Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Súdwest-Fryslân

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Súdwest-Fryslân. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Súdwest-Fryslân. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Warns, Skarl 19 het uitbreiden van de ligboxenstal en het vervangen van de bovenbouw 17-01-2019 17-03-2019 detail
Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Sneek, Zuiderrak 26 het plaatsen van een rookgasafvoer 17-01-2019 17-03-2019 detail
Iepenbiere riedsgearkomste / openbare raadsvergadering d.d. 24 januari 2019 17-01-2019 17-03-2019 detail
Ingekomen aanvraag, Gaastmeer, Fiskersbuorren 1 het bouwen van een schuur 17-01-2019 17-03-2019 detail
Ingekomen aanvraag, It Heidenskip, Heidenskipsterdyk 1 het kappen van twee bomen 17-01-2019 17-03-2019 detail
Ingekomen aanvraag, Greonterp, Blauhústerleane 5 het plaatsen van een dakkapel 17-01-2019 17-03-2019 detail
Ingekomen aanvraag, Koudum, Galamadammen 4 het plaatsen van een reclame bord 17-01-2019 17-03-2019 detail
Ingekomen aanvraag, Idzega, Klokhúsdyk 7 het plaatsen van een mestzak 17-01-2019 17-03-2019 detail
Ingekomen aanvraag, Abbega, Moarrawei 6 het bouwen van een loods 17-01-2019 17-03-2019 detail
Ingekomen aanvraag, Sneek, Einsteinstraat 15 het vervangen van houten damwand voor stalen damwand 17-01-2019 17-03-2019 detail
Ingekomen aanvraag, Bolsward, Schelte à Bolswertstr. 2 het plaatsen van een aanbouw bij de woning 17-01-2019 17-03-2019 detail
Ingekomen aanvraag, Sneek, Waterkers 49 het plaatsen van een carport 17-01-2019 17-03-2019 detail
Ingekomen aanvraag, Nijland, Tsjaerddyk 1 het plaatsen van een grondwal 17-01-2019 17-03-2019 detail
Ingekomen aanvraag, Workum, Doltewâl 7 het vervangen en wijzigen van de kozijnen 17-01-2019 17-03-2019 detail
Ingekomen aanvraag, Makkum, De Munniksplaat 3 het vervangen van de gevelbekleding en het wijzigen van kozijnen 17-01-2019 17-03-2019 detail
Ingekomen aanvraag, Heeg, Osingahuzen 26 het plaatsen van walbeschoeiing 17-01-2019 17-03-2019 detail
Ingekomen aanvraag, Sneek, Noorderrak 34 het plaatsen van een carport met schuurtje 17-01-2019 17-03-2019 detail
Verleende evenementenvergunning u19.000272, Binnenstad te Sneek 17-01-2019 17-03-2019 detail
Ingekomen aanvraag, Oppenhuizen, H.Mensonidesstrjitte 20 het renoveren van de boerderij 17-01-2019 17-03-2019 detail
Ingekomen aanvraag, Makkum, Buren 7 het splitsen van de woning in strijd met het bestemmingsplan 17-01-2019 17-03-2019 detail
Ingekomen aanvraag, Sneek, Normandiaplein 6 het bijplaatsen van een gaskoeler 17-01-2019 17-03-2019 detail
Ingekomen aanvraag, Sneek, Zeilstraat 7 het verbouwen van de garage 17-01-2019 17-03-2019 detail
Ingekomen aanvraag, Molkwerum, Stationswei 40 het plaatsen van kampeereenheden en het aanleggen van passantenligplaatsen in strijd met het bestemmingsplan 17-01-2019 17-03-2019 detail
Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Heeg, De Draei 21 het kappen van 8 bomen 17-01-2019 17-03-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning regulier, Schraard, Dorpsstraat 18 het uitbreiden van de woning 17-01-2019 17-03-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning regulier, Uitwellingerga, Leyesleatswei 7 het wijzigen van de bestemming naar een hogere milieu categorie 17-01-2019 17-03-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning regulier, Lollum, Waaxenserweg 29 het uitbreiden van het aantal schapen 17-01-2019 17-03-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning regulier, Sneek, Zoutepoel 31 het verbouwen van de woning 17-01-2019 17-03-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning regulier, Sneek, Havenstraat 13 1  het renoveren van de gevel en het intern verbouwen van de woning binnen het rijks beschermd stadsgezicht (legalisatie) 17-01-2019 17-03-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning regulier, Sneek, Stuw 19 het vergroten van de woning in strijd met het bestemmingsplan 17-01-2019 17-03-2019 detail
Welstandsagenda Hûs en Hiem 17-01-2019 17-03-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning regulier, Hindeloopen, Vermaningsteeg 5 het plaatsen van een dakkapel 17-01-2019 17-03-2019 detail
Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning, Sneek, Prinses Julianapark 2 het renoveren van de vloer 17-01-2019 17-03-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning regulier, Boazum, De Trochsnijing 6 het doorvoeren van diverse wijzigingen 17-01-2019 17-03-2019 detail
Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning, Nijland, Tsjaerddyk 6 het verplaatsen van lichtmasten in strijd met het bestemmingsplan 17-01-2019 17-03-2019 detail
Vergunningsvrije aanvraag omgevingsvergunning, Sneek, Lemmerweg 49 het wijzigen van de bestemming naar detailhandel 17-01-2019 17-03-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning regulier, Sneek, Waterkers 49 het plaatsen van een carport 17-01-2019 17-03-2019 detail
Planologisch terrasbeleid 14-01-2019 14-03-2019 detail
Gladheidsbestrijding 11-01-2019 11-03-2019 detail
Welstandsagenda Hûs en Hiem 10-01-2019 10-03-2019 detail
Ingekomen aanvraag, Allingawier, Meerweg 3 het wijzigen van de garage en aanbouw toiletgroep Koetshuis 10-01-2019 10-03-2019 detail
Melding Activiteitenbesluit, Tirns, Thaborwei 1 het intern verbouwen van het dorpshuis 10-01-2019 10-03-2019 detail
Melding Activiteitenbesluit, Workum, Breewarsdyk 8 het uitbreiden met een ligboxenstal 10-01-2019 10-03-2019 detail
Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Witmarsum, Arumerweg 66 001 het wijzigen van voormalig klooster in woonzorgcentrum (27 appartementen) in strijd met bestemmingsplan 10-01-2019 10-03-2019 detail
Ingekomen aanvraag, Nijland, Tramstrjitte 12 het vernieuwen van het dak van de woning 10-01-2019 10-03-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning regulier, Gaastmeer, Munkedyk 36 het wijzigen van de gevel 10-01-2019 10-03-2019 detail
Ingekomen aanvraag, Bolsward, Kleine Dijlakker 39 het wijzigen van de bestemming naar wonen/werken 10-01-2019 10-03-2019 detail
Ingekomen aanvraag, Oppenhuizen, Afkelânsdyk 14 het aanleggen van een insteekhaven 10-01-2019 10-03-2019 detail
APV Súdwest-Fryslân 2018 08-01-2019 08-03-2019 detail
Nadere regels bij het vaststellen van bouwkosten bij berekening bouwleges 08-01-2019 08-03-2019 detail