Vergunningen Rhenen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Rhenen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Rhenen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Gemeente Rhenen – voornemen voorbereiding bestemmingsplannen
Gemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning Kappen (kappen van twee bomen) Bantuinweg 2
Gemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning Bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening...
Gemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning Kappen (kappen van een bomen) Irenestraat 34, Elst
Gemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning Bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening...
Gemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning Kappen (kappen van een bomen) Boomklever 43
Gemeente Rhenen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning bouw (plaatsen schutting en overkapping) Cuneraweg...
Beleidsregels voor bouwobjecten 2020 (Artikel 2:10 APV).
Gemeente Rhenen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning bouw (verbouwen woningen) Teldersweg 67 en...
Gemeente Rhenen - Ingediende melding (gedeeltelijk slopen van het hoofdgebouw) Bergweg 2 B
Gemeente Rhenen - Ingediende melding (verwijderen asbest) Groeneweg 13
Gemeente Rhenen – vergunning c.q. ontheffing Wet op de Kansspelen - Café ‘t Nippertje in Achterberg
Gemeente Rhenen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning bouw (vergroten van de woning en plaatsen tijdelijk...
Gemeente Rhenen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning bouw (vergroten woning) Bergweg 2 B
Gemeente Rhenen – vergunning c.q. ontheffing evenement Koningsspelen in Kwintelooijen
Gemeente Rhenen – vergunning c.q. ontheffing evenement Bock en Rock Tennistoernooi – Musketiers
Gemeente Rhenen – vergunning c.q. ontheffing evenement Bergrace by Night Xperience
Gemeente Rhenen - Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning (bouwen van een bijgebouw) Weteringsteeg...
Gemeente Rhenen - Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning (vergroten woning) Verbindingsweg...
Gemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning/ Bouwen (vervangen handelsreclame) Schoneveld 37
Gemeente Rhenen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning bouwen (vergroten bedrijfsbebouwing) Cuneraweg...
Gemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning/ Bouwen en uitweg aanleggen of veranderen woning Rijksstraatweg...
Gemeente Rhenen - Ingediende melding sloop (verwijderen asbest) Bergweg 2B
Gemeente Rhenen – vergunning plaatsen tijdelijke bouwmaterialen (plaatsen hoogwerker) Nieuwe Veenendaalseweg...
Gemeente Rhenen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning bouwen (plaatsen dakkapel) Achterbergsestraatweg...
Gemeente Rhenen - Ingediende melding sloop (verwijderen asbest) Julianastraat 21, 49 en 51
Gemeente Rhenen – vergunning evenement Sponsorloop Daltonschool Elst Tabaksweg
Gemeente Rhenen – ontheffing stoken snoeihout Rijksstraatweg 158
Gemeente Rhenen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning bouwen en uitrit aanleggen of veranderen (woning)...
Gemeente Rhenen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning kappen boom De Dijk 54
Gemeente Rhenen - WET MILIEUBEHEER melding activiteitenbesluit Sundertweg 4
Gemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning/ Bouwen (verbouwen woning) Verbindingsweg 5
Gemeente Rhenen - Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning - Bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke...
Gemeente Rhenen - Ingediende melding sloop (verwijderen asbest) Dahliastraat 10
Gemeente Rhenen - Ingediende melding sloop (verwijderen asbest) Rijksstraatweg 79
Aanpassing mandaat-, volmacht- en machtingenregeling gemeente Rhenen 2017
Gemeente Rhenen - Ingediende melding sloop (twee bijgebouwen) Rijksstraatweg 188
Gemeente Rhenen - Ingediende melding sloop (bedrijfgebouw) Meentwallen 1
Gemeente Rhenen - Bekendmaking besluit spoedeisende bestuursdwang, Wilhelminastraat 3 in Rhenen
Gemeente Rhenen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning bouwen (woning) Rijksstraatweg 256
Gemeente Rhenen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning bouwen (bedrijfsgebouw) Meentwallen 1
Gemeente Rhenen - Bekendmaking last onder bestuursdwang, Wilhelminastraat 3 in Rhenen
Gemeente Rhenen - ontwerpbestemmingsplan Weteringsteeg ong., Rhenen
Gemeente Rhenen - Commissie bezwaarschriften
Gemeente Rhenen - ontwerpbestemmingsplan Weteringsteeg ong., Rhenen
Gemeente Rhenen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning kappen Kerkplein 16
Gemeente Rhenen – vergunning c.q. ontheffing evenement Duurzaamheidsbeurs 12 oktober
Gemeente Rhenen – vergunning c.q. ontheffing tijdelijke reclame-uitingen week voor de veiligheid en collecteweek...
Instellings- en mandaatbesluit Urgentiecommissie Rhenen 2019
Gemeente Rhenen - Ingediende melding sloop Verl Oude Veenendaalseweg 30