Vergunningen Rijswijk

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Rijswijk. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Rijswijk. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Verordening Liggeld 2020
Verordening Afvalstoffenheffing 2020
Verordening haven- en kadegeld 2020
Verordening Marktgeld 2020
Verordening Precariobelasting 2020
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2020
Verordening Toeristenbelasting 2020
Verordening Rioolheffing 2020
Verordening Parkeerregulering en parkeerbelastingen Rijswijk
Legesverordening 2020
Reglement van Orde voor de raad van de gemeente Rijswijk 2019
- Aanduiden gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Jaagpad 73
- Opheffen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Leeuweriklaan 24
- Verwijderen gele strepen - Bertha von Suttnerstraat
- Verplaatsen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Wethouder Brederodelaan 61
Activiteit: Bouw, Lange Kleiweg 120 (kavel 42) , 2288GR, het vervangen van een bestaand tuinhuisje;...
Activiteit: Bouw, Polakweg 10 , 2288GG, het aanleggen van extra brandscheiding;
Activiteit: Bouw, De Ruijt 34 , 2289BX, het bouwen van een carport;
Activiteit: Kap, Oranjelaan 112 , 2281GH, het kappen van 1 boom;
Activiteit: Bouw, Zwaanwijck 14, 2286NL, het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak;
Activiteit: Bouw, Caan van Necklaan 169 , 2281BE, het verbouwen van een woning;
Activiteit: Bouw, Schoolstraat 22 , 2282RD, het veranderen van een gevel (kozijnwijziging);
Activiteit: Handelen in strijd met regels RO + Bouw, Stadhoudersstraat 28, 30, 2282PP, het veranderen...
Activiteit: Bouw, Laan van Sion 363 , 2286LZ, het plaatsen van een schutting;
Activiteit: Bouw, Prins Constantijn Promenade 35 , 2284DL, het wijzigen van een gevel d.m.v. het maken...
Activiteit: Bouw, Volmerlaan 3 , 2288GC, het wijzigen van brandscheidingen begane grond en 1e verdieping;
Activiteit: Bouw, Bogaardplein 64 , 2284DN, het maken van sparingen ten behoeve van airconditioning;...
Activiteit: Bouw, Zwaanwijck 32 , 2286NL, het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak;
Activiteit: Handelen in strijd met regels RO + Bouw, Waldeck Pyrmontlaan 43 , 2281VK, het plaatsen...
Activiteit: Bouw, Laan van Hoornwijck 55 , 2289DG, het realiseren van drie nieuwe trapsparingen en...
Activiteit: Handelen in strijd met regels RO + Bouw, Da Costalaan 28 , 2281SH, het plaatsen van een...
Activiteit: Bouw, Tulpstraat 158 , 2282NV, het maken van een dakterras;
Activiteit: Bouw, Ottoburgstraat 12, 2282EJ, het plaatsen van een dakopbouw;
Inspraak Ontwerp Functionele Zonering Oud Rijswijk 2019
Voornemen uitschrijven uit de basisregistratie personen (BRP) week 40
Inspraak Ontwerp Functionele Zonering Oud Rijswijk 2019
Activiteit: Bouw, Prins Constantijn Promenade 35, 2284DL, het wijzigen van een gevel d.m.v. het maken...
Activiteit: Weg aanleggen of veranderen, Verrijn Stuartlaan 7, 2288EK, het maken van een laad- en loszone;...
Activiteit: Kap, Frans Halskade 107, 2282TV, het kappen van 1 boom;
Activiteit: Kap, Prinses Marijkesingel 118, 2285HN, het kappen van 2 bomen;
Activiteit: Monument, Geestbrugkade 27, 2281CV, het onderhouden van een monument;
Activiteit: Bouw, Zwaanwijck 32, 2286NL, het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak;
Activiteit: Bouw, Broekslootkade 95, 2281TC, het vervangen van een betonnen vloer van een gymlokaal;
Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders 2019
Beleidsregels leerlingenvervooer 2019
Algemene Subsidieverordening Rijswijk 2020
intrekking Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2011 en 2015
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Gemeente Rijswijk 2019
Kennisgeving voorbereidingsbesluit voor het gebied Hoornwijck – Broekpolder
Kennisgeving van de vaststelling van het gewijzigde bestemmingsplan “Hoornwijck-Broekpolder 1e herziening”