021
Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting ter zake van het hebben van buizen, kabels,...
Ontwerp-bestemmingsplan (parapluherziening) parkeren, woningsplitsing en kamerverhuur - gemeente Renswoude
Ontwerp-bestemmingsplan (parapluherziening) parkeren, woningsplitsing en kamerverhuur - gemeente Renswoude
Voorontwerp-bestemmingsplan Bedrijventerrein Groot Overeem II te Renswoude
02/12/2020 - Aangevraagde omgevingsvergunningen
02/12/2020 - Ontwerp-bestemmingsplan (parapluherziening) parkeren, woningsplitsing en kamerverhuur
02/12/2020 - Voorontwerp bestemmingsplan bedrijventerrein Groot Overeem II Renswoude
Brexit en omwisselen rijbewijs Verenigd Koninkrijk
02/12/2020 - Ontwerp-omgevingsvergunningen gedeeltelijke sloop en verbouw/ uitbreiding gemeentehuis –...
Verleende omgevingsvergunning Bed & Breakfast in bijgebouw Dijkje 3 te Renswoude
Verleende omgevingsvergunning Bed & Breakfast in bijgebouw Dijkje 3 te Renswoude
Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Utrechtseweg 11 - Renswoude
Ontwerpbesluit wijzigen bouwvlak Arnhemseweg 6 te Renswoude
Ontwerpbesluit wijzigen bouwvlak Arnhemseweg 6 te Renswoude
18/11/2020 - Verleende omgevingsvergunning Bed & Breakfast in bijgebouw Dijkje 3
18/11/2020 - Aangevraagde omgevingsvergunningen
18/11/2020 - Ontwerpbesluit wijzigen bouwvlak Arnhemseweg 6
Besluit aanwijzing invorderingsambtenaren
Besluit aanwijzing heffingsambtenaren
04/11/2020 Verleende omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure
04/11/2020 Aangevraagde omgevingsvergunning
04/11/2020 Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
Ontwerp-bestemmingsplan Utrechtseweg 11 te Renswoude
Ontwerp-bestemmingsplan Utrechtseweg 11 te Renswoude
21/10/2020 Aangevraagde omgevingsvergunningen
07/10/2020 Besluit intrekking omgevingsvergunningen milieu Barneveldsestraat 40a
21/10/2020 Verleende omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure
21/10/2020 Ontwerp-bestemmingsplan Utrechtseweg 11
21/10/2020 Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure
07/10/2020 Ingekomen aanvraag vergunningen APV en bijzondere wetten
21 oktober 2020
Besluit intrekking omgevingsvergunningen milieu Barneveldsestraat 40a te Renswoude
Vastgesteld bestemmingsplan 'Bekerweg 2 en 4'
Vastgesteld bestemmingsplan 'Bekerweg 2 en 4'
Besluit intrekking omgevingsvergunningen milieu Barneveldsestraat 40a te Renswoude
07/10/2020 WET MILIEUBEHEER
07/10/2020 Verleende omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure
07/10/2020 Besluit vertrokken naar Land Onbekend
07/10/2020 Aangevraagde omgevingsvergunningen
7 oktober 2020