Vergunningen Reusel-De Mierden

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Reusel-De Mierden. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Reusel-De Mierden. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Hoolstraat 1 in Hooge Mierde, uitbreiden van een melkveestal...
Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Heikantsebaan 1 in Lage Mierde, tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan...
Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Schutsboom 4 in Reusel, realiseren van een apotheekautomaat
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Bakkerstraat 31 in Reusel, uitbreiden van een woning
Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Kuilenrode 8C in Hooge Mierde, bouwen van een tijdelijke paardenstal/berging...
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, de Speelman 30A in Reusel, afwijken van het bestemmingsplan voor...
Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Koestraat 11 in Hooge Mierde, brandveilig gebruiken van twee...
Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Koestraat 11 in Hooge Mierde, brandveilig gebruiken van twee...
Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Bakkerstraat 54 in Reusel, aanleggen van een inrit
Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Turnhoutseweg 29 in Reusel, kappen van een boom
Besluit op milieumelding, Neterselsedijk 31 in Lage Mierde, veranderen van de diercategorieën en aantallen...
Beleidsregel inzamelmiddelen- en voorzieningen gestapelde bouw
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Kailakkers in Hooge Mierde, Bladelsedijk en Vooreind in Hulsel...
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Aangelag 48 in Reusel, bouwen van een berging
Besluit op milieumelding, de Strook 1 in Reusel, veranderen van een hertenhouderij naar een paardenfokkerij
Besluit op melding algemene plaatselijke verordening, gemeente Reusel-De Mierden, organiseren van de...
Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, De Baan 2A in Hooge Mierde, bouwen van een woning
Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Magnoliahof 20 in Reusel, verbouwen van een woning
Bekendmaking zakelijke inhoud addendum anterieure overeenkomst windpark Agro-Wind
Besluit op melding algemene plaatselijke verordening, Lage Mierde, organiseren van mountainbiketocht...
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Hoogemierdseweg 12 in Lage Mierde, uitbreiden en verbouwen van...
Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Wilhelminalaan 87E in Reusel, bouwen van een woning en bijgebouw...
Machtiging Spoed Eisende Zorg (SEZ)
Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Groeneweg 6 in Reusel, vervangen van de kozijnen van een woning
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Schutsboom 4 in Reusel, realiseren van een apotheekautomaat
Besluit intrekken omgevingsvergunning, Heikant 3 in Hulsel, bouwen van een paardenstal
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Bakkerstraat 49 en 51 in Reusel, verbouwen van de garages
Besluit op melding algemene plaatselijke verordening, Hulsel, organiseren van een wandeltocht op 13 april...
Ontwerpbesluit (gedeeltelijk) intrekken omgevingsvergunningen milieu, Schepersweijer 3-3a in Reusel
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, 't Holland 9 in Reusel, veranderen van het bedrijf in verband...
Besluit op melding algemene plaatselijke verordening, Pikoreistraat 10a in Reusel, organiseren van een...
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Magnoliahof 20 in Reusel, verbouwen van een woning
Mandaatregeling VTH de Kempen 2020 – Reusel-De Mierden
Bekendmaking omgevingsvergunning “Windpark Agro-Wind Reusel” inclusief MER, het besluit tot herbegrenzing...
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Kruisstraat 120 in Reusel, aanleggen van een extra inrit
Besluit op melding wijziging drank- en horecavergunning, Dunsedijk 3a in Lage Mierde, wijzigen leidinggevenden...
Mandaat gemeente Veldhoven budgetten Transformatiefonds
Ontwerpbesluit intrekken omgevingsvergunning, de Hoeven 19 in Reusel, Intrekking vergunning voor het...
Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Wellenseind 6 in Lage Mierde, vernieuwen van het dak van een...
Bekendmaking omgevingsvergunning “Windpark Agro-Wind Reusel” inclusief MER, het besluit tot herbegrenzing...
Besluit op melding algemene plaatselijke verordening, De Scherfbak in Reusel, organiseren van ''Street...
Besluit op milieumelding, Turnhoutseweg 34a in Reusel, starten van activiteiten als particulier (propaantank)
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Sportpark 7 in Reusel, bouwen van een opslagruimte
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Zilverslag 10 in Hooge Mierde, aanleggen van een extra inrit
Bekendmaking terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Lage Mierdsedijk 2 – Mierdseweg 2019’, Reusel
Besluit op melding algemene plaatselijke verordening, omgeving Sportpark d'n Hoek in Reusel, organiseren...
Besluit op milieumelding, Hamelendijk 1C in Reusel, aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem bij...
Bekendmaking terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Lage Mierdsedijk 2 – Mierdseweg 2019’, Reusel
Besluit op milieumelding, 't Hof 4 in Reusel, mobiel breken van metselpuin, betonpuin en menggranulaat
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Weijereind 3 in Reusel, afwijken van het bestemmingsplan voor...