Vergunningen Schouwen-Duiveland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Schouwen-Duiveland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Schouwen-Duiveland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Subsidieregeling kinderopvang op basis van sociaal medische indicatie (SMI) 2020
Beleidsregel 5.1 Amateur- en Podiumkunst, Muziek en Film
Mandaatbesluit Hoorplicht bij crisismaatregel Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg gemeente Schouwen-Duiveland
Aanwijzingsbesluit ambtenaren burgerlijke stand en buitengewoon ambtenaren burgerlijke stand gemeente...
'Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Schouwen-Duiveland 2020
Besluit mandaat Melding en aanvraag voorbereiding verzoekschrift voor zorgmachtiging ingevolge de Wet...
Kennisgeving ontwerpwijzigingsplan Dreef 3 Bruinisse
Kennisgeving ontwerpwijzigingsplan Dreef 3 Bruinisse
Verordening op de raadscommissies gemeente Schouwen-Duiveland 2020
Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Schouwen-Duiveland...
Kennisgeving ontwerpwijzigingsplan Bouwmansweg 11 te Burgh-Haamstede
Kennisgeving ontwerpwijzigingsplan Bouwmansweg 11 te Burgh-Haamstede
Kennisgeving vastgesteld wijzigingsplan Florisweg 6 te Kerkwerve
Kennisgeving vastgesteld wijzigingsplan Florisweg 6 te Kerkwerve
Kennisgeving ontwerp wijzigingsplan Hakewekken 1 te Ellemeet
Kennisgeving ontwerp wijzigingsplan Hakewekken 1 te Ellemeet
Kennisgeving ontwerp wijzigingsplan Straalweg 5 te Zierikzee
Verordening op de heffing en invordering van een precariobelasting gemeente Schouwen-Duiveland 2020
Verordening op de heffing en de invordering van scheepvaartrechten gemeente Schouwen-Duiveland 2020
Verordening op de heffing en de invordering van leges 2020 gemeente Schouwen-Duiveland
Verordening op de heffing en invordering van eenmalig rioolaansluitrecht Schouwen-Duiveland 2020
Verordening op de heffing en invordering van watertoeristenbelasting gemeente Schouwen-Duiveland
Kennisgeving ontwerp wijzigingsplan Bouwmansweg 10 te Burgh-Haamstede
Kennisgeving ontwerp wijzigingsplan Straalweg 5 te Zierikzee
Kennisgeving ontwerp wijzigingsplan Bouwmansweg 10 te Burgh-Haamstede
Aanwijzing gemeentearchivaris gemeente Schouwen-Duiveland
Aanwijzing secretaris en loco-gemeentesecretaris gemeente Schouwen-Duiveland
Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelasting gemeente Schouwen-Duiveland...
Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting gemeente Schouwen-Duiveland
Aanwijzing griffier en loco-griffier gemeente Schouwen-Duiveland
Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten gemeente Schouwen-Duiveland 2020
Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing gemeente Schouwen-Duiveland 2020
Instructie voor de griffier van de gemeente Schouwen-Duiveland 2019
Aanwijzingsbesluit plaatsen en tijdstippen vergunninghouders parkeren en betaald parkeren Zierikzee 2020
Aanwijzingsbesluit plaatsen en tijdstippen vergunningshouders en betaald parkeren Westhoek 2020
Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten gemeente Schouwen-Duiveland...
Speelautomatenverordening gemeente Schouwen-Duiveland 2019
Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet gemeente Schouwen-Duiveland 2020
Verordening Declaratiefonds gemeente Schouwen-Duiveland 2020
Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting gemeente Schouwen-Duiveland 2020
Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen gemeente Schouwen-Duiveland 2020
Verordening op de heffing en de invordering van een forensenbelasting gemeente Schouwen-Duiveland 2020
MANDAAT- EN VOLMACHTBESLUIT GEMEENTE SCHOUWEN-DUIVELAND 2020
Mandaatbesluit De Zuidhoek 2020
Ontwerpbestemmingsplan Zierikzee buiten de grachten
Structuurvisie Zierikzee 2030
Structuurvisie Zierikzee 2030
Ontwerp omgevingsvergunning Lageweg 23 te Burgh-Haamstede
Ontwerpbestemmingsplan Zierikzee buiten de grachten
Mandaatbesluit van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland inzake...