Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Simpelveld

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Simpelveld. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Simpelveld. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Legesverordening 2019 17-01-2019 17-03-2019 detail
Ontwerp-besluit omgevingsvergunning en ontwerp verklaring van geen bedenkingen realisatie zonnepanelenpark aan de Preutersweg in Bocholtz, gemeente Simpelveld 08-01-2019 08-03-2019 detail
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2019 24-12-2018 24-02-2019 detail
Verordening winkeltijden Simpelveld 2018 24-12-2018 24-02-2019 detail
Verordening afvalstoffenheffing 2019 24-12-2018 24-02-2019 detail
Nadere regels Wmo gemeente Simpelveld 2018 24-12-2018 24-02-2019 detail
Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Gemeente Simpelveld 2018 24-12-2018 24-02-2019 detail
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-51 18-12-2018 29-01-2019 detail
Verordening marktgelden 2018 03-12-2018 03-02-2019 detail
Verordening begraafrechten 2019 26-11-2018 26-01-2019 detail
Verordening rioolheffing 2019 26-11-2018 26-01-2019 detail
Kwijtscheldingsverordening 2019 26-11-2018 26-01-2019 detail
Verordening hondenbelasting 2019 26-11-2018 26-01-2019 detail
Verordening marktgelden 2019 26-11-2018 26-01-2019 detail
Precarioverordening 2019 26-11-2018 26-01-2019 detail
Legesverordening 2019 26-11-2018 26-01-2019 detail
Verordening toeristenbelasting 2019 26-11-2018 26-01-2019 detail
Laad-en los zone met bloktijden in Vroenhofstraat ter hoogte van huisnummer 5 27-02-2018 detail
Bekendmaking 20-05-2015 detail
kennisgeving Beschikking, wet algemene bepalingen 06-05-2015 detail
kennisgeving verlenging beslistermijn, wet algemene bepalingen omgevingsrecht detail