7.6

Vergunningen Schiermonnikoog

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Schiermonnikoog. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Schiermonnikoog. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Verordening werkgeverscommissie gemeente Schiermonnikoog 2020
Aanvraag omgevingsvergunning Zwarteduinenweg 3
Verleende omgevingsvergunning Duinpad 10
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning Langestreek 18
Verleende omgevingsvergunning Seeduneweg 1
Delegatiebesluit bevoegdheden van de gemeenteraad aan de werkgeverscommissie 2020
Melding Activiteitenbesluit Milieu Duinpad 10
Gemeente Schiermonnikoog - Verkeersbesluit afsluiting centrum Schiermonnikoog tijdens de zomermaanden...
Verleende omgevingsvergunning Middenstreek 43
Beslistermijn opgeschort omgevingsvergunning Heereweg 12
Verleende omgevingsvergunning Kooipad 1
Standplaatsvergunning strandactiviteiten
Standplaatsvergunning strandactiviteiten
Omgevingsvergunning kappen Karrepad 7
Vergunningsvrij - Langestreek om de Noord 12A
Aanvraag omgevingsvergunning Langestreek 38
Aanvraag omgevingsvergunning Zwarteduinenweg 2
Aanvraag omgevingsvergunning Jacobspad 6
Omgevingsvergunning kappen perceel Karrepad 6
Aanvraag omgevingsvergunning kappen perceel Karrepad 7
Raadsvergadering 16 juni 2020
Aanvraag omgevingsvergunning Noorderstreek 4
Verleende omgevingsvergunning Langestreek 11A-10
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning Heereweg 12
Aanvraag omgevingsvergunning Seeduneweg 1
Verleende omgevingsvergunning Jacobspad 2
Aanvraag omgevingsvergunning Duinpad 10
Verleende omgevingsvergunning Badweg 4
Verleende omgevingsvergunning Noorderstreek 14
Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog inhoudende...
Jaarstukken 2019
Raadsvergadering 19 mei 2020
Verleende omgevingsvergunning Nieuwestreek 1
Standplaatsvergunning ijsverkoop
Ontwerpbeschikking Heereweg 12, ter inzage
Verleende omgevingsvergunning Prins Bernhardweg 5
Verleende omgevingsvergunning Nieuwestreek 5
Ontwerp VVGB Heereweg 12, ter inzage
Aanvraag omgevingsvergunning Langestreek 18
Rook en stookverbod
Aanvraag omgevingsvergunning Reddingsweg 38
Ontwerpbeschikking Langestreek 72, ter inzage
Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning Reddingsweg 38
Verleende omgevingsvergunning nabij Badweg 32
Aanvraag omgevingsvergunning Langestreek 66
Aanvraag omgevingsvergunning Middenstreek 43
AANWIJZINGSBESLUIT BUITENGEWOON AMBTENAREN BURGERLIJKE STAND
Evenementenvergunning Schiersong
Aanvraag omgevingsvergunning Kooipad 1
Aanvraag omgevingsvergunning Langestreek 11A-10