6.6

Vergunningen Ridderkerk

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Ridderkerk. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Ridderkerk. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Besluit tot het aanwijzen van toezichthouders/buitengewoon opsporingsambtenaren van het Regionaal Operationeel...
Besluit tot het aanwijzen van toezichthouders/buitengewoon opsporingsambtenaren van het Regionaal Operationeel...
De heer R.G.J. Weverink
Ontwerp ruimtelijke onderbouwing, ontwerpbeschikking omgevingsvergunning en ontwerpbesluit Hogere Grenswaarden...
Omgevingsvergunning R210311930 aangevraagd, Pruimendijk 22a
Omgevingsvergunning R210311924 aangevraagd, Wagenmakerstraat 5b
Omgevingsvergunning R210311926 aangevraagd, Steur 28
Omgevingsvergunning R210311931 aangevraagd, Fazant 137
Omgevingsvergunning R210311929 aangevraagd, Rijksstraatweg tussen 11 en 17
Omgevingsvergunning verlenging beslistermijn R210311742 (verz. 01-09-2021) Valkenierstraat 38
Omgevingsvergunning R210311736 reguliere procedure verleend, Oranjestraat 136
Gemeente Ridderkerk - Instellen van een parkeerverbod - Reijerweg 13
Omgevingsvergunning R210311905 aangevraagd, Doncksestraat 1
Omgevingsvergunning R210311902 aangevraagd, Voorzand 24 A
Omgevingsvergunning R210311906 aangevraagd, Sportlaan 5
Omgevingsvergunning R210311892 aangevraagd, Pruimendijk 130, 130a, 130b, 130c
Omgevingsvergunning R210311259 reguliere procedure verleend, Juliana van Stolbergstraat 13
Omgevingsvergunning R210311916 aangevraagd, Drierivierenlaan 439
Omgevingsvergunning R210311888 reguliere procedure verleend, Kapteynstraat 25
Omgevingsvergunning verlenging beslistermijn R210311689 (26-08-2021) Lagendijk 88
Omgevingsvergunning R210311644 reguliere procedure verleend, Noordeinde 1
Omgevingsvergunning R210311751 reguliere procedure verleend, Prins Hendrikstraat 19
Omgevingsvergunning R210311756 reguliere procedure verleend, Majubastraat 21
Ridderkerk - opheffen en instellen eenrichtingsverkeer - Govert Flohilstraat
Ridderkerk - opheffen en instellen uitzondering geslotenverklaring voor vrachtauto’s - Schaapherderweg...
Ontwerp-aanwijzingsbesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ridderkerk...
Handelingskader Tijdelijke wet maatregelen COVID-19, Ridderkerk
Omgevingsvergunning R210311898 aangevraagd, Tarbot 30
Omgevingsvergunning R210311888 aangevraagd, Kapteynstraat 25
Omgevingsvergunning R210311890 aangevraagd, Amerstraat 2
Omgevingsvergunning R210311896 aangevraagd, Stevinstraat 14
Ontheffing Bouwbesluit 2012 gemeente Ridderkerk voor werkzaamheden ten behoeve van het bouwplan aan de...
Omgevingsvergunning verlenging beslistermijn R210311767 (verz. 17-08-2021) De La Reijstraat 226
Omgevingsvergunning R210311718 reguliere procedure verleend, Rijksstraatweg 238
Omgevingsvergunning R210311448 reguliere procedure verleend, Pruimendijk 125
Omgevingsvergunning R210311740 reguliere procedure verleend, Rijksstraatweg 240
Omgevingsvergunning R210311762 reguliere procedure verleend, Ravelstraat 68
Omgevingsvergunning R210311609 reguliere procedure verleend, Florijnstraat 60
Ridderkerk - instellen van een geslotenverklaring voor vrachtauto’s - Benedenrijweg te Ridderkerk
Ridderkerk - instellen van een parkeerverbod - Willemstraat te Ridderkerk
Omgevingsvergunning R210311885 aangevraagd, Ridderhof 41
Kennisgeving Activiteitenbesluit (415032) De Schans 32
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning R160304357, Hugo de Groothof 1
Kennisgeving Activiteitenbesluit (959087) Selderijweg 70
Omgevingsvergunning R210311880 aangevraagd, langs de Rijksweg A15/A16
Kennisgeving Activiteitenbesluit (317012) Pottenbakkerstraat 28
Kennisgeving Activiteitenbesluit (317719) Nikkelstraat 26
Kennisgeving Activiteitenbesluit (422071) Koningsplein 13
Kennisgeving Activiteitenbesluit (317904) Keurmeesterstraat 15e
Kennisgeving Activiteitenbesluit (332826) Groen van Prinstererweg 11