Vergunningen Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Budgethoudersregeling Holland Rijnland 2018 detail
Legesverordening Holland Rijnland detail
Legesverordening Holland Rijnland detail
Mandaten Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2019 detail
Treasurystatuut samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 2014 detail
Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2019 detail
Mandaatbesluit Servicepunt71 / Holland Rijnland detail
Mandaatreglement Holland Rijnland 2014 detail
Reglement van orde voor de vergaderingen van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland detail
Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2015 detail
Organisatieverordening Holland Rijnland 2017 - Eerste herziening detail
Treasurystatuut samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 2014 detail
Archiefverordening van het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 2008 detail
Reglement van orde voor de vergaderingen van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland detail
Reglement op de auditcommissie Holland Rijnland 2017 detail
Privacyreglement leerplicht- en RMC-gegevens Holland Rijnland detail
Financiële verordening samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 2019 detail
Controleverordening samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 2019 detail
Privacyreglement Regiotaxi Holland Rijnland detail
Inspraakprocedure Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2019 detail
Aanwijzingsbesluit klachtencoördinator detail
Ambtsinstructie Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland 2018 detail