6.6

Vergunningen Scherpenzeel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Scherpenzeel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Scherpenzeel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente Scherpenzeel - verlening omgevingsvergunning - vergroten van de oppervlakte ten opzichte van...
Gemeente Scherpenzeel - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - verlengen van de garage en het...
Gemeente Scherpenzeel - aanvraag omgevingsvergunning - doorvoercapaciteit van glas (verpakkingen) - Hopeseweg...
Gemeente Scherpenzeel - aanvraag omgevingsvergunning - uitbreiden van de woning door middel van een erker...
Gemeente Scherpenzeel - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - bouwen van een woning k1 - Kolfschoterdijk,...
Gemeente Scherpenzeel - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - plaatsen van een veranda en een...
Gemeente Scherpenzeel - Vkb algemene gpp met tijdsvenster Breelaan - Breelaan
Gemeente Scherpenzeel - aanvraag omgevingsvergunning - realiseren van buitenschoolse opvang in sportkantine...
Gemeente Scherpenzeel - verlening omgevingsvergunning - bouwen van 4 twee-onder-één-kapwoningen en 1...
Gemeente Scherpenzeel - MER beoordelingsbesluit - melden van MER-beoordeling - Gooswilligen 11, Scherpenzeel
Gemeente Scherpenzeel - aanvraag omgevingsvergunning - brandveilig gebruik - Willaerlaan 123, Scherpenzeel
Gemeente Scherpenzeel - verlening omgevingsvergunning - verbouwen en verduurzamen van de woning - Molenweg...
Gemeente Scherpenzeel - verlening omgevingsvergunning - verbouwen en uitbreiden van de woning - Hoeveveldje...
Gemeente Scherpenzeel - verlening omgevingsvergunning - bouwen van een berging - Weideweg 39, Scherpenzeel
Legesverordening 2021
Gemeente Scherpenzeel - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - bouwen van een schuurwoning met...
Gemeente Scherpenzeel - buiten behandeling stellen omgevingsvergunning - legaliseren van diverse overtredingen...
Gemeente Scherpenzeel - verlening omgevingsvergunning - plaatsen van een erfafscheiding - Veldzicht 16,...
Gemeente Scherpenzeel - Ontwerpverkeersbesluit - Dorpsstraat Beukenlaan Holevoetplein Ereprijslaan Lunterse...
Beleidsregels Cameratoezicht gemeentehuis Scherpenzeel
Gemeente Scherpenzeel - voorontwerpbestemmingsplan - Prinses Margrietlaan, Scherpenzeel
Gemeente Scherpenzeel - ontwerpbestemmingsplan - Holevoetplein 282, Scherpenzeel
Gemeente Scherpenzeel - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - bouwen van een supermarkt en woningen...
Gemeente Scherpenzeel - verlening omgevingsvergunning - kappen van bomenlaan inz. veranderen van inrit...
Gemeente Scherpenzeel - aanvraag omgevingsvergunning - actualiseren milieuvergunning - Kolfschoterdijk...
Gemeente Scherpenzeel - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - realiseren van verharding en plaatsen...
Gemeente Scherpenzeel - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - uitbreiden van de woning met een...
Gemeente Scherpenzeel - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van een dakkapel - Wilgenhof 55, Scherpenzeel
Gemeente Scherpenzeel - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van een dakkapel - Ruwinkelseweg 3 b,...
Gemeente Scherpenzeel - aanvraag omgevingsvergunning - aanleggen van 2 duikers - De Voorposten, Scherpenzeel
Gemeente Scherpenzeel - aanvraag omgevingsvergunning - vergroten van de oppervlakte ten opzichte van...
Gemeente Scherpenzeel - aanvraag omgevingsvergunning - verbouwen en uitbreiden van de woning door middel...
Gemeente Scherpenzeel - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van een veranda en een schutting - Reebaan...
Gemeente Scherpenzeel - aanvraag omgevingsvergunning - kappen van 16 bomen - Diverse locaties, Scherpenzeel
Gemeente Scherpenzeel - aanvraag omgevingsvergunning - verlengen van de garage en het plaatsen van een...
Gemeente Scherpenzeel - verlening omgevingsvergunning - wijzigen van de voorgevel van een bedrijfspand...
Gemeente Scherpenzeel - verlening omgevingsvergunning - wijzigen van de gevel door plaatsen kozijn -...
Gemeente Scherpenzeel - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - aanleggen van een kippentunnel...
Gemeente Scherpenzeel - verlening omgevingsvergunning - bouwen van een dakkapel aan de voorzijde - Reebaan...
Gemeente Scherpenzeel - aanvraag omgevingsvergunning - verbouwen en verduurzamen van de woning - Molenweg...
Gemeente Scherpenzeel - aanvraag omgevingsvergunning - vervangen van de gevelbekleding - Doornboomspark...
Gemeente Scherpenzeel - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Parklaan 50
Gemeente Scherpenzeel - Intrekken verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Bruinhorsterlaan...
Gemeente Scherpenzeel - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - bouwen van 4 twee-onder-één-kapwoningen...
Gemeente Scherpenzeel - verlening omgevingsvergunning - plaatsen van een dakkapel - Burgemeester de Kortesingel...
Gemeente Scherpenzeel - verlening omgevingsvergunning - bouwen van een erfafscheiding en pergola - Veldzicht...
Gemeente Scherpenzeel - verlening omgevingsvergunning - kappen van 12 bomen - Oosteinde thv nr. 3 plan...
Gemeente Scherpenzeel - verlening omgevingsvergunning - bouwen van een erker aan de voorzijde woning...
Gemeente Scherpenzeel - aanvraag omgevingsvergunning - bouwen van een berging - Weideweg 39, Scherpenzeel
Gemeente Scherpenzeel - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van een dakkapel - Bruinhorsterlaan 31...