Vergunningen Schouwen-Duiveland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Schouwen-Duiveland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Schouwen-Duiveland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Kennisgeving wijzigingsplan Bouwmansweg 11 te Burgh-Haamstede
Kennisgeving wijzigingsplan Bouwmansweg 11 te Burgh-Haamstede
Kennisgeving wijzigingsplan Dreef 3 Bruinisse
Kennisgeving wijzigingsplan Dreef 3 Bruinisse
Aanwijzingsbesluit van de voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland, als bedoeld in artikel 4.2., sub...
Noodverordening van de voorzitter van de veiligheidsregio Zeeland houdende voorschriften ter voorkoming...
Kennisgeving inzage omgevingsvergunning tegenover het perceel De Sprong 36, kadastraal bekend als Westerschouwen,...
Kennisgeving inzage omgevingsvergunning tegenover het perceel De Sprong 36, kadastraal bekend als Westerschouwen,...
Ontwerpbestemmingsplan ‘Parapluplan wonen’
Kennisgeving ontwerp wijzigingsplan Heuvelsweg 15 te Kerkwerve
Ontwerpbestemmingsplan ‘Parapluplan wonen’
MANDAAT- EN VOLMACHTBESLUIT GEMEENTE SCHOUWEN-DUIVELAND 2020
Verordening Stimuleringslening duurzaamheid bedrijven en verenigingen gemeente Schouwen-Duiveland, 2019
Nadere regels subsidie isoleren particuliere woningen Schouwen-Duiveland 2020
MANDAAT- EN VOLMACHTBESLUIT GEMEENTE SCHOUWEN-DUIVELAND 2020
Kennisgeving wijzigingsplan Straalweg 5 te Zierikzee
Kennisgeving wijzigingsplan Bouwmansweg 10 te Burgh-Haamstede
Kennisgeving wijzigingsplan Straalweg 5 te Zierikzee
Kennisgeving wijzigingsplan Bouwmansweg 10 te Burgh-Haamstede
Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Schouwen-Duiveland 2020
Kennisgeving wijzigingsplan Hakewekken 1 te Ellemeet
Subsidieregeling kinderopvang op basis van sociaal medische indicatie (SMI) 2020
Beleidsregel 5.1 Amateur- en Podiumkunst, Muziek en Film
Mandaatbesluit Hoorplicht bij crisismaatregel Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg gemeente Schouwen-Duiveland
Aanwijzingsbesluit ambtenaren burgerlijke stand en buitengewoon ambtenaren burgerlijke stand gemeente...
Besluit mandaat Melding en aanvraag voorbereiding verzoekschrift voor zorgmachtiging ingevolge de Wet...
'Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Schouwen-Duiveland 2020
Kennisgeving ontwerpwijzigingsplan Dreef 3 Bruinisse
Kennisgeving ontwerpwijzigingsplan Dreef 3 Bruinisse
Verordening op de raadscommissies gemeente Schouwen-Duiveland 2020
Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Schouwen-Duiveland...
Kennisgeving ontwerpwijzigingsplan Bouwmansweg 11 te Burgh-Haamstede
Kennisgeving ontwerpwijzigingsplan Bouwmansweg 11 te Burgh-Haamstede
Kennisgeving vastgesteld wijzigingsplan Florisweg 6 te Kerkwerve
Kennisgeving vastgesteld wijzigingsplan Florisweg 6 te Kerkwerve
Kennisgeving ontwerp wijzigingsplan Hakewekken 1 te Ellemeet
Kennisgeving ontwerp wijzigingsplan Hakewekken 1 te Ellemeet
Kennisgeving ontwerp wijzigingsplan Straalweg 5 te Zierikzee
Verordening op de heffing en invordering van een precariobelasting gemeente Schouwen-Duiveland 2020
Verordening op de heffing en de invordering van scheepvaartrechten gemeente Schouwen-Duiveland 2020
Verordening op de heffing en de invordering van leges 2020 gemeente Schouwen-Duiveland
Verordening op de heffing en invordering van eenmalig rioolaansluitrecht Schouwen-Duiveland 2020
Verordening op de heffing en invordering van watertoeristenbelasting gemeente Schouwen-Duiveland
Kennisgeving ontwerp wijzigingsplan Bouwmansweg 10 te Burgh-Haamstede
Kennisgeving ontwerp wijzigingsplan Bouwmansweg 10 te Burgh-Haamstede
Kennisgeving ontwerp wijzigingsplan Straalweg 5 te Zierikzee
Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelasting gemeente Schouwen-Duiveland...
Aanwijzing gemeentearchivaris gemeente Schouwen-Duiveland
Aanwijzing secretaris en loco-gemeentesecretaris gemeente Schouwen-Duiveland
Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting gemeente Schouwen-Duiveland