7.3

Vergunningen Súdwest-Fryslân

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Súdwest-Fryslân. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Súdwest-Fryslân. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Iepenbiere riedsgearkomste | Openbare raadsvergadering d.d. 28 januari 2021
Verleende omgevingsvergunning regulier, Wiuwert, Opfeart 2 het bouwen van een woning in strijd met het...
Voorontwerp bestemmingsplan Woudsend - werkhaven Vosseleane, Súdwest-Fryslân
Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning, Ysbrechtum, De Râne 13 het aanpassen van de topgevel
Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Lollum, Bayumerleane 5 wijzigen van het brandveilig...
Verleende omgevingsvergunning uitgebreid, Witmarsum, De Terp 1 het realiseren van 4 recreatiewoningen...
Voorontwerp bestemmingsplan Woudsend - werkhaven Vosseleane, Súdwest-Fryslân
Verleende omgevingsvergunning regulier, Sneek, Singel 18 t/m 22 en Hooiblokstraat 1 en 1A het verbouwen...
Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning, Workum, Bûterikkers 66 het plaatsen van een dakkapel aan de...
Verleende omgevingsvergunning regulier, Burgwerd, Doniaweg 11 het uitbreiden van de woning met een slaapkamer...
Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning, IJlst, Geeuwkade 21 principe verzoek wijzigen van het bestemmingsplan
Verleende omgevingsvergunning regulier, Folsgare, Wallemadyk 3 het bouwen van een woning
Verleende omgevingsvergunning regulier, Hommerts, Jeltewei 192 het plaatsen van een dakopbouw
Verleende omgevingsvergunning regulier, Arum, Ald Rij 1 het plaatsen van handelsreclame
Verleende omgevingsvergunning regulier, Makkum, Kerkstraat 20 het plaatsen van zonnepanelen en dubbel...
Verleende omgevingsvergunning regulier, Sneek, Berkenlaan 34 het plaatsen van een tuinhuis met overkapping
Verleende omgevingsvergunning regulier, Sneek, Peperstraat 9 het veranderen van de voorgevel
Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning, Heeg, De Opper 21 het bouwen van een bedrijfspand (wijziging...
Geweigerde omgevingsvergunning regulier, Sneek, 1e Oosterkade 26 het wijzigen van de voorgevel door vervanging...
Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning, Sneek, Schierstins 26 het realiseren van een oprit en het plaatsen...
Verleende omgevingsvergunning regulier, Stavoren, Havenweg 14 001 het aanleggen van een geitenweide
Verleende omgevingsvergunning regulier, Wommels, Geins 1 het plaatsen van 2 lichtmasten
Verleende omgevingsvergunning regulier, Ysbrechtum, De Finne 38 het plaatsen van een dakkapel en het...
Verleende omgevingsvergunning uitgebreid, Witmarsum, De Terp 1 het realiseren van 4 recreatiewoningen...
Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Heeg, De Opper 18 het bouwen van een bedrijfspand
Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning, Scharnegoutum, Zwettewei 12 het bouwen van een berging met...
Verleende omgevingsvergunning regulier, Hommerts, Lippenwâlde 4 het bouwen van een schuur
Verleende omgevingsvergunning regulier, Pingjum, Buitendijk 8 het herbouwen van een woonboerderij
Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Bolsward, Rijkstraat 6 het wijzigen van de gevel van...
Ingekomen aanvraag, Workum, Aldedyk 10 het realiseren van een bedrijfsloods
Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Heeg, Bûterhoeke 16 het vervangen van bestaande hok/berging
Ingekomen aanvraag, Sneek, Berkenlaan 34 het plaatsen van een tuinhuis met overkapping (06-01-2021)
Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Bolsward, Nieuwmarkt 13 het aanbrengen van een zonnescherm
Ingekomen aanvraag, Abbega, Moarrawei 6 het bouwen van een loods
Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Workum, Algeraburren 24 het plaatsen van een tuinkamer...
Ingekomen aanvraag, Raerd, Slotsdyk 7 het baggeren van de Slotgracht en verwerken in naastliggend baggerdepot
Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Heeg, De Draei 70 het uitbreiden van de woning in...
Ingekomen aanvraag, IJlst, Julianastraat 1 D het plaatsen van een dakkapel
Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Bolsward, Franekerstraat 11 A het realiseren van een...
Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Bolsward, Franekerstraat 4 het wijzigen van de bestemming...
Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Bolsward, Burg Praamsmalaan 12 het bouwen van een...
Ingekomen aanvraag, Bolsward, Jongemastraat 19 het vernieuwen van een dakkapel en kozijnen en het isoleren...
Ingekomen aanvraag, Piaam, Buren 25 het verbouwen en restaureren van de boerderij Nynke Pleats en herbestemmen...
Ingekomen aanvraag, Koudum, Onderweg 6 het renoveren van de kringloopwinkel
Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Bolsward, De Marne 211 het uitbreiden van de bedrijfshal...
Ingekomen aanvraag, Sneek, Grootzand 61 het wijzigen van de bestemming van detailhandel naar wonen van...
Ingekomen aanvraag, Sneek, Zuiderrak 55 het plaatsen van twee meerpalen
Ingekomen aanvraag, Makkum, Middelgronden 36 het aanbrengen van de vlonder / steiger
Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Stavoren, Voorstraat 41 het verbouwen van woning en...
Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Workum, Súd 25 het vervangen van reclame