Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Rhenen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Rhenen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Rhenen. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Gemeente Rhenen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning bouwen Korte Steeg 8 13-02-2019 13-04-2019 detail
Gemeente Rhenen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning bouwen Cuneraweg 200 13-02-2019 13-04-2019 detail
Gemeente Rhenen – vergunning c.q. ontheffing incidentele standplaats M.W.v.d.Waalstraat 13-02-2019 13-04-2019 detail
Gemeente Rhenen - Ingediende melding sloop Korte Steeg 8 13-02-2019 13-04-2019 detail
Gemeente Rhenen - Ingediende melding sloop Cuneraweg 98 13-02-2019 13-04-2019 detail
Gemeente Rhenen - Ingediende melding verwijderen asbest Cuneraweg 86 13-02-2019 13-04-2019 detail
Gemeente Rhenen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning bouwen Cuneraweg 98 13-02-2019 13-04-2019 detail
Gemeente Rhenen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning kap Bisschop Davidweg 18 13-02-2019 13-04-2019 detail
Gemeente Rhenen - WET MILIEUBEHEER Frederik van de Paltshof 35 13-02-2019 13-04-2019 detail
Gemeente Rhenen - WET MILIEUBEHEER Boslandweg 35 13-02-2019 13-04-2019 detail
Gemeente Rhenen - Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Autoweg 0 (naast 1) 13-02-2019 13-04-2019 detail
Gemeente Rhenen – vervallen Aanwijzingsbesluit overlast van fiets of bromfiets (artikel 5:12 APV 2017) 13-02-2019 13-04-2019 detail
Aanwijzingsbesluit overlast van fiets of bromfiets (artikel 5:12 APV 2019) 13-02-2019 13-04-2019 detail
Gemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning Herenstraat 94 13-02-2019 13-04-2019 detail
Instellingsbesluit Bestuurscommissie Basismobiliteit 13-02-2019 13-04-2019 detail
Gemeente Rhenen - Wet milieubeheer Hogesteeg 21 13-02-2019 13-04-2019 detail
Gemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning Weteringsteeg 42 13-02-2019 13-04-2019 detail
Gemeente Rhenen - Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning Remmerden 6 13-02-2019 13-04-2019 detail
Gemeente Rhenen – intrekking Verordening precariobelasting buizen, kabels, draden of leidingen 2018 06-02-2019 06-04-2019 detail
Gemeente Rhenen – intrekking Verordening precariobelasting 2018 06-02-2019 06-04-2019 detail
Gemeente Rhenen – intrekking Verordening leges omgevingsvergunningen 2018 06-02-2019 06-04-2019 detail
Gemeente Rhenen – intrekking Verordening heffing ondernemersfonds 2018 06-02-2019 06-04-2019 detail
Gemeente Rhenen – intrekking Verordening hondenbelasting2018 06-02-2019 06-04-2019 detail
Gemeente Rhenen – intrekking Verordening maatschappelijke ondersteuning Rhenen 2017 06-02-2019 06-04-2019 detail
Gemeente Rhenen – intrekking Archiefverordening van Rhenen 2012 06-02-2019 06-04-2019 detail
Gemeente Rhenen – intrekking Verordening lijkbezorgingsrechten 2018 06-02-2019 06-04-2019 detail
Gemeente Rhenen – intrekking Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2018 06-02-2019 06-04-2019 detail
Gemeente Rhenen – intrekking Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Rhenen 2015 06-02-2019 06-04-2019 detail
Gemeente Rhenen – intrekking Verordening rioolheffing 2018 06-02-2019 06-04-2019 detail
Gemeente Rhenen – intrekking Verordening kadegelden 2018 06-02-2019 06-04-2019 detail
Gemeente Rhenen – intrekking Verordening leges 2018 06-02-2019 06-04-2019 detail
Gemeente Rhenen – intrekking Verordening marktgelden 2018 06-02-2019 06-04-2019 detail
Gemeente Rhenen – intrekking Verordening afvalstoffenheffing 2018 06-02-2019 06-04-2019 detail
Gemeente Rhenen – intrekking Verordening toeristenbelasting 2018 06-02-2019 06-04-2019 detail
Gemeente Rhenen – intrekking Verordening onroerende-zaakbelastingen 2018 06-02-2019 06-04-2019 detail
Gemeente Rhenen – intrekking algemene plaatselijke verordening gemeente Rhenen 2017 06-02-2019 06-04-2019 detail
Gemeente Rhenen - Commissie bezwaarschriften 12 februari 2019 06-02-2019 06-04-2019 detail
Gemeente Rhenen – vergunning c.q. ontheffing tijdelijke reclame-uiting 6 – 20 maart 06-02-2019 06-04-2019 detail
Gemeente Rhenen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning bouwen Grebbeweg (naast 125) 06-02-2019 06-04-2019 detail
Beleidsregels ontheffingen parkeerschijfzone Rhenense Hof 06-02-2019 06-04-2019 detail
Gemeente Rhenen – vergunning c.q. ontheffing tijdelijke reclame-uiting 18 feb-1 mrt 06-02-2019 06-04-2019 detail
Gemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning bouwen Grebbeweg 111 06-02-2019 06-04-2019 detail
Gemeente Rhenen - Gem Rhenen verkeersbesluit tot het aanwijzen van een parkeervak uitsluitend bestemd voor het opladen van elektrische voertuigen nabij Van Bentheimhof 39, 3911 JM Rhenen - nabij Van Bentheimhof 39, 3911 JM Rhenen 30-01-2019 30-03-2019 detail
Gemeente Rhenen - verkeersbesluit gemeente rhenen tot het aanwijzen van een parkeervak uitsluitend bestemd voor het opladen van elektr. voertuigen - nabij Achterbergsestraatweg 35 29-01-2019 29-03-2019 detail
Gemeente Rhenen - Ingediende melding Prunuslaan 29 25-01-2019 25-03-2019 detail
Gemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning kap Groeneweg 58 25-01-2019 25-03-2019 detail
Gemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning Bouwen, handelsreclame aanbrengen en wijzigen van een monument Frederik van de Paltshof 35 25-01-2019 25-03-2019 detail
Gemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning kap Boslandweg 36 25-01-2019 25-03-2019 detail
Gemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning Werk of werkzaamheden uitvoeren Cuneraweg 78 25-01-2019 25-03-2019 detail
Gemeente Rhenen - Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Weteringsteeg 45 25-01-2019 25-03-2019 detail