Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Súdwest-Fryslân

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Súdwest-Fryslân. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Súdwest-Fryslân. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Verleende omgevingsvergunning regulier, Makkum, Strânwei 32 het aanleggen van een damwand en hardhouten steigers in strijd met het bestemmingsplan 21-03-2019 21-05-2019 detail
Verleende evenementenvergunning U19.001574, Veemarkthal te Sneek 21-03-2019 21-05-2019 detail
Verleende evenementenvergunning U19.002011, Wolsum 21-03-2019 21-05-2019 detail
Ingekomen aanvraag, Workum, Slinkewei 25 het bouwen van een werktuigenberging 21-03-2019 21-05-2019 detail
Verleende evenementenvergunning U19.001476, Jeltewei 61 te Hommerts 21-03-2019 21-05-2019 detail
Verleende evenementenvergunning U19.00206, Stavoren 21-03-2019 21-05-2019 detail
Welstandsagenda Hûs en Hiem 21-03-2019 21-05-2019 detail
Ingekomen aanvraag, Bolsward, Friezenburg 18 het plaatsen van een overkapping en berging 21-03-2019 21-05-2019 detail
Ingekomen aanvraag, Jutrijp, Riperwei 52 het plaatsen van een aanbouw 21-03-2019 21-05-2019 detail
Ingekomen aanvraag, IJlst, De Dassenboarch 23 het plaatsen van een schutting 21-03-2019 21-05-2019 detail
Ingekomen aanvraag, Sneek, Breewijd 44 het uitbreiden van de begane grond 21-03-2019 21-05-2019 detail
Ingekomen aanvraag, Witmarsum, De Tunen 4 het uitbreiden van een opslagloods 21-03-2019 21-05-2019 detail
Ingekomen aanvraag, Sneek, Parelmoervlinder 33 het uitbreiden van het balkon 21-03-2019 21-05-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning regulier, Lytsewierrum, Greate Wierum 4 het realiseren van een sleufsilo 21-03-2019 21-05-2019 detail
Ingekomen aanvraag, Bolsward, Grote Dijlakker 11 het kappen van een es 21-03-2019 21-05-2019 detail
Ingekomen aanvraag, Sneek, Zadelmakersstraat 9 het verbreden van de inrit 21-03-2019 21-05-2019 detail
Ingekomen aanvraag, Sneek, Touwslagersstraat 10 het vervangen van de bestaande loods 21-03-2019 21-05-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning regulier, Sneek, Tolhûsdyk 3 t/m 11 het bouwen van 5 woningen 21-03-2019 21-05-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning regulier, Witmarsum, It Partoer 16 het bouwen van een woning 21-03-2019 21-05-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning regulier, Oppenhuizen, H.Mensonidesstrjitte 20 het renoveren van de boerderij 21-03-2019 21-05-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning regulier, Stavoren, De Bleeck 10 het bouwen van een woning 21-03-2019 21-05-2019 detail
Ingekomen aanvraag, Gauw, De Kamp 5 het aanbrengen van een kap op de garage en een dakkapel op de woning 21-03-2019 21-05-2019 detail
Ingekomen aanvraag, Sneek, Wijde Noorderhorne 13 het aanbrengen van markiezen aan de gevel 21-03-2019 21-05-2019 detail
Ingekomen aanvraag, Nijland, Jonkerspaed 1 het verbouwen van de garage 21-03-2019 21-05-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning regulier, Heeg, De Draei 21 het kappen van 8 bomen 21-03-2019 21-05-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning regulier, IJlst, Geeuwkade 3 het wijzigen van de achtergevel en het isoleren van de dakkapel 21-03-2019 21-05-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning regulier, Sneek, Zeilstraat 7 het verbouwen van de garage 21-03-2019 21-05-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning regulier, Workum, Kampwei naast 8 het bouwen van een bedrijfsloods 21-03-2019 21-05-2019 detail
Ingekomen aanvraag, Sneek, Kolenbranderstraat 21 het bouwen van bedrijfsunits 21-03-2019 21-05-2019 detail
Ingekomen aanvraag, Hidaard, Tjebbingadyk 20 het vervangen van de bovenbouw ligboxenstal 21-03-2019 21-05-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning regulier, Sneek, Leidekkersstraat 2 het renoveren van de boerderij (externe wijzigingen) 21-03-2019 21-05-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning regulier, Bolsward, Grote Kampen 1 A het verbouwen van het pand in strijd met het bestemmingsplan 21-03-2019 21-05-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning regulier, Ferwoude, Scharnebuursterweg 29 het verbouwen van de ligboxenstal 21-03-2019 21-05-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning regulier, Lollum, Waaxenserweg 13 het wijzigen van de voorgevel 21-03-2019 21-05-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning regulier, Koudum, Bûtenskar 3 het plaatsen van een aanbouw 21-03-2019 21-05-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning regulier, Bolsward, Turfkade 30 het plaatsen van een dakkapel en het plaatsen van een dakraam 21-03-2019 21-05-2019 detail
Vergunningsvrije aanvraag omgevingsvergunning, Workum, Weverswei nabij 4 B het kappen van bomen en het verwijderen van bosschages 21-03-2019 21-05-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning regulier, Sneek, Breewijd 44 het uitbreiden van de begane grond 21-03-2019 21-05-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning regulier, Stavoren, De Traan Kokerij 38 het bouwen van een recreatiewoning 21-03-2019 21-05-2019 detail
Ingekomen aanvraag, Sneek, Hoogend 20 het realiseren van 9 wooneenheden 21-03-2019 21-05-2019 detail
Ingekomen aanvraag, Makkum, De Munniksplaat 3 het bouwen van een bedrijfspand in strijd met het bestemmingsplan 21-03-2019 21-05-2019 detail
Ingekomen aanvraag, Lollum, Waaxenserweg 13 het wijzigen van de voorgevel 21-03-2019 21-05-2019 detail
Ingekomen aanvraag, Sneek, Waterpoortsgracht 38 het realiseren van een appartement op de beganegrond (Zuidend 49) 21-03-2019 21-05-2019 detail
Ingekomen aanvraag, Sneek, Marktstraat 27 plaatsen van 2 parasols met vaste voetopstelling 21-03-2019 21-05-2019 detail
Ingekomen aanvraag, Molkwerum, Tsjerkestrjitte 10 het plaatsen van een dakopbouw op de schuur 21-03-2019 21-05-2019 detail
Ingekomen aanvraag, Makkum, Suderseewei 10 het oprichten van een berging/stalling 21-03-2019 21-05-2019 detail
Ingekomen aanvraag, Koudum, De Tille 3 A het oprichten van een kolomkraan 21-03-2019 21-05-2019 detail
Ingekomen aanvraag, Witmarsum, Arumerweg 66 het wijzigen naar 2 woningen en 25 zorgwoningen 21-03-2019 21-05-2019 detail
Ingekomen aanvraag, Smallebrugge, Nr 1 het bouwen van een garage 21-03-2019 21-05-2019 detail
Ingekomen aanvraag, Witmarsum, De Muonts 19 het plaatsen van een dakopbouw met nokverhoging 21-03-2019 21-05-2019 detail