6.6

Vergunningen Shared Service Center Zuid-Limburg

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Shared Service Center Zuid-Limburg. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Shared Service Center Zuid-Limburg. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Liquiditeitsprognose 2019 SSC-ZL
Controleprotocol en Normenkader SSC-ZL 2019
Nota P&C-cyclus SSC-ZL 2019
Benoemingsbesluit plaatsvervanger voorzitter van het Bestuur van het SSC-ZL
Start uitvoering van inkooptaken door SSC-ZL
Bekendmaking brugdagen 2019 SSC-ZL
Regeling flexibel belonen SSC-ZL
Arbeidsvoorwaarden SSC-ZL
Benoemingsbesluit voorzitter van het Bestuur van het SSC-ZL
Benoemingsbesluit voorzitter van het (Bijzonder) Georganiseerd Overleg van het SSC-ZL
Benoemingsbesluit waarnemend secretaris SSC-ZL
Controleverordening 2016-2019 SSC-ZL
Mandaatbesluit Bestuur aan Directie en Managers SSC-ZL
Vaststelling Begroting 2019
Vaststelling Jaarstukken 2017
Financiële verordening SSC-ZL
Beleidsnota weerstandsvermogen, reserves en voorzieningen 2016 SSC-ZL
Financieringsstatuut SSC-ZL 2016
Informatiebeveiligingsbeleid SSC-ZL
Overgangsregeling Shared Service Center Zuid-Limburg
Afsprakenkader overgang medewerkers gemeenten Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen naar het Shared Service...
Controleprotocol en Normenkader SSC-ZL
Budgethoudersregeling SSC-ZL
Inkoop- en aanbestedingsbeleid SSC-ZL
Mandaatbesluit Bestuur aan Directie en Managers SSC-ZL
Regeling voor de declaratie van reis- en verblijfskosten SSC-ZL
Regeling Elektronisch verzenden van rechtspositionele besluiten
Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving Shared Service Center Zuid-Limburg