Vergunningen Scherpenzeel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Scherpenzeel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Scherpenzeel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

vergunning Datum start Datum einde
Vergunning geweigerd voor het legaliseren van een poort en klimbegeleidingen voor planten aan Marternest... 27-09-2022 27-11-2022 Details
Toestemming voor het uitbreiden van de woning en bouwen van een bijgebouw aan Nieuwstraat 60 te Scherpenzeel 27-09-2022 27-11-2022 Details
Ingetrokken aanvraag voor het veranderen van de voorgevel aan Prinses Margrietlaan 9 te Scherpenzeel 27-09-2022 27-11-2022 Details
Melding voor het veranderen van een staalconstructie- en landbouwmechanisatiebedrijf aan Holleweg 28... 27-09-2022 27-11-2022 Details
Melding voor het uitbreiden van de voorzijde van stallen ten behoeve van dierenwelzijn aan Barneveldsestraat... 20-09-2022 20-11-2022 Details
Toestemming voor het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde aan Koepellaan 24 te Scherpenzeel 20-09-2022 20-11-2022 Details
Toestemming voor het bouwen van een schuurtje en overkapping aan Weideweg 25 te Scherpenzeel 20-09-2022 20-11-2022 Details
Gemeente Scherpenzeel - Vkb aanwijzing parkeerplaats Marktsraat - Marktstraat 20-09-2022 20-11-2022 Details
Melding voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem aan Burg Röell-laan 12 te Scherpenzeel 20-09-2022 20-11-2022 Details
Aanvraag vergunning voor het vervangen van de rieten kap aan Heintjeskamperweg 1 te Scherpenzeel 20-09-2022 20-11-2022 Details
Toestemming voor het vergroten van de stal door middel van een aanbouw aan Barneveldsestraat 6 te Scherpenzeel 20-09-2022 20-11-2022 Details
Aanvraag vergunning voor het wijzigen van de voorgevel aan Prinses Margrietlaan 9 te Scherpenzeel 20-09-2022 20-11-2022 Details
Aanvraag vergunning voor het veranderen van de voorgevel (kozijn) aan Prinses Margrietlaan 9 te Scherpenzeel 20-09-2022 20-11-2022 Details
Duurzaamheidsubsidie Sport gemeente Scherpenzeel 15-09-2022 15-11-2022 Details
Toestemming voor verlenging termijn bestaande vergunning aan Barneveldsestraat te Scherpenzeel 13-09-2022 13-11-2022 Details
Melding voor MER-beoordeling aan Huigenbosch 3 te Scherpenzeel 13-09-2022 13-11-2022 Details
Aanvraag vergunning voor het verbouwen en uitbreiden van de woning aan Oosteinde 51 te Scherpenzeel 13-09-2022 13-11-2022 Details
Toestemming voor het gebruik van een bouwwerk voor huisvesting in verband met mantelzorg aan Vlieterweg... 13-09-2022 13-11-2022 Details
Toestemming voor het vergunningsvrij dempen van een B-watergang aan Eekhoornnest te Scherpenzeel 13-09-2022 13-11-2022 Details
Toestemming voor het kappen van 17 bomen aan Stationsweg 389a te Scherpenzeel 06-09-2022 06-11-2022 Details
Onherroepelijk bestemmingsplan Vierzinnen 06-09-2022 06-11-2022 Details
Toestemming voor het plaatsen van een dakkapel aan Burgemeester Hoytema van Konijnenburglaan 11 te Scherpenzeel 06-09-2022 06-11-2022 Details
Aanvraag vergunning voor het verbouwen en uitbreiden van de woning aan Brinkkanterweg 6 te Scherpenzeel 06-09-2022 06-11-2022 Details
Toestemming voor de bouw van een bedrijfsruimte aan het Oosteinde 45 te Scherpenzeel 06-09-2022 06-11-2022 Details
Ingetrokken aanvraag voor de verlenging van een bestaande vergunning aan Barneveldsestraat 0 D te Scherpenzeel 30-08-2022 30-10-2022 Details
Toestemming voor het bouwen van een aquathermie gebouw aan Nieuwstraat 78 te Scherpenzeel 30-08-2022 30-10-2022 Details
Aanvraag vergunning voor het uitbreiden van parkeerplaatsen aan Eekhoornnest te Scherpenzeel 30-08-2022 30-10-2022 Details
Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan Koepellaan 24 te Scherpenzeel 30-08-2022 30-10-2022 Details
Melding voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem aan Gooswilligen 4 te Scherpenzeel 30-08-2022 30-10-2022 Details
Verlenging beslistermijn voor het legaliseren van poort en klimbegeleidingen voor planten aan Marternest... 30-08-2022 30-10-2022 Details
Toestemming voor het vervangen van de woning aan Holevoetlaan 47 te Scherpenzeel 23-08-2022 23-10-2022 Details
Melding voor het veranderen van het aantal jongvee (18 stuks minder) en koeien hebben geen weidegang... 23-08-2022 23-10-2022 Details
Toestemming voor het doorbreken van een draagmuur aan Willaerlaan 48 te Scherpenzeel 23-08-2022 23-10-2022 Details
Ontwerpbesluit voor het realiseren van naschoolse opvang aan Eikenlaan 6 te Scherpenzeel 23-08-2022 23-10-2022 Details
Ontwerpbesluit voor het realiseren van een tijdelijke noodopvang voor vluchtelingen aan Stationsweg 389... 23-08-2022 23-10-2022 Details
Toestemming voor het plaatsen van tijdelijke onderwijs huisvesting aan Glashorst 24 te Scherpenzeel 23-08-2022 23-10-2022 Details
Ontwerpbesluit voor het veranderen van een inrichting aan Gooswilligen 17 te Scherpenzeel 23-08-2022 23-10-2022 Details
Ontwerpbesluit voor het brandveilig gebruiken van noodlokalen aan Glashorst 24 te Scherpenzeel 23-08-2022 23-10-2022 Details
Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan Burgemeester Hoytema van Konijnenburglaan... 23-08-2022 23-10-2022 Details
Gewijzigde Subsidieregeling Sociale cohesie bewonersinitiatieven gemeente Scherpenzeel 2022 17-08-2022 17-10-2022 Details
Aanvraag vergunning voor verlenging bestaande vergunning aan Barneveldsestraat D 4559 te Scherpenzeel 16-08-2022 16-10-2022 Details
Verlenging beslistermijn voor het bouwen van een bedrijfsgebouw en bijgebouw aan Oosteinde 22 te Scherpenzeel 16-08-2022 16-10-2022 Details
Ingetrokken aanvraag voor het bouwen van een aquathermiegebouw aan Nieuwstraat 78 te Scherpenzeel 16-08-2022 16-10-2022 Details
Toestemming voor het plaatsen van een dakopbouw aan Biezenkamp 8 te Scherpenzeel 16-08-2022 16-10-2022 Details
Ontwerpbestemmingsplan Volkstuinen Geerhoek 16-08-2022 16-10-2022 Details
Verlenging beslistermijn voor het bouwen van 34 rug-aan-rug woningen en 1 vrijstaande woning aan Groeperlaan... 09-08-2022 09-10-2022 Details
Aanvraag vergunning voor het bouwen van een aquathermiegebouw aan Nieuwstraat 78 / 80 te Scherpenzeel 09-08-2022 09-10-2022 Details
MER beoordelingsbesluit voor het melden van vormvrije MER-beoordeling aan Huigenbosch 2 te Scherpenzeel 09-08-2022 09-10-2022 Details
Melding voor het tijdelijk lozen van bemalingswater aan Lijsterbeslaan, Berkenlaan, Plataanlaan en Acacialaan... 09-08-2022 09-10-2022 Details
Aanvraag vergunning voor het gebruik van een bouwwerk voor huisvesting in verband met mantelzorg aan... 09-08-2022 09-10-2022 Details