7.4

Vergunningen Súdwest Fryslân

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Súdwest Fryslân. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Súdwest Fryslân. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Verleende omgevingsvergunning regulier, Warns, 't Sou 61
Verleende omgevingsvergunning regulier, Bolsward, De Ekers 1
Verleende omgevingsvergunning regulier, Arum, Sportlaan 7B
Verleende omgevingsvergunning regulier, Greonterp, Doarpswei 10
Melding Activiteitenbesluit, Heeg, It Butlân 7
Melding Activiteitenbesluit, Heeg, It Eilân 69
Melding Activiteitenbesluit, Witmarsum, Pannekoeksterweg 1
Melding Activiteitenbesluit, Bolsward, De Ward 29
Verleende omgevingsvergunning uitgebreid, Tjerkwerd, Eemswouderlaan 6
Sneek, aanhangers gevonden waarvan de eigenaar/houder onbekend is
Bekendmaking ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Eeltje Halbertsmastraat 51 t/m 133 e.v....
Bekendmaking ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Wallemadyk 12 te Folsgare, Súdwest-Fryslân
Verleende evenementenvergunning (u15.012247), (Wolsum, Remswerderleane)
Commissie Doarp, Stêd en Omkriten/Kommisje Doarp, Stêd en Omkriten
Commissie Bestjoer en Finânsjes/Kommisje Bestjoer en Finânsjes
Uitgeschreven uit de basisregistratie personen, S.J. Lok, 06-03-1997
Gemeente Súdwest Fryslân - Gehandicaptenparkeerplaats - Tunkerstrjitte Koudum
Welstandsagenda Hûs en hiem
Verkeersbesluit
Verleende omgevingsvergunning regulier, Workum, nabij Spoardyk 56
Ingekomen aanvraag, Scharnegoutum, Ivige Leane 12
Ingekomen aanvraag, Sneek, Oude Koemarkt 55
Melding Activiteitenbesluit, Sneek, Houtdraaiersstraat 4 003
Ingekomen aanvraag, Makkum, Lieuwkemastraat 67
Verleende omgevingsvergunning regulier, Sneek, Smidsstraat 19 A
Verleende omgevingsvergunning regulier, Koudum, Gerben Ypmastraat 52
Ingetrokken aanvraag uitgebreide omgevingsvergunning, Bolsward, De Marne 57
Vergunningsvrije aanvraag omgevingsvergunning, Workum, Wieger van Brugstrjitte 4 a
Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning, Sneek, Kruizebroederstraat 89
Nadere regels subsidieverstrekking gemeente Súdwest-Fryslân
Ingekomen aanvraag, Gaastmeer, Yntemapolder 2
Verleende omgevingsvergunning regulier, Bolsward, Grote Dijlakker 41
Verleende omgevingsvergunning regulier, Makkum, Turfmarkt 5
Verleende omgevingsvergunning regulier, Warns, Klipper 3
Verleende omgevingsvergunning regulier, Pingjum, Lammert Scheltesstraat 32
Verleende omgevingsvergunning regulier, Offingawier, Koaiwei 5
Verleende omgevingsvergunning regulier, Oudega, De Band 12
Verleende omgevingsvergunning regulier, Cornwerd, Sotterumerdijk 5
Ingekomen aanvraag, Workum, Raardaburren 26
Ingekomen aanvraag, Heeg, It Swee 8
Ingekomen aanvraag, Molkwerum, De Wymerts 5
Ingekomen aanvraag, Witmarsum, van Aylvaweg 14
Ingekomen aanvraag, Workum, Súd 15
Ingekomen aanvraag, Sneek, Oud Kerkhof 6
Ingekomen aanvraag, IJlst, Eegracht 50
Ingekomen aanvraag, Pingjum, Molenlaan 21
Ingekomen aanvraag, Scharnegoutum, Ivige Leane 10
Ingekomen aanvraag, Oosthem, Skerdyk 2
Ingekomen aanvraag, Workum, Súd 15
Beperkte openingstijden gemeentehuis rondom de feestdagen