Vergunningen Súdwest-Fryslân

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Súdwest-Fryslân. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Súdwest-Fryslân. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Noodverorening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 2 april 2020
Eigenaar/houder gezocht van vaartuig
Besluit op de Adviesraad Toegankelijkheid Súdwest-Fryslân
Beleidsregels gehandicaptenparkeerkaarten en gehandicaptenparkeerplaatsen 2020 gemeente Súdwest-Fryslân
Tijdelijk beleid omtrent Gehandicaptenparkeerkaarten en verlopen rijbewijzen
Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Pingjum, De Blokken 1 het aanleggen van een dam met...
Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Woudsend, Midstrjitte 45 brandveilig gebruik van KDV...
Ingekomen aanvraag, Woudsend, Midstrjitte 30 en Merkstrjitte 1 het uitvoeren van sloopwerkzaamheden t.b.v....
Ingekomen aanvraag, Stavoren, Voorstraat, ter hoogte van 3 t/m 43 het vervangen van de bovenkant van...
Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Burgwerd, Hemert 10 het plaatsen van een kap op het...
Verleende omgevingsvergunning regulier, Heeg, Lytshuzen 14 het wijzigen van de gevels
Verleende omgevingsvergunning regulier, Stavoren, Schans 24 het vernieuwen en vergroten van de kap
Verleende omgevingsvergunning regulier, Sneek, Houkepoort, D, 5021 het plaatsen van een keerwand
Verleende omgevingsvergunning regulier, Sneek, Looxmastraat 31 het realiseren van een bed & breakfast
Verleende omgevingsvergunning regulier, Workum, Begine 18 het uitbreiden van de woning
Ingekomen aanvraag, Sneek, Hugo de Grootstraat 12 het verbreden van de oprit
Verleende evenementenvergunning EV20190426, Remswerderleane 1 te Wolsum
Vergunningsvrije aanvraag omgevingsvergunning, Arum, It String 6 het vervangen van de garage
Melding Activiteitenbesluit, Tjerkwerd, Van Panhuysweg 6 het uitbreiden van de huidige rundveestal en...
Melding Activiteitenbesluit, Witmarsum, Pingjumerstraat 4 het melden van de overname van het bedrijf...
Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning, Witmarsum, Bewaarschoolstraat 4 het vernieuwen van het dak...
Ingekomen aanvraag, Workum, Hartwerd, nabij Oldeclooster 4 het oprichten van een monument
Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning, Parrega, Trekweg 18 het maken van een dakopbouw...
Verleende omgevingsvergunning regulier, Wons, Weersterweg 33 het organiseren van een autocross wedstrijd
Verleende omgevingsvergunning regulier, Sneek, Willem de Zwijgerstraat 45 e.o. het aanbrengen van kunststof...
Ingekomen aanvraag, Workum, nabij Lange Leane 1 het aanbrengen van een damwand en beschoeiing
Ingekomen aanvraag, Oudega Feandyk 5 het vergroten van de bestaande ligboxenstal
Ingekomen aanvraag, Koudum, Beukenlaan 93 het realiseren van een woning
Ingekomen aanvraag, Easterein, Griene Leane 13 het vervangen van de bestaande kademuur en het her-straten...
Ingekomen aanvraag, Koufurderrige, Nr 23 het aanleggen van een inrit
Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Boazum, Tryntsjebuorren 1 het bouwen van een garage...
Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning, Boazum, It Oerd 1 het plaatsen van een carport
Verleende evenementenvergunning EV20190448, Weersterweg nabij 33 te Wons
Verleende omgevingsvergunning regulier, Workum, Dwarsnoard 46 het vervangen van de bestaande dakkapel
Verleende omgevingsvergunning regulier, Hindeloopen, Tuinen 21 het plaatsen van zonnepanelen
Ingekomen aanvraag, Westhem, De Kat 16 het plaatsen van een tijdelijke chalet
Vergunningsvrije aanvraag omgevingsvergunning, Folsgare, Garastrjitte 10 A het plaatsen van walbeschoeiing
Verleende omgevingsvergunning regulier, Workum, Súd 51 het uitbreiden van de woning
Verleende omgevingsvergunning regulier, Sneek, Wassenberghstraat 18 het plaatsen van 3 dakkapellen
Welstandsagenda Hûs en Hiem
Verleende omgevingsvergunning regulier, Sneek, Gouden Boers 28 het bouwen van een bootoverkapping
Verleende omgevingsvergunning regulier, Sneek, Looxmastraat 31 het realiseren van een bed & breakfast
Verleende omgevingsvergunning regulier, Oppenhuizen, Tsjerkebuorren 61 het verbouwen van de woning
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 26 maart 2020
Kommisje Boarger en Mienskip / Commissie Boarger en Mienskip 08-04-2020
Bekendmaking vaststellen Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 26 maart 2020
Kommisje Doarp, Stêd en Omkriten|Commissie Doarp, Stêd en Omkriten 07-04-2020
Kommisje Bestjoer en Finânsjes / Commissie Bestjoer en Finânsjes 06-04-2020
Aanwijzingsbesluit parkeervergunningen en -ontheffingen Súdwest-Fryslân 2020
Verleende evenementenvergunning EV20200107, Dorpsfeest Lollum/Waaksens