7.5

Vergunningen Simpelveld

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Simpelveld. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Simpelveld. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Limburg van 21 augustus 2020
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 34
Voornemens ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen van de gemeente Simpelveld (BRP)
Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 34
Kennisgeving vergunningsvrij - week 34
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 34
Evenementenvergunningen - week 34
Verkeersbesluiten - week 34
Evenementenvergunningen - week 34
Verkeersbesluiten - week 34
Verkeersbesluiten - week 33
Evenementenvergunningen - week 33
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Limburg van 10 augustus 2020
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 31
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 31
Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) - week 31
Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen van de gemeente Simpelveld (BRP)...
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -30
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -30
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 30
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -30
Regionale ambtsinstructie voor de consulent leerplicht/RMC van Bureau Voortijdig Schoolverlaten Parkstad...
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Limburg van 14 juli 2020
Ingediende aanvraag voor een verklaring van geen bezwaar voor het opstijgen en landen met een paramotor...
Gemeente Simpelveld - ontwerp wijzigingsplan - Oude Molenstraat 7, Simpelveld
Noodverordening van de voorzitter van de veiligheidsregio Zuid-Limburg, houdende voorschriften ter voorkoming...
Kennisgeving activiteitenbesluit milieubeheer week -27
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -27
Kennisgeving ontwerp wijzigingsplan 'oude Molenstraat 7 te Simpelveld' week 27
Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen van de gemeente Simpelveld (BRP)...
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -26
Publicatie kompas
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 26
Beleidsregels social return Zuid-Limburg 2020
Gemeente Simpelveld - ter inzage legging - beleidsregel financiële compensatie bij kleine woningbouwinitiatieven...
Beleidsregel financiële compensatie bij kleine woningbouwinitiatieven Zuid-Limburg
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Limburg 15 juni 2020
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Limburg 29 mei 2020
Aanwijzingsbesluit 'parkeren grote voertuigen'
Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) Week- 21
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Limburg van 12 mei 2020
Gemeente Simpelveld - vrachtwagenparkerplaats Gaasstraat - Carpoolplaats Gaasstraat Simpelveld
Aanleg parkeerplaats grote voertuigen - week 17
Algemeen aanstellingsbesluit evenementenverkeersregelaars - week 17
Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen van de gemeente Simpelveld (BRP)...
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 17
Aanwijzingsbesluit gebied Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Limburg d.d. 15 april 2020 ten...
Aanwijzingsbesluit gebied Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Limburg d.d. 16 april 2020 ten...
Heuvelland Zuid-Limburg gesloten voor dagtoerisme
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 16