Vergunningen Rhenen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Rhenen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Rhenen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Gemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning (Werk of werkzaamheden uitvoeren) nabij kruising Zuidelijke...
Gemeente Rhenen – vergunning c.q. ontheffing evenement Circus in de zorg Zideris aan de Cuneraweg 12
Gemeente Rhenen - Ingediende melding (slopen) verwijderen asbest Cuneraweg 355
Gemeente Rhenen - Ingediende melding (slopen) sloop 2 schuren Sundertweg 4
Gemeente Rhenen - Ingediende melding (slopen) sloop 3 schuren Maatsteeg 10
Gemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning (Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening)...
Gemeente Rhenen - Ingediende melding (slopen) verwijderen asbest Grutterstraat 16
Gemeente Rhenen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning (Milieu en handelen in strijd met regels ruimtelijke...
Gemeente Rhenen – Vaststelling bestemmingsplan “Weteringsteeg 45 Rhenen”
Gemeente Rhenen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning (Brandveilig gebruik) brandveilig gebruiken...
Subsidieregelingen 2021
Gemeente Rhenen – Vaststelling bestemmingsplan “Weteringsteeg 45 Rhenen”
Gemeente Rhenen – vergunning c.q. ontheffing (Verruiming sluitingstijd horeca) Bollee Events
Gemeente Rhenen – vergunning c.q. ontheffing evenement Veenendaalse Atletiek Vereniging = Bos en Vallei...
Gemeente Rhenen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning (bouwen) plaatsen van gevel- en dakisolatie,...
Gemeente Rhenen - Ingediende melding (brandveilig gebruik ) Zorgcomplex De Linde, De Grote Akker 22
Gemeente Rhenen -Ingediende aanvraag omgevingsvergunning (bouwen) realiseren van een appartement, Herenstraat...
Gemeente Rhenen - Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning (Brandveilig gebruik) schoolgebouw, Acacialaan...
Gemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning (bouwen) uitbreiden van de woning, Nieuwe Veenendaalseweg...
Gemeente Rhenen - Ingediende melding (slopen) slopen van 2 schuren, Weteringsteeg 30
Gemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning (bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke...
Gemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning (bouwen) uitbreiden van de woning, Bisschop Davidweg...
Gemeente Rhenen -Ingediende aanvraag omgevingsvergunning (bouwen) plaatsen van een opslagcontainer, Ruiterpad...
Gemeente Rhenen – vergunning c.q. ontheffing stoken (snoeihout) Franseweg 102
Gemeente Rhenen - Ingediende melding (sloop) verwijderen asbest Sportweg 1
Gemeente Rhenen - Omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure (brandveilig gebruik) Bantuinweg...
Gemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning Bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening...
Gemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning kappen (twee coniferen) Achterbergsestraatweg 65
Gemeente Rhenen - Ingediende melding (sloop) saneren asbest Populierenlaan 26
Gemeente Rhenen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Opslaan roerende zaken (tijdelijk plaatsen...
Gemeente Rhenen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening...
Gemeente Rhenen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning bouwen ( verbouwen winkelpand met appartementen)...
Gemeente Rhenen – Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan “Uitbreiding Thijmse Berg”
Gemeente Rhenen – vergunning c.q. ontheffing standplaats (incidenteel) verkoop fruit en eigen geteelde...
Gemeente Rhenen – vergunning c.q. ontheffing tijdelijke reclame-uiting (plaatsen driehoeksborden) tbv...
Gemeente Rhenen - Ingediende melding (Melding buiten inrichtingen lozen in de bodem of de riolering)...
Gemeente Rhenen - Vergadering Gemeenteraad
Gemeente Rhenen – Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan “Uitbreiding Thijmse Berg”
Gemeente Rhenen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning brandveilig gebruik schoolgebouwen Acacialaan...
Gemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunningen bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke...
Gemeente Rhenen – vergunning c.q. ontheffing evenement Ontmoetingsdag op Kwintelooijen
Gemeente Rhenen - WET MILIEUBEHEER melding activiteitenbesluit ontvangen t.b.v. Boslandweg 92
Gemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunningen bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke...
Gemeente Rhenen – vergunning c.q. ontheffing stoken Oude Veensegrindweg t.h.v. nr. 66
1e wijziging mandaat-, volmacht- en machtigingenregeling Gemeente Rhenen 2020, verkeersregelaars
Gemeente Rhenen - Vergadering commissie Samenleving
Gemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunningen bouwen (bouw van een loods) Maatsteeg 10
Gemeente Rhenen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning bouwen (plaatsen dakkapel) Irenestraat 39A
Gemeente Rhenen - Ingediende aanvraag omgevingsvergunning kappen Achterbergsestraatweg 65
Gemeente Rhenen - Ingediende melding sloop asbest Maatsteeg 10