7.5

Vergunningen Rhenen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Rhenen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Rhenen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning (bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke...
Gemeente Rhenen - Ingediende melding (sloop) slopen woning, Spoorlaan 3
Gemeente Rhenen - Vaststelling Stedenbouwkundige visie Achterbergsestraatweg Rhenen
Gemeente Rhenen – Verkeersbesluiten Servetstraat
Gemeente Rhenen – Wet milieubeheer Frederik van de Paltshof 19A
Gemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning (kappen) kappen plataan, Bantuinweg 7
Gemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning (bouwen) uitbreiden woning, Achterbergsestraatweg 6
Gemeente Rhenen - Vaststelling Stedenbouwkundige visie Achterbergsestraatweg Rhenen
2e wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning 2019 Gemeente Rhenen;
Gemeente Rhenen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning (bouwen) plaatsen toegangspoort, Bergweg 13
Gemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning (bouwen) plaatsen van een constructie voor leibomen,...
Gemeente Rhenen - WET MILIEUBEHEER (melding Activiteitenbesluit) wijzigen stalsysteem Achter de Lijn...
Gemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning (bouwen) plaatsen van een erker, Schoolweg 58,
Gemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning (werk/werkzaamheden uitvoeren) aanleggen van een kwelput...
Gemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning (bouwen) plaatsen medicijnen-afhaalautomaat, Schoneveld...
Gemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning (bouwen en werk/werkzaamheden uitvoeren) aanleggen gracht,...
1e wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning 2019 Gemeente Rhenen;
Gemeente Rhenen – vergunning c.q. ontheffing (evenement + tijdelijke verkeersmaatregelen) buurt BBQ Spitsbergerpad...
Gemeente Rhenen - Ingediende melding (sloop schuur) Elsterstraatweg 31
Gemeente Rhenen - Ingediende melding (sloop schoolgebouw) Bantuinweg 43
Gemeente Rhenen – vergunning c.q. ontheffing (evenement + tijdelijke verkeersmaatregelen) buurt BBQ Ruiterpad...
Gemeente Rhenen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning (bouwen) bouw bijgebouw, Houweg 3
Gemeente Rhenen - Ingediende melding (saneren asbest) Schoutesteeg 2
Gemeente Rhenen - Ingediende melding (sloop) verwijderen asbest, Utrechtsestraatweg 109
Gemeente Rhenen – vergunning c.q. ontheffing (evenement) buitenbioscoop grasveld naast Huis van de Gemeente
Gemeente Rhenen - Ingediende melding (sloop schuur) Zuidelijke Meentsteeg 8A
Gemeente Rhenen – vergunning c.q. ontheffing (tijdelijke reclameuiting) plaatsen driehoekborden tbv collecteweek...
Gemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning (Uitrit aanleggen/veranderen) realiseren uitrit, Rijksstraatweg...
Gemeente Rhenen – vergunning c.q. ontheffing (evenement) Burendag Valleiweg 56 t/m 64
Gemeente Rhenen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning (bouwen) wijzigen gevel, Kerkplein 18
Gemeente Rhenen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning (bouwen en uitrit aanleggen) bouw woning, Utrechtsestraatweg...
Gemeente Rhenen - Ingediende melding (sloop gebouwen) Zuidelijke Meentsteeg 14A
Gemeente Rhenen – Verkeersbesluiten aanwijzen parkeervak tbv opladen elektrische auto’s
Gemeente Rhenen – vergunning c.q. ontheffing (tijdelijke reclame) driehoeksborden tbv KWF
Gemeente Rhenen - Ontwerpbestemmingsplan “Woonzorgcomplex Bantuinweg 2 te Rhenen”
Gemeente Rhenen - Ontwerpbestemmingsplan “Woonzorgcomplex Bantuinweg 2 te Rhenen”
gemeente Rhenen - -
gemeente Rhenen - Verkeersbesluit aanwijzen parkeervak opladen elektrische voertuigen - Kleingeel 5,...
Gemeente Rhenen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning (Bouwen in waterwingebied) wijzigen gevel en...
Gemeente Rhenen - Ingediende melding (verwijderen asbest-golfplaten) Duistereweg 24
Gemeente Rhenen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning (Bouwen) bouwen woning, Cuneraweg naast 400
Gemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning (Bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke...
Gemeente Rhenen - Ingediende melding (slopen schuur) Elsterstraatweg 31
Gemeente Rhenen - WET MILIEUBEHEER (Activiteitenbesluit) toevoegen verdieping in gebouw D Hogesteeg 21
Gemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning (Omgevingsvergunning beperkte milieutoets) wijzigen veebestand...
Gemeente Rhenen - WET MILIEUBEHEER (Activiteitenbesluit) starten garagebedrijf Remmerden 52A
Gemeente Rhenen - WET MILIEUBEHEER (Activiteitenbesluit) Remmerden 115 D en 124
Gemeente Rhenen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning (Bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke...
Gemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning (Bouwen) plaatsen dakkapel, De Thijmenstoren 1
Gemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning (Werk/werkzaamheden uitvoeren en aanleggen/veranderen...