Vergunningen Roosendaal

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Roosendaal. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Roosendaal. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
2019av0717 Verleende vergunning voor een Drank- en horecavergunning
2020av0070/234949 Verleende vergunning voor een Uitweg melding
2020WB0127 Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning
2020av0039 Verleende vergunning voor een Afwijking sluitingsuur
2020WB0128 Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning
2020WB0130 Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning
2020av0092 Ingediende aanvraag voor een Evenementenvergunning
2020av0103 Ingediende aanvraag voor een Evenementenvergunning
2020av0105 Ingediende aanvraag voor een Ontheffing geluidshinder
2020av0107 Ingediende aanvraag voor een artikel 35 drank en horeca
2020av0106 Ingediende aanvraag voor een artikel 35 drank en horeca
2020av0102 Ingediende aanvraag voor een Evenementenvergunning
2020WB0084 Verleende Omgevingsvergunning Reguliere procedure
2019WB1054 Verleende Omgevingsvergunning Reguliere procedure
2019WB1045 Verleende Omgevingsvergunning Reguliere procedure
2019WB1040 Verleende Omgevingsvergunning Reguliere procedure
2020WB0137 Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning
2020WB0134 Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning
2020av0110 Ingediende aanvraag voor een artikel 35 drank en horeca
2019WB1033 Verleende Omgevingsvergunning Reguliere procedure
2020av0108 Ingediende aanvraag voor een artikel 35 drank en horeca
2020WB0136 Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning
2020av0109 Ingediende aanvraag voor een artikel 35 drank en horeca
2020WB0129 Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning
2019WB1046 Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning met maximaal 6 weken
2020av0097 Ingediende aanvraag voor een Stookontheffing
2019WB1044 Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning met maximaal 6 weken
2020av0111/237455 Ingediende aanvraag voor een Uitweg melding
2020av0112/237247 Ingediende aanvraag voor een Uitweg melding
2020WB0128 Verleende Omgevingsvergunning Reguliere procedure
2020WB0088 Verleende Omgevingsvergunning Reguliere procedure
2020av0091 Ingediende aanvraag voor een Evenementenvergunning
2019WB1049 Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning met maximaal 6 weken
2020av0099 Ingediende aanvraag voor een Stookontheffing
2020av0090 Ingediende aanvraag voor een Drank- en horecavergunning
2018MU0085 Besluit opleggen/intrekken Maatwerkvoorschriften
2020av0100 Ingediende aanvraag voor een Wijziging bedrijfsvoering
2020av0113 Ingediende aanvraag voor een Wijziging bedrijfsvoering
2019WB1061 Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning met maximaal 6 weken
2017WB0936 Verleende Omgevingsvergunning Uitgebreide procedure
2020av0096 Ingediende aanvraag voor een Stookontheffing
2019WB1051 Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning met maximaal 6 weken
Voorontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Wouw 2020”
Voorontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Wouw 2020”
2020WB0081 Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning
2020av0064 Verleende vergunning voor een Standplaats
2020av0067 Verleende vergunning voor een Venten Straatartiest
2020WB0088 Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning
2020WB0084 Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning
2020WB0082 Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning