Vergunningen Roermond

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Roermond. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Roermond. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Eindweg 12 - Ingetrokken omgevingsvergunning
Reubenberg 27 - Gedeeltelijk ingetrokken omgevingsvergunning
Parallelweg 30 - Ingetrokken omgevingsvergunning
Op de Maalberg 1 tot en met 21 - Ingetrokken omgevingsvergunning
Neptunusstraat 66 - Ingetrokken omgevingsvergunning
Montageweg 6 - Ingetrokken omgevingsvergunning
Aan de Dijk ongenummerd - Verleende Omgevingsvergunning
Slachthuisstraat-Carmelitessenstraat – Verkeersbesluit
Wilhelminaplein 23 - Verleende Omgevingsvergunning
Gerbergaweg 3 - Verleende Omgevingsvergunning
Wilhelminalaan 49 - Ingediende aanvraag Omgevingsvergunning
Stationsplein 10 en 10A - Ingediende aanvraag Omgevingsvergunning
Oude Roermondseweg 10 - Ingediende aanvraag Omgevingsvergunning
Neerstraat 63 - Ingediende aanvraag Omgevingsvergunning
Heinsbergerweg 176 - Ingediende aanvraag Omgevingsvergunning
Heinsbergerweg 54 - Ingediende aanvraag Omgevingsvergunning
Hamstraat 26A - Ingediende aanvraag Omgevingsvergunning
Godsweerderstraat 6 - Ingediende aanvraag Omgevingsvergunning
De Oever ongenummerd - Ingediende aanvraag Omgevingsvergunning
Aan de Dijk ongenummerd - Verleende Omgevingsvergunning
Gemeente Roermond - Aanleg fietspad Slachthuisstraat - Slachthuisstraat/Carmelitessenstraat
Voormalige aansluiting N293-Noord en N293-Zuid in Roermond - Ingetrokken omgevingsvergunning
Kapellerlaan 259 - Verlengen beslistermijn aanvraag op grond van Algemene plaatselijke verordening
Geschillenregeling Personele zaken Roermond 2020
Ontwerpwijzigingsplan ‘Parkwijk ’t Ham’ Gemeente Roermond
Gewijzigde openingstijden met carnaval
Sint Wirosingel 178 - Wet milieubeheer
Boven de Wolfskuil ongenummerd - Verlengen beslistermijn aanvraag Omgevingsvergunning
Volledigheid van de e-mailservice Berichten Over uw Buurt
Wijzigingen afvalinzameling rond carnaval
Willem II Singel 18 - Verleende Omgevingsvergunning
Bergstraat 2 - Verlengen beslistermijn aanvraag Omgevingsvergunning
Burgemeester Geuljanslaan ongenummerd - Verleende Omgevingsvergunning
Stationsstraat 28 - Ingediende aanvraag Omgevingsvergunning
Rijksweg Noord 53 - Ingediende aanvraag Omgevingsvergunning
Lucasstraat 5B - Ingediende aanvraag Omgevingsvergunning
Dorpsstraat 93 - Ingediende aanvraag Omgevingsvergunning
Irenelaan 45 - Ingediende aanvraag Omgevingsvergunning
Marktstraat 5 - Geweigerde Omgevingsvergunning
Dokter Leursstraat 16 - Verleende Omgevingsvergunning
Baxhoeverweg 10 - Ingediende aanvraag Omgevingsvergunning
Beleidsregel subsidiëring Hart voor Roermond / AED 2020
Beleidsregel subsidiëring ter stimulering georganiseerde sportverenigingen tot verzorgen sportaanbod...
Heinsbergerweg 345 - Verleende Omgevingsvergunning
Mandaat en machtiging aanvraag zorgmachtiging Wvggz 2020
Akeleihof 41 - Verkeersbesluit
Industrieweg 3 - Verleende Omgevingsvergunning
Zwartbroekstraat 14 - Verleende Omgevingsvergunning
Kasteel Horionstraat 25 - Verleende Omgevingsvergunning
Eind 6 - Ingediende aanvraag Omgevingsvergunning