Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Roermond

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Roermond. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Roermond. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Stemmen bij volmacht verkiezing van de leden van het bestuur van het waterschap Limburg 12-02-2019 12-04-2019 detail
Produktieweg 6 - Verleende Omgevingsvergunning 12-02-2019 12-04-2019 detail
Prinsesselaan 21 - Verleende Omgevingsvergunning 12-02-2019 12-04-2019 detail
Beemdenlaan 1 - Verleende Omgevingsvergunning 12-02-2019 12-04-2019 detail
Stijlshof 14 - Ingediende aanvraag Omgevingsvergunning 12-02-2019 12-04-2019 detail
Zwartbroekstraat 14 - Ingediende aanvraag Omgevingsvergunning 12-02-2019 12-04-2019 detail
Besluit vergunning archeologisch monument Munsterplein Roermond 12-02-2019 12-04-2019 detail
Stemmen met een kiezerspas verkiezing van de leden van het bestuur van het waterschap Limburg 12-02-2019 12-04-2019 detail
Abdis Adamastraat 10 - Ingediende aanvraag Omgevingsvergunning 12-02-2019 12-04-2019 detail
In de Häöfkes (’t Zjwamer Tentsjpektakel) - Verleende evenementenvergunning 12-02-2019 12-04-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘Paraplubestemmingsplan kamerverhuur en ministudio’s’ 12-02-2019 12-04-2019 detail
Stemmen met een kiezerspas verkiezing van de leden van provinciale staten van Limburg in kieskring Maastricht 12-02-2019 12-04-2019 detail
Minderbroederssingel 15B - Ingediende aanvraag Omgevingsvergunning 12-02-2019 12-04-2019 detail
Kruisherenstraat 3 en 3A - Verleende Omgevingsvergunning 12-02-2019 12-04-2019 detail
Bredeweg 55 - Verleende Omgevingsvergunning 12-02-2019 12-04-2019 detail
Robijnstraat 41 - Ingediende aanvraag Omgevingsvergunning 12-02-2019 12-04-2019 detail
Riet 21 - Ingediende aanvraag Omgevingsvergunning 12-02-2019 12-04-2019 detail
Oranjelaan 101 - Ingediende aanvraag Omgevingsvergunning 12-02-2019 12-04-2019 detail
Kapellerlaan 20A - Ingediende aanvraag Omgevingsvergunning 12-02-2019 12-04-2019 detail
Stemmen bij volmacht verkiezing van de leden van provinciale staten van Limburg in kieskring Maastricht 12-02-2019 12-04-2019 detail
Hamstraat 40 - Ingediende aanvraag Omgevingsvergunning 12-02-2019 12-04-2019 detail
Hamstraat 20 - Ingediende aanvraag Omgevingsvergunning 12-02-2019 12-04-2019 detail
Extra vergadering commissie Bestuur en Middelen 12-02-2019 12-04-2019 detail
Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) 12-02-2019 12-04-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘Paraplubestemmingsplan kamerverhuur en ministudio’s’ 12-02-2019 12-04-2019 detail
Ryterveld 17 - Ingediende aanvraag Omgevingsvergunning 05-02-2019 05-04-2019 detail
Kennisgeving voorbereiding structuurvisie wonen Midden-Limburg 2018 tot en met 2021 05-02-2019 05-04-2019 detail
Rijksweg Noord 26 - Ontwerp-omgevingsvergunning 05-02-2019 05-04-2019 detail
Dokter Landmanstraat ong. - Ontwerp-omgevingsvergunning 05-02-2019 05-04-2019 detail
Lamersgriend ongenummerd - Verleende Omgevingsvergunning 05-02-2019 05-04-2019 detail
Verplichting werkgever bij de verkiezing van de leden van Provinciale Staten van Limburg en van het bestuur van het waterschap Limburg 05-02-2019 05-04-2019 detail
Schuitenberg 45 A - Ingediende aanvraag Omgevingsvergunning 05-02-2019 05-04-2019 detail
Rijksweg Noord 36 - Ingediende aanvraag Omgevingsvergunning 05-02-2019 05-04-2019 detail
Burgemeester Tobbenstraat 20 - Verleende Omgevingsvergunning 05-02-2019 05-04-2019 detail
Lucasstraat 9 - Verleende Omgevingsvergunning 05-02-2019 05-04-2019 detail
Prins Bernhardstraat 40 - Ingediende aanvraag Omgevingsvergunning 05-02-2019 05-04-2019 detail
Inlichtingen betreffende de registratie als kiezer bij verkiezing van de leden van Provinciale Staten van Limburg in kieskring Maastricht 05-02-2019 05-04-2019 detail
Inlichtingen betreffende de registratie als kiezer bij verkiezing van de leden van het bestuur van het waterschap Limburg 05-02-2019 05-04-2019 detail
Ernst Casimirstraat 26 - Ingediende aanvraag Omgevingsvergunning 05-02-2019 05-04-2019 detail
Lovaniostraat 11 - Ingediende aanvraag Omgevingsvergunning 05-02-2019 05-04-2019 detail
Kapellerlaan 225 - Ingediende aanvraag Omgevingsvergunning 05-02-2019 05-04-2019 detail
Biggenmarkt ongenummerd - Ingediende aanvraag Omgevingsvergunning 05-02-2019 05-04-2019 detail
Kennisgeving voorbereiding structuurvisie wonen Midden-Limburg 2018 tot en met 2021 05-02-2019 05-04-2019 detail
Dokter Landmanstraat ong. - Ontwerp-omgevingsvergunning 05-02-2019 05-04-2019 detail
Rijksweg Noord 26 - Ontwerp-omgevingsvergunning 05-02-2019 05-04-2019 detail
Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening van de gemeente Roermond 2017 29-01-2019 29-03-2019 detail
Prinsesselaan 21 - Verlengen beslistermijn aanvraag Omgevingsvergunning 29-01-2019 29-03-2019 detail
Aan de Eppenbeek 10 - Ingediende aanvraag Omgevingsvergunning 29-01-2019 29-03-2019 detail
Roersingel 188 - Ingediende aanvraag Omgevingsvergunning 29-01-2019 29-03-2019 detail
Thomas Alva Edisonweg 5 - Wet milieubeheer 29-01-2019 29-03-2019 detail