7.3

Vergunningen Reusel-De Mierden

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Reusel-De Mierden. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Reusel-De Mierden. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Ontwerpbesluit op aanvraag omgevingsvergunning, De Luther 23 in Hooge Mierde, ther OBM voor het verbouwen...
Ontwerpbesluit op aanvraag omgevingsvergunning, De Luther 23 in Hooge Mierde, ther OBM voor het verbouwen...
Bekendmaking ter inzage legging voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2021 Reusel-De Mierden
Bekendmaking ter inzage legging voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2021 Reusel-De Mierden
Gemeente Reusel-De Mierden - -
Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Klaverbosch 3 in Lage Mierde, plaatsen van een tijdelijke woonunit
Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Mierdseweg 17 in Reusel, vervangen van het dak, het plaatsen...
Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Mierdseweg 27 in Reusel, uitbreiden van een woning
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Koestraat 11b in Hooge Mierde, wijzigen van 4 appartementen naar...
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Heesterik 14 in Reusel, bouwen van een bijgebouw
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Koestraat 11a in Hooge Mierde, wijzigen van een logiesverblijf...
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, 't Heike 10 in Reusel, bouwen van een woning
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Klaverbosch ongenummerd in Lage Mierde, plaatsen van een tijdelijke...
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Vlassert 60 in Reusel, uitbreiden en verbouwen van een woning
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Rijperspad ongenummerd in Reusel, bouwen van een woning met bijgebouw
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Mispeleind 10 in Lage Mierde, bouwen van een woning en garage
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Vogelenzang 2 in Lage Mierde, verbouwen van een woning
Beleidsregels bereikbaarheid en bluswatervoorziening
het cultuurbeleidsplan Verbinden door cultuur, Reusel-De Mierden 2014-2018
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Postelsedijk 4 in Reusel, afwijken van het bestemmingsplan voor...
Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, 't Heike 3 in Reusel, verbouwen van een bijgebouw ten behoeve...
Besluit op aanvraag vergunning algemene plaatselijke verordening, Gemeente Reusel-De Mierden, plaatsen...
Besluit op melding algemene plaatselijke verordening, Hooge Mierde en Lage Mierde, organiseren van een...
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, De Cingel, Toon van den Bornestraat en Steenakker ongenummerd...
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, De Stad 26 in Hooge Mierde, plaatsen van een tuinhuis
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Leijenstraat ongenummerd in Reusel, bouwen van een woning en...
Verordening afvalstoffenheffing 2021 met bijbehorende tarieventabel
Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Wilhelminalaan 37 in Reusel, gewijzigd uitvoeren van een eerder...
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Schepersweijer 4 in Reusel, bouwen van een loods
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Mierdseweg 17 in Reusel, vervangen van het dak, het plaatsen...
Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Wilhelminalaan 87C in Reusel, bouwen van een woning met garage...
Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Roobeemd 19 in Lage Mierde, bouwen van een woning en het aanleggen...
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Schoolstraat 5b in Reusel, bouwen van een liftschacht en een...
Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, de Speelman 3 in Reusel, plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde...
Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Kerkstraat 9 in Hooge Mierde, plaatsen van een tuinhuis
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Savoor ongenummerd in Reusel, bouwen van een bedrijfshal en het...
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Mierdseweg 27 in Reusel, uitbreiden van een woning
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Vlassert en Wilhelminalaan ongenummerd in Reusel, bouwen van...
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Wellenseind 3 in Lage Mierde, bouwen van een woning en het aanleggen...
Straatnaambesluit
Besluit op milieumelding, Bladelsedijk 1 in Hulsel, gebruiken van een mobiele breekinstallatie in de...
APV Reusel-De Mierden 2018
Kadernota armoedebestrijding
Gemeente Reusel-De Mierden - -
Bekendmaking tweede addendum Omgevingsvisie Reusel-De Mierden
Bekendmaking tweede addendum Omgevingsvisie Reusel-De Mierden
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Markt 42 in Reusel, aanbrengen van gevelreclame aan een bedrijfspand
Besluit op milieumelding, Savoor 7 in Reusel, aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem binnen inrichting
Bekendmaking zakelijke inhoud anterieure overeenkomst Postelsedijk 1/Sleutelstraat te Reusel
Besluit op milieumelding, Vooreind 16a in Hulsel, niet meer opslaan en verkopen van vuurwerk