Vergunningen Reusel-De Mierden

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Reusel-De Mierden. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Reusel-De Mierden. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Park Hertenwei 88 in Lage Mierde, afwijken van het bestemmingsplan...
Bekendmaking terinzagelegging bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening 2019’
Bekendmaking terinzagelegging bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening 2019’
BEKENDMAKING TERINZAGELEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘BUITENGEBIED, KUILENRODE 7 HOOGE MIERDE’ EN ONTWERPBESLUIT...
BEKENDMAKING TERINZAGELEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘BUITENGEBIED, KUILENRODE 7 HOOGE MIERDE’ EN ONTWERPBESLUIT...
Voornemen tot opnemen vertrek onbekend in basisregistratie personen (BRP)
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Kruisstraat in Reusel, kappen van twee bomen
Besluit op aanvraag vergunning algemene plaatselijke verordening, gemeente Reusel-De Mierden, plaatsen...
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, landgoed ''de Utrecht'', Wellenseind 13 Lage Mierde,...
Besluit op melding algemene plaatselijke verordening, Gemeente Reusel-De Mierden, Oirschot, Eersel en...
Besluit op aanvraag vergunning algemene plaatselijke verordening, Kerkplein in Reusel, organiseren van...
Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Wilhelminalaan 87A en 87B in Reusel, bouwen van een twee-onder-een-kapwoning
Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Kruisstraat 78 in Reusel, plaatsen van twee dakkapellen aan...
Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Kanten in Hulsel, kappen van een boom
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Wilhelminalaan ongenummerd in Reusel, bouwen van een woning en...
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Toon van den Bornestraat ongenummerd in Hooge Mierde, bouwen...
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Kanten in Hulsel, kappen van een boom
Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Boegent 72 in Reusel, plaatsen van een dakkapel (/dakopbouw)...
Besluit op melding algemene plaatselijke verordening, diverse straten in de gemeente Reusel-De Mierden,...
Regeling beheer en toezicht Basisregistratie personen gemeente Reusel-De Mierden 2019
Besluit op milieumelding, Kattenbos 14 in Reusel, veranderen van het rundvee-deel van een rundvee- en...
Besluit op melding wijziging drank- en horecavergunning, Markt 50 in Reusel, wijzigen van de leidinggevenden
Regeling gegevensverstrekking Basisregistratie personen gemeente Reusel-De Mierden 2019
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Lensheuvel 69 in Reusel, wijzigen van de voor- en zijgevel en...
Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Neterselsedijk 38 in Lage Mierde, afwijken van het bestemmingsplan...
Ontwerpbesluit op aanvraag omgevingsvergunning, Koestraat 11 in Hooge Mierde, brandveilig gebruiken van...
Bekendmaking terinzagelegging voorontwerpbestemmingsplan ‘Stedelijk Gebied, Wilhelminalaan 71a-75 Reusel’
Bekendmaking terinzagelegging voorontwerpbestemmingsplan ‘Stedelijk Gebied, Wilhelminalaan 71a-75 Reusel’
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Park Hertenwei 58 in Lage Mierde, afwijken van het bestemmingsplan...
Besluit op milieumelding, Schepersweijer 8 in Reusel, veranderen van een melkveehouderij
Besluit op aanvraag vergunning algemene plaatselijke verordening, hoek Groeneweg - Wilhelminalaan (naast...
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Molendijk 5 in Hulsel, kappen van 4 bomen en het...
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Dunsedijk 3a in Lage Mierde, afwijken van het bestemmingsplan...
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Denestraat 2B in Reusel, omgevingsvergunning beperkte milieutoets...
Besluit intrekken omgevingsvergunning, Lage Mierdsedijk 2 in Reusel, gedeeltelijk intrekken van de vigerende...
subsidieplafond
Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Kruisstraat 90 in Reusel, verbreden van de inrit
Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Hellaren 4 in Lage Mierde, uitbreiden en verbouwen van een woning
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Groeneweg 6 in Reusel, vervangen van de kozijnen van een woning
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Kruisstraat 78 in Reusel, plaatsen van twee dakkapellen aan de...
Besluit op aanvraag vergunning algemene plaatselijke verordening, De Houtert 6 in Lage Mierde, verruimen...
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Zeegstraat 22 in Reusel, wijzigen van de voor- en zijgevels van...
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Boegent 72 in Reusel, plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde...
Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Kuilenrode 4 in Hooge Mierde, kappen van vijf bomen
BEKENDMAKING TERINZAGELEGGING ONTWERPWIJZIGINGSPLAN “BUITENGEBIED 2009, WIJZIGING SCHEPERSWEIJER 1”
Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, De Luther 11 in Hooge Mierde, kappen van 7 bomen
Regionaal Operationeel Kader Vergunningverlening
Uitvoeringsbeleid Kwaliteit Vergunningen, Toezicht en Handhaving, 1e herziening
BEKENDMAKING TERINZAGELEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN “BUITENGEBIED, HERZIENING DE LUTHER 27 HOOGE MIERDE”
BEKENDMAKING TERINZAGELEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN “BUITENGEBIED, HERZIENING DE LUTHER 27 HOOGE MIERDE”