Vergunningen Roosendaal

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Roosendaal. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Roosendaal. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingbesluit 2018
2019av0572 Ingediende aanvraag voor een Evenementenvergunning
2019WB0589 Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning met maximaal 6 weken
2019WB0609 Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning met maximaal 6 weken
2019av0573 Ingediende aanvraag voor een Evenementenvergunning
2019WB0614 Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning met maximaal 6 weken
2019WB0622 Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning met maximaal 6 weken
2019av0568 Ingediende aanvraag voor een artikel 35 drank en horeca
2019WB0105 Verleende Omgevingsvergunning Uitgebreide procedure
2019av0579/209010 Ingediende aanvraag voor een Uitweg melding
2019av0578/208859 Ingediende aanvraag voor een Uitweg melding
2019av0562 Verleende vergunning voor een Wijziging bedrijfsvoering
2019WB0749 Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning
2019WB0754 Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning
2019av0135 Verleende vrijstelling voor een Horecaexploitatievergunning
2019WB0758 Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning
2019WB0760 Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning
2019WB0755 Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning
2019WB0756 Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning
2019WB0761 Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning
2019av0574 Ingediende aanvraag voor een Evenementenvergunning
2019av0536 Verleende vergunning voor een artikel 35 drank en horeca
2019av0552 Verleende vergunning voor een artikel 35 drank en horeca
Instellingsbesluit Adviescommissie Subsidie gemeente Roosendaal
Ontwerpbestemmingsplan Herziening Buitengebied Roosendaal Nispen Potendreef
2019av0577 Ingediende aanvraag voor een Wijziging bedrijfsvoering
2019WB0611 Verleende Omgevingsvergunning Reguliere procedure
2019av0567/208196 Verleende vergunning voor een Uitweg melding
2019WB0554 Verleende Omgevingsvergunning Reguliere procedure
2019WB0520 Van rechtswege verleende vergunning Omgevingsvergunning
2019av0464 Verleende vergunning voor een artikel 35 drank en horeca
2019av0571 Verleende vergunning voor een artikel 35 drank en horeca
2019av0557/207238 Verleende vergunning voor een Uitweg melding
2019av0556/207095 Verleende vergunning voor een Uitweg melding
2017av0513-02Melding meerjarige evenementenvergunning
2019av0569/208691 Ingediende aanvraag voor een Uitweg melding
2018av0734 Verleende vergunning voor een Drank- en horecavergunning
2019WB0599 Verleende Omgevingsvergunning Reguliere procedure
2019WB0755 Verleende Omgevingsvergunning Reguliere procedure
2019WB0419 Verleende Omgevingsvergunning Reguliere procedure
Ontwerpbestemmingsplan Herziening Buitengebied Roosendaal Nispen Potendreef
Subsidieregeling Cultuureducatie en Cultuurparticipatie 2020-2023
Subsidieregeling openluchttheaters 2020-2023
2019WB0616 Verleende Omgevingsvergunning Reguliere procedure
2019WB0594 Verleende Omgevingsvergunning Reguliere procedure
2019WB0566 Verleende Omgevingsvergunning Reguliere procedure
2019WB0662 Verleende Omgevingsvergunning Reguliere procedure
2019WB0738 Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning
2019WB0737 Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning
2019WB0736 Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning