7.3

Vergunningen Rijssen-Holten

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Rijssen-Holten. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Rijssen-Holten. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
gemeente Rijssen-Holten - aanwijzing gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Sparrenlaan in Rijssen
Bouwkostennormen Rijssen-Holten 2021
Legesverordening Rijssen-Holten 2021
Beleidsregels Terugvordering en Verhaal gemeente Rijssen-Holten 2021
Beleidsregels schulddienstverlening Rijssen-Holten 2021
Verordening lijkbezorgingsrechten Rijssen-Holten 2021
Verordening reclamebelasting Rijssen-Holten 2021
Verordening onroerendezaakbelastingen Rijssen-Holten 2021
Verordening toeristenbelasting Rijssen-Holten 2021
Verordening rioolheffing Rijssen-Holten 2021
Verordening hondenbelasting Rijssen-Holten 2021
Verordening afvalstoffenheffing Rijssen-Holten 2021
Verordening forensenbelasting Rijssen-Holten 2021
Ongewijzigd vastgesteld “Buitengebied Holten, Maneschijnsweg 8"
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Kern Rijssen, Haarstraat 3’
Ongewijzigd vastgesteld “Buitengebied Holten, rood voor rood, Menumsweg 1”
Gemeente Rijssen-Holten - Het reserveren van een parkeerplaats aan de Doppesmaat in Rijssen ten behoeve...
Mandatering handhaving Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19
Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Rijssen-Holten 2020
Definitieve omgevingsvergunning met afwijkingsbesluit voor het bouwen van 4 rijwoningen aan de Dijkerhoekseweg...
Definitieve omgevingsvergunning met afwijkingsbesluit voor het bouwen van 4 rijwoningen aan de Dijkerhoekseweg...
Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Rijssen, uitbreiding Buitenplaats Holten’
Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Holten, Deventerweg 79”
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Rijssen, Reggesingel, opleidingscentrum’
Afvalstoffenverordening Rijssen-Holten 2016
Vaststelling structuurvisie ‘Enkcoterrein & omgeving’
gemeente Rijssen-Holten - aanleg voetgangersoversteekplaatsen - Laan oud-Indiëgangers en Bereklauw in...
Ontwerpbestemmingsplan 'Holten Centrum, Dorpsstraat 9'
Vaststelling structuurvisie ‘het Opbroek Oost Rijssen’
Vaststelling structuurvisie ‘het Opbroek Oost Rijssen’
Gemeente Rijssen-Holten - Aanwijzing reserveren parkeerplaats ten behoeve van opladen elektrische auto's...
Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Rijssen, Holterstraatweg 170-170B’
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied Holten, rood voor rood Espelodijk 1 en Oude Deventerweg ongenummerd’
Beleidsregels evenementen gemeente Rijssen-Holten 2020
gemeente Rijssen-Holten - reserveren parkeerplaatsen voor politie - Rozengaarde en De Hagen in Rijssen
Ontwerpbestemmingsplan ‘Wonen Rijssen, Stokmansveldweg 9, woningen’
Ontwerp omgevingsvergunning met afwijkingsbesluit voor het bouwen van 4 rijwoningen aan de Dijkerhoekseweg...
Ongewijzigd vastgesteld 'Wonen Rijssen, Weth. HH Korteboslaan 121-123'
Ontwerp omgevingsvergunning met afwijkingsbesluit voor het bouwen van 4 rijwoningen aan de Dijkerhoekseweg...
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Rijssen-Holten 2020
Ongewijzigd vastgesteld “Buitengebied Rijssen, Markeloseweg 107”
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘woningbouw Wilhelminastraat 119’
Definitieve omgevingsvergunning met afwijkingsbesluit voor het bouwen van een villa, aan de Oosterhofweg...
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Wonen Rijssen, nieuwbouw zwembad’
Ongewijzigd vastgesteld “Buitengebied Rijssen, A.H. ter Horstlaan 21”
Definitieve omgevingsvergunning met afwijkingsbesluit voor het bouwen van een villa, aan de Oosterhofweg...
Ongewijzigd vastgesteld “Buitengebied Holten , Okkenbroekseweg 10”
Ongewijzigd vastgesteld “Buitengebied Holten , Okkenbroekseweg 10”
Definitieve omgevingsvergunning met afwijkingsbesluit voor het bouwen van een villa, aan de Oosterhofweg...
Ongewijzigd vastgesteld “Centrum Rijssen, Haarstraat 14’