Vergunningen Schinnen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Schinnen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Schinnen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een opbouw op de garage bij de woning Breyenrode 37...
Beschikking omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen op een gemeentelijk monument Poststraat...
Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer
Uitschrijving uit de Basisregistratie personen van de gemeente Schinnen
Uitschrijving uit de Basisregistratie personen van de gemeente Schinnen
Uitschrijving uit de Basisregistratie personen van de gemeente Schinnen
Beschikking omgevingsvergunning voor het kappen en snoeien van bomen op het perceel Aan het Lindjen 52...
Werkzaamheden Hommerter Allee Amstenrade.
Voornemen uitschrijving uit de Basisregistratie personen van de gemeente Schinnen
Voornemen uitschrijving uit de Basisregistratie personen van de gemeente Schinnen
Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een erfafscheiding Kasteelstraat 40 Amstenrade (24-04-2018)
aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren nieuwbouw van een brasserie met een buitenterras, Thull...
Voornemen uitschrijving uit de Basisregistratie personen van de gemeente Schinnen
Voornemen uitschrijving uit de Basisregistratie personen van de gemeente Schinnen
Voornemen uitschrijving uit de Basisregistratie personen van de gemeente Schinnen
Voornemen uitschrijving uit de Basisregistratie personen van de gemeente Schinnen
Voornemen uitschrijving uit de Basisregistratie personen van de gemeente Schinnen
Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een dakkapel op het perceel kadastraal bekend als...
Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een erfafscheiding Kasteelstraat 30 Amstenrade (16-04-2018)
Beschikking omgevingsvergunning voor het vellen en rooien van houtopstanden op het perceel SNN00, sectie...
Beschikking omgevingsvergunning voor het renoveren van een keermuur op het perceel kadastraal bekend...
aanvrag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een erfafscheiding Kasteelstraat 30 Amstenrade (16-04-2018)
Beleidsregels handhaving Wet Kinderopvang Schinnen
Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang Schinnen 2018
Voornemen uitschrijving uit de Basisregistratie personen van de gemeente Schinnen
Aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van het dak van de woning Onderste Puth 82 te Puth (03-04-2018)
Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een open overkapping achter de woning, Margrietstraat...
Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een schuilgelegenheid Nagelbeek 58, Schinnen (11-04-2018)
Beschikking omgevingsvergunning voor het herbouwen van een woonhuis Douvenderweg 20 te Oirsbeek (04-04-2018)
Beschikking omgevignsvergunning voor het plaatsen van een projectbord (2x) tbv Park de Oirsprong Oirsbekerweg...
Voornemen uitschrijving uit de Basisregistratie personen van de gemeente Schinnen
Voornemen uitschrijving uit de Basisregistratie personen van de gemeente Schinnen
Voornemen uitschrijving uit de Basisregistratie personen van de gemeente Schinnen
Voornemen uitschrijving uit de Basisregistratie personen van de gemeente Schinnen
Beschikking omgevingsvergunning voor het legaliseren van 3 woonwagens en bijgebouwen, Limietweg 12-20...
Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van gemeenschapshuis Schinnen, Burg. Pijlsstraat 5A,...
Beschikking omgevingsvergunning voor medisch centrum, Burg. Pijlsstraat 58 Schinnen (21-03-2018)
Beschikking omgevingsvergunning voor het realiseren van een uitbouw, Stationstraat 18 te Schinnen (21-03-2018)
Aanvraag omgevingsvergunning voor de aanleg van een ontsluitingsweg en parkeervoorziening Alfa, Thull...
Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een aanbouw achter de woning Provinciale weg Zuid...
Aanvraag omgevingsvergunning plaatsen zonnepanelen Pastoor Lebensstraat 9 Puth (01-03-2018)
Beschikking omgevingsvergunning verbouwen woning Geleenstraat 2 Puth
Aanwijsbesluit tot onbezoldigd ambtenaar en Aanwijsbesluit tot toezichthouder
Aanwijsbesluit medewerkers Brandweer als toezichthouder
Uitschrijving uit de Basisregistratie personen van de gemeente Schinnen
Voornemen uitschrijving uit de Basisregistratie personen van de gemeente Schinnen
Uitschrijving uit de Basisregistratie personen van de gemeente Schinnen
Beschikkingen omgevingsvergunning Panoramaweg 10
Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer
Vastgesteld Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg (SVREZL)