Vergunningen Shared Service Center Zuid-Limburg

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Shared Service Center Zuid-Limburg. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Shared Service Center Zuid-Limburg. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Liquiditeitsprognose 2019 SSC-ZL detail
Controleprotocol en Normenkader SSC-ZL 2019 detail
Nota P&C-cyclus SSC-ZL 2019 detail
Benoemingsbesluit plaatsvervanger voorzitter van het Bestuur van het SSC-ZL detail
Start uitvoering van inkooptaken door SSC-ZL detail
Bekendmaking brugdagen 2019 SSC-ZL detail
Regeling flexibel belonen SSC-ZL detail
Arbeidsvoorwaarden SSC-ZL detail
Benoemingsbesluit voorzitter van het Bestuur van het SSC-ZL detail
Benoemingsbesluit voorzitter van het (Bijzonder) Georganiseerd Overleg van het SSC-ZL detail
Benoemingsbesluit waarnemend secretaris SSC-ZL detail
Controleverordening 2016-2019 SSC-ZL detail
Mandaatbesluit Bestuur aan Directie en Managers SSC-ZL detail
Vaststelling Begroting 2019 detail
Vaststelling Jaarstukken 2017 detail
Financiële verordening SSC-ZL detail
Beleidsnota weerstandsvermogen, reserves en voorzieningen 2016 SSC-ZL detail
Financieringsstatuut SSC-ZL 2016 detail
Informatiebeveiligingsbeleid SSC-ZL detail
Overgangsregeling Shared Service Center Zuid-Limburg detail
Afsprakenkader overgang medewerkers gemeenten Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen naar het Shared Service Center Zuid-Limburg detail
Controleprotocol en Normenkader SSC-ZL detail
Budgethoudersregeling SSC-ZL detail
Inkoop- en aanbestedingsbeleid SSC-ZL detail
Mandaatbesluit Bestuur aan Directie en Managers SSC-ZL detail
Regeling voor de declaratie van reis- en verblijfskosten SSC-ZL detail
Regeling Elektronisch verzenden van rechtspositionele besluiten detail
Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving Shared Service Center Zuid-Limburg detail