• Vergunningen»
  • Samenwerkingsverband vastgoedinformatie, heffing en waardebepaling

Vergunningen Samenwerkingsverband vastgoedinformatie, heffing en waardebepaling

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Samenwerkingsverband vastgoedinformatie, heffing en waardebepaling. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Samenwerkingsverband vastgoedinformatie, heffing en waardebepaling. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Leidraad Invordering SVHW 1e helft 2019 detail
Leidraad Invordering SVHW 2e helft 2018 detail
BELEIDSREGEL AFVALSTOFFENHEFFING KRIMPENERWAARD detail
Managementstatuut SVHW 2018 detail
Besluit gegevensverstrekking SVHW detail
Privacy beleid detail
Privacyverklaring SVHW detail
Regelement voor de automatische incasso van de gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen detail
Leidraad Invordering SVHW 1e helft 2018 detail
MANDAATBESLUIT WKPB 2017 detail
MANDAATBESLUIT DIRECTEUR SVHW detail
AANWIJZINGSBESLUIT 2017 detail
Leidraad Invordering SVHW 2e helft 2017 detail
Ondermandaatbesluit uitvoering Wet BAG detail
Leidraad Invordering SVHW 2017 detail
Besluit Leidraad invordering SVHW 2017 detail
Beleidsregels voor de berekening van de vervuilingswaarde van afvalwater van huishoudelijke aard afkomstig vanuit IBA–systemen detail
UITVOERINGSREGELING TOERISTENBELASTING SVHW detail
Leidraad Invordering 2016 detail
Besluit Leidraad Invordering SVHW 2016 detail
UITVOERINGSREGELING ZUIVERINGSHEFFING EN VERONTREINIGINGSHEFFING SVHW detail
Beleidsregels voor het bepalen van de hoedanigheidscorrectie (Protocol T-correctie) waterschap Hollandse Delta 2016 detail
Mandaatbesluit directeur Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling detail
Intrekking Mandaatbesluit d.d. 31 mei 2006 detail
Besluit Leidraad Invordering SVHW 2016 detail
Mandaatregeling Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling detail
Leidraad Invordering 2016 detail
Beleidsregels bestuurlijke boeten waterschapsbelastingen 2016 detail
Regeling vervanging directeur SVHW Klaaswaal detail
AANWIJZINGSBESLUIT KLACHTENCOORDINATOR detail
Mandaatbesluit uitvoering Wet BAG 2016 detail
Klachtenverordening SVHW detail
Regelement voor de automatische incasso van de gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen. detail
Verordening elektronische kennisgeving SVHW 2016 detail
Beleidsregels ambtshalve vermindering gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen detail
Beleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie SVHW 2016 detail
Mandaatbesluit beslissen op bezwaarschriften, WOB-verzoeken en verzoeken om ambtshalve vermindering detail
BESLUIT INFORMATIEBEHEER SVHW 2013 detail
Ondermandaatbesluit uitvoering Wet BAG detail
ARCHIEFVERORDENING SVHW 2013 detail
Inkoop-en Aanbestedingsbeleid SVHW (IAS) detail
Mandaatbesluit directeur SVHW ten aanzien van het lid van de directieraad verantwoordelijk voor onder andere handhaving van het waterschap Hollandse delta van diverse bevoegdheden ter zake van de zuiveringsheffing en de verontreinigingsheffing. detail
AANWIJZINGSBESLUIT 2016 detail
Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie SVHW 2016 detail
AANSTELLINGSBESLUIT ONBEZOLDIGD AMBTENAREN 2016 detail