7.5

Vergunningen Schagen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Schagen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Schagen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente Schagen - Verkeersbesluit reserveren van 2 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische...
Wijziging op de verleende (meerjarige) evenementenvergunning voor het houden van het evenement Timmerdorp...
verleende ontheffing voor het leggen van rijplaten voor het plaatsen van een hijskraan op de locatie...
Gemeente Schagen - Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats op kenteken nabij - Handelsstraat 14, Schagen.
Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een inrit op de locatie Abbestederweg 24, 1759 NB...
Drank- en horecavergunning Schagen Actief - Spartahal
Besluit nummeraanduiding; Korte Bosweg 35B in ‘t Zand
Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een schuurtje/veranda op de locatie Kanaalkade 33,...
Verleende omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning op de locatie Korte Bosweg 35B in 't...
Verleende ontheffing voor het plaatsen van een container op de locatie Plevierstraat 9, 1742 AK in Schagen
Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbreden van een uitrit op de locatie Spoorlaan 1, 1741 EN in...
Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een unit voor het exploiteren van een snackbar op...
Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een uitrit op de locatie Belkmerweg tussen nummer...
Besluit nummeraanduiding Dorpsplein 38 en Schoolstraat 1 in Callantsoog
Besluit nummeraanduiding Cornelis de Vriesweg 3 in Dirkshorn
Ontwerpbestemmingsplan “Remmerdel” te Warmenhuizen gemeente Schagen
Ontwerp omgevingsvergunning voor het verlengen van de verleende vergunning (O-18-0258) voor het brandveilig...
verleende ontheffing voor het tijdelijk in gebruik nemen van vijf parkeerplaatsen op de locatie Langestraat...
Verleende omgevingsvergunning voor het vergroten van een woning op de locatie Notenhof 31, 1741 VP in...
Bevestiging milieumelding voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen...
Besluit nummeraanduiding Rietzangerstraat 3A in Warmenhuizen
Besluit intrekken standplaats Nes 7 in Schagen
Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een carport op de locatie Schagerweg 79, 1751 CB...
Ontwerpbestemmingsplan “Remmerdel” te Warmenhuizen gemeente Schagen
Verleende omgevingsvergunning voor het realiseren van een nieuw dak met dakkapellen na een brand op de...
Besluit nummeraanduiding Zeewolf 51 in Schagen
Aanvraag omgevingsvergunning voor het verlengen van de verleende vergunning (O-18-0258) voor het brandveilig...
Aanvraag omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van een tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten...
Aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning op de locatie Groenveldsdijk 30, 1744...
Verleende omgevingsvergunning voor het vergroten van een woning op de locatie De Punter 14, 1747 SK in...
Aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van zeven populieren op de locatie de Langeloop, groenstrook...
Aanvraag omgevingsvergunning voor het vernieuwen en vergroten van een aanbouw op de locatie Stuijvezandeweg...
Ontwerp omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan om 21 appartementen te realiseren...
Bevestiging milieumelding voor het realiseren van een gesloten bodemsysteem ten behoeve van het duurzaam...
Ontwerp omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan om 21 appartementen te realiseren...
Verleende omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning op de locatie Zeewolf 51 in Schagen
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het tijdelijk huisvesten van seizoenarbeiders...
Ontwerp omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan om 21 appartementen te realiseren...
Aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten van een vakantiewoning en het plaatsen van een dakkapel...
Verleende omgevingsvergunning voor het aanpassen van een achtergevel (vervangen van 3 kozijnen) van een...
Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een erker op de locatie Alie Postmastraat 26, 1742...
Ontheffing van het sluitingsuur in verband met het open tennis toernooi STC-Komtie op de locatie Wilgenlaan...
Verleende evenementenvergunning voor het houden van een loterij t.b.v. het onderhoud van verenigingsgebouw...
Aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een gebouw ten behoeve van kinderopvang op de locatie...
Verleende omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de Julianaschool op de locatie Julianalaan 2, 1741...
Verleende omgevingsvergunning voor het vergroten van een woning op de locatie Oostwal 131, 1749 XM in...
Aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van twaalf woningen op de locatie Delftweg nabij nummer...
Aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van een es op de locatie Stroet 2, 1744 GH in Sint Maarten
Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een brug op de locatie Volleringweg 28, 1738 BT in...
Aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een bedrijfspand op de locatie Grotewallerweg 7,...