Vergunningen Servicepunt71

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Servicepunt71. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Servicepunt71. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Verlofregeling detail
Intrekken mandaatregeling (oud), gemeenschappelijke regeling Servicepunt71 detail
Regeling persoonlijk gezondheidsbudget 2019 detail
Werkkostenregeling 2019 (en volgende jaren) Servicepunt71 detail
Verzuimprotocol detail
Organisatiebesluit Servicepunt71 detail
Mandaatregeling Servicepunt71 detail
Het Handboek vervanging analoge archiefbescheiden inzake Decade, servicepunt71 detail
CAR/UWO detail
Addendum Sociaal Statuut Servicepunt71 detail
Verzuimprotocol detail
Verlofregeling detail
Uitwerking Opleiding en Ontwikkeling detail
Privacyreglement e-mail- en internetgebruik detail
Reglement e-mail- en internetgebruik detail
Beloningsbeleid Servicepunt71 detail
Regeling Bedrijfshulpverlening Servicepunt71 detail
Werkkostenregeling 2018 Servicepunt71 detail
Vaststellen Regionale beleidsnota Aanpak agressie en geweld Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude en Servicepunt71 (2017) detail
Regeling melding en registratie arbeidsongevallen, incidenten en onveilige situaties detail
Regeling vergoeding zakelijk gebruik eigen mobiele telefoon detail
Klachtenregeling Ongewenst Gedrag 2014 voor de organisaties Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude en Servicepunt71 detail
Functionerings- en beoordelingsreglement detail
Rekenregels en beleidsafspraken toelage overgangsrecht hoofdstuk 3 CAR Servicepunt71 detail
Controleverordening openbaar lichaam Servicepunt71 detail
Procedureregeling functiebeschrijving en –waardering Servicepunt71 detail
Reglement regionale commissie voor bezwaarschriften inzake rechtspositionele aangelegenheden 2014 detail
Nota afschrijvingsbeleid Servicepunt71 detail
Regeling sanctiebeleid bovenwettelijke uitkeringen detail
Gedragscode en integriteitsverklaring Servicepunt71 detail
Klachtenreglement Servicepunt71 2011 detail
Financiële verordening Servicepunt71 detail
Gedragscode en integriteitsverklaring Servicepunt71 detail
Sollicitatiecode voor de organisaties Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude en Servicepunt71 detail
Sollicitatiecode voor de organisaties Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude en Servicepunt71 detail
De Algemene Rijksvoorwaarden 2016 (ARIV-2016) detail
Werktijdenregeling voor de organisaties Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude en Servicepunt71 detail
De Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) detail
Sociaal statuut Servicepunt71 detail
Beloningsbeleid Servicepunt71 detail
De Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten 2016 (ARVODI-2016) detail
Regeling Melding Vermoeden Misstand 2016 detail
Regeling persoonlijk gezondheidsbudget 2018 detail
Reiskostenregeling Servicepunt71 detail
Regeling Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden detail
Aanbestedingsbeleid van de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling Servicepunt71: Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude en Servicepunt71 detail
Organisatiebesluit Servicepunt71 detail
Besluit Informatiebeheer 2017 Servicepunt71 detail
Gemeenschappelijke stageregeling gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude en bedrijfsvoeringsorganisatie Servicepunt71 detail
Archiefverordening 2017 GR Servicepunt71 detail