Vergunningen Simpelveld

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Simpelveld. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Simpelveld. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -49
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -48
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 48
Bekendmaking belastingverordening
Evenementenvergunning Week - 47
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -47
Legesverordening 2020
Precarioverordening 2020
Verordening toeristenbelasting 2020
Verordening hondenbelasting 2020
Verordening begraafrechten 2020
Verordening marktgelden 2020
Verordening rioolheffing 2020
Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders Gemeente Simpelveld 2019
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 46
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -46
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -46
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -44
Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen van de gemeente Simpelveld (BRP)...
Evenementenvergunning Week - 44
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 44
Bekendmaking vaststellen bestemmingsplan Irmstraat 25-27 Simpelveld
Evenementenvergunning Week - 42
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 42
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,Week -42
Kennisgeving verlenging beslistermijn,wet algemene bepalingen omgevingsrecht Week -42
Ontwerpbegroting 2020 ter inzage
Bekendmaking vaststellem bestemmingsplan Irmastraat 25-27 Simpelveld
Gemeente Simpelveld - parkeerverbod Herver - Herver 14 t/m 20
Evenementenvergunning Week - 40
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -40
Verkeersbesluiten
Kennisgeving aanvragen vergunning voor het innemen of hebben van een standplaats in het zomerseizoen...
Gemeente Simpelveld - Instellen van een 30 km zone in het Broek, Kievit, Prickart, Zandberg, Steenberg...
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -35
Evenementenvergunning Week - 35
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 35
Evenementenvergunning - week 34
Evenementenvergunning - week 34
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 34
Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen van de gemeente Simpelveld (BRP)...
Evenementenvergunning - week 31
Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen van de gemeente Simpelveld (BRP)...
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 30
Aanwijzingsbesluit gemeentelijke heffingsambtenaar, invorderingsambtenaar, WOZ ambtenaar
Aanwijzingsbesluit gemeentelijke deurwaarder
Beleidsnota Archeologie Gemeente Simpelveld
Beleidsregel tijdelijke versoepeling van de compensatiesystematiek van de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -29
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 29