6.6

Vergunningen Renswoude

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Renswoude. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Renswoude. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente Renswoude - Verleende omgevingsvergunning - realiseren tijdelijke kringloopwinkel - Molenstraat...
Gemeente Renswoude - Vooraankondiging bestemmingsplan Munnikenweg 155
Gemeente Renswoude - Vastgesteld wijzigingsplan Molenstraat 24
Gemeente Renswoude - Verleende omgevingsvergunning - bouwen erker aan de voorzijde - Dickerijst 18
Gemeente Renswoude - Ontwerpbesluit wijzigingsplan vergroten bouwvlak Barneveldsestraat 36
Verleende omgevingsvergunning - kappen bomen - Kasteelbos Renswoude
Gemeente Renswoude - Aangevraagde omgevingsvergunning - Beekweide 33
Gemeente Renswoude - Aanvraag Evenementenvergunning - hardloopevenement 'Dorps Run' d.d. 6 november 2021
Verlengde beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning - verbouw restaurant 'De Hof' - Arnhemseweg 3 te...
Geweigerde aanvraag omgevingsvergunning - Oude Holleweg 36
Aangevraagde omgevingsvergunning - Dickerijst 18
Aangevraagde omgevingsvergunning - Oude Holleweg 46
Vastgesteld wijzigingsplan Utrechtseweg 10b
Aangevraagde omgevingsvergunning - Oude Holleweg 53
Aangevraagde omgevingsvergunning - Biesbosserweg 14
Verklaring van geen bezwaar - fietsevenement d.d. 18 september 2021
Verleende ontheffing sluitingstijden horeca - Tennisvereniging Dicke Rijst
Verklaring van geen bezwaar - kaartleesrit d.d. 16 oktober 2021
Buiten behandeling gestelde aanvraag omgevingsvergunning - Dorpsstraat 105
Verklaring van geen bezwaar - fiets- en wandeltocht d.d. 11 september 2021
Vastgesteld besluit hogere waarden Wet geluidhinder, Omgevingsvergunning Kastanjelaan 2a Renswoude
Aangevraagde omgevingsvergunning - Dorpsstraat 3 /Kasteelbos Renswoude
Vastgesteld bestemmingsplan Parapluherziening parkeren, woningsplitsing en kamergewijze verhuur
Verleende omgevingsvergunning Kastanjelaan 2a (project afwijkingen besluit/uitgebreide procedure)
Vastgesteld bestemmingsplan Utrechtseweg 5 (landgoed Engelaar)
Verleende omgevingsvergunning - Dashorsterweg 4
Verleende omgevingsvergunning - Ubbeschoterweg 10
Verleende omgevingsvergunning - Arnhemseweg 3
Aangevraagde omgevingsvergunning - Dorpsstraat 1a
Aangevraagde omgevingsvergunning - Molenstraat 17
Aangevraagde omgevingsvergunning - De Hooge Hoek 12a
Verleende omgevingsvergunning - Oude Holleweg / Munnikebeek
Geweigerde ontheffing verkeersregels en -tekens - bezorgingen
Melding buurtbarbecue - Sportparklaan d.d. 7 augustus 2021
Melding buurtbarbecue - Tureluurweide d.d. 31 juli 2021
Aanvraag Evenementenvergunning - Opening / open dag van de brandweerkazerne d.d. 2 oktober 2021
Vastgesteld wijzigingsplan Utrechtseweg 3d
30/06/21 Verleende reguliere omgevingsvergunningen
30/06/21 Aangevraagde omgevingsvergunningen
30/06/21 Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten
30/06/21 Vastgesteld wijzigingsplan Utrechtseweg 3d
30/06/21 Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten
30/06/2021 Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunningen
Besluit nadere regels Maatschappelijke Ondersteuning Renswoude
15/06/2021 Verleende reguliere omgevingsvergunningen
15/06/2021 Aangevraagde omgevingsvergunningen
15/06/2021 Wet Milieubeheer
15/06/2021 Geweigerde omgevingsvergunning
Gemeente Renswoude - Bodemkwaliteitskaart PFAS vastgesteld
15/06/2021 Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten