7.3

Vergunningen Simpelveld

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Simpelveld. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Simpelveld. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen van de gemeente Simpelveld (BRP)...
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -3
Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) Week-3
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 3
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2021
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -1
Bekendmakingen belastingverordeningen
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 2
Mandaat- en volmachtbesluit gemeente Simpelveld 2010
Gemeente Simpelveld - vaststelling wijzigingsplan - Oude Molenstraat 7, Simpelveld
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -50
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 50
Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen van de gemeente Simpelveld (BRP)...
Legesverordening 2021
Intrekken verordening Precariobelasting gemeente Simpelveld 2020
Nadere regels Wmo opvang en beschermd wonen gemeente Simpelveld 2020
Intrekking Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Limburg van 18 november 2020
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 49
Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP)
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -49
Kennisgeving melding activiteitenbesluit
Besluit nadere regels WMO opvang en beschermd wonen Gemeente Simpelveld 2020
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Limburg van 18 november 2020
Verordening toeristenbelasting 2021
Verordening hondenbelasting 2021
Legesverordening 2021
Verordening begraafrechten 2021
Verordening rioolheffing 2021
Verordening afvalstoffenheffing 2021
Kwijtscheldingsverordening 2021
Verordening marktgelden 2021
Gemeente Simpelveld - aanwijzing toezichthouder /opsporingsambtenaar
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Limburg van 6 november 2020
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Limburg van 4 november 2020
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Limburg van 14 oktober 2020
Verordening begraafrechten 2020
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Limburg van 21 augustus 2020
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 34
Voornemens ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen van de gemeente Simpelveld (BRP)
Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 34
Kennisgeving vergunningsvrij - week 34
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 34
Evenementenvergunningen - week 33
Verkeersbesluiten - week 34
Evenementenvergunningen - week 34
Verkeersbesluiten - week 34
Verkeersbesluiten - week 33
Evenementenvergunningen - week 34
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Limburg van 10 augustus 2020
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 31