7.4

Vergunningen Simpelveld

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Simpelveld. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Simpelveld. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente Simpelveld - Instellen van 60 km/uur in de Bosschenhuizerweg - Tussen Bosschenhuizen en Simpelveld
Gemeente Simpelveld - instellen 30 km zone - Bosschenhuizen
Gemeente Simpelveld - Verkeersbesluit instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken t.h.v. Schiffelderstraat...
Gemeente Simpelveld - Verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal – STEMMEN MET EEN...
Gemeente Simpelveld - Verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal - STEMMEN BIJ VOLMACHT
Gemeente Simpelveld - Verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal - ADRESSEN STEMLOKALEN
Verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Stemmen met kiezerspas
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -9
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -9
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 7
Controleverordening gemeente Simpelveld
Financiële verordening gemeente Simpelveld 2021
Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Simpelveld
Gemeente Simpelveld - Stemmen bij volmacht
Gemeente Simpelveld - Stemmen met een kiezerspas
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -7
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -7
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -7
Bestemmingsplannen - week 5
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 5
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 5
Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen van de gemeente Simpelveld (BRP)...
Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) Week-3
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -3
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 3
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2021
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -1
Bekendmakingen belastingverordeningen
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 2
Mandaat- en volmachtbesluit gemeente Simpelveld 2010
Gemeente Simpelveld - vaststelling wijzigingsplan - Oude Molenstraat 7, Simpelveld
Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen van de gemeente Simpelveld (BRP)...
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 50
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -50
Legesverordening 2021
Intrekken verordening Precariobelasting gemeente Simpelveld 2020
Nadere regels Wmo opvang en beschermd wonen gemeente Simpelveld 2020
Intrekking Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Limburg van 18 november 2020
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 49
Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP)
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -49
Kennisgeving melding activiteitenbesluit
Besluit nadere regels WMO opvang en beschermd wonen Gemeente Simpelveld 2020
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Limburg van 18 november 2020
Verordening toeristenbelasting 2021
Legesverordening 2021
Verordening hondenbelasting 2021
Verordening afvalstoffenheffing 2021
Verordening begraafrechten 2021