Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Rozendaal

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Rozendaal. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Rozendaal. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Verordening jeugdhulp gemeente Rozendaal 2019 31-05-2019 31-07-2019 detail
Financiële verordening 2019 08-04-2019 08-06-2019 detail
Verordening onderzoek doelmatigheid 2019 08-04-2019 08-06-2019 detail
Verordening controlecommissie 2019 08-04-2019 08-06-2019 detail
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Rozendaal 2019 08-04-2019 08-06-2019 detail
Gemeente Rozendaal - Elektrisch laadpunt - Kerklaan 7 27-03-2019 27-05-2019 detail
Stimuleringsregeling “Mijn Huis, Mijn Toekomst” gemeente Rozendaal 15-03-2019 15-05-2019 detail
Subsidieregeling Sociaal domein gemeente Rozendaal 2019-2022 30-01-2019 30-03-2019 detail
Nadere regels peuteropvang gemeente Rozendaal 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Legesverordening Rozendaal 17-12-2018 17-02-2019 detail
Algemene subsidieverordening Rozendaal 2019 17-12-2018 17-02-2019 detail
Verordening grafrechten 17-12-2018 17-02-2019 detail
Verordening onroerende-zaakbelastingen 17-12-2018 17-02-2019 detail
Verordening rioolheffing 17-12-2018 17-02-2019 detail
Verordening afvalstoffenheffing 17-12-2018 17-02-2019 detail
Verordening GelrePas 20-09-2018 20-11-2018 detail
[Publicatie gecoördineerde vaststelling bestemmingsplan Dorpsschool Rozendaal en bijbehorende omgevingsvergunning nieuwe Dorpsschool, omgevingsvergunning voor het kappen van bomen en verkeersbesluit schoolterrein Bremlaan/ Kapellenberglaan] 10-02-2017 10-04-2017 detail
Gemeentelijke coördinatieregeling ontwerpbestemmingsplan Dorpsschool Rozendaal en bijbehorend, ontwerp beeldkwaliteitsplan Dorpsschool Rozendaal, ontwerp omgevingsvergunning nieuwe Dorpsschool, ontwerp omgevingsvergunning voor het kappen van bomen en ontwerp verkeersbesluit schoolterrein Bremlaan/ Kapellenberglaan 09-09-2016 09-11-2016 detail
Verkeersbesluit instellen tijdelijke verkeersmaatregelen voor de Giro d’Italia 2016, in de gemeente Rozendaal. 01-04-2016 01-06-2016 detail
Publicatie ex artikel 3.30 Wro – toepassing coördinatieregeling project Dorpsschool Rozendaal 19-02-2016 19-04-2016 detail