7.3

Vergunningen Schagen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Schagen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Schagen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Aanvraag omgevingsvergunning voor het tijdelijk plaatsen van huisvesting voor tijdelijke werknemers op...
Aanvraag omgevingsvergunning voor het brandveilig in gebruik nemen van huisvesting voor tijdelijke werknemers...
Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een aanbouw op de locatie Corona 4, 1747 EJ in Tuitjenhorn
Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning op de...
Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van 4 tijdelijke woonzorgunits voor een termijn van 5...
Verleende omgevingsvergunning voor het wijzigen van de gevel en renoveren van een bedrijfspand op de...
Gemeente Schagen - Verkeersbesluit opheffen gehandicaptenparkeerplaats nabij - De Boog 1, Schagen.
Verleende omgevingsvergunning voor het aanleggen van een glasvezelkabel op de locatie nabij Strandslag...
Verleende omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning op de locatie De Berkenhof 3 in Dirkshorn
Verleende omgevingsvergunning voor het oprichten van een bedrijfsgebouw op de locatie de Lus 13 in Schagen
Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een zonneakker op de locatie Dergmeerweg, perceel...
Aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen en vergroten van een aanbouw op de locatie Julianalaan...
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning op de locatie...
Verleende omgevingsvergunning voor het aanleggen van een in- en uitrit op de locatie Halerweg 12, 1742...
Kennisgeving toepassen coördinatieregeling PALLAS reactor
Kennisgeving toepassen coördinatieregeling PALLAS reactor
Aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning op de locatie Oosterdijk nabij nummer...
Aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een bijgebouw op de locatie Westerduinweg 5, 1753...
Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een beschoeiing op de locatie Beemsterboerweg 13,...
Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning op de...
Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van vier studio's op de eerste verdieping op de locatie...
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel op de locatie...
Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een uitrit op de locatie Bogtmanweg 56, 1747 HZ...
Aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning op de locatie Beemsterboerweg, kadastraal...
Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een winkel op de locatie Dorpsstraat 44, 1747 HE...
Gemeente Schagen - Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats op kenteken nabij - Frits Bongenaarstraat...
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van huisvesting voor arbeidsmigranten...
Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een duiker met niveauregelaar in een bestaande dam...
Verleende ontheffingvoor het veroorzaken van geluidhinder in verband met werkzaamheden aan de Schoorldammerbrug...
Verleende vergunning voor het plaatsen van een container op de locatie Noordzeestraat 35, 1755 PG in...
Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een gemaal, het plaatsen van een dam met duiker,...
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een bedrijfsruimte op de...
Aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten van een berging op de locatie Veluweweg 10a, 1738 BC...
Gemeente Schagen - verkeersbesluit reserveren van 2 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische...
Besluit nummeraanduiding; Dergmeerweg 32t in Warmenhuizen
Verleende omgevingsvergunning voor het vergroten van een woning en het splitsen hiervan naar drie wooneenheden...
Gemeente Schagen - Verkeersbesluit opheffen gehandicaptenparkeerplaats nabij - Plevierstraat 109, Schagen.
Bevestiging milieumelding voor het aanleggen van 30 gesloten bodemenergiesystemen buiten inrichtingen...
Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een inrit op de locatie Abbestederweg tussen nummer...
Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel op de locatie Populierenlaan 21, 1741...
Uitnodiging openbaar gedeelte Presidium gemeente Schagen 19 januari 2021
Aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van 13 bomen op de locatie Wilgenlaan 1B, 1741 ZP in Schagen
Gemeente Schagen - Verkeersbesluit opheffen gehandicaptenparkeerplaats nabij - Lijsterbesweg 41, Sint...
Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een beschoeiing op de locatie Beemsterboerweg 13,...
Aanvraag omgevingsvergunning voor het inpandig verbouwen van een gebouw op de locatie Oostwal 2, 1747...
Verleende vergunning voor het innemen van een standplaats voor de verkoop van bloemen op extra verkoopdagen...
Kennisgeving toepassen coördinatieregeling en voorbereiding bestemmingsplan Buiskoolstraat 29 in Schagen,...
Kennisgeving intrekking verleende vergunning voor het houden van een steunkaartenactie voor Karnavalsvereniging...
Vastgesteld bestemmingsplan “Stroet 86 Sint Maarten” gemeente Schagen
Verleende omgevingsvergunning voor het realiseren van een aanbouw op de locatie Smeetsweg 2, 1738 DK...