Vergunningen Súdwest Fryslân

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Súdwest Fryslân. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Súdwest Fryslân. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Welstandsagenda Hûs en hiem detail
Welstandsagenda Hûs en hiem detail
Welstandsagenda Hûs en hiem detail
Welstandsagenda Hûs en hiem detail
Welstandsagenda Hûs en hiem detail
Welstandsagenda Hûs en hiem detail
Welstandsagenda Hûs en hiem detail
Welstandsagenda Hûs en hiem detail
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Heidenskipsterdyk 40a, It Heidenskip, Súdwest-Fryslân detail
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Heidenskipsterdyk 40a, It Heidenskip, Súdwest-Fryslân detail
WelstandsagendaHûs en hiem detail
Bekendmaking verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Galamagracht 1 te IJlst, detail
Bekendmaking verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Afsluitdijk 1 te Breezanddijk, Súdwest-Fryslân detail
Verleende omgevingsvergunning regulier, Makkum, Vallaat 10 detail
Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning, Scharnegoutum, Zwettewei 54 detail
Verleende omgevingsvergunning regulier, Scharnegoutum, Ivige Leane 10 detail
Verleende omgevingsvergunning regulier, Sneek, Leeuwenburg 12 detail
Verleende omgevingsvergunning regulier, Sneek, de Leijen 18 detail
Verleende omgevingsvergunning regulier, Sneek, Zeilmakersstraat 4 detail
Verleende omgevingsvergunning regulier, Bolsward, De Ward 29 detail
Verleende omgevingsvergunning regulier, Bolsward, De Marne 28 detail
Verleende omgevingsvergunning regulier, Sneek, Harste 11 detail
Verleende omgevingsvergunning regulier, Sneek, Harste 4 detail
Verleende omgevingsvergunning regulier, Offingawier, De Potten 38 detail
Ingekomen aanvraag, It Heidenskip, Heidenskipsterdyk 37 detail
Ingekomen aanvraag, Witmarsum, It Partoer 20 detail
Ingekomen aanvraag, Sneek, Hendrik Bulthuisweg 8 detail
Ingekomen aanvraag, Sneek, Grootzand 6 detail
Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Makkum, Stranwei 6 detail
Ingekomen aanvraag, Sneek, Oude Oppenhuizerweg 20 detail
Ingekomen aanvraag, Sneek, Wagenbrugge 30 detail
Ingekomen aanvraag, Oudega, Feandyk 4 detail
Ingekomen aanvraag, Sneek, Boschplein 7 detail
Ingekomen aanvraag, Workum, Hearewei 2 detail
Ingekomen aanvraag, Makkum, De Holle Poarte 2 detail
Melding Activiteitenbesluit, Makkum, De Holle Poarte 2 detail
Melding Activiteitenbesluit, Wolsum, Wolsumerwei 12 detail
Verleende omgevingsvergunning uitgebreid, Ijlst, Galamagracht 1 detail
Ingekomen aanvraag, IJlst, Eegracht 93 detail
Vergunningsvrije aanvraag omgevingsvergunning, Sneek, Houkeslootstraat 71 detail
Ingekomen aanvraag, Sneek, Wagenmakersstraat 14 detail
Ingekomen aanvraag, It Heidenskip, Skar 2 detail
Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Hemelum, Flinkeboskje 2 detail
Verleende omgevingsvergunning regulier, Sneek, Marnezijlstraat 17 detail
Verleende omgevingsvergunning regulier, Goënga, Goaijengeamieden 17 detail
Ingekomen aanvraag, Koudum, Beukenlaan 99 detail
Ingekomen aanvraag, Wons, Weersterweg detail
Ingekomen aanvraag, Parrega, Waubertstrjitte 2 detail
Verleende omgevingsvergunning uitgebreid, Breezanddijk, Afsluitdijk 1 detail
Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Sneek, Ijlsterkade 114 detail