Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Servicepunt71

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Servicepunt71. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Servicepunt71. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Regeling persoonlijk gezondheidsbudget 2019 24-04-2019 24-06-2019 detail
Werkkostenregeling 2019 (en volgende jaren) Servicepunt71 24-04-2019 24-06-2019 detail
Verzuimprotocol 01-04-2019 01-06-2019 detail
Organisatiebesluit Servicepunt71 07-02-2019 07-04-2019 detail
Het Handboek vervanging analoge archiefbescheiden inzake Decade, servicepunt71 07-02-2019 07-04-2019 detail
Mandaatregeling Servicepunt71 07-02-2019 07-04-2019 detail
CAR/UWO 09-10-2018 09-12-2018 detail
Addendum Sociaal Statuut Servicepunt71 08-08-2018 08-10-2018 detail
Uitwerking Opleiding en Ontwikkeling 31-07-2018 30-09-2018 detail
Verlofregeling 31-07-2018 30-09-2018 detail
Verzuimprotocol 31-07-2018 30-09-2018 detail
Privacyreglement e-mail- en internetgebruik 31-07-2018 30-09-2018 detail
Reglement e-mail- en internetgebruik 31-07-2018 30-09-2018 detail
Beloningsbeleid Servicepunt71 25-07-2018 25-09-2018 detail
Regeling Bedrijfshulpverlening Servicepunt71 25-07-2018 25-09-2018 detail
Werkkostenregeling 2018 Servicepunt71 25-07-2018 25-09-2018 detail
Vaststellen Regionale beleidsnota Aanpak agressie en geweld Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude en Servicepunt71 (2017) 24-07-2018 24-09-2018 detail
Regeling melding en registratie arbeidsongevallen, incidenten en onveilige situaties 10-07-2018 10-09-2018 detail
Regeling vergoeding zakelijk gebruik eigen mobiele telefoon 09-07-2018 09-09-2018 detail
Klachtenregeling Ongewenst Gedrag 2014 voor de organisaties Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude en Servicepunt71 05-07-2018 05-09-2018 detail
Functionerings- en beoordelingsreglement 04-07-2018 04-09-2018 detail
Rekenregels en beleidsafspraken toelage overgangsrecht hoofdstuk 3 CAR Servicepunt71 04-07-2018 04-09-2018 detail
Controleverordening openbaar lichaam Servicepunt71 15-05-2018 15-07-2018 detail
Procedureregeling functiebeschrijving en –waardering Servicepunt71 15-05-2018 15-07-2018 detail
Reglement regionale commissie voor bezwaarschriften inzake rechtspositionele aangelegenheden 2014 15-05-2018 15-07-2018 detail
Nota afschrijvingsbeleid Servicepunt71 15-05-2018 15-07-2018 detail
Regeling sanctiebeleid bovenwettelijke uitkeringen 15-05-2018 15-07-2018 detail
Gedragscode en integriteitsverklaring Servicepunt71 15-05-2018 15-07-2018 detail
Gedragscode en integriteitsverklaring Servicepunt71 15-05-2018 15-07-2018 detail
Financiële verordening Servicepunt71 15-05-2018 15-07-2018 detail
Klachtenreglement Servicepunt71 2011 15-05-2018 15-07-2018 detail
Sollicitatiecode voor de organisaties Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude en Servicepunt71 14-05-2018 14-07-2018 detail
Sollicitatiecode voor de organisaties Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude en Servicepunt71 09-05-2018 09-07-2018 detail
De Algemene Rijksvoorwaarden 2016 (ARIV-2016) 09-05-2018 09-07-2018 detail
Werktijdenregeling voor de organisaties Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude en Servicepunt71 09-05-2018 09-07-2018 detail
De Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) 09-05-2018 09-07-2018 detail
Sociaal statuut Servicepunt71 09-05-2018 09-07-2018 detail
Beloningsbeleid Servicepunt71 09-05-2018 09-07-2018 detail
De Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten 2016 (ARVODI-2016) 09-05-2018 09-07-2018 detail
Regeling Melding Vermoeden Misstand 2016 09-05-2018 09-07-2018 detail
Regeling persoonlijk gezondheidsbudget 2018 07-03-2018 07-05-2018 detail
Reiskostenregeling Servicepunt71 07-03-2018 07-05-2018 detail
Regeling Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden 07-03-2018 07-05-2018 detail
Besluit Informatiebeheer 2017 Servicepunt71 27-02-2018 27-04-2018 detail
Organisatiebesluit Servicepunt71 27-02-2018 27-04-2018 detail
Aanbestedingsbeleid van de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling Servicepunt71: Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude en Servicepunt71 27-02-2018 27-04-2018 detail
Gemeenschappelijke stageregeling gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude en bedrijfsvoeringsorganisatie Servicepunt71 27-02-2018 27-04-2018 detail
Mandaatregeling Servicepunt71 27-02-2018 27-04-2018 detail
Archiefverordening 2017 GR Servicepunt71 27-02-2018 27-04-2018 detail