Vergunningen Rozendaal

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Rozendaal. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Rozendaal. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Nadere regels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Rozendaal 2019. detail
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Rozendaal 2019 detail
Verordening jeugdhulp gemeente Rozendaal 2019 detail
Financiële verordening 2019 detail
Verordening onderzoek doelmatigheid 2019 detail
Verordening controlecommissie 2019 detail
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Rozendaal 2019 detail
Gemeente Rozendaal - Elektrisch laadpunt - Kerklaan 7 detail
Stimuleringsregeling “Mijn Huis, Mijn Toekomst” gemeente Rozendaal detail
Subsidieregeling Sociaal domein gemeente Rozendaal 2019-2022 detail
Nadere regels peuteropvang gemeente Rozendaal 2019 detail
Verordening rioolheffing detail
Legesverordening Rozendaal detail
Verordening afvalstoffenheffing detail
Algemene subsidieverordening Rozendaal 2019 detail
Verordening onroerende-zaakbelastingen detail
Verordening grafrechten detail
Verordening GelrePas detail
[Publicatie gecoördineerde vaststelling bestemmingsplan Dorpsschool Rozendaal en bijbehorende omgevingsvergunning nieuwe Dorpsschool, omgevingsvergunning voor het kappen van bomen en verkeersbesluit schoolterrein Bremlaan/ Kapellenberglaan] detail
Gemeentelijke coördinatieregeling ontwerpbestemmingsplan Dorpsschool Rozendaal en bijbehorend, ontwerp beeldkwaliteitsplan Dorpsschool Rozendaal, ontwerp omgevingsvergunning nieuwe Dorpsschool, ontwerp omgevingsvergunning voor het kappen van bomen en ontwerp verkeersbesluit schoolterrein Bremlaan/ Kapellenberglaan detail
Verkeersbesluit instellen tijdelijke verkeersmaatregelen voor de Giro d’Italia 2016, in de gemeente Rozendaal. detail
Publicatie ex artikel 3.30 Wro – toepassing coördinatieregeling project Dorpsschool Rozendaal detail