7.4

Vergunningen Roerdalen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Roerdalen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Roerdalen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Aangevraagde omgevingsvergunning - Paalderweg 2 - Posterholt
Aangevraagde omgevingsvergunning - Hoofdstraat 32 - Herkenbosch
Verleende omgevingsvergunning – Vinkesteeg 23 – Montfort
Verleende omgevingsvergunning – Heinsbergerweg 66 – Melick
Aangevraagde omgevingsvergunning – ’t Sittert kavel 54 (sectie G nummer 372) - Sint Odiliënberg
Verlengde beslistermijn omgevingsvergunning - Stationsstraat 1 - Montfort
Verleende omgevingsvergunning - Winkelweg 4 - Posterholt
Verleende omgevingsvergunning - Gestraatje 50 - Montfort
Besluit hogere waarde Wet geluidhinder - Heinsbergerweg 66 - Melick
Aangevraagde intrekking omgevingsvergunning - Boslaan 9 - Vlodrop
Aangevraagde omgevingsvergunning - Leropperweg 7b - Sint Odiliënberg
Verleende omgevingsvergunning - Reewoude 20 - Herkenbosch
Evenementenmelding - Vurensteeg 4 - Posterholt
Verleende omgevingsvergunning - Hannes Kempkensweg kavel 13 (sectie G nummer 581) - Montfort
Besluit ontwerp omgevingsvergunning – Lispinweg 6 – Herkenbosch
Evenementenmelding - Vurensteeg 4 - Posterholt
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2020
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2020
Verleende omgevingsvergunning - Dorpsstraat 25 - Melick
Verleende horeca-exploitatievergunning - Apollolaan 2 - Melick
Verlengde beslistermijn omgevingsvergunning – Leropperweg 4 – Sint Odiliënberg
Aangevraagde omgevingsvergunning – Angsterweg (sectie G nummer 1882) – Vlodrop
Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP)
Melding Activiteitenbesluit (Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer) – Paarloweg 5 – Sint...
Melding Activiteitenbesluit (Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer) – Angsterweg 16 - Vlodrop
Aangevraagde omgevingsvergunning – Paarloweg 5 – Sint Odiliënberg
Aangevraagde omgevingsvergunning – De Vaert (sectie C nummer 3757) - Montfort
Verleende omgevingsvergunning – Reewoude 5 - Herkenbosch
Evenementenmelding - Stichting Algemene Jeugdbeweging Montfort - Montfort
Verlengde beslistermijn omgevingsvergunning – Pastoor Rijckxstraat 16 - Montfort
Verlengde beslistermijn omgevingsvergunning – Heinsbergerweg 66 - Melick
Verleende omgevingsvergunning – Hoofdstraat 49-51 - Herkenbosch
Aangevraagde omgevingsvergunning – Brouwestraat (sectie E nummer 6012) - Melick
Verleende omgevingsvergunning – Reewoude 57 - Herkenbosch
Aangevraagde omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunning
Aangevraagde omgevingsvergunning
Evenementenmelding
Verleende omgevingsvergunning
Melding Activiteitenbesluit (Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer)
Evenementenmelding
Beleidsregels uitvoering Wet kinderopvang gemeente Roerdalen 2020
Omgevingsvergunning Zwartemolenweg 49 Posterholt
Omgevingsvergunning Zwartemolenweg 49 Posterholt
Verlengde beslistermijn omgevingsvergunning - Veldweg 27 - Herkenbosch
Aangevraagde omgevingsvergunning - Reewoude 87 - Herkenbosch
Nadere regels voorschoolse educatie gemeente Roerdalen 2020
Verleende omgevingsvergunning - Wiejerd ong. (sectie C nummer 575) - kadastraal bekend gemeente Montfort