7.4

Vergunningen Súdwest Fryslân

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Súdwest Fryslân. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Súdwest Fryslân. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Burgerzaken Súdwest-Fryslân gaat in 2016 Werken op Afspraak
Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Folsgare, Wallemadyk 12
Welstandsagenda Hûs en hiem
Ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder Eeltje Halbertsmastraat te Sneek, Súdwest-Fryslân
Bekendmaking ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Gysbert Japiksweg 20 te Witmarsum, Súdwest-Fryslân
Verleende omgevingsvergunning regulier, Bolsward, Snekerstraat 1
Ingekomen aanvraag, Sneek, Kerkhoflaan 1 a
Ingekomen aanvraag, IJlst, Uilenburg 9
Ingekomen aanvraag, Sneek, de Leijen 18
Ingekomen aanvraag, Wolsum, Remswerderleane 1
Ingekomen aanvraag, Sneek, Parallelweg 18
Ingekomen aanvraag, Sneek, Suffridusstraat 60
Ingekomen aanvraag, Witmarsum, Arumerweg 50
Ingekomen aanvraag, Makkum, Carl Fellingerweg 1
Ingekomen aanvraag, Woudsend, Lynbaen 10
Ingekomen aanvraag, Gauw, Boeijengastrjitte 18
Ingekomen aanvraag, Sneek, Oud Kerkhof 6
Verleende omgevingsvergunning regulier, Sneek, Dr. Bosstraat 5
Verleende omgevingsvergunning regulier, Bolsward, Turfkade 5
Verleende omgevingsvergunning regulier, Oudega, De Joodyk 9 B
Verleende omgevingsvergunning regulier, Sneek, Lorentzstraat 21
Verleende omgevingsvergunning regulier, Sneek, Eeltjebaasweg 4 001
Verleende omgevingsvergunning regulier, Ysbrechtum, De Râne 14 en 15
Verleende omgevingsvergunning regulier, Sneek, het Hefwerk 1
Vergunningsvrije aanvraag omgevingsvergunning, Bolsward, Koningsburg 15
Ingekomen aanvraag, Schettens, Filenserwei 6
Ingekomen aanvraag, Sneek, Houkeslootstraat 71
Ingekomen aanvraag, Schettens, Filenserwei 1
Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Sneek, Eeltje Halbertsmastraat 51 t/m 133 (oneven),...
Ingekomen aanvraag, Sneek, nabij Dr. Boumaweg 17
Ingekomen aanvraag, Warns, Klipper 3
Ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder, Sneek EeltjeHalbertsmastraat
Melding Activiteitenbesluit, Gaastmeer, J. J. Hofstrjitte 29
Melding Activiteitenbesluit, Bolsward, De Marne 26-28
Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Heeg, Nijedyk 43
Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Wolsum, nabij Laerd en Saerd 4
Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Workum, Begine 52
Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Oudega, Pastorijstrjitte 2
Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Goënga, Goaijgeamieden 17
Wijziging op verleende omgevingsvergunning regulier, It Heidenskip, Heidenskipsterdyk 6 A
Wijziging op verleende omgevingsvergunning regulier, It Heidenskip, Heidenskipsterdyk 44
Verordening op de heffing en de invordening van lig- en staangeld 2016
Iepenbiere riedsgearkomste / openbare raadsvergadering 17 december 2015
Bekendmaking ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Arkum 1 te Tjerkwerd, Súdwest-Fryslân
Bekendmaking verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure, nabij Skil 6 A te Workum, Súdwest-Fryslân
Uitgeschreven uit de basisregistratie personen, J. Zwinkels 16-12-1991
Uitgeschreven uit de basisregistratie personen, G.H. Nijveen, 24-04-1993
Uitgeschreven uit de basisregistratie personen, M. de Boer, 03-05-1980
Welstandsagenda Hûs en hiem
Ontwerp bestemmingsplan Easthimmerwei 23 in Folsgare, Súdwest-Fryslân