7.4

Vergunningen Scherpenzeel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Scherpenzeel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Scherpenzeel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente Scherpenzeel - geaccepteerde meldingen - veranderen van het bedrijf (uitbreiding met een trainingsruimte)...
Gemeente Scherpenzeel - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van een overkapping - Bruinhorsterlaan...
Gemeente Scherpenzeel - aanvraag omgevingsvergunning - realiseren vervangende bedrijfswoning en bijgebouw...
Gemeente Scherpenzeel - verlening omgevingsvergunning - verbouwen en uitbreiden van de woning/winkel...
Gemeente Scherpenzeel - ontwerpbestemmingsplan - Scouting aan de Breelaan 5, Scherpenzeel
Ontwerpbestemmingsplan Breelaan Scouting Scherpenzeel
Vergunning verleend voor weekmarkt Scherpenzeel
Verleende (tijdelijke) standplaatsvergunning voor het reclame maken voor Delta Fiber Glasvezel via statafels...
Gemeente Scherpenzeel - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van een tuinschuur, carport en tuinhuis...
Gemeente Scherpenzeel - verlening omgevingsvergunning - aanleggen van een rijbak - Kolfschoten 16, Scherpenzeel
Gemeente Scherpenzeel - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van een hekwerk - Molenweg 1, Scherpenzeel
Gemeente Scherpenzeel - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - plaatsen van een pergola in de...
Gemeente Scherpenzeel - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van een rookgas kanaal - Marternest 27,...
Gemeente Scherpenzeel - verlening omgevingsvergunning - plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde...
Gemeente Scherpenzeel - geaccepteerde meldingen - realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem - Nieuwstraat...
Gemeente Scherpenzeel - aanvraag omgevingsvergunning - wijzigen van de gevel - Hovenierslaan 1, Scherpenzeel
Gemeente Scherpenzeel - verlening omgevingsvergunning - bouwen van een bijgebouw - Kolfschoten 12, Scherpenzeel
Gemeente Scherpenzeel - verlening omgevingsvergunning - bouwen van een dakkapel op voorzijde woning -...
Gemeente Scherpenzeel - verlening omgevingsvergunning - wijzigen van de gevel t.b.v. uitgifteautomaat...
Gemeente Scherpenzeel - verlening omgevingsvergunning - opleggen maatwerkvoorschriften - Stationsweg...
Gemeente Scherpenzeel - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - bouwen van een schuur - Oosteinde...
Gemeente Scherpenzeel - geaccepteerde meldingen - oprichten en in werking hebben van een opslag voor...
Gemeente Scherpenzeel - bestemmingsplan Barneveldsestraat 5 onherroepelijk
Openbare kennisgeving Bestemmingsplan Barneveldsestraat 5 onherroepelijk
Bestemmingsplan Barneveldsestraat 5 onherroepelijk
Gemeente Scherpenzeel - aanvraag omgevingsvergunning - realiseren van een loods tbv opslag - Barneveldsestraat...
Gemeente Scherpenzeel - aanvraag omgevingsvergunning - aanpassen vergunning - 't Zwarte Land 31, Scherpenzeel
Gemeente Scherpenzeel - aanvraag omgevingsvergunning - bouwen van een dakkapel - Kamillelaan 73, Scherpenzeel
Gemeente Scherpenzeel - geaccepteerde meldingen - melden van het plaatsen van een propaantank - Breeschoten...
Gemeente Scherpenzeel - verlening omgevingsvergunning - bouwen van een bijgebouw - Dorpsstraat 219, Scherpenzeel
Gemeente Scherpenzeel - aanvraag omgevingsvergunning - wijzigen van de gevel t.b.v. uitgifteautomaat...
Verleende standplaatsvergunningen
Verleende standplaatsvergunningen Beukenlaan en Plein 1940
Gemeente Scherpenzeel - aanvraag omgevingsvergunning - bouwen van een dakkapel op voorzijde woning -...
Gemeente Scherpenzeel - aanvraag omgevingsvergunning - bouwen van een woning met bijgebouw en het plaatsen...
Gemeente Scherpenzeel - verlening omgevingsvergunning - uitbreiden van de woning met een erker - Glashorst...
Gemeente Scherpenzeel - verlening omgevingsvergunning - bouwen van een bedrijfshal - Barneveldsestraat...
Gemeente Scherpenzeel - verlening omgevingsvergunning - legaliseren van een damwand - Burg. Colijn- de...
Gemeente Scherpenzeel - aanvraag omgevingsvergunning - bouwen van een bijgebouw - Kolfschoten 12, Scherpenzeel
Gemeente Scherpenzeel - Besluit hogere waarden Wet geluidhinder - nieuwbouw woningen Oosteinde
Gemeente Scherpenzeel - buiten behandeling stellen omgevingsvergunning - het plaatsen van een schuur...
Gemeente Scherpenzeel - verlening omgevingsvergunning - plaatsen van een veranda en een erfafscheiding...
Gemeente Scherpenzeel - aanvraag omgevingsvergunning - kappen van 38 bomen - Diverse locaties, Scherpenzeel
Gemeente Scherpenzeel - aanvraag omgevingsvergunning - bouwen van een dakkapel - Proeftuin 13, Scherpenzeel
Gemeente Scherpenzeel - vastgesteld bestemmingsplan - Holleweg-Oosteinde
Gemeente Scherpenzeel - Besluit hogere waarden Wet geluidhinder - nieuwbouw woningen Oosteinde
Gemeente Scherpenzeel - vastgesteld bestemmingsplan - Holleweg-Oosteinde
Vastgesteld bestemmingsplan Holleweg-Oosteinde
Besluit hogere waarden Wet geluidhinder
Gemeente Scherpenzeel - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van...