7.4

Vergunningen Renswoude

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Renswoude. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Renswoude. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
24/03/2021 Wet Milieubeheer
24/03/2021
24/03/2021 Verleende reguliere omgevingsvergunningen
24/03/2021 Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten
24/03/2021 Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten
24/03/2021 Aangevraagde omgevingsvergunningen
10/03/2021 Aangevraagde omgevingsvergunningen
10/03/2021 Verleende reguliere omgevingsvergunningen
10/03/2021 Verleende vergunningen APV
10/03/2021 Verleende vergunningen APV
10/03/2021 Ingekomen aanvragen vergunningen APV
10/03/2021 Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
24/02/2021 - Verkeersbesluit Laadpaal Kwikstaartweide
24/02/2021 - Aangevraagde omgevingsvergunningen
24/02/2021 - Verleende omgevingsvergunning gemeentehuis Dorpsstraat 4 (uitgebreide procedure)
24/02/2021 - Vastgesteld bestemmingsplan Utrechtseweg 11
24/02/2021 - Verleende reguliere omgevingsvergunningen
24/02/2021 - Geweigerde omgevingsvergunning
24/02/2021 - Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten
24/02/2021 - Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten
27/01/2021 - Aangevraagde omgevingsvergunning
27/01/2021 - Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten
27/01/2021 - Besluit vertrokken naar Land Onbekend
27/01/2021 - Wet milieubeheer
27/01/2021 - Verleende omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure
Verordening Minimaregelingen Renswoude
Verordening individuele inkomenstoeslag Renswoude 2015
13/01/2021 - Verleende omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure
Besluit vertrokken naar Land Onbekend
13/01/2021 - Aangevraagde omgevingsvergunningen
Collecterooster 2021
Verordening op de heffing en de invordering van leges 2021
Verordening op de heffing en invordering van onroerende -zaakbelastingen 2021
Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2021
Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de algemene begraafplaats in...
Verordening op de heffing en invordering toeristenbelasting 2021
Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2021
Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting ter zake van het hebben van buizen, kabels,...
Ontwerp-bestemmingsplan (parapluherziening) parkeren, woningsplitsing en kamerverhuur - gemeente Renswoude
Ontwerp-bestemmingsplan (parapluherziening) parkeren, woningsplitsing en kamerverhuur - gemeente Renswoude
Voorontwerp-bestemmingsplan Bedrijventerrein Groot Overeem II te Renswoude
02/12/2020 - Aangevraagde omgevingsvergunningen
02/12/2020 - Voorontwerp bestemmingsplan bedrijventerrein Groot Overeem II Renswoude
02/12/2020 - Ontwerp-bestemmingsplan (parapluherziening) parkeren, woningsplitsing en kamerverhuur
Brexit en omwisselen rijbewijs Verenigd Koninkrijk
02/12/2020 - Ontwerp-omgevingsvergunningen gedeeltelijke sloop en verbouw/ uitbreiding gemeentehuis –...
Verleende omgevingsvergunning Bed & Breakfast in bijgebouw Dijkje 3 te Renswoude
Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Utrechtseweg 11 - Renswoude
Verleende omgevingsvergunning Bed & Breakfast in bijgebouw Dijkje 3 te Renswoude
Ontwerpbesluit wijzigen bouwvlak Arnhemseweg 6 te Renswoude