Vergunningen Súdwest-Fryslân

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Súdwest-Fryslân. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Súdwest-Fryslân. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Ingekomen aanvraag, Sneek, Hoofden 43 het plaatsen van een tuinkamer
Ingekomen aanvraag, Sneek, Oosterdijk 11 het plaatsen van een geldautomaat
Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Makkum, Voorstraat 11 het realiseren van twee woonfuncties...
Ingekomen aanvraag, Sneek, Distelvlinder 5 het aanpassen van de gevel van de garage
Ingekomen aanvraag, Sneek, Koperslagersstraat 9 het bouwen van een loods
Ingekomen aanvraag, Scharnegoutum, Oergongswei 17 het plaatsen van een dakkapel
Ingekomen aanvraag, Easterein, Hôfsleane 21 het plaatsen van een berging met overkapping
Ingekomen aanvraag, Gaastmeer, J.J.Hofstrjitte 31 het wijzigen van de bestemming van wonen naar recreatie
Ingekomen aanvraag, Oosthem, Sylspaed 5 het uitbreiden van de woning
Ingekomen aanvraag, Workum, Merk 26 het realiseren van een nieuwe entree en nieuwe bergruimte en maken...
Ingekomen aanvraag, Warns, Klipper 5 Ahet realiseren van een bedrijfswoning
Ingekomen aanvraag, Goënga, Goaijengeamieden 11 het tijdelijk plaatsen van een woonunit
Ingekomen aanvraag, Sneek, de Strikel 41 het uitbreiden van de woning met een dakopbouw op de garage
Ingekomen aanvraag, Sneek, Wolkammersstraat 1 (Sneek, H, 1078) het bouwen van werkplaats met kantoren
Ingekomen aanvraag, Sneek, Jousterkade 2 het plaatsen van reclame
Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Makkum, De Holle Poarte 12, 12 001 t/m 12 502 het...
Ingekomen aanvraag, Sneek, Singel 48 het plaatsen van gevelreclame
RECTIFICATIE, Heeg, De Opper 50 OV20210738 het realiseren van een bedrijfspand (17-06-2021)
Vrij gekomen vergunning seksinrichting
Melding Activiteitenbesluit, Oosthem, Nessenwei 6 het bedrijf voortzetten met melkgeiten in plaats van...
Melding Activiteitenbesluit, Bolsward, De Marne 106 het maken van prefab gevelelementen
Melding Activiteitenbesluit, Heeg, It Bûtlân 14 het uitbreiden van een bestaand bedrijfspand
Melding Activiteitenbesluit, Sneek, Zeilmakersstraat 3A een servicebedrijf voor recreatievaartuigen
RECTIFICATIE, Verleende omgevingsvergunning Sneek, Rozenstraat 12 OV20210262
Welstandsagenda Hûs en Hiem
Gemeente Súdwest-Fryslân - -
Regeling collectieve zorgverzekering AV Frieso
Uitgeschreven uit de basisregistratie personen, Daniel Ahmed Abdulla geboren 15-10-1987 te Erbil Irak
Uitgeschreven uit de basisregistratie personen, Karima Ahmadi geboren 01-07-1963 te Hessar Afghanistan
Uitgeschreven uit de basisregistratie personen, Mohammad Qasim Ahmadi geboren 01-07-1957 te Hessar Afghanistan
Beleidsregels geur voor bedrijven gemeente Súdwest-Fryslân 2021
Verleende omgevingsvergunning regulier, Easterein, De Singel 15 het plaatsen van een berging met overkapping...
Verleende omgevingsvergunning regulier, Workum, Hans Deinumstrjitte 2 het realiseren van een woning
Verleende omgevingsvergunning regulier, Sneek, IJlsterkade 126 101 het veranderen en uitbreiden van de...
Verleende omgevingsvergunning regulier, Koudum, De Kuilart nabij 1 1 het vervangen van de steigers
Verleende omgevingsvergunning regulier, Scharnegoutum, Koarte Achte 1 B het realiseren van een dakkapel
Verleende omgevingsvergunning regulier, Bolsward, Nieuwmarkt 16 het vergroten van de woning binnen het...
Verleende omgevingsvergunning regulier, Woudsend, Lytse Finne 10 het realiseren van een tuinkamer
Verleende omgevingsvergunning regulier, Sneek, Oude Dijk 10 het uitbreiden van de woning
Verleende omgevingsvergunning regulier, Folsgare, Easthimmerwei 10 het uitbreiden van de garage
Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning, Hemelum, Mientwei 7 het bouwen van een overkapping...
Verleende omgevingsvergunning regulier, Parrega, Horstweg 14 het repareren van de walbeschoeiing
Verleende omgevingsvergunning regulier, Molkwerum, Ymedaem 16 het plaatsen van dakkapellen op een recreatiewoning
Verleende omgevingsvergunning regulier, Koudum, Ooste 49 het vergroten van de bestaande loods
Verleende omgevingsvergunning regulier, Sneek, Almastraat 5 het plaatsen van 4 noodlokalen voor een periode...
Verleende omgevingsvergunning regulier, Workum, Tichtset 1 het bouwen van een aanbouw
Verleende omgevingsvergunning regulier, Sneek, Kerkgracht thv Westersingel 28 het kappen van een Treurwilg...
Verleende omgevingsvergunning regulier, Workum, Noard 88 het wijzigen van de voorgevel, kozijnindeling
Verleende omgevingsvergunning regulier, Witmarsum, De Muonts 51 het realiseren van een dakkapel
Verleende omgevingsvergunning regulier, Stavoren, Vrouwezand 8 het plaatsen van een schutting