7.4

Vergunningen Súdwest-Fryslân

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Súdwest-Fryslân. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Súdwest-Fryslân. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Verleende omgevingsvergunning regulier, Idsegahuizum, Brekkerweg 6A het realiseren van een klein recreatieappartement
Verleende omgevingsvergunning regulier, Bolsward, De Ward 29 het tijdelijk plaatsen van een werkplaatscontainer...
Verleende omgevingsvergunning regulier, Woudsend, Koetshúsleane 24-26 het plaatsen van een damwand
Ontwerp bestemmingsplan Bolsward onderstation 110/20kV, Súdwest-Fryslân
Ingetrokken verleende omgevingsvergunning regulier, Offingawier, Paviljoenwei 14 20 het vergroten van...
Verleende omgevingsvergunning uitgebreid, Jutrijp, Riperwei 13 het bouwen van een woning in strijd met...
Verleende omgevingsvergunning uitgebreid, Jutrijp, Riperwei 13 het bouwen van een woning in strijd met...
Verleende omgevingsvergunning regulier, Sneek, Veemarktplein 9-13 het realiseren van 4 appartementen...
Vaststelling bestemmingsplan Koudum – De Wetterbies, Súdwest-Fryslân
Verleende omgevingsvergunning regulier, Allingawier, Kerkbuurt 11 het deels slopen van het bouwwerk (kapconstuctie)...
Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Oppenhuizen, Nije Dyk 2 A te Oppenhuizen, (het wijzigen...
Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Oppenhuizen, Nije Dyk 2 A te Oppenhuizen, (het wijzigen...
Verleende omgevingsvergunning regulier, Sneek, Het Volland 10 het vergroten van de insteekhaven
Verleende omgevingsvergunning regulier, Koudum, Ooste 39 het realiseren van een kelderbak binnen in de...
Besluit hogere waarde Wet geluidhinder, Jutrijp, Riperwei 13 Besluit hogere waarde Wet geluidhinder voor...
Verleende omgevingsvergunning regulier, Sneek, Zomermeter 22 het uitbreiden van de bestaande dakopbouw
Verleende omgevingsvergunning regulier, Makkum, De Holle Poarte 36 het verbouwen van een recreatiewoning
Verleende omgevingsvergunning regulier, Hemelum, De Maren tegenover 11 het verplaatsen van een dam te...
Verleende omgevingsvergunning regulier, Burgwerd, Kapelstrjitte 11 het vervangen van de schutting
Verleende omgevingsvergunning regulier, Pingjum, Kleinehuisterweg 22 het realiseren van een tijdelijke...
Ontwerp bestemmingsplan Bolsward onderstation 110/20kV, Súdwest-Fryslân
Vaststelling bestemmingsplan Koudum – De Wetterbies, Súdwest-Fryslân
Verleende omgevingsvergunning regulier, Sneek, Duiker 18 het plaatsen van een kozijn in de voorgevel
Besluit hogere waarde Wet geluidhinder, Jutrijp, Riperwei 13 Besluit hogere waarde Wet geluidhinder voor...
Verleende omgevingsvergunning regulier, Sneek, Klompenmakersstraat 1 A t/m 1 P het wijzigen van het bedrijfsverzamelgebouw
Verleende omgevingsvergunning regulier, IJlst, Uilenburg 15 het uitbreiden van de woning en plaatsen...
Verleende omgevingsvergunning regulier, Offingawier, Paviljoenwei 14 001 het plaatsen van hekken op de...
Ingekomen aanvraag, Warns, Kampenspaed 2 het verbouwen tot woning
Ingekomen aanvraag, Schraard, Dorpsstraat 3 het bouwen van een overkapping binnen het Rijks beschermd...
Ingekomen aanvraag, Scharnegoutum, Sint Martensdyk 11 het plaatsen van een dakopbouw en een kozijn
Ingekomen aanvraag, Hindeloopen, Schuilenburg 7 het oprichten van een mini windmolen
Ingekomen aanvraag, Exmorra, Dorpsstraat 26 het wijzigen van de voorgevel
Ingekomen aanvraag, Sneek, Professor Zernikestraat 1 het verlengen van een omgevingsvergunning voor kringloopwinkel
Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Woudsend, Prof.T.Brandsmastrjitte 19 het plaatsen...
Ingekomen aanvraag, Gaastmeer, Kaepwei 5 het realiseren van een inrit
Ingekomen aanvraag, Sneek, Wolkammersstraat 2 C het plaatsen van tweede skibanen
Melding Activiteitenbesluit, Oudega (SWF), Rigedyk 23 voor de sloop en herbouw van een werktuigenberging...
Ingekomen aanvraag, Witmarsum, De Muonts 35 het verlengen van de bestaande dakkapel en het vervangen...
Ingekomen aanvraag, Bolsward, Jongemastraat 11 het plaatsen van zonnepanelen op een monumentaal pand
Ingekomen aanvraag, Koudum, Beukenlaan 6 het verbouwen en uitbreiden van de woning
Ingekomen aanvraag, Sneek, Oranjepad 12 het plaatsen van een dakkapel
Ingekomen aanvraag, Sneek, Duiker 18 het plaatsen van een kozijn in de voorgevel
Ingekomen aanvraag, Sneek, 1e Woudstraat 25 en 27 het verbouwen van de woning naar twee woningen
Ingekomen aanvraag, Sneek, Stationsstraat 24 het plaatsen van een taxushaag tussen nummer 24 en 26
Ingekomen aanvraag, Sneek, Groenedijk 31 het uitbreiden van de woning
Ingekomen aanvraag, Easterein, Wynserdyk 18 het vergroten van de woning
Ingekomen aanvraag, Goënga, Hege Wier 8 het verbouwen en vergroten van de woning
Ingekomen aanvraag, Workum, Slinkewei 8 het bouwen van een loods
Ingekomen aanvraag, Sneek, Nolensstraat 7 het starten van een kapsalon aan huis
Ingekomen aanvraag, Bolsward, De Ward 5 het legaliseren van een veranda en uitbreiding van de schuur