Vergunningen Roermond

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Roermond. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Roermond. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Gemeente Roermond - - Dr. Leursstraat 31
Gemeente Roermond - Gehandicaptenparkeerplaats - Molenakker
Aanwijzingsbesluit toezichthouder Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015)
Dokter Leursstraat 31 - Verkeersbesluit
Molenakker 12 - Verkeersbesluit
Sprekersplein van 30 oktober in het teken van de gemeentebegroting 2020
Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP)
Pastoor de Witpad 20 - Verleende Omgevingsvergunning
Ridder van Asenrodeweg 5 - Verleende Omgevingsvergunning
De Weerd 200 - Wet milieubeheer
Beschikking weigering inschrijving in de basisregistratie personen (BRP)
Voorstad Sint Jacob 27 - Verleende Omgevingsvergunning
Rosslag 1B - Verleende Omgevingsvergunning
Grotekerkstraat 2 - Verleende Omgevingsvergunning
Bergstraat 33 - Ingediende aanvraag Omgevingsvergunning
Havenkwartier 69 - Ingediende aanvraag Omgevingsvergunning
Roerderweg 35 - Ingediende aanvraag Omgevingsvergunning
Straat 18 en 20 - Ingediende aanvraag Omgevingsvergunning
Zwartbroekstraat 35, 37 en 39 - Ingediende aanvraag Omgevingsvergunning
Beethovenstraat 311 - Verleende Omgevingsvergunning
Hamstraat 32 - Verleende Omgevingsvergunning
Aan de Dijk 154 - Verleende Omgevingsvergunning
Achilleslaan 2A - Verleende Omgevingsvergunning
Bisschop van Cuyckstraat 1 - Verleende Omgevingsvergunning
Boutestraat 101 - Verleende Omgevingsvergunning
Minderbroederssingel 56 - Verleende Omgevingsvergunning
Ada Byronweg 17 - Verleende Omgevingsvergunning
Evenkamp 125 - Verleende Omgevingsvergunning
Herensteerten ongenummerd - Verleende Omgevingsvergunning
Obersgriend 11 - Verleende Omgevingsvergunning
Havenkwartier 85 - Ingediende aanvraag Omgevingsvergunning
Kapellerpoort 1 - Ingediende aanvraag Omgevingsvergunning
Schepen Cruysanckerstraat 2 - Ingediende aanvraag Omgevingsvergunning
Veestraat 32 - Wet milieubeheer
Mandaat, volmacht en machtiging contractmanager(s) Midden-Limburg-Oost
Subsidieplafond Stimuleringsregeling Afkoppelen Hemelwater Roermond 2019, eerste wijziging
Spik 181A - Ingediende aanvraag Omgevingsvergunning
Nassaustraat 26 - Ingediende aanvraag Omgevingsvergunning
Mosterdgriend 25 - Ingediende aanvraag Omgevingsvergunning
Monseigneur Driessenstraat 6 - Verleende Omgevingsvergunning
Schipperswal ongenummerd - Ingediende aanvraag Omgevingsvergunning
Carmelitessenstraat 10 - Ingediende aanvraag Omgevingsvergunning
Bergstraat 2 - Ingediende aanvraag Omgevingsvergunning
Controle hondenbelasting van start
Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP)
Begroting Roermond 2020 ter inzage
Achilleslaan 2A - Verlengen beslistermijn aanvraag Omgevingsvergunning
Stadsweide 342 - Verleende Omgevingsvergunning
Aanleg nieuwe bushalte Oolderweg - verkeersbesluit
Kapellerpoort 1 - Ontwerp-omgevingsvergunning