Vergunningen Súdwest-Fryslân

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Súdwest-Fryslân. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Súdwest-Fryslân. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

vergunning Datum start Datum einde
Gemeente Súdwest-Fryslân - - 02-12-2022 02-02-2023 Details
Ingekomen aanvraag, Oudega, De Joodyk 9 D het realiseren van een bedrijfspand, wijziging eerder verleende... 01-12-2022 01-02-2023 Details
Marktverordening gemeente Súdwest-Fryslân 01-12-2022 01-02-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning regulier, Makkum, Waagsteeg 3 het wijzigen van de voorgevel 01-12-2022 01-02-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning regulier, Dedgum, Krabbedijk 4 het plaatsen van een kleine windturbine... 01-12-2022 01-02-2023 Details
Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Scharnegoutum, Mastenbroek 6 het slopen van bestaande... 01-12-2022 01-02-2023 Details
Ingekomen aanvraag, IJlst, Stadslaan 2 (IJlst, A, 1462) het plaatsen van een dubbel dakraam 01-12-2022 01-02-2023 Details
Ingekomen aanvraag, Abbega, Twiska 2 het plaatsen van een kleine windturbine 01-12-2022 01-02-2023 Details
Ingekomen aanvraag, Sneek, het Vallaat 29 het plaatsen van een aanbouw aan de woning 01-12-2022 01-02-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning regulier, Molkwerum, Lútzenpôlle 7 het vergroten van de woning 01-12-2022 01-02-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning regulier, Sneek, Looxmastraat 39 het plaatsen van een toegangshek voor... 01-12-2022 01-02-2023 Details
Ingekomen aanvraag, Koudum, Zijl 2 het herbouwen van een woning 01-12-2022 01-02-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning regulier, Workum, Brouwersdyk 32 het plaatsen van een kleine windturbine... 01-12-2022 01-02-2023 Details
Ingekomen aanvraag, Cornwerd, Hayumerlaan 1 het wijzigen van de bestemming voor gebruik huisvesting 01-12-2022 01-02-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning regulier, Easterwierrum, Hegedyk 2 het plaatsen van een kleine windturbine... 01-12-2022 01-02-2023 Details
Ingekomen aanvraag, Sneek, Singel 64 het plaatsen van zonnepanelen binnen het Rijks beschermd stadsgezicht 01-12-2022 01-02-2023 Details
Ingekomen aanvraag, Gaastmeer, Munkedyk 8 A het uitbreiden van de woning 01-12-2022 01-02-2023 Details
Welstandsagenda Hûs en Hiem 01-12-2022 01-02-2023 Details
Ingekomen aanvraag, Woudsend, De Kamp 2 het plaatsen van zonnepanelen 01-12-2022 01-02-2023 Details
Melding Activiteitenbesluit, Oudega (SWF), De Band 1 het plaatsen van een kleine windturbine 01-12-2022 01-02-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning regulier, Bolsward, Snekerstraat 14 het aanpassen van het magazijn 01-12-2022 01-02-2023 Details
Ingekomen aanvraag, Allingawier, Meerweg nabij 4 het vervangen van de damwand 01-12-2022 01-02-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning regulier, Easterein, Tsjerkebuorren 31 het renoveren van de dakgoot aan... 01-12-2022 01-02-2023 Details
Melding Activiteitenbesluit, Abbega, Pikesyl 3 het plaatsen van een kleine windmolen 01-12-2022 01-02-2023 Details
Melding Activiteitenbesluit, Exmorra, Surein 5 het plaatsen van een kleine windturbine (28-7-2022) 01-12-2022 01-02-2023 Details
Ingekomen aanvraag, Sneek, Vogelwikke 16 het vervangen en verbreden van de dakkapel 01-12-2022 01-02-2023 Details
Ingekomen aanvraag, Ypecolsga, Nr 11 A het aanbouwen van een serre en dakopbouw achterzijde woning 01-12-2022 01-02-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning regulier, Arum, Sytzamaweg 6 het plaatsen van een dakkapel aan de steegzijde... 01-12-2022 01-02-2023 Details
Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning, Sneek, Heerke Tjepkesstraat 9 het plaatsen van... 01-12-2022 01-02-2023 Details
Incidentele festiviteit AO20220329, Markt 11 A te Makkum 01-12-2022 01-02-2023 Details
Ingekomen aanvraag, Sneek, Looxmastraat 39 het plaatsen van een toegangshek voor het schoolplein 01-12-2022 01-02-2023 Details
Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning, Bolsward, Snekerpoort 10 het aanpassen van de... 01-12-2022 01-02-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning regulier, Workum, Spoardyk 50 het plaatsen van een dakkapel 01-12-2022 01-02-2023 Details
Incidentele festiviteit AO20220306, De Skatting 1 A te Heeg 30-11-2022 30-01-2023 Details
Incidentele festiviteit AO20220314, Harinxmastrjitte 57 te Heeg 30-11-2022 30-01-2023 Details
Kommisje Boarger en Mienskip | Commissie Boarger en Mienskip d.d. 7 december 2022 29-11-2022 29-01-2023 Details
Uitgeschreven uit de basisregistratie personen, Olesia Briushkovska, geboren 21-09-1974 te Zvenyhorodka 29-11-2022 29-01-2023 Details
Instructie voor de griffier 2022 29-11-2022 29-01-2023 Details
Verordening werkgeverscommissie griffie gemeente Súdwest-Fryslân 29-11-2022 29-01-2023 Details
Kommisje Bestjoer en Finânsjes | Commissie Bestjoer en Finânsjes d.d. 8 december 2022 29-11-2022 29-01-2023 Details
Kommisje Doarp, Stêd en Omkriten | Commissie Doarp, Stêd en Omkriten d.d. 6 december 2022 29-11-2022 29-01-2023 Details
Bekendmaking voornemen grondverkoop aan Liander Infra B.V. te Arnhem 28-11-2022 28-01-2023 Details
Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning, Sneek, Groenedijk, De Weide, Lemmerweg het plaatsen van vijf... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning regulier, Sneek, Martiniplein 13, 14A, 14B, 15A t/m 15H en 15K t/m 15N... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Bolsward, It Uthôf 1 het revitaliseren van de gevels... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning regulier, Hemelum, Nijbuorren 4 (Koudum, I, 1061, 1062 en 1149) het wijzigen... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning regulier, Heeg, Alde Skatting 2 A het plaatsen van een kleine windturbine... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Ingekomen aanvraag, Sneek, Gajus Nautastraat 4 het wijzigen van de positie van 1 kozijn in voor- en achtergevel... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Ontwerp bestemmingsplan ‘Hichtum – Schwartzenbergweg’, Súdwest-Fryslân 24-11-2022 24-01-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning regulier, Hindeloopen, Tuinen 1 A het vernieuwen van het dak op de schuur... 24-11-2022 24-01-2023 Details