6.6

Vergunningen Rhenen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Rhenen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Rhenen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning (opslaan van roerende zaken) tijdelijk plaatsen container,...
Gemeente Rhenen - Omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure (bouwen, werk/werkzaamheden...
Gemeente Rhenen – vergunning c.q. ontheffing verleend (evenementen) burendag, Platanenlaan en Vijverberg
Gemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning (opslaan van roerende zaken) tijdelijk inrichten bouwplaats,...
Gemeente Rhenen – vergunning c.q. ontheffing verleend (evenementen) ANWB Streetwise, Koerheuvelweg en...
Gemeente Rhenen – vergunning c.q. ontheffing verleend (evenementen) Grebbeconcours, weiland aan Grebbeweg...
Gemeente Rhenen - Ontwerpbestemmingsplan “Engweg naast 13 Elst”
Gemeente Rhenen - Vergadering Gemeenteraad 28 september
Gemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning (bouwen en handelen in strijd met regels van RO)
Gemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning (opslaan van roerende zaken) tijdelijk plaatsen van container,...
Gemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning (bouwen en handelen in strijd met regels van RO)aanbrengen...
Gemeente Rhenen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning (opslag roerende zaken) tijdelijk opslaan bouwmaterialen,...
Gemeente Rhenen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning (veranderen of aanleggen uitweg) verplaatsen...
Gemeente Rhenen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning (veranderen of aanleggen uitweg) aanleggen...
Gemeente Rhenen - Kennisgeving van het sluiten van een grondexploitatieovereenkomst in het kader van...
Gemeente Rhenen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning (veranderen of aanleggen uitweg) aanleggen...
Gemeente Rhenen – vergunning c.q. ontheffing verleend (evenementen) burendag, parkeerterrein achterzijde...
Gemeente Rhenen - Geaccepteerde melding (slopen) verwijderen van asbestverdacht materiaal, Vijverberg...
gemeente Rhenen - herinrichting Bantuinweg - Bantuinweg in Rhenen
Gemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning (opslaan van roerende zaken) tijdelijk inrichten bouwplaats,...
Gemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning (bouwen en handelen in strijd met regels van RO) vervangen...
Gemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning (bouwen en handelen in strijd met regels van RO) bouwen...
Gemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning (bouwen en handelen in strijd met regels van RO) bouwen...
Gemeente Rhenen - Bekendmaking zakelijke inhoud anterieure overeenkomst en voorbereiding bestemmingsplan...
Gemeente Rhenen - Vergadering commissie Samenleving
Gemeente Rhenen - Vergadering commissie Ruimte en Economie (deel 2)
Gemeente Rhenen – vergunning c.q. ontheffing verleend (evenement) , sportpark Candia, Grebbeweg 81
Gemeente Rhenen - Vergadering commissie Ruimte en Economie (deel 1)
Gemeente Rhenen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning (bouwen) plaatsen dakkapel, Van Abcoudehof...
Gemeente Rhenen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning (opslag roerende zaken) tijdelijk inrichten...
Gemeente Rhenen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning (opslag roerende zaken) tijdelijk plaatsen...
Gemeente Rhenen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning (bouwen) vergroten woning, Cuneraweg 96a
Bomenlijst 2021
Aanscherping Integraal handhavingsbeleid 2017-2020 voor bouwovertredingen
Gemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning (bouwen) verbouwen van een schuur, Cuneraweg 210
Gemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning (opslaan van roerende zaken) tijdelijk plaatsen rolsteiger,...
Gemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning (bouwen) realiseren van een trap en trapgat, Vijverberg...
Gemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning (opslaan van roerende zaken) tijdelijk plaatsen afvalcontainer,...
Gemeente Rhenen
Gemeente Rhenen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning (opslag roerende zaken) tijdelijk plaatsen...
Gemeente Rhenen – vergunning c.q. ontheffing verleend (loterij) PKN, Rijksstraatweg 24
Gemeente Rhenen – vergunning c.q. ontheffing verleend (evenementen) verkoping, Achterbergsestraatweg...
Gemeente Rhenen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning (opslag roerende zaken) inrichten van bouwplaats,...
Bomenlijst 2021
Gemeente Rhenen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning (bouwen) vervangen van schuur, Cuneraweg 286
Gemeente Rhenen – vergunning c.q. ontheffing verleend (evenementen) buurtbarbecue, De Veldse Eng 2 t/m...
Gemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning (vellen van een houtopstand) vellen van 105 slechte en...
Gemeente Rhenen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning (bouwen) aanbrengen van voorziening in de vorm...
Gemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning (bouwen en handelen in strijd met de regels van RO) vergroten...
Verordening leges 2021