Vergunningen Súdwest-Fryslân

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Súdwest-Fryslân. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Súdwest-Fryslân. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Meer info Bestellen
vergunning Datum start Datum einde
Ingekomen aanvraag, Kruizebroederstraat 77, 8601 CL Sneek het wijzigen van de trap en locatie trap intern 06-09-2023 06-11-2023 Details
Ingekomen aanvraag, Kruizebroederstraat 77, 8601 CL Sneek het wijzigen van de trap en locatie trap intern 06-09-2023 06-11-2023 Details
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het toevoegen van twee extra woningen en verduurzamen... 05-09-2023 05-11-2023 Details
Verleende terasvergunning CLZ-00001931, Wijde Noorderhorne 15, 8601 EB Sneek 05-09-2023 05-11-2023 Details
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het herbestemming van de bedrijfswoning naar... 05-09-2023 05-11-2023 Details
Ingekomen aanvraag, Harinxmastrjitte 50, 8621 BM Heeg het realiseren van een dakopbouw en het plaatsen... 05-09-2023 05-11-2023 Details
Verleend CLZ-00002311, De Holle Poarte 2, 8754 HC Makkum 05-09-2023 05-11-2023 Details
Ingekomen aanvraag, De Kamp 3, 8551 PD Woudsend het bouwen van een schuur achter de woning 05-09-2023 05-11-2023 Details
Kommisje Doarp, Stêd en Omkriten | Commissie Doarp, Stêd en Omkriten d.d. 11-09-2023 04-09-2023 04-11-2023 Details
Ingekomen aanvraag, De Bleeck 1, 8715 EJ Stavoren het wijzigen van de bestemming in tabak speciaalzaak 04-09-2023 04-11-2023 Details
Incidentele festiviteit Plein 2, 8754 ER Makkum, CLZ-00002414 04-09-2023 04-11-2023 Details
Kommisje Doarp, Stêd en Omkriten | Commissie Doarp, Stêd en Omkriten d.d. 12-09-2023 04-09-2023 04-11-2023 Details
Ingekomen aanvraag, Leeuwarderweg 91, 8603 CM Sneek het kappen van bomen 04-09-2023 04-11-2023 Details
Verleend CLZ-00001486, 't Oost 6, 8713 JP Hindeloopen 04-09-2023 04-11-2023 Details
Incidentele festiviteit Súd 15, 8711 CR Workum, CLZ-00002437 04-09-2023 04-11-2023 Details
Kommisje Bestjoer en Finânsjes | Commissie Bestjoer en Finânsjes d.d. 14-09-2023 04-09-2023 04-11-2023 Details
Ontvangen melding evenement, Zuiderrak 49, 8604 GD Sneek, CLZ-00002435 04-09-2023 04-11-2023 Details
Kommisje Boarger en Mienskip | Commissie Boarger en Mienskip d.d. 13-09-2023 04-09-2023 04-11-2023 Details
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen en verlengen van een stal en... 04-09-2023 04-11-2023 Details
Incidentele festiviteit 't Noard 6, 8731 BB Wommels, CLZ-00002416 04-09-2023 04-11-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning regulier, Evert Egbertsstraat 76, 8603 EW Sneek 04-09-2023 04-11-2023 Details
Kommisje Doarp, Stêd en Omkriten | Commissie Doarp, Stêd en Omkriten d.d. 18-09-2023 04-09-2023 04-11-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning regulier, Kleinzand 7A, 8601 BE Sneek, Kleinzand 7B, 8601 BE Sneek, Kleinzand... 01-09-2023 01-11-2023 Details
Ingekomen aanvraag, Surein 3, 8759 LW Exmorra het wijzigen van het deurkozijn 01-09-2023 01-11-2023 Details
Ontvangen melding evenement, Oud Kerkhof, Sneek, CLZ-00002224 01-09-2023 01-11-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning regulier, Dielakker 1, 8629 RC Scharnegoutum 01-09-2023 01-11-2023 Details
Ingekomen aanvraag, Abbegeasterketting 11, 8617 LB Abbega het verbouwen van de woning 01-09-2023 01-11-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning regulier, Merk 23, 8711 CM Workum 01-09-2023 01-11-2023 Details
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor Aanvraag vergunning kleinschalig kampeerterrein... 01-09-2023 01-11-2023 Details
Ingekomen aanvraag, Walstro 35, 8607 EP Sneek het plaatsen van een dakkapel 01-09-2023 01-11-2023 Details
Verleend CLZ-00002426, Dorpsstraat 18, 8759 LD Exmorra 01-09-2023 01-11-2023 Details
Ingekomen aanvraag, Noordereind 17, 8823 SM Lollum het vergroten en verduurzamen van de woning 01-09-2023 01-11-2023 Details
Ingekomen aanvraag, Jorwerd (JWD00) F 2793 het bouwen van een gemaal en verbreden van de watergang 31-08-2023 31-10-2023 Details
Melding Besluit lozen buiten inrichtingen, Sneek, Liaukemastraat/Hanso Mollstraat bemaling t.b.v. aanleg... 31-08-2023 31-10-2023 Details
Verleend CLZ-00001723, Havenkade Hindeloopen 31-08-2023 31-10-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning regulier, Oosthem, Alde Skatting 1 het plaatsen van een kleine windturbine... 31-08-2023 31-10-2023 Details
Verleend CLZ-00002022, Walperterwei 27A, 8731 CD Wommels 31-08-2023 31-10-2023 Details
Ontheffing geluidshinder, N928 31-08-2023 31-10-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning regulier, Oudega, Rigedyk 8 A het plaatsen van een kleine windturbine in... 31-08-2023 31-10-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning regulier, Sneek, Oosterdijk 85 het wijzigen van de gevel en plaatsen van... 31-08-2023 31-10-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning regulier, Wons, Wildinghelaan 10 het realiseren van een mono-mestvergister 31-08-2023 31-10-2023 Details
Bekendmaking voornemen vestiging opstalrecht ten behoeve van Delta Fiber Netwerk b.v. 31-08-2023 31-10-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning regulier, Sneek, Simmerdyk 19 het verbouwen van een bestaand bedrijfspand 31-08-2023 31-10-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning regulier, Oudega, Rigedyk 8 A het plaatsen van een kleine windturbine in... 31-08-2023 31-10-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning regulier, Makkum, Alde Syl 12 het plaatsen van zonnepanelen 31-08-2023 31-10-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning regulier, Fiifgeawei 35, 8626 GB Offingawier 31-08-2023 31-10-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning regulier, Sneek, Oude Oppenhuizerweg 20 OV20230608 het renoveren van de... 31-08-2023 31-10-2023 Details
Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning, Makkum, Plein 10 het plaatsen van een houten afscheiding... 31-08-2023 31-10-2023 Details
Ingekomen aanvraag, Marktstraat 25, 8601 CS Sneek het realiseren van een terrasafscheiding met parasol 31-08-2023 31-10-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning regulier, Wons, Weersterweg 24 het plaatsen van een kleine windturbine... 31-08-2023 31-10-2023 Details