Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Simpelveld

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Simpelveld. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Simpelveld. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,procedure Week -26 25-06-2019 03-07-2019 detail
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 26 25-06-2019 03-07-2019 detail
Mededeling 25-06-2019 03-07-2019 detail
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Gemeente Simpelveld 2019 20-06-2019 20-08-2019 detail
Evenementenvergunning Week - 24 12-06-2019 18-06-2019 detail
Evenementenvergunningen - week 23 06-06-2019 19-07-2019 detail
Evenementenvergunningen - week 23 05-06-2019 18-07-2019 detail
Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Irmstraat 25-27 Simpelveld 04-06-2019 04-08-2019 detail
Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Irmstraat 25-27 Simpelveld - week 23 03-06-2019 16-07-2019 detail
Verordening Startersleningen gemeente Simpelveld 03-06-2019 03-08-2019 detail
Evenementenvergunning - week 23 03-06-2019 16-07-2019 detail
Evenementenvergunningen - week 22 03-06-2019 16-07-2019 detail
Evenementenvergunningen - week 22 29-05-2019 11-07-2019 detail
Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) - week 22 28-05-2019 10-07-2019 detail
Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) 28-05-2019 10-07-2019 detail
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 22 27-05-2019 05-06-2019 detail
Verordening starterslening - week 22 27-05-2019 25-06-2019 detail
Kennisgeving activiteitenbesluit milieubeheer week -21 21-05-2019 29-05-2019 detail
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -21 21-05-2019 02-07-2019 detail
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -21 21-05-2019 29-05-2019 detail
Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen van de gemeente Simpelveld (BRP) Week - 19 06-05-2019 14-05-2019 detail
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Week -19 06-05-2019 14-05-2019 detail
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,Week -19 06-05-2019 14-05-2019 detail
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,reguliere procedure Week -19 06-05-2019 14-05-2019 detail
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 19 07-05-2019 15-05-2019 detail
Evenementenvergunning Week - 19 02-05-2019 09-05-2019 detail
Nationale dodenherdenking 26-04-2019 29-04-2019 detail
Publicatie Koningsdag 26-04-2019 30-04-2019 detail
Gemeente Simpelveld - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de Stationstraat te Simpelveld - Stationstraat 24-04-2019 24-06-2019 detail
Evenementenvergunning Week - 15 05-04-2019 12-04-2019 detail
Algemene plaatselijke verordening 02-04-2019 02-06-2019 detail
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-14 02-04-2019 10-04-2019 detail
Kennisgeving aanvragen vergunning voor het innemen of hebben van een standplaats in het winterseizoen 02-04-2019 10-04-2019 detail
Intrekken aanvraag omgevingsvergunning 02-04-2019 10-04-2019 detail
Kennisgeving aanvragen vergunning voor het innemen of hebben van een standplaats in het winterseizoen week -14 02-04-2019 10-04-2019 detail
Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) Week- 14 02-04-2019 10-04-2019 detail
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-14 02-04-2019 10-04-2019 detail
Intrekken aanvraag omgevingsvergunning Week-14 02-04-2019 10-04-2019 detail
Evenementenvergunning Week - 12 22-03-2019 29-03-2019 detail
Beleidsnota Archeologie Gemeente Simpelveld 19-03-2019 19-05-2019 detail
Inspraak concept beleidsnota archeologie: "erfgoed is identiteit.Beleidsnota archeologie Gemeente Simpelveld Week- 12 19-03-2019 27-03-2019 detail
Kennisgeving besluit mobiel breken bouw-en sloopafval 12-03-2019 20-03-2019 detail
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,procedure Week -11 12-03-2019 20-03-2019 detail
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 11 12-03-2019 20-03-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning realisatie zonnepanelenpark aan de Preutersweg in Bocholtz 05-03-2019 05-05-2019 detail
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-8 19-02-2019 27-02-2019 detail
Kennisgeving Verlenging Beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Week- 8 19-02-2019 27-02-2019 detail
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 8 19-02-2019 27-02-2019 detail
Kennisgeving Besluit M.E.R.-beoordeling, houden van ofwel kalkoenen ofwel vleeskuikens, Aretsweg 1, Bocholtz 05-02-2019 05-04-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning herinrichting openbaar speelveld Hennebergstraat / Scheelenstraat te Simpelveld 05-02-2019 05-04-2019 detail