Vergunningen Renswoude

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Renswoude. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Renswoude. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Collecterooster 2019
29/07/2019 Ingekomen aanvragen vergunning APV en bijzondere wetten
Vastgesteld wijzigingsplan Utrechtseweg 24 (Groot Overeem 9a) te Renswoude
Vastgesteld wijzigingsplan Utrechtseweg 24 (Groot Overeem 9a) te Renswoude
Verordening rechtspositie Raads- en commissieleden Renswoude 2019
Regeling rechtspositie burgemeester en wethouder Renswoude 2019
Ontwerp-wijzigingsplan Achter Utrechtseweg 24
Ontwerp-wijzigingsplan Achter Utrechtseweg 24
Regeling Telewerken van de gemeente Renswoude 2019
Collectevergunning Bartiméus Fonds (14 t/m 19 oktober 2019)
Beleidsregel terugvordering, verhaal en invordering Participatiewet, Ioaw en Ioaz gemeente Renswoude...
Collectevergunning St. Light for the Children NL (8 t/m 14 december 2019)
Ontwerp-bestemmingsplan ‘Fietspad N224’ aan de Dorpsstraat te Renswoude
Ontwerp-bestemmingsplan ‘Fietspad N224’ aan de Dorpsstraat te Renswoude
Collectevergunning St. Woord en Daad (30 juni t/m 6 juli 2019)
Collectevergunning St. Woord en Daad
Instellingsbesluit Bestuurscommissie Basismobiliteit
Instellingsbesluit Bestuurscommissie Basismobiliteit
Vastgesteld bestemmingsplan Barneveldsestraat 11-11a
Vastgesteld bestemmingsplan Barneveldsestraat 11-11a
Ventvergunning St. De Schutse verkoop van stroopwafels (4 t/m 16 maart 2019)
Collectevergunning Oranje Fonds (11 t/m 15 juni 2019)
Ventvergunning St. De Schutse verkoop van stroopwafels
Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting ter zake van buizen, kabels, draden of...
Verordening rioolheffing 2019
Verordening op de heffing en de invordering van rechten voor het gebruik van de algemene begraafplaats...
Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2019
Verordening op de heffing en invordering van leges 2019
Verordening onroerende zaakbelastingen 2019
Verordening basisregistratie personen 2018 van de gemeente Renswoude
Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrecht 2019
De Financiële beheersverordening gemeente Renswoude 2019 voor het financieel beheer en voor de inrichting...
22 oktober 2018
22/10/2018 Gratis grond!
31/10/2018 - Tijdelijke verkeersmaatregel afsluiting Emminkhuizerlaan
Ontwerp-bestemmingsplan 'Barneveldsestraat 11-11a' Renswoude
Ontwerp-bestemmingsplan 'Barneveldsestraat 11-11a' Renswoude
18-10-2018 - Verleende vergunning/ontheffing APV en bijzondere wetten
08/10/2018 - Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure
24/09/2018 Zaterdagopenstelling gemeentewerf
08/10/2018 - Verleende omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure
08/10/2018 - Veldwerk Cultuurhistorische Waardenkaart
08/10/2018 Ingekomen aanvragen vergunning/ontheffing APV en bijzondere wetten
08/10/2018 Inwoners blijven tevreden over uitvoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning
24/09/2018 Wet Milieubeheer
24/09/2018 Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure
24/09/2018 Wet Milieubeheer
08/10/2018 - Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure
13/08/2018 - Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure
13/08/2018 - Verleende omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure