Vergunningen Súdwest-Fryslân

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Súdwest-Fryslân. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Súdwest-Fryslân. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Vaststelling bestemmingsplan Blauwhuis - De Sylroede 3, kavel 9, Súdwest-Fryslân
Vaststelling bestemmingsplan Blauwhuis - De Sylroede 3, kavel 9, Súdwest-Fryslân
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Súdwest-Fryslân 2019
Register Beschermenswaardige Bomen
Uitgeschreven uit de basisregistratie personen, Bakker, Remco, geboren 08-11-1989 te Bolsward
Gemeente Súdwest-Fryslân - Intrekken parkeerverbod IJsbrechtum - Epemawei IJsbrechtum
Ingekomen aanvraag, Sibrandabuorren, It lange ein 42 het vervangen van een dakkapel
Verleende omgevingsvergunning regulier, Hemelum, Nijbuorren 23 het wijzigen van reclame
Verleende omgevingsvergunning regulier, Poppenwier, Binnenbuorren 11 het vervangen van de dakpannen
Verleende omgevingsvergunning regulier, Uitwellingerga, Buorren 29 het verbouwen en vergroten van de...
Verleende omgevingsvergunning regulier, Workum, Douwe de Boerstrjitte 4 het bouwen van een woning met...
Verleende omgevingsvergunning regulier, Workum, Begine 18 het bouwen van een schuur
Verleende omgevingsvergunning regulier, Koudum, Zwarteweg 23 het vervangen van het bedrijfspand
Welstandsagenda Hûs en Hiem
RECTIFICATIE, Sneek, Smidsstraat 5 B het wijzigen van de bestemming en het plaatsen van handelsreclame
Verleende omgevingsvergunning regulier, Sneek, Scherhemstraat 1 het bouwen van een woongebouw met 44...
Verleende omgevingsvergunning regulier, Sneek, Gedempte Pol 1 het verbouwen van een deel van de winkelfunctie...
Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning, Oudega, Rigedyk 23 tijdelijk strijdig gebruik bestemming (1...
Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning,Sneek, Pieter Zeemanstraat 2 het verbouwen van het...
Melding Activiteitenbesluit, Tersoal, Buorren 4 het intern wijzigen van de melkopstelling
Melding Activiteitenbesluit, Sneek, Klompenmakersstraat sectie H809 het starten van een groothandel in...
Verleende omgevingsvergunning regulier, Bolsward, Koopman Heeresweg 3 het plaatsen van zonnepanelen
Verleende omgevingsvergunning regulier, Oudega, Stasjonsleane 23 het aanleggen van een inrit
Ingekomen aanvraag, Bolsward, De Marne kavel 4 het bouwen van een bedrijfspand
Ingekomen aanvraag, Oppenhuizen, Bonningastrjitte 30 het isoleren van de gevels
Verleende omgevingsvergunning regulier, Ysbrechtum, De Râne 1 het verbreden van de inrit
Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning, Bolsward, Harlingerstraat 38 het wijzigen van...
Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning, Oudega, De Hannen 7 het plaatsen van een afdak...
Vergunningsvrije aanvraag omgevingsvergunning, Folsgare, Easthimmerwei 2 het vervangen en vergroten van...
Verleende omgevingsvergunning regulier, Sneek, Selfhelpweg 22 het bouwen van een zonne-installatie
Ingekomen aanvraag, Waaksens, Buorren 8 het bouwen van een schuur/berging, strijdig gebruik
Ingekomen aanvraag, IJlst, Eegracht 35 het wijzigen van de bestaande inrit
Ingekomen aanvraag, Stavoren, Schans 10 het verbouwen van kerkje tot woning
Melding Besluit lozen buiten inrichtingen, Koudum, Ooste 39 het aanleggen van een gesloten bronsysteem...
Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Workum, Súd 141 het restaureren en verbouwen van de...
Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Sneek, Kolenbranderstraat 11 A het bouwen van een...
Verleende omgevingsvergunning uitgebreid, Sneek, Molenkrite 132 het brandveilig gebruik van een BSO Sport
Melding Activiteitenbesluit, Oudega SWF, Hagenadyk 61 nabij het vervangen van het aardgas reduceerstation...
Ingekomen aanvraag, Ysbrechtum, De Râne 1 het verbreden van de inrit
Ingekomen aanvraag, Raerd, Slingerbochten 3 het uitbreiden van de woning
Verleende omgevingsvergunning uitgebreid, Loënga, Ivige Leane 18A het brandveilig gebruik van een dagbesteding
Verleende omgevingsvergunning uitgebreid, Sneek, Kaatsland 3 het brandveilig gebruik van het gebouw
Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Sneek, Klompenmakersstraat 4 het bouwen van een bedrijfspand
Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Sneek, De Slufter 34 het uitbreiden van de woning
Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Koudum, Hoofdstraat 17 het uitbreiden van een dagbesteding
Ingekomen aanvraag, Bolsward, Franekerstraat 16 het plaatsen van lichtreclame
Verleende omgevingsvergunning regulier, Sneek, Kleinzand 58 het realiseren van een woning op de eerste...
Verleende omgevingsvergunning regulier, Woudsend, De Poel 15 het uitbreiden van de kap op het bestaande...
Kinderopvangregister
Verleende omgevingsvergunning regulier, Bolsward, De Marne 107 het verbouwen van het bedrijfspand