Vergunningen Schagen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Schagen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Schagen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Noodverordening van de voorzitter van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord houdende voorschriften...
Besluit tot aanwijzing toezichthouders in verband met de uitvoering Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio...
Kennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval, Grotewallerweg 7, Schagen
Schagen-week 15- Besluit omgevingsvergunning milieu Gulf Sint Maartenszee, Westerduinweg 5a in Sint Maartensvlotbrug
Bevestiging melding voor het houden van het evenement Badpop op de locatie Jonkerstraat 23, 1738 BP in...
Aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning op de locatie De Jagerstraat, bouwnummer...
Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een overkapping op de locatie Veluweweg 10a, 1738...
Verleende ontheffing voor het plaatsen van een autolaadkraan op de openbare weg op de locatie Fuut 45,...
Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel op de locatie Padakker 39, 1738 AC in...
Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een bestaand pand op de locatie Witte Paal 239,...
Verleende omgevingsvergunning voor het vergroten van de woning op de locatie Oude Slotstraat 6, 1741...
Ontheffing voor het plaatsen van een autolaadkraan op de openbare weg op de locatie Vliedlaan 37, 1741...
Aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten op de...
Aanvraag omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van Magnushof op de locatie Jacob Ruijsdaellaan...
Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbrengen van gevelbekleding op de locatie Keinsmerweg 90, 1751...
Aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten van een woning op de locatie C. de Leeuwstraat 20, 1756...
Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tuinhuis en het intrekken van de oude situatie...
Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een bijgebouw op de locatie De Groet 1 in Warmenhuizen
Aanvraag omgevingsvergunning voor het geheel vervangen van een vakantiewoning op de locatie Prévinaireweg...
Besluit openbare ruimte (straatnaambesluit) De Berkenhof in Dirkshorn
Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een damwand en het verplaatsen en verbreden van een...
Bevestiging melding voor het houden van het evenement Tour de Soes op de locatie Oranjelaan in Schagen
Besluit nummeraanduiding; Staartploeg 17 tot en met 27 (oneven), Wielploeg 2 tot en met 16 (even) en...
Verleende vergunning voor het houden van een collecte voor het Dierenpark in Schagerbrug op de locatie...
Verleende omgevingsvergunning voor het vergroten van een recreatiewoning op de locatie Raadhuisstraat...
Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een stolpwoning op de locatie Molenweg 1, 1742 NK...
Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel op de locatie Koorndijk 25, 1747 GC in...
Aanvraag omgevingsvergunning voor het vernieuwen van een kap en realiseren van een appartement op de...
Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een carport op de locatie Thorbeckestraat 22, 1741...
Ontwerpwijzigingsplan Ruigeweg 106, Schagerburg, gemeente Schagen
Ontwerpwijzigingsplan Ruigeweg 106, Schagerburg, gemeente Schagen
Verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een entreegebouw op de locatie Doorbraak 16, 1749 AM...
Besluit tot aanwijzing toezichthouders in verband met de uitvoering Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio...
Noodverordening van de voorzitter van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord houdende voorschriften ter...
Besluit tot aanwijzing toezichthouders in verband met de uitvoering Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio...
Besluit aanwijzing verboden gebieden – kampeerterreinen 30 maart 2020
Besluit aanwijzing verboden gebieden – slaap- en strandhuisjes 30 maart 2020
Aanvraag omgevingsvergunning voor het vernieuwen van het dak van de aanbouw en het plaatsen van een dakkapel...
Verleende standplaatsvergunning voor het innemen van een tijdelijke standplaats vanwege een verbouwing...
Aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van een boom op de locatie Seringenhof 85, 1741 WD in Schagen
Verleende Drank- en Horecavergunning voor Pizzeria Donna Rosa
Gemeente Schagen - verkeersbesluit reserveren van 2 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische...
Gemeente Schagen - Intrekken verkeersbesluit reserveren van 2 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische...
Verleende omgevingsvergunning voor het realiseren van 20 woningen op de locatie Staartploeg 17 t/m 27...
Verleende omgevingsvergunning voor het uitbreiden van IKC De Rank op de locatie Iepenlaan 54, 1741 TG...
Gemeente Schagen - Verkeersbesluit reserveren van 2 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische...
Ontwerpbestemmingsplan Paraplu-omgevingsplan, 1e tranche, gemeente Schagen
Besluit intrekking nummeraanduiding Nieuwe Laagzijde 51G in Schagen
Ontwerpbestemmingsplan Paraplu-omgevingsplan, 1e tranche, gemeente Schagen
Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel op de locatie Groenland 7, 1759 XA in...