Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Súdwest-Fryslân

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Súdwest-Fryslân. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Súdwest-Fryslân. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Verleende omgevingsvergunning uitgebreid, Easterwierrum, Hegedyk 2 het uitbreiden van de melkveestal in strijd met het bestemmingsplan 24-05-2019 24-07-2019 detail
Geweigerde omgevingsvergunning regulier, Blauwhuis, Vitusdyk 15 het kappen van 3 leilinden 23-05-2019 23-07-2019 detail
Verleende evenementenvergunning U19.004722, Boazum 23-05-2019 23-07-2019 detail
Verleende evenementenvergunning U19.004628, Workum 23-05-2019 23-07-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning regulier, Sneek, Pripperstraat 4 het plaatsen van een dakkapel 23-05-2019 23-07-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning regulier, Hindeloopen, Tuinen 1 het verbouwen van het schuurtje 23-05-2019 23-07-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning regulier, Bolsward, It Klif 2 het plaatsen van een dakkapel 23-05-2019 23-07-2019 detail
Verleende evenementenvergunning u19.004640, Boerenmarktdagen in Woudsend 23-05-2019 23-07-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning regulier, Workum, Pothúswyk 45 het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak 23-05-2019 23-07-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning regulier, Pingjum, Burenlaan 48 het wijzigen van de erfafscheiding in strijd met het bestemmingsplan 23-05-2019 23-07-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning regulier, Sneek, mr. C.P.M. Rommestraat 15 het legaliseren van een dakkapel 23-05-2019 23-07-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning regulier, Blauwhuis, De Sylroede 63 het bouwen van een woning in strijd met het bestemmingsplan 23-05-2019 23-07-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning regulier, Jutrijp, Riperwei 52 het plaatsen van een aanbouw 23-05-2019 23-07-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning regulier, Tjerkwerd, Dyksicht 10 het bouwen van een woning in strijd met het bestemmingsplan 23-05-2019 23-07-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning regulier, IJlst, Skerdyk 4 het vervangen van het bruggetje 23-05-2019 23-07-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning regulier, Koudum, De Tille 3 A het oprichten van een kolomkraan in strijd met het bestemmingsplan 23-05-2019 23-07-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning regulier, Parrega, Angterperlaan 9 het vervangen van de jongveestal en het wijzigen van de boerderij 23-05-2019 23-07-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning regulier, Sneek, Normandiaplein 6 het wijzigen van de gevelreclame, het omwisselen van een gevelpui 23-05-2019 23-07-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning regulier, Sneek, Harmen Sytstrastraat 2 het bouwen van een verdieping op de bestaande aanbouw in strijd met het bestemmingsplan 23-05-2019 23-07-2019 detail
Verleende evenementenvergunning U19.004648, Nummer 7a te Tjalhuizum 23-05-2019 23-07-2019 detail
Ingekomen aanvraag, Makkum, Kerkstraat 47 het plaatsen van zonnepanelen 23-05-2019 23-07-2019 detail
Ingekomen aanvraag, IJlst, De Kearnstien 22 het bouwen van een berging 23-05-2019 23-07-2019 detail
Ingekomen aanvraag, Sneek, Hugo de Grootstraat 19 het plaatsen van gevelreclame/reclamezuil 23-05-2019 23-07-2019 detail
Ingekomen aanvraag, Sneek, Jachthavenstraat 29 het vervangen/ verbreden van de gemeenschappelijke dakkapel 23-05-2019 23-07-2019 detail
Verleende evenementenvergunning U19.004754, Centrum in Koudum 23-05-2019 23-07-2019 detail
Verleende evenementenvergunning U19.003410 en U19.004602, Broerekerk te Bolsward 23-05-2019 23-07-2019 detail
Verleende evenementenvergunning U19.004544, Sudergoweg 1 te IJlst 23-05-2019 23-07-2019 detail
Vaststelling wijzigingsplan ’t Ford 8 Hemelum, Súdwest-Fryslân 23-05-2019 23-07-2019 detail
Ingekomen aanvraag, Bolsward, Tjerkwerderweg 3 het aanleggen van stroomkabel en in/uitritten 23-05-2019 23-07-2019 detail
Ingekomen aanvraag, Scharnegoutum, Zwettewei 98 het bouwen van een garage 23-05-2019 23-07-2019 detail
Verleende evenementenvergunning U19.004684, Stedspôle te Workum 23-05-2019 23-07-2019 detail
Verleende evenementenvergunning U19.004744, Binnenstad Sneek 23-05-2019 23-07-2019 detail
Ingekomen aanvraag, Sneek, Normandiaplein 6  en 7 het wijzigen van de gevel van de parkeergarage 23-05-2019 23-07-2019 detail
Verleende evenementenvergunning U19.004716, Britswert 23-05-2019 23-07-2019 detail
Verleende evenementenvergunning U19.004245, Sportveld De Boppeslach in Exmorra 23-05-2019 23-07-2019 detail
Ingekomen aanvraag, Workum, Skelpebank 51 het vergroten van de bestaande insteekhaven 23-05-2019 23-07-2019 detail
Ingekomen aanvraag, Sneek, Kleine Palen 13 het plaatsen van reclame 23-05-2019 23-07-2019 detail
Ingekomen aanvraag, Bolsward, Tjerkwerd/ Oudehaske  het aanleggen van ondergrondse stroomkabels 23-05-2019 23-07-2019 detail
Verleende evenementenvergunning (U19.004323), (Martiniplein en Oud Kerkhof in Sneek) 23-05-2019 23-07-2019 detail
Ontwerp bestemmingsplan Dorpen SWF Midden/Oost, Súdwest-Fryslân 23-05-2019 23-07-2019 detail
Verleende evenementenvergunning U19.004724, Frysman 2019 23-05-2019 23-07-2019 detail
Welstandsagenda Hûs en Hiem 23-05-2019 23-07-2019 detail
Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning, Sneek, Statenbocht 13 het bouwen van een tuinhuis 23-05-2019 23-07-2019 detail
Ingekomen aanvraag, Wommels, Slachte 4 het aanleggen van plasdras en vogelkijkhutten 23-05-2019 23-07-2019 detail
Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning, Sneek, Kleermakersstraat 6 het plaatsen van drie vlaggenmasten en het verharden van de parkeerplaatsen 23-05-2019 23-07-2019 detail
Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning, IJlst, De Dassenboarch 23 het plaatsen van een schutting 23-05-2019 23-07-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning uitgebreid, Witmarsum, It Partoer naast 6  het toevoegen van een extra woning binnen het bouwvlak 23-05-2019 23-07-2019 detail
Ingekomen aanvraag, IJlst, Stadslaan 26 het uitbouwen van de woning 23-05-2019 23-07-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning uitgebreid, Woudsend, Ald Wyk 16 het gewijzigde brandveilig gebruik van een zeilschool 23-05-2019 23-07-2019 detail
Ingekomen aanvraag, Sibrandabuorren, Dr.W.Beekhuisstrjitte 16 het realiseren van een schuur 23-05-2019 23-07-2019 detail