Vergunningen Súdwest-Fryslân

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Súdwest-Fryslân. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Súdwest-Fryslân. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Bekendmaking vaststelling bestemmingsplan Sibrandabuorren - Ontwikkeling School en verleende omgevingsvergunning nieuwbouw school, Aesgewei 56 in Sibrandabuorren, Súdwest-Fryslân detail
Bekendmaking vaststelling bestemmingsplan Sibrandabuorren - Ontwikkeling School en verleende omgevingsvergunning nieuwbouw school, Aesgewei 56 in Sibrandabuorren, Súdwest-Fryslân detail
Verleende omgevingsvergunning regulier, Witmarsum, Kaatsplein 10 het bouwen van een dakterras detail
Verleende omgevingsvergunning regulier, Sneek, Jan van Nassaustraat 44 het vervangen van de dakkapellen detail
Verleende omgevingsvergunning regulier, Bolsward, Hoog Bolwerk het aanbrengen van een trapvoorziening detail
Verleende omgevingsvergunning regulier, Oudega, Tsjerkemar 18 het bouwen van een woning en een schuur in strijd met het bestemmingsplan detail
Verleende omgevingsvergunning regulier, Wommels, Hottingawei 13A en 13B het verbouwen van het voormalige kerkgebouw tot woning, appartement en gastenverblijf detail
Verleende omgevingsvergunning regulier, Makkum, Carl Fellingerweg 2 B het bouwen van een recreatiewoning in strijd met het bestemmingsplan detail
Verleende omgevingsvergunning regulier, Makkum, Bonthuispad 31 het bouwen van een berging detail
Ingekomen aanvraag, Bolsward, De Marne 105 het wijzigen van de inrichting detail
Ingekomen aanvraag, Sneek, IJlsterkade 126, 128, 130, 132 en 132c het bouwen van twee woongebouwen detail
Ingekomen aanvraag, Uitwellingerga, Buorren 29 het verbouwen en vergroten van de woning detail
Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Schraard, Schoolstraat 5 het aanbrengen van een damwand en 3 steigers in het rijks beschermd dorpsgezicht in strijd met het bestemmingsplan detail
Verleende evenementenvergunning U19.006615, Kruizebroederstraat 77 te Sneek detail
Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Arum Van Camminghaweg 38 A het intrekken van de omgevingsvergunning activiteit milieu detail
Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Bolsward, De Marne 239 het uitbreiden van een bedrijfspand in strijd met het bestemmingsplan detail
Geweigerde omgevingsvergunning regulier, Makkum, Middelgronden 36 het plaatsen van een berging detail
Vergunningsvrije aanvraag omgevingsvergunning, Sneek, Master Keulenstrjitte 65 het plaatsen van een veranda detail
Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning, Hommerts, Jeltewei 228 het bouwen van een inpandige veranda in de boerderij detail
Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Kimswerd, Kimswerderlaan 10 het bouwen van een paardenstal detail
RECTIFICATIE, Uitwellingerga, Buorren 88 het realiseren van een inpandige bedrijfswoning in strijd met het bestemmingsplan detail
Ingekomen aanvraag, Sneek, Selfhelpweg nabij 22 het bouwen van een zonne-installatie detail
Ingekomen aanvraag, Kûbaard, De Prikken 8 het plaatsen van een dakkapel detail
Ingekomen aanvraag, Schraard, Smidstraat 23 het plaatsen van 8 zonnepanelen en een overkapping detail
Ingekomen aanvraag, Kimswerd, Simon Sipmastrjitte 2 het wijzigen van kozijnen detail
Welstandsagenda Hûs en Hiem detail
Verleende evenementenvergunning U19.006585, Harlingerweg 26A te Kimswerd detail
Verleende evenementenvergunning U19.006578, Sportveld te Gauw detail
Melding Activiteitenbesluit, Gaastmeer, Kaepwei 10 het verplaatsen en vervangen van een mestbassin detail
Melding Activiteitenbesluit, Jutrijp, Iewei 4 het plaatsen van een werktuigenberging detail
Verleende omgevingsvergunning uitgebreid, Sibrandabuorren, Aesgewei 56 het bouwen van een schoolgebouw voor de Mienskipsskoalle detail
Melding Activiteitenbesluit, Workum, Aldedyk 29 het realiseren van een ziekenboeg en separatieruimte detail
Melding Activiteitenbesluit, Sibrandabuorren, Spearsterdyk 12 het realiseren van nieuwe werktuigenberging detail
Ingekomen aanvraag, Folsgare, Tsjaerddyk 51 het plaatsen van een erfscheiding in strijd met het bestemmingsplan detail
Ingekomen aanvraag, Reahûs, Sânleansterdyk nabij 30 het bouwen van een woning detail
Ingekomen aanvraag, Bolsward, Gysbert Japicxlaan 20 het uitbreiden van de woning detail
Ingekomen aanvraag, Woudsend, Midstrjitte 93 A het plaatsen van een tuinhuisje binnen het Rijks beschermd dorpsgezicht detail
Ingekomen aanvraag, Wiuwert, Oer de feart 39 het aanleggen van een inrit detail
Ingekomen aanvraag, Sneek, Grootzand 42 het wijzigen van de gevel detail
Ingekomen aanvraag, Woudsend, Wellewei 2 het tijdelijk plaatsen van een filterinstallatie op het dak en een schutting detail
Ingekomen aanvraag, Sneek, Smidsstraat 5 B het wijzigen van de bestemming en het plaatsen van handelsreclame detail
Ingekomen aanvraag, Bolsward, Koopman Heeresweg 3 het plaatsen van zonnepanelen detail
Ingekomen aanvraag, Sneek, de Seine 36 het aanleggen van een uitrit detail
Ingekomen aanvraag, Bolsward, Hichtumerweg 6 het verbouwen van een loods detail
Ingekomen aanvraag, Sneek, Palm 1 het plaatsen van een schutting detail
Ingekomen aanvraag, It Heidenskip, Heidenskipsterdyk 14 het wijzigen van de bestemming naar wonen detail
Ingekomen aanvraag, Scharnegoutum, Tsjebbe Claeszstrjitte 6 het plaatsen van een dakkapel detail
Ingekomen aanvraag, It Heidenskip, Koaidyk 13 het verbouwen en uitbreiden van een woning detail
Verleende omgevingsvergunning regulier, Workum, Skelpebank 51 het vergroten van de bestaande insteekhaven detail
Verleende omgevingsvergunning regulier, Hindeloopen, Nieuwstad 18 het bouwen van een tuinhuisje detail