Vergunningen Rijswijk

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Rijswijk. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Rijswijk. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Inspraak voorontwerpbestemmingsplan “Birckhoeve” detail
Kennisgeving inspraak voorontwerpwijzigingsplan “Woningen nabij Sir Winston Churchilllaan 1037” detail
Activiteit: Bouw + Monument; Herenstraat 64, 2282 BX; het splitsen van een woonhuis in twee appartementen; detail
Activiteit: Bouw, Bunchestraat 26, 2286 GL, het plaatsen van schuttingen; detail
Activiteit: Werk of werkzaamheden uitvoeren + Bouw, Brantingstraat 23, 2286 GH, het plaatsen van een schutting en een afdakje detail
Activiteit: Bouw, Frijdastraat 24, 2288 EZ, het verbouwen van een kantoorpand; detail
Activiteit: Bouw, Warmoestuin 36, 2286 XZ, het bouwen van een vlonder; detail
Activiteit: Bouw, Lindelaan 42, 2282 EZ, het bouwen van een fietsenberging in de voortuin: detail
Activiteit: bouw, Bilderdijklaan 16, 2281 ST, het bouwen van een fietsenberging in de voortuin: detail
Activiteit: Bouw, Frans Halskade 52, 2282 VB, het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak; detail
Activiteit: Bouw, Bunchestraat 26, 2286 GL, het plaatsen van schuttingen; detail
Activiteit: Bouw, Julialaantje 26, 2283 TB, het opbouwen van een tijdelijk sportspeelveld; detail
Activiteit: Inrit/Uitweg, Sir Winston Churchilllaan 947, 2286 AB, het maken van een inrit/uitweg; detail
Activiteit: Brandveilig gebruik (vergunning), Braillelaan 10, 2289 CM, het melden van brandveilig gebruik (kliniek); detail
Activiteit: Bouw, Koopmansstraat 1 (KS38), 2288 BC: het vergroten van een gebouw middels een uitbouw op dakterras; detail
Inspraak voorontwerpbestemmingsplan “Birckhoeve” detail
Voornemen uitschrijven uit de basisregistratie personen (BRP) week 29 detail
Kennisgeving inspraak voorontwerpwijzigingsplan “Woningen nabij Sir Winston Churchilllaan 1037” detail
B&W besluiten huisvestingsverordening detail
Activiteit: Bouw, Van der Venstraat 21 , 2286WG, het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak; detail
Activiteit: Bouw, Beemdgrasstraat 13 , 2288HD, het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak; detail
Activiteit: Bouw, Beemdgrasstraat 13 , 2288HD, het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak; detail
Activiteit: Bouw, Rembrandtkade 132 , 2282XC, het maken van een dakterras; detail
Activiteit: Handelen in strijd met regels RO, Verrijn Stuartlaan 17 , 2288EK, voor hetcreeren van een ruimte voor personal training (wijzigen van de bestemming); detail
Activiteit: Bouw, Willemstraat 30 , 2282CC, het wijzigen van de indeling naar drie woningen; detail
Activiteit: Bouw, Beemdgrasstraat 13, 2288HD, het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak; detail
Activiteit: Handelen in strijd met regels RO + Bouw, Beetslaan 43, 2281TG, het gebruik bestaand terras detail
Activiteit: Handelen in strijd met regels RO + Bouw, Beetslaan 29, 2281TE, het plaatsen van een dakopbouw met dakterras; detail
- Aanduiden gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Leeuwendaallaan 14 detail
- Aanduiden gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Ranonkeldreef 2 detail
- Aanduiden gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Vermiljoenstraat 16 detail
B&W Besluit leerlingenvervoer detail
Voornemen uitschrijven uit de basisregistratie personen (BRP) week 27 detail
B&W Besluiten ondergrondse containers: Definitieve locatieplannen detail
B&W Besluit leerlingenvervoer detail
Activiteit: Bouw, Generaal van Geenplein 4 , 2282PV, het bouwen van een berging voor een scootmobiel; detail
Activiteit: Bouw, Warmoestuin 36, 2286XZ, het bouwen van een vlonder; detail
Activiteit: Bouw, Handelskade 76 , 2288BG, het (dicht) bouwen van een uitbouw en het wijzigen van de (voor) gevel; detail
Activiteit: Handelen in strijd met regels RO + Bouw, Regentesselaan 69 , 2281VB, het omzetten van de functie van het pand van kantoor naar wonen; detail
Activiteit: Bouw, Lijsterbeslaan 41 , 2282LG, het intern wijzigen (constructieve doorbraak) van een woning detail
Activiteit: Bouw, Laan van Oversteen 20 , 2289CX, het creeren van een extra brandscheiding; detail
• Activiteit: Handelen in strijd met regels RO + Bouw, Oranjerie 24 , 2286XX, het vergroten van een woning middels een uitbouw; datum besluit: 25-6-2019; zaaknummer: 2019052955455 detail
Activiteit: Kap, Dr Ariensstraat 3 , 2285VG, het kappen van 3 bomen; detail
Activiteit: Bouw + Monument, Groeneveld 62 , 2286NB, het bouwen van een bijgebouw bij een monument; detail
Activiteit: Kap + Inrit/Uitweg, Sir Winston Churchillln 1013 , 2286AD, het kappen van 1 boom en het maken van een inrit/uitweg; detail
Activiteit: Handelen in strijd met regels RO + Bouw, Hoornbruglaan 80 , 2281AX, het bouwen van een dakopbouw; detail
Activiteit: Bouw, Hendrik Ravesteijnplein 40 , 2282GT, het plaatsen van reclame; detail
B&W Besluiten mandaten detail
Terinzagelegging wijzigingsplan “Verlegging aardgastransportleidingen W-5-514-10 en W-514-01”, Rijswijk detail
B&W Besluiten mandaten detail