7.4

Vergunningen Rhenen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Rhenen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Rhenen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente Rhenen - Verkeersbesluit parkeerplaats Militair Ereveld Grebbeberg - Grebbeweg 123 te Rhenen...
Afvalstoffenverordening Gemeente Rhenen 2021
Gemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning (opslaan roerende zaken) tijdelijk plaatsen van steiger,...
Gemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning (uitrit aanleggen/veranderen) aanleggen van uitrit, Weteringsteeg...
Gemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning (bouwen) samenvoegen van woningen, Ribeslaan 19 en 21
Gemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning (b)ouwen, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening...
Gemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning (bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke...
Wegsleepverordening gemeente Rhenen 2020
Gemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning (handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening)...
Gemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning (bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke...
Gemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning (opslaan roerende zaken) tijdelijk plaatsen van container...
Gemeente Rhenen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning (bouwen) vergroten woning, Bisschop Davidweg...
Gemeente Rhenen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning (bouwen) gebruiken van schuur als woning, Engweg...
Gemeente Rhenen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning (bouwen) vervangen dakkapel, Donderberg 29
Gemeente Rhenen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning (bouwen) vergroten woning, Papaverstraat 20
Gemeente Rhenen – vergunning c.q. ontheffing verleend (standplaatsvergunning incidenteel) Wien IJs, recreatieterrein...
Gemeente Rhenen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning (handelen in strijd met regels ruimtelijke...
Gemeente Rhenen - Geaccepteerde melding (slopen) verwijderen van asbest, Sparrenlaan 9
Gemeente Rhenen - Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning (wijzigen bestemming naar wonen)...
Gemeente Rhenen - Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning (bouwen kantoorpand) Utrechtsestraatweg...
Gemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning (kappen) kappen van een boom, Achterbergsestraatweg 174
Gemeente Rhenen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning (bouwen) wijzigen gevel, Korte Steeg 5A
Gemeente Rhenen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning (bouwen) plaatsen hekwerk, Bergweg 2B
Gemeente Rhenen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning (bouwen) bouwen verdieping op woonwagen, Middelbuurtseweg...
Gemeente Rhenen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning (aanleggen/veranderen uitweg) aanleggen van...
Gemeente Rhenen – vergunning c.q. ontheffing verleend (stookontheffing) stoken snoeiafval, Bosweg 35
Gemeente Rhenen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning (handelen in strijd met regels ruimtelijke...
Gemeente Rhenen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning (bouwen) plaatsen van twee dakkapellen, Domineesbergweg...
Gemeente Rhenen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning (bouwen) bouwen van erker, Willibrordweg 7
Gemeente Rhenen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning (kappen) kappen van een boom, Achterbergsestraatweg...
Gemeente Rhenen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning (opslaan roerende zaken) tijdelijk plaatsen...
Gemeente Rhenen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning (bouwen) verbouwen van bedrijfsruimte naar...
Gemeente Rhenen – vergunning c.q. ontheffing verleend (stookontheffing), Rijksstraatweg 158
Gemeente Rhenen - geaccepteerde melding (slopen) slopen garage, Woudweg 15
Mandaat- en aanwijzingsbesluit college - DPG GGDrU
Gemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning (bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke...
Gemeente Rhenen - WET MILIEUBEHEER, De Dijk 84
Gemeente Rhenen – vergunning c.q. ontheffing verleend (exploitatievergunning) horecabedrijf (zonder alcoholhoudende...
Gemeente Rhenen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning (bouwen) vergroten woning, Korte Steeg 10
Gemeente Rhenen - Vergadering Gemeenteraad
Gemeente Rhenen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning (bouwen) renoveren woning, Rijnstraat 29
Gemeente Rhenen – vergunning c.q. ontheffing verleend (stookontheffing) stoken snoeiafval, Cuneraweg...
Gemeente Rhenen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning (opslaan roerende zaken) tijdelijk plaatsen...
Gemeente Rhenen - Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning (vergroten woning), vergroten...
Gemeente Rhenen - Geaccepteerde melding (slopen) verwijderen asbest, Zwijnsbergen 59A
Gemeente Rhenen - Geaccepteerde melding (slopen) verwijderen asbest, Oranjestraat 89
Gemeente Rhenen - Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning (bouwen) bouwen appartementencomplex/entree-gebouw,...
Gemeente Rhenen - Geaccepteerde melding (slopen) slopen van twee schuren, Cuneraweg 342
Gemeente Rhenen - Verkeersbesluit aanwijzen parkeervak elektrisch opladen voertuigen - Rijnstraat 20...
Gemeente Rhenen - Verkeersbesluit aanwijzen parkeervak elektrisch opladen voertuigen - Teldersweg 127...