Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Schinnen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Schinnen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Schinnen. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Gewijzigde verordening reinigingsheffingen gemeente Schinnen 2018 31-12-2018 28-02-2019 detail
Gewijzigde verordening rioolheffing gemeente Schinnen 2018 31-12-2018 28-02-2019 detail
Omgevingsvergunning verleend voor plaatsen erfafscheiding Vonkstraat 24 Amstenrade (06.12.2018) 12-12-2018 12-02-2019 detail
Besluit omgevingsvergunning vestigen winkel aan de dorpsstraat 14 Schinnen (29.11.2018) 12-12-2018 12-02-2019 detail
Intrekken aanvraag omgevingsvergunning plan Moutheuvel 06-12-2018 06-02-2019 detail
Besluit aanvraag omgevingsvergunning uitbreiden woning Pascal Visschersstraat 23 Sweikhuizen (28.11.2018) 06-12-2018 06-02-2019 detail
Besluit BAG intrekken huisnummeraanduiding Limietweg 22 Amstenrade 29-11-2018 29-01-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van dakkapel achterzijde woning Dorpstraat 102 OIrsbeek (22.11.2018) 29-11-2018 29-01-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning wijziging achtergevel woning Puthstraat 4A Oirsbeek (22-2-2018) 29-11-2018 29-01-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een kelder onder de woning Groenenborgstraat 10 Schinnen (20.11.2018) 29-11-2018 29-01-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning voor bouwen woning aan de Onderste Puth, kavel 2 te Puth (15.11.2018) 29-11-2018 29-01-2019 detail
Besluit BAG intrekken huisnummeraanduiding Bergstraat 86 Sweikhuizen 29-11-2018 29-01-2019 detail
Besluit verlenen omgevingsvergunning voor plaatsen van kozijnen, Thullerkerkweg 17 Schinnen (23.11.2018) 29-11-2018 29-01-2019 detail
Besluit verlenen omgevingsvergunning voor realiseren aanbouw tbv Kapsalon, In den Moel 7 Oirsbeek (22-11-2018) 29-11-2018 29-01-2019 detail
Besluit verlenen voor realiseren aanbouw tbv Kapsalon, In den Moel 7 Oirsbeek (22-11-2018) 29-11-2018 29-01-2019 detail
Besluit verlenen omgevingsvergunning voor realiseren slijterij Kerkweg 163 Puth ( 20-11-2018) 29-11-2018 29-01-2019 detail
Werkzaamheden Kollerstraat Oirsbeek-Schinnen 23-11-2018 31-03-2019 detail
Beschikking omgevingsvergunning Steinhartstraat 34 en 36 Sweikhuizen 06-07-2018 detail
Subsidie voor loskoppelen van regenwaterafvoer van het riool 07-07-2018 detail
Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer 25-06-2018 detail
Beleidsregels handhaving Wet Kinderopvang Schinnen 17-04-2018 detail
Beschikking omgevingsvergunning voor het herbouwen van een woonhuis Douvenderweg 20 te Oirsbeek (04-04-2018) 13-04-2018 detail
Aanwijsbesluit tot onbezoldigd ambtenaar en Aanwijsbesluit tot toezichthouder 12-03-2018 30-04-2019 detail
Aanwijsbesluit medewerkers Brandweer als toezichthouder 09-03-2018 01-03-2019 detail
Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer 19-02-2018 detail
Vastgesteld Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg (SVREZL) 19-02-2018 detail
Beschikking omgevingsvergunning voor aanbrengen van reclame op de gevel van een bedrijfspand Breinder 26, Schinnen (05-01-2018) 11-01-2018 detail
Kennisgeving Activiteitenbesluit Milieubeheer 06-10-2017 detail
Kennisgeving vastgesteld bestemmingsplan ‘2e wijziging Buitengebied’, Schinnen 25-09-2017 detail
Werkzaamheden asfaltonderhoud 2017 gemeente Schinnen 04-09-2017 detail
Werkzaamheden asfaltonderhoud 04-09-2017 detail
Verkeersbesluit: tot het onttrekken van gemotoriseerd verkeer met uitzondering van landbouwvoertuigen op de Annegats te Doenrade 27-06-2017 detail
Herstellen bestrating parkeervakken Nieuwe markt Schinnen 07-04-2017 detail
Drank- en horecavergunning Raadhuisstraat 11, Oirsbeek (15-02-2017) 10-02-2017 detail
Uitvoeringsregels basissubsidie Welzijn en Zorg 2017 03-02-2017 detail
Kennisgeving Activiteitenbesluit Milieubeheer (07-12-2016) 12-01-2017 detail
Verkeersbesluiten 10-01-2017 detail
Inzagetermijn herindelingsontwerp Onderbanken-Nuth-Schinnen gesloten(10-01-2017) 10-01-2017 detail
Werkzaamheden aanleg komremmer Hommerterweg Amstenrade. 16-12-2016 detail
Aanvraag omgevingsvergunning voor in gebruik nemen van terrein Sittarderweg 10, Puth (13-12-2016) 15-12-2016 detail
Uitvoeringsplan Jeugd, Alcohol & Omgeving 2017 - 2019 Schinnen 30-11-2016 detail
Bekendmaking Integraal Beleidsplan Sociaal Domein Schinnen 2017 – 2018 en Verordening Jeugdhulp Schinnen 2017 04-11-2016 detail
Bekendmaking Verordening Duurzaamheidslening zonnepanelen 05-10-2016 detail
Bekendmaking Verordening VONSS Bezwaarschriftencommissie 05-10-2016 detail
Regeling briefadres gemeente Schinnen 2016 31-08-2016 detail
Beleidsregels Wmo gemeente Schinnen 2015 14-07-2016 detail
Wmo richtlijn indicatieadvisering 14-07-2016 detail
Uitvoeringsbesluit Jeugdhulp Schinnen 2016 14-07-2016 detail
Regeling Ondersteuning Burgerinitiatieven Schinnen 2016 11-07-2016 detail
Uitvoeringsafspraken 2016-2017 tussen gemeente Schinnen en Stichting Leergeld Westelijke Mijnstreek 29-06-2016 detail