7.9

Vergunningen Scherpenzeel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Scherpenzeel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Scherpenzeel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente Scherpenzeel - verlening omgevingsvergunning - bouwen van een woning - Vlieterweg 70, Scherpenzeel
Gemeente Scherpenzeel - weigering omgevingsvergunning - bouwen van een dakkapel op achterzijde woning...
Gemeente Scherpenzeel - verlening omgevingsvergunning - uitbreiden van de woning met een erker - Druivenkamp...
Gemeente Scherpenzeel - verlening omgevingsvergunning - plaatsen van een inrijpoort - Lunterse Beekweg...
Gemeente Scherpenzeel - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van een veranda - Korenveld 9, Scherpenzeel
Gemeente Scherpenzeel - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van een schuur en carport - Vierzinnen...
Gemeente Scherpenzeel - buiten behandeling stellen omgevingsvergunning - plaatsen van een rookgasfvoerkanaal...
Gemeente Scherpenzeel - verlening omgevingsvergunning uitgebreide procedure - brandveilig gebruiken van...
Gemeente Scherpenzeel - aanvraag omgevingsvergunning - legaliseren van de afscheiding en het plaatsen...
Gemeente Scherpenzeel - verlening omgevingsvergunning - verbouwen van woonboerderij - Vlieterweg 108,...
Gemeente Scherpenzeel - aanvraag omgevingsvergunning - vergroten van de garage - Bruinhorsterlaan 74,...
Gemeente Scherpenzeel - aanvraag omgevingsvergunning - verbouwen en vergroten van de woning - Hopeseweg...
Gemeente Scherpenzeel - aanvraag omgevingsvergunning - kappen van 4 dennenbomen - Stationsweg 318, Scherpenzeel
Gemeente Scherpenzeel - aanvraag omgevingsvergunning - bouwen van een opslagschuur - Oosteinde 49, Scherpenzeel
Gemeente Scherpenzeel - aanvraag omgevingsvergunning - uitbreiden van de woning met een erker - Druivenkamp...
Gemeente Scherpenzeel - aanvraag omgevingsvergunning - legaliseren van een damwand - Burg. Colijn- de...
Gemeente Scherpenzeel - aanvraag omgevingsvergunning - bouwen van een bedrijfshal - Barneveldsestraat...
Beleidsregels Plaatsen van laadpunten voor elektrische voertuigen op openbaar terrein 2020
Beleidsregels plaatsen laadpunten
Gemeente Scherpenzeel - aanvraag omgevingsvergunning - uitbreiden van de woning met een erker - Glashorst...
Gemeente Scherpenzeel - aanvraag omgevingsvergunning - uitbreiden van overdekte uitloop van stal E -...
Gemeente Scherpenzeel - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - bouwen van een dakkapel op achterzijde...
Gemeente Scherpenzeel - verlening omgevingsvergunning - verplaatsen van een erfafscheiding - Lunterse...
Gemeente Scherpenzeel - aanvraag omgevingsvergunning - verbouwen van het bijgebouw - Oosteinde 2, Scherpenzeel
Gemeente Scherpenzeel - aanvraag omgevingsvergunning - bouwen van een woning - Vlieterweg 70, Scherpenzeel
Gemeente Scherpenzeel - verlening omgevingsvergunning - bouwen van een bijgebouw - Vlieterweg 128, Scherpenzeel
Gemeente Scherpenzeel - aanvraag omgevingsvergunning - verplaatsen van een erfafscheiding - Lunterse...
Gemeente Scherpenzeel - geaccpeteerde meldingen - tijdelijk lozen van bemalingswater - Boslaan 29, Scherpenzeel
Gemeente Scherpenzeel - geaccpeteerde meldingen - oprichten en in werking hebben houtbe- en verwerkend...
Gemeente Scherpenzeel - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - bouwen van een zorgwoning - Zuideinde,...
Gemeente Scherpenzeel - aanvraag omgevingsvergunning - bouwen van een jongveestal - Barneveldsestraat...
Gemeente Scherpenzeel - verlening omgevingsvergunning - plaatsen van dakkapellen aan de voor- en achterzijde...
Gemeente Scherpenzeel - verlening omgevingsvergunning - gewijzigd bouwen van een dakkapel - St Annakamp...
Gemeente Scherpenzeel - verlening omgevingsvergunning - verplaatsen van een erfscheiding - Lunterse Beekweg...
Gemeente Scherpenzeel - verlening omgevingsvergunning - verbouwen en uitbreiden van de woning - Heuvelskamp...
Gemeente Scherpenzeel - verlening omgevingsvergunning - bouwen van een dakkapel - Ruitenbeekskamp 8,...
Gemeente Scherpenzeel - verlening omgevingsvergunning - bouwen van een loods - Marktstraat 25, Scherpenzeel
Gemeente Scherpenzeel - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van een rookgasafvoerkanaal - Marternest...
Gemeente Scherpenzeel - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van een inrijpoort - Lunterse Beekweg...
Vestiging Wet voorkeursrecht gemeenten artikel 6 Wvg
Ontwerp-Begroting 2021, eerste wijziging begroting 2020 en jaarstukken 2019 OddV
Gemeente Scherpenzeel - Vestiging Wet voorkeursrecht gemeenten artikel 6 Wvg
Gemeente Scherpenzeel - Vestiging Wet voorkeursrecht gemeenten artikel 6 Wvg
Ontwerp-Begroting 2021-2024 Regio FoodValley & Triple Helix
Gemeente Scherpenzeel - aanvraag omgevingsvergunning - bouwen van een dakkapel - Ruitenbeekskamp 8, Scherpenzeel
Gemeente Scherpenzeel - aanvraag omgevingsvergunning - verbouwen van woonboerderij - Vlieterweg 108,...
Gemeente Scherpenzeel - aanvraag omgevingsvergunning - bouwen van een carport - De Kleine Haar 4, Scherpenzeel
Gemeente Scherpenzeel - aanvraag omgevingsvergunning - bouwen van een jongveestal - Barneveldsestraat...
Gemeente Scherpenzeel - geaccpeteerde meldingen - aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem - Dorpsstraat...
Gemeente Scherpenzeel - geaccpeteerde meldingen - melden van het beëindigen van een klompenmakerij -...