Vergunningen Rijkswaterstaat

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Rijkswaterstaat. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Rijkswaterstaat. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat - Aanpassing van de maximumsnelheid op delen van autosnelwegen in beheer van het Rijk - Diverse trajecten op autosnelwegen in beheer van het Rijk detail
Rijkswaterstaat - tijdelijke verkeersmaatregel N15y - Rozenburg detail
Rijkswaterstaat West Nederland Noord - - detail
Rijkwaterstaat - Verkeersbesluit tbv werkzaamheden A1 - A1 tussen Deventer en knooppunt Azelo detail
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat - - detail
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat - Verkeersbesluit - rijksweg A35 Enschede detail
Rijkswaterstaat Zee en Delta - Verkeersbesluit inzake het instellen van een inhaalverbod en intrekking van de status autoweg op een gedeelte van de rijksweg N57. - N57 detail
Rijkswaterstaat, West Nederland Noord - Verkeersbesluit N200 - Rijksweg N200 detail
Dienst En Agentschap Rijkswaterstaat - West-Nederland Noord - Ontwerpverkeersbesluit inzake het tijdelijk gesloten verklaren voor alle weggebruikers van de Middensluisweg te IJmuiden (gemeente Velsen) - Middensluisweg in gemeente Velsen detail
Dienst En Agentschap Rijkswaterstaat - Dienst Zuid-Holland - Verkeersbesluit in verband met tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. bouwaansluitingen rijksweg A20 Li tussen km 35,80 en km 36,05 in de gemeente Rotterdam - Rijksweg A20 detail
Rijkswaterstaat West Nederland Noord - Verkeersbesluit Touwslagersweg Den Helder - Parallelweg rijksweg N9 detail
Rijkswaterstaat West Nederland Noord - Verkeersbesluit Rijksweg N200 - Rijksweg N200 detail
Dienst En Agentschap Rijkswaterstaat - Dienst Zuid-Nederland - Ontwerp-verkeersbesluit rijksweg 58 verzorgingsplaatsen Molenheide en Raakeind - Gilze en Rijen detail
Dienst En Agentschap Rijkswaterstaat - Dienst Zuid-Holland - Verlagen maximumsnelheid naar 60 km/h op de N915b (zuidzijde) van km 22,0 tot km 22,2 te Ridderkerk - N915b (zuidzijde) van km 22,0 tot km 22,2 te Ridderkerk detail
Rijkswaterstaat Zuid-Nederland - Aanpassen uitvoegstrook rijksweg 58 afrit Oirschot - rijksweg 58 afrit Oirschot detail
RWS Zuid-Nederland - Verkeersbesluit voor het tijdelijk instellen van een snelheidsbeperking, alsmede het tijdelijk afsluiten van toe- en afrit 4 tussen km 8.300 en km 12.300 in de gemeenten Nuth en Schinnen. - Rijksweg 76 in de gemeenten Nuth en Schinnen detail
Rijkswaterstaat Zuid-Nederland - Verlengen afrit - Afrit 44 op rijksweg 2 te Maasgouw detail
RWS Zuid-Nederland - Instellen 30 km-zone - Verzorgingsplaats Keizerhof (A17) in de gemeente Moerdijk detail
Rijkswaterstaat - West-Nederland Noord - tijdelijk laten vervallen status autoweg van rijksweg N9 te Alkmaar - Alkmaar detail
Dienst En Agentschap Rijkswaterstaat - Dienst Zuid-Holland - Verkeersbesluit Spitsstrook A13 Rotterdam The Hague Airport – Delft-Zuid - A13 van Rotterdam The Hague Airport naar Delft-Zuid detail
Rijkswaterstaat - West Nederland Noord - Tijdelijke verkeersmaatregelen rijksweg N200 - N200 hm 0.100 tot 6.500 detail
Dienst En Agentschap Rijkswaterstaat - Dienst Zuid-Holland - Verwijderen en plaatsen van RVV-bebording - Berghaven te Hoek van Holland detail
Dienst En Agentschap Rijkswaterstaat - Dienst Zuid-Holland - Verwijderen en plaatsen RVV- bebording - Slachthuisweg te Hoek van Holland detail
Dienst En Agentschap Rijkswaterstaat - Dienst Zuid-Holland - Ontwerp-verkeersbesluit Spitsstrook Rotterdam The Hague Airport – Delft-Zuid - A13 tussen aansluiting Rotterdam The Hague Airport en Delft-Zuid detail
Rijkswaterstaat West-Nederland Noord - Afwaarderen fietspad gedeelte Omringkade te Marken - Marken detail
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat - Rijkswaterstaat Zuid-Nederland - 's-Hertogenbosch detail
Directie Zuid - Nederland - Verwijderen blokkenlijn en aanbrengen dubbele doorgetrokken streep - toerit De Lucht- Oost A2 detail
Dienst En Agentschap Rijkswaterstaat - Midden Nederland - Verkeersbesluit aanpassen van de maximumsnelheid van het wegennet - op diverse delen van de A28, A31, A50, A58, A67, A76, A77 en A79 detail
Dienst Zuid- Nederland - plaatsen verkeersborden en aanbrengen markering toe- en afrit 21 van rijksweg 2 - rijksweg 2 detail
Dienst Zuid - Nederland - Plaatsen verkeersborden en aanbrengen markering op toe- en afrit 11 van rijksweg 50 - rijksweg 50 detail
Rijkswaterstaat Zuid-Nederland - Realiseren twee solitaire aansluitingen op rijksweg 50 en het plaatsen van verkeersborden en verkeerstekens in de gemeente Uden. - Rijksweg 50 tussen km 123,950 en km 127,400 in de gemeente Uden detail
Rijkswaterstaat directie West Nederland-Noord - Tijdelijke geslotenverklaring voor alle weggebruikers van de Middensluisweg te IJmuiden - Middensluisweg detail
Rijkswaterstaat Directie Zuid- Nederland - snelheidsbeperking en afsluiting toe- en afrit - rijksweg 76 detail
Dienst En Agentschap Rijkswaterstaat - Dienst Zuid-Holland - Verkeersbesluit voor het plaatsen van bebording op de verzorgingsplaats Peulwijk-West langs de A4 Re van km 53,2p tot km 53,4m te Midden-Delfland. - Verzorgingsplaats Peulwijk-West detail
Rijkswaterstaat West-Nederland Noord - Rijksweg N99; wijziging wegsituatie aansluiting rotonde Oostoeverweg - Rijksweg N99 hectometer punt 3.200 detail
Rijkswaterstaat - Dienst West-Nederland Noord - Tijdelijk opheffen status autoweg van rijksweg N9 - tussen aansluiting Kooimeerplein en Huiswaarderweg detail
Rijkswaterstaat Zuid-Nederland - Verkeersbesluit voor het verlagen van de maximumsnelheid op rijksweg N2 (Randweg Eindhoven) naar 80 km/h. - 's-Hertogenbosch detail
Dienst En Agentschap Rijkswaterstaat - Dienst Zeeland - Verkeersbesluit inzake tot het tijdelijk instellen van een gesloten verklaring nabij het parkeerterrein ter plaatse van het laagbekken ter hoogte van het Krammersluizencomplex en het tijdelijk instellen van een parkeerverbod langs de parallelweg van de rijksweg N59 t.h.v. km. 31.7 rechts, gelegen in de gemeente Schouwen-Duiveland. - Phililpsdam en Grevelingendam detail
Dienst En Agentschap Rijkswaterstaat - Dienst Zuid-Holland - het plaatsen van de bebording A4 Li van km 57,2 tot km 52,8 en de A4 Re van km 53,2 tot km 70,4 - A4 Links tussen km 57,2 (aansluiting 14 Delft) en km 52,8 (aansluiting 12 Den Haag zuid) detail
Dienst En Agentschap Rijkswaterstaat - Dienst Zuid-Holland - aanpassing van de belijning op de A16 Li van km 17,45 tot km 17,35 en op de A20 Re van km 30,90 tot km 31,40 - Rijksweg A16 detail
Dienst En Agentschap Rijkswaterstaat - Dienst Noord-Brabant - Verkeersbesluit - A79 detail
Dienst En Agentschap Rijkswaterstaat - Dienst Utrecht - Verkeersbesluit aanpassen maximum snelheid rijksweg 12 (A12) knooppunt Lunetten - knooppunt Lunetten detail
Dienst En Agentschap Rijkswaterstaat - Dienst Zuid-Holland - Tijdelijke aanpassing van de maximumsnelheid op een deel van autosnelweg A4 bij Rijswijk (ZH), van knooppunt Ypenburg tot de aansluiting Den Haag-Zuid (12) - autosnelweg A4 bij Rijswijk (ZH), van knooppunt Ypenburg tot de aansluiting Den Haag-Zuid (12) detail
Dienst En Agentschap Rijkswaterstaat - Dienst Oost-Nederland - Verkeersbesluit plaatsen bebording op afrit 26 (Enschede-West) van de rijksweg A35 ter hoogte van km 66.6a (HRR) in Enschede. - rijksweg A35 km 66.6a HRR Enschede detail
Dienst En Agentschap Rijkswaterstaat - Dienst Oost-Nederland - Verkeersbesluit aanbrengen tijdelijke markering en plaatsen bebording langs de rijksweg N18 ter hoogte van km 233.1-km 233.35 in Groenlo. - N18 km 233.1-km 233.35 Groenlo detail
Rijkswaterstaat - West Nederland Noord - Verkeersbesluit tot het aanpassen van de maximumsnelheid - knooppunt A205 en A9 detail
Rijkswaterstaat Midden-Nederland - Verkeersbesluit tijdelijke verlaging maximum snelheid - Rijksweg 6 (A6) Li en Re tussen km 49,5 en km 63,1. Rijksweg 27 (A27) Li en Re tussen km 117,6 en km 117,8 detail
Rijkswaterstaat - Dienst West-Nederland Noord - Inhaalverbod vrachtwagens rijksweg A5 - Rijksweg A5 detail
Rijkswaterstaat West-Nederland Noord - Opheffen status autoweg en instellen maximumsnelheid - Rijksweg N200 te Amsterdam detail
Rijkswaterstaat West Nederland Noord - Verkeersbesluit rijksweg A1 te Laren - Laren detail