Vergunningen Súdwest-Fryslân

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Súdwest-Fryslân. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Súdwest-Fryslân. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente Súdwest-Fryslân gaat op 1 februari 2022 starten met online verlengen rijbewijs
Gemeente Súdwest-Fryslân - Gehandicaptenparkeerplaats Sneek - Boetsstraat 46
Verleende omgevingsvergunning regulier, Hindeloopen, Schuilenburg 2 het realiseren van een tijdelijke...
Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning, Ferwoude, Scharnebuursterweg 29 het composteren...
Ingekomen aanvraag, Heeg, nabij It Eilân 65 (Heeg, A, 5077) het exploiteren van de locatie met groepsaccommodatie,...
Geweigerde omgevingsvergunning regulier, Pingjum, Oorlogssteeg 2 het aanpassen van de bestaande dakkapel
Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Arum, van Camminghaweg 38 het bouwen van een paardenstal...
Verleende omgevingsvergunning regulier, Abbega, Moarrawei 6 het wijzigen van de verleende vergunning...
Verleende omgevingsvergunning regulier, Wons, ter hoogte van Weersterweg 37 het plaatsen van een object...
Verleende omgevingsvergunning regulier, Koudum, Morra en Fluessen het natuurvriendelijker maken van Natura...
Verleende omgevingsvergunning regulier, Raerd, Poppenwiersterdyk 5 het wijzigen van de verleende vergunning...
Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning, It Heidenskip, Heidenskipsterdyk 7 te het composteren...
Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning, Poppenwier, Ingwert 3 het uitbreiden van de ligboxstal...
Verleende omgevingsvergunning regulier, Warns, Ats Bonninghawei 13 het bouwen van een woning
Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Koudum, Tjalke van der Walstraat 32 het intern verbouwen...
Vergunningsvrije aanvraag omgevingsvergunning, Heeg, De Skatting 53 het verkleinen van een plantvak voor...
Ingekomen aanvraag, Goënga, Hege Wier 8 het plaatsen van een schuur
Ingekomen aanvraag, Easterein, De Ljits 7 het plaatsen van een kap op de garage
Ingekomen aanvraag, Witmarsum, De Muonts 31 het plaatsen van 2 dakkapellen
Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Bolsward, Marktstraat 17 het vervangen van bestaande...
Ingekomen aanvraag, Bolsward, Lysbet Lubbertsstraat 16 het uitbreiden van de woning
Ingekomen aanvraag, Bolsward, Marktstraat 17 het aanvragen van een huisnummer
Vergunningsvrije aanvraag omgevingsvergunning, Parrega, Trekweg 5 het composteren in samenwerking met...
Ingekomen aanvraag, Offingawier, Paviljoenwei 2 het plaatsen van een herdenkingspaneel
Ingekomen aanvraag, Sneek, Oude Dijk 14 het kappen van een Carpinus Japonica
Ingekomen aanvraag, Koudum, Achter de Tuinen 2 het plaatsen van een overkapping
Ingekomen aanvraag, Workum, Dwarsnoard 48 het plaatsen van zonnepanelen
Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Sneek, Lorentzstraat 7 het tijdelijk plaatsen van...
Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Molkwerum, Ymedaem 16 het plaatsen van dakkapellen...
Ingekomen aanvraag, Heeg, It Eilân 65 het tijdelijke aanleggen van een ligplaats voor Hotelschip It Beaken
Ingekomen aanvraag, Sneek, Prinsengracht 2 het aanleggen van een sprinklerinstallatie
Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Sneek, Parkstraat 1 het maken van een aantal constructieve...
Ingekomen aanvraag, Britswert, Froonackerdyk 1 het starten van een boerderijwinkel
Ingekomen aanvraag, Idzega, Klokhúsdyk 3 het realiseren van een nieuwe natuur-inclusieve kringloopstal...
Ingekomen aanvraag, Sneek, Oude Oppenhuizerweg 50 het plaatsen van zonnepanelen op een hekwerk
Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Woudsend, Waechswâl 1 het veranderen van horeca naar...
Ingekomen aanvraag, Sneek, Martiniplein 15 A t/m H het realiseren van appartementen
Ingekomen aanvraag, Sneek, de Opper 11 het plaatsen van een dak op de garage
Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Warns, Himmelumerdyk 11 het aanleggen van MS kabels...
Ingekomen aanvraag, Sneek, Peperstraat 9 het plaatsen van reclame
Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Sneek, Commanderij 17 het plaatsen van een nieuwe...
Welstandsagenda Hûs en Hiem
Gemeente Súdwest-Fryslân - Gehandicaptenparkeerplaats Stavoren - Voorstraat 34 Stavoren
Gemeente Súdwest-Fryslân - Gehandicaptenparkeerplaats Bolsward - De Kolken 12 Bolsward
Gemeente Súdwest-Fryslân - Gehandicaptenparkeerplaats Sneek - Boetsstraat 46 te Sneek
Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning, Kornwerderzand, Afsluitdijk 3 het herstellen van...
Verleende omgevingsvergunning regulier, Hommerts, Jeltewei 96 het realiseren van een afdak en een tribune
Verleende omgevingsvergunning regulier, Wommels, nabij Terp 12 het wijzigen van de bestemming naar recreatie,...
Verleende omgevingsvergunning regulier, Pingjum, Nesserlaan 3 het realiseren van een overdekte uitloop...
Verleende omgevingsvergunning regulier, Sneek, Oosterdijk 56 en 58 het verbouwen van de panden