7.3

Vergunningen Schiermonnikoog

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Schiermonnikoog. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Schiermonnikoog. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Diverse locaties in het dorp
Reddingsweg 38E
Melle Grietjespad 17C
Beleidsregels rechtmatigheid Participatiewet, IOAW en IOAZ 2020 gemeente Schiermonnikoog
Aanwijzen plaats carbidschieten
Knuppeldam 4
Langestreek 110
Diverse locaties in het dorp
Noorderstreek 14
Middenstreek 48
Torenstreek 18A
Reddingsweg 28
Reeweg 11
Badweg 117
Verordening op de heffing en de invordering van leges 2021
Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen 2021
Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2021
Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2021
Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2021
Verordening op de heffing en de invordering van een forensenbelasting 2021
Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2021
Verordening op de heffing en de invordering van liggelden jachthaven 2021
Ontwerpbestemmingsplan “Schiermonnikoog – Woningbouwlocatie Oost”
Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan “Schiermonnikoog – Woningbouwlocatie Oost”
Melle Grietjespad 17 C
Knuppeldam 2
Langestreek 8
Middenstreek 42
Reddingsweg 28
Torenstreek 18A
Raadsvergadering 15 december 2020
Geluidsontheffing
Langestreek 38
Noorderstreek 14
Langestreek 110
Middenstreek 48
Badweg 117
Zwarteduinenweg 3
Verordening rechtmatigheid Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Schiermonnikoog 2020
Verleende omgevingsvergunning Langestreek 18
Buiten behandeling laten aanvraag omg. vergun. Jacobspad 6
Verleende omgevingsvergunning Zwarte Duinenweg 2
Omgevingsvergunning kappen Karrepad 9.
Omgevingsvergunning kappen Voorstreek 30
Omgevingsvergunning kappen Oosterreeweg 32
Melding klein evenement 'Matinee Duinconcert', strandhotel Om de Noord
Commissie bezwaarschriften 14 augustus 2020
Verleende omgevingsvergunning Heereweg 12
Verleende omgevingsvergunning Heereweg 12
Omgevingsvergunning verleend voor onderzoeksgebouw van de RUG aan Heereweg 12 te Schiermonnikoog