Vergunningen Rhenen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Rhenen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Rhenen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Gemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning (tijdelijk plaatsen van bouwobjecten) Herenstraat 29
Gemeente Rhenen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning bouwen (bouw van een loods) Maatsteeg 10
Gemeente Rhenen - Vastgesteld bestemmingsplan Weteringsteeg ong., Rhenen
Gemeente Rhenen - Ingediende melding sloop (slopen bijgebouwen) Schoolweg 71
Gemeente Rhenen – vergunning c.q. ontheffing evenement + tijdelijke verkeermaatregel (Ericaschool) Koningsspelen
Gemeente Rhenen - WET MILIEUBEHEER (mobiel breken bouw- en sloopafval) Cuneraweg 42 in Rhenen
Gemeente Rhenen – vergunning c.q. ontheffing evenement (Voorjaarsweekend Legervoertuigen Elst) gedeelte...
Gemeente Rhenen – vergunning c.q. ontheffing evenement + tijdelijke verkeermaatregel (rommelmarkt) Weteringsteeg...
Gemeente Rhenen – vergunning c.q. ontheffing seizoens-/incidentele standplaats (verkoop ijs e.d.) Kwintelooijen
Gemeente Rhenen - Ingediende melding Gesloten bodemenergiesysteem Autoweg 3
Gemeente Rhenen – vergunning c.q. ontheffing geluid (werkzaamheden Utrechtsestraatweg) relinen riolering
Gemeente Rhenen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning bouwen (veranderen woning) Ribeslaan 24
Gemeente Rhenen – vergunning c.q. ontheffing koopzondagen 2020
Gemeente Rhenen - Ingediende melding sloop (verwijderen asbest) Molenberg 6 en 8
Gemeente Rhenen - Ingediende melding sloop (verwijderen asbest) Nude 19
Gemeente Rhenen - Vastgesteld bestemmingsplan Weteringsteeg ong., Rhenen
Gemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning Bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke...
Gemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning Bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke...
Gemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning Bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke...
Gemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (wijzigen inrichting)...
Gemeente Rhenen - Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Cuneraweg 352
Gemeente Rhenen - Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning De Oude Weg 8D
Gemeente Rhenen - Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Stokweg 9
Gemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning Bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening...
Gemeente Rhenen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning bouwen (plaatsen dakterras) Domineesbergweg...
Gemeente Rhenen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning bouwen (vergroten woning) Engweg 13
Gemeente Rhenen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning opslaan roerende zaken (tijdelijk plaatsen...
Gemeente Rhenen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning bouwen woning Rijksstraatweg 249
Gemeente Rhenen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning uitrit Rijksstraatweg 256
Gemeente Rhenen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning bouwen (woning) Veenendaalsestraatweg 37
Gemeente Rhenen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning bouwen woning Zwijnsbergen tussen 61A en 63
Gemeente Rhenen - Ingediende melding sloop (sloop woning) Veenendaalsestraatweg 37
Gemeente Rhenen - Ingediende melding sloop (verwijderen asbest) Vijverberg 38
Gemeente Rhenen - Ingediende melding sloop (verwijderen asbest) Zandheuvelstraat 12
Gemeente Rhenen – vergunning c.q. ontheffing jaarstandplaats (verkoop vis) Nieuw Schoneveld
Gemeente Rhenen – vergunning c.q. ontheffing evenement
Gemeente Rhenen – vergunning c.q. ontheffing evenement Paaseieren zoekactie
Gemeente Rhenen – vergunning c.q. ontheffing evenement + drank&horeca Paasveetentoonstelling
Gemeente Rhenen – vergunning c.q. ontheffing tijdelijke reclame-uiting (Technova, Dulon & Perron)
Gemeente Rhenen – vergunning c.q. ontheffing evenement Van Berg tot Bergrace
Gemeente Rhenen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning (uitbreiden woning) Achterbergsestraatweg 34
Gemeente Rhenen – vergunning c.q. ontheffing jaarstandplaats (verkoop brood) Dorpshuis Achterberg
Gemeente Rhenen - Vergadering commissie Samenleving 28 januari
Gemeente Rhenen - Vergadering commissie Ruimte en Economie 29 januari
Gemeente Rhenen - Vergadering commissie Bestuur en Financiën 27 januari 2020
Gemeente Rhenen - Ingediende melding sloop (verwijderen asbest) Weteringsteeg 50
Gemeente Rhenen - Ingediende melding sloop (verwijderen asbest) Paardenkop 2A
Gemeente Rhenen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning (afgraven perceel) nabij kruising Zuidelijke...
Gemeente Rhenen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning (vervangen kozijn) Ericalaan 16
Gemeente Rhenen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning (plaatsen van een nieuwe kap en dakkapel) Domineesbergweg...