Vergunningen Renswoude

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Renswoude. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Renswoude. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Verordening rechtspositie Raads- en commissieleden Renswoude 2019 detail
Regeling rechtspositie burgemeester en wethouder Renswoude 2019 detail
Ontwerp-wijzigingsplan Achter Utrechtseweg 24 detail
Ontwerp-wijzigingsplan Achter Utrechtseweg 24 detail
Regeling Telewerken van de gemeente Renswoude 2019 detail
Collectevergunning Bartiméus Fonds (14 t/m 19 oktober 2019) detail
Beleidsregel terugvordering, verhaal en invordering Participatiewet, Ioaw en Ioaz gemeente Renswoude 2017 detail
Collectevergunning St. Light for the Children NL (8 t/m 14 december 2019) detail
Ontwerp-bestemmingsplan ‘Fietspad N224’ aan de Dorpsstraat te Renswoude detail
Ontwerp-bestemmingsplan ‘Fietspad N224’ aan de Dorpsstraat te Renswoude detail
Collectevergunning St. Woord en Daad (30 juni t/m 6 juli 2019) detail
Collectevergunning St. Woord en Daad detail
Instellingsbesluit Bestuurscommissie Basismobiliteit detail
Instellingsbesluit Bestuurscommissie Basismobiliteit detail
Vastgesteld bestemmingsplan Barneveldsestraat 11-11a detail
Vastgesteld bestemmingsplan Barneveldsestraat 11-11a detail
Ventvergunning St. De Schutse verkoop van stroopwafels (4 t/m 16 maart 2019) detail
Collectevergunning Oranje Fonds (11 t/m 15 juni 2019) detail
Ventvergunning St. De Schutse verkoop van stroopwafels detail
Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting ter zake van buizen, kabels, draden of leidingen 2019 detail
Verordening op de heffing en de invordering van rechten voor het gebruik van de algemene begraafplaats in de gemeente Renswoude 2019 detail
Verordening rioolheffing 2019 detail
Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2019 detail
Verordening op de heffing en invordering van leges 2019 detail
Verordening onroerende zaakbelastingen 2019 detail
Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrecht 2019 detail
Verordening basisregistratie personen 2018 van de gemeente Renswoude detail
De Financiële beheersverordening gemeente Renswoude 2019 voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Renswoude detail
22 oktober 2018 detail
22/10/2018 Gratis grond! detail
31/10/2018 - Tijdelijke verkeersmaatregel afsluiting Emminkhuizerlaan detail
Ontwerp-bestemmingsplan 'Barneveldsestraat 11-11a' Renswoude detail
Ontwerp-bestemmingsplan 'Barneveldsestraat 11-11a' Renswoude detail
18-10-2018 - Verleende vergunning/ontheffing APV en bijzondere wetten detail
08/10/2018 - Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure detail
24/09/2018 Zaterdagopenstelling gemeentewerf detail
08/10/2018 - Verleende omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure detail
08/10/2018 - Veldwerk Cultuurhistorische Waardenkaart detail
08/10/2018 Ingekomen aanvragen vergunning/ontheffing APV en bijzondere wetten detail
08/10/2018 Inwoners blijven tevreden over uitvoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning detail
24/09/2018 Wet Milieubeheer detail
24/09/2018 Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure detail
24/09/2018 Wet Milieubeheer detail
08/10/2018 - Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure detail
13/08/2018 - Verleende omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure detail
13/08/2018 - Wet Milieubeheer detail
13/08/2018 - Geweigerde omgevingsvergunning detail
13/08/2018 - Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure detail
27/08/2018 - Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure detail
27/08/2018 - Besluit vertrokken naar Land Onbekend detail