Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Mandaatbesluit Servicepunt71 / Holland Rijnland 11-06-2019 11-08-2019 detail
Mandaatreglement Holland Rijnland 2014 11-06-2019 11-08-2019 detail
Reglement van orde voor de vergaderingen van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland 02-05-2019 02-07-2019 detail
Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2015 30-04-2019 30-06-2019 detail
Treasurystatuut samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 2014 24-04-2019 24-06-2019 detail
Organisatieverordening Holland Rijnland 2017 - Eerste herziening 24-04-2019 24-06-2019 detail
Archiefverordening van het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 2008 24-04-2019 24-06-2019 detail
Reglement op de auditcommissie Holland Rijnland 2017 24-04-2019 24-06-2019 detail
Reglement van orde voor de vergaderingen van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland 24-04-2019 24-06-2019 detail
Privacyreglement leerplicht- en RMC-gegevens Holland Rijnland 24-04-2019 24-06-2019 detail
Financiële verordening samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 2019 28-03-2019 28-05-2019 detail
Controleverordening samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 2019 28-03-2019 28-05-2019 detail
Privacyreglement Regiotaxi Holland Rijnland 28-02-2019 28-04-2019 detail
Inspraakprocedure Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2019 21-12-2018 21-02-2019 detail
Aanwijzingsbesluit klachtencoördinator 31-10-2018 31-12-2018 detail
Ambtsinstructie Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland 2018 16-10-2018 16-12-2018 detail