7.3

Vergunningen Rhenen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Rhenen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Rhenen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning (bouwen) plaatsen dakkapel, Zanglijster 76
Gemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning (bouwen) uitbreiden woning, Elsterstraatweg 11
Gemeente Rhenen - Ontwerpbestemmingsplan “Utrechtsestraatweg ongenummerd (naast 21), Rhenen” en ontwerpbesluit...
Gemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning (opslaan roerende zaken) tijdelijk plaatsen van container,...
Gemeente Rhenen - Ontwerpbestemmingsplan “Utrechtsestraatweg ongenummerd (naast 21), Rhenen” en ontwerpbesluit...
Gemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning (bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke...
Gemeente Rhenen - Vergadering commissie Ruimte en Economie
Gemeente Rhenen – vergunning c.q. ontheffing verleend (standplaats vast) verkoop van bloemen, Frederik...
Gemeente Rhenen – vergunning c.q. ontheffing (standplaats tijdelijk) verkoop fruit en streekgebonden...
Gemeente Rhenen – vergunning c.q. ontheffing verleend (standplaats vast) verkoop van aardappelen, groente...
Gemeente Rhenen – vergunning c.q. ontheffing verleend (tijdelijke reclame uiting) plaatsen van sandwichborden...
Gemeente Rhenen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning (uitrit aanleggen/veranderen) verplaatsen uitrit,...
Gemeente Rhenen - Vergadering commissie Samenleving
Gemeente Rhenen – vergunning c.q. ontheffing verleend (standplaats vast) verkoop kaas en zuivel, bij...
Gemeente Rhenen - Vergadering commissie Bestuur en Financiën
Gemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning (bouwen) wijzigen van voorgevel, Zandweg 11
Gemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning (bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke...
Gemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning (opslaan roerende zaken) tijdelijk plaatsen van een container,...
Gemeente Rhenen – vergunning c.q. ontheffing verleend (tijdelijke reclame uiting) plaatsen sandwichborden...
Gemeente Rhenen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning (bouwen) vervangen van dakkapel, Nieuwe Veenendaalseweg...
Gemeente Rhenen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning (opslaan roerende zaken) tijdelijk plaatsen...
Gemeente Rhenen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning (bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke...
Gemeente Rhenen – vergunning c.q. ontheffing verleend (standplaats) standplaats voor verkoop van vis...
Gemeente Rhenen - Bekendmaking subsidieplafonds 2021
gemeente Rhenen - uitbreiding 30 km u zone - Rhenen: Stationsweg e.o
Verordening afvalstoffenheffing 2021
Gemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning (bouwen) bouwen woning, Brinkerweide K5
Gemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning (bouwen) verbouwen woning, Koningshof 1
Gemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning (handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening)...
Gemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning (bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke...
Gemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning (bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke...
Gemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning (opslaan roerende zaken) tijdelijk plaatsen van een kraan,...
Gemeente Rhenen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning (bouwen) bouwen woning, Brinkerweide K7
Gemeente Rhenen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning (bouwen, slopen in beschermd stadsgezicht en...
Gemeente Rhenen - Ingediende melding (slopen) verwijderen van asbest, Herenstraat 59
Gemeente Rhenen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning (bouwen) uitbreiden woning, bouwen, bijgebouw...
Gemeente Rhenen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning (handelen in strijd met regels ruimtelijke...
Gemeente Rhenen – vergunning c.q. ontheffing evenement verleend (evenement)Koningsspelen, Recreatieterrein...
Gemeente Rhenen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning (bouwen en uitrit aanleggen/veranderen) bouwen...
Gemeente Rhenen – vergunning verleend (standplaats), verkoop van brood, koek en banket, Dorpshuis Achterberg
Gemeente Rhenen – vergunning verleend (standplaats) verkoop vis en visproducten, Valleiweg
Gemeente Rhenen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning (opslaan roerende zaken) tijdelijk plaatsen...
Gemeente Rhenen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning (handelen in strijd met regels ruimtelijke...
Gemeente Rhenen - Ingediende melding (slopen) slopen panden Servetstraat-Hofstraat
Gemeente Rhenen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning (bouwen) uitbreiden woning, Elsterstraatweg...
Gemeente Rhenen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning (bouwen), bouwen 2 woningen, De Klamp 27-29
Gemeente Rhenen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning (bouwen) bouwen van woning, Paardenkop (tegenover...
Gemeente Rhenen - Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning (bouwen) bouwen woning, Buitenomme...
Verordening Minimaregelingen Rhenen 2021
eerste wijziging verordening Individuele Inkomenstoeslag gemeente Rhenen 2020