7.6

Vergunningen Renswoude

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Renswoude. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Renswoude. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Ontwerp-bestemmingsplan Utrechtseweg 5 te Renswoude (Engelaar)
Ontwerp-bestemmingsplan Bekerweg 2 en 4 te Renswoude
Ontwerp-bestemmingsplan Utrechtseweg 5 te Renswoude (Engelaar)
Ontwerp-bestemmingsplan Bekerweg 2 en 4 te Renswoude
Ontwerpbesluit intrekking omgevingsvergunning milieu Oude Holleweg 46
Aangevraagde omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure
Verleende omgevingsvergunningen
1 juli 2020
Verleende vergunning APV en bijzondere wetten
Toestemming laden en lossen consumentenvuurwerk
17/06/2020 Aangevraagde omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure
17 juni 2020
17/06/2020 Wet Milieubeheer
17/06/2020 Wet Milieubeheer
17/06/2020 Verleende omgevingsvergunningen
17/06/2020 Aangevraagde omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure
Besluit intrekking omgevingsvergunning milieu Biesbosserweg 9 Renswoude
Verleende omgevingsvergunning uitbreiden bedrijfspand Nijborg 1b te Renswoude (projectafwijkingsbesluit)
Besluit intrekking omgevingsvergunning milieu Biesbosserweg 9 Renswoude
Verleende omgevingsvergunning uitbreiden bedrijfspand Nijborg 1b te Renswoude (projectafwijkingsbesluit)
20/05/2020 Verleende omgevingsvergunningen
20/05/2020 Aangevraagde omgevingsvergunning
20/05/2020 Ontwerp-omgevingsvergunning oprichten inrichting Molenstraat 30a
20/05/2020 Verkeersbesluit Laadpaal Leeuwerikweide
20/05/2020 Verleende vergunning APV en bijzondere wetten
20 mei 2020
Vastgesteld bestemmingsplan Emminkhuizerlaan 8 Renswoude
Vastgesteld bestemmingsplan Emminkhuizerlaan 8 Renswoude
Vervangende ophaaldag oud papier vanwege Bevrijdingsdag
Ontwerp-omgevingsvergunning kleine windmolen Wittenoordseweg 6 te Renswoude
Ontwerp-omgevingsvergunning kleine windmolen Wittenoordseweg 6 te Renswoude
Beleidsregels terug- en invordering en heronderzoeken Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 Gemeente...
Ontwerp-omgevingsvergunning Bed & Breakfast in bijgebouw Dijkje 3 te Renswoude
Ontwerp-omgevingsvergunning Bed & Breakfast in bijgebouw Dijkje 3 te Renswoude
Verordening op de heffing en invordering van leges 2020
Vastgestelde gewijzigde bestemming Utrechtseweg 6 te Renswoude
Ontwerp-bestemmingsplan Catharina Mossellaan tegenover nr. 21 te Renswoude
Huisvestingsverordening Renswoude 2019
Uitnodiging Nieuwjaarsmarkt 6 januari 2020
Subsidieregeling Peuteropvang en VE-Peuteropvang gemeente Renswoude 2020
Verordening afvalstoffenheffing 2020
Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2020
Verordening onroerende zaakbelastingen 2020
Verordening op de heffing en invordering van leges 2020
Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting ter zake van buizen, kabels, draden of...
Verordening rioolheffing 2020
Verordening op de heffing en de invordering van rechten voor het gebruik van de algemene begraafplaats...
Collecterooster 2020
Ontwerpbesluit wijzigen bestemming Utrechtseweg 6 te Renswoude
Ontwerpbesluit wijzigen bestemming Utrechtseweg 6 te Renswoude