6.6

Vergunningen Súdwest-Fryslân

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Súdwest-Fryslân. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Súdwest-Fryslân. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Verleende omgevingsvergunning regulier, Sneek, Bloemstraat 10 b het vervangen van de kozijnen en voordeur
Verleende omgevingsvergunning regulier, Scharnegoutum, Legedyk 18 het plaatsen van een overkapping
Verleende omgevingsvergunning regulier, Oudega, De Joodyk 9 D het realiseren van een bedrijfspand
Verleende omgevingsvergunning regulier, Warns, Ats Bonninghawei 8 het realiseren van een nieuwbouw woning
Verleende omgevingsvergunning regulier, Wommels, Terp 11 het vervangen van de huidige condensors
Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning, Woudsend, Koetshúsleane 38 het vervangen van een bedrijfsruimte
Verleende omgevingsvergunning regulier, Wommels, Fyns 2 het vergroten van de kap op de garage
Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning, Sibrandabuorren, Aesgewei 11 het realiseren van een paardenbak
Verleende omgevingsvergunning regulier, Makkum, Kerkeburen 34 het plaatsen van zonnepanelen binnen het...
Verleende omgevingsvergunning regulier, IJlst, De Geau IJL00, D, 40 en C, 1027 en 8 het vergroten van...
Verleende omgevingsvergunning regulier, Heeg, De Burd 25B 001 t/m 018 het bouwen van 18 vakantiewoningen...
Verleende omgevingsvergunning regulier, Stavoren, De Bleeck 8 het aanpassen van de woning
Verleende omgevingsvergunning regulier, Workum, Lynbaen 2 het bouwen van een appartement in bestaande...
Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning, Stavoren, De Hellingh 9 het plaatsen een schutting...
Verleende omgevingsvergunning regulier, Easterein, Wynserdyk 18 het vergroten van de woning
Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning, Nijland, Hottingawei 27 het bouwen van een garage
Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning, Gaastmeer, Kaepwei 11 het aanbouwen van een serre
Verleende omgevingsvergunning regulier, Burgwerd, Sjungadijk 16 het wijzigen van de gevels van de schaaploods
Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Wons, Rijksweg A7 1 het intrekken van de omgevingsvergunning...
Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning, Warns, 't Noard 34 het plaatsen van nieuwe platen...
Verleende omgevingsvergunning regulier, Workum, Merk, Sud, Noard en Begine het plaatsen van sfeervolle...
Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning, It Heidenskip, Heidenskipsterdyk 28 A 002 het realiseren van...
Verleende omgevingsvergunning regulier, Hommerts, Jeltewei 36 het uitbreiden van de woning en garage
Ontwerp wijzigingsplan Easterein – Wynserdyk 53, Súdwest-Fryslân
Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Sneek, Singel 34 A het plaatsen van 12 zonnepanelen...
Ingekomen aanvraag, Hindeloopen, Buren 27 het vernieuwen van de schuur en wijzigen van kozijn met 3 ramen...
Ingekomen aanvraag, Sneek, Oerdyk 4 het toevoegen van een insteekhaven t.p.v. kavel 15 Harinxmaland fase...
Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Bolsward, De Marne 29 G het plaatsen van garage deuren
Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Sneek, Stokvissteeg 1 het verbouwen van de appartementen...
Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Heeg, De Opper 50 het realiseren van een bedrijfspand
Ingekomen aanvraag, Sneek, Pier Hylckeshof nabij 6 (Sneek, H, 1027) het bouwen van een woning
Ingekomen aanvraag, Sneek, Bloemstraat 10 b het vervangen van de kozijnen en voordeur
Ingekomen aanvraag, Sneek, Oude Dijk 10 het uitbreiden van de woning
Ingekomen aanvraag, Heeg, Lytshuzen 15 het verbouwen en uitbreiden van de woning
Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Bolsward, De Marne 211 het uitbreiden van een bedrijfshal...
Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Makkum, It Gruthôf 2 A het uitbreiden van het pand...
Vergunningsvrije aanvraag omgevingsvergunning, Sneek, Normandiaplein 5 het aanleggen van een alarminstallatie
Ingekomen aanvraag, Wommels, Hottingawei 21 het uitbreiden van de woning
Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Hommerts, Jeltewei 63 het herstellen van stormschade...
Ingekomen aanvraag, Wons, Terpweg 38 het vervangen van de walbeschoeiing
Ingekomen aanvraag, IJlst, Rogmolewei nabij 2 A (IJlst, B, 2276) het uitbreiden van het aantal garageboxen...
Ingekomen aanvraag, Sneek, Wijde Burgstraat 18 het wijzigen van de bestemming ten behoeve van 2 zelfstandige...
Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Heeg, Pharshoeke 61 het vervangen van de beheerderswoning
Ingekomen aanvraag, Arum, Franekerkade 21A het plaatsen van een caravan voor tijdelijke bewoning
Ingekomen aanvraag, Heeg, Tollewei 20 het plaatsen van zonnepanelen
Ingekomen aanvraag, Bolsward, Exmorraweg (Bolsward, E, 12, 60 en B, 7862) het aansluiten van de Exmorraweg...
Ingekomen aanvraag, Easterein, Skrok 4 het gebruik van de woning voor ontvangen gasten via de site airbnb
Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Woudsend, Vosseleane 0 het realiseren van een bedrijfspand
Ingekomen aanvraag, Sneek, Boetsstraat 46 het plaatsen van een dakkapel
Ingekomen aanvraag, Sibrandabuorren, Aesgewei 11 het plaatsen van een omheining voor de paardenbak