7.5

Vergunningen Súdwest-Fryslân

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Súdwest-Fryslân. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Súdwest-Fryslân. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 21 augustus 2020.
Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning, Stavoren, Voorstraat 116 het samenvoegen van 2...
Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning, Heeg, Gouden Boaijum 7 A het realiseren van een...
Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning, Oppenhuizen, Noardein 18 het verbouwen van de...
Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning, Bolsward, Fûgelleane 34 het plaatsen van een hellend dak op...
Verleende omgevingsvergunning regulier, Lytsewierrum, Greate Wierum 4 het plaatsen van een tijdelijke...
Verleende omgevingsvergunning regulier, Sneek, Sophiastraat 5 het realiseren van een doorbraak van woonkamer...
Verleende omgevingsvergunning regulier, Kimswerd, Simon Sipmastrjitte 13 het vernieuwen van de schutting
Verleende omgevingsvergunning regulier, Sneek, Schoolstraat 44 het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak
Verleende omgevingsvergunning regulier, Workum, Anne Westerhuisstrjitte 3 het bouwen van een woning en...
Verleende omgevingsvergunning regulier, Hindeloopen, Nieuwe Weide 17 het vernieuwen van het dak, dakgoten...
Verleende omgevingsvergunning regulier, Kornwerderzand, Sluisweg 31 het plaatsen van zonnepanelen
Verleende omgevingsvergunning regulier, Boazum, Suderdyk 3 het wijzigen vergunning door het verhogen...
Verleende omgevingsvergunning regulier, Sneek, Houkeweg 42 het plaatsen van een hekwerk in strijd met...
Verleende omgevingsvergunning regulier, Kimswerd, Streek 29 het plaatsen van een berging, wijzigen van...
Ingekomen aanvraag, Workum, Lieuwe Klazes Leane 3 het wijzigen van de bestemming naar wonen
Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Oudega, Breksdyk 51 het vernieuwen van de kozijnen...
Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Heeg, De Draei 24 het plaatsen van een tijdelijk bouwwerk...
Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Woudsend, Fluessen Groot onderhoud aan de regionale...
Ingekomen aanvraag, Lytsewierrum, Molmawei 1 het vervangen van de schuur
Ingekomen aanvraag, Heeg, It Fjild 4 het bouwen van een loods
Ingekomen aanvraag, It Heidenskip, Skar 1 het bouwen van een werktuigenloods
Ingekomen aanvraag, Sneek, Molenkrite 111 het wijzigen van het kozijn aan de voorkant
Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Bolsward, Brunostraat 2 het realiseren van een aanbouw...
Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Witmarsum, Kaatsplein 3 het wijzigen van de bestemming...
Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Boazum, De Pôlle 4 A het intern verbouwen van de opvang...
Ingekomen aanvraag, Bolsward, Florencestraat 1 het wijzigen van de bestemming in wonen
Welstandsagenda Hûs en Hiem
MELDING VOORWERPEN IN OPENBAAR WATER
Uitgeschreven uit de basisregistratie personen, Hosainyaar, Obaidullah geboren 01-01-1995 te Kaboel (Afghanistan)
Bekendmaking vaststellen Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 10 augustus 2020
Verleende omgevingsvergunning regulier, Heeg, Gouden Boaijum 14H, 14L, 14M, 14N, 14P,14R en 14S Project...
Ingekomen aanvraag, Bolsward, De Dammen 61 het plaatsen van een omheining
Ingekomen aanvraag, Sneek, It Ges 8 het bouwen van een camperstalling
Ingekomen aanvraag, IJlst, Sneekerpad 8 het vergroten van de woning
Ingekomen aanvraag, Hindeloopen, Schuilenburg 1 het aanleggen van een dam
Ingekomen aanvraag, Sneek, Jasker 125 het realiseren van een inrit
Welstandsagenda Hûs en Hiem
Ingekomen aanvraag, Sneek, Kolenbranderstraat 3 het bouwen van een bedrijfspand
Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning, Bolsward, 't Laag 6 het vernieuwen van het dak
Verleende omgevingsvergunning regulier, Makkum, Weersterweg 4 het starten van ee koffie/thee schenkerij
Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning, Heeg, It Bûtlân 12 het aanleggen van twee steigers
M.e.r. beoordelingsbesluit, It Sân 4 te Itens
M.e.r. beoordelingsbesluit, It Sân 4 te Itens
Ingekomen aanvraag, Scharnegoutum, Trekdyk 1 het plaatsen van bewegwijzering van de industrieterreinen
Ingekomen aanvraag, Hindeloopen, Oosterdijk 1 het bouwen van een vervangende schuur/berging
Ingekomen aanvraag, Oppenhuizen, Noardein 59 het herbouwen van een loods(en)
Ingekomen aanvraag, Hindeloopen, Kleine Weide 5 het vergroten van het raamkozijn
Ingekomen aanvraag, Lytsewierrum, Buorren 19 het slopen van de woning
Ingekomen aanvraag, Wons, Weersterweg 33 het plaatsen van betonblokken en bijbehorende vangrails