Vergunningen Simpelveld

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Simpelveld. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Simpelveld. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Gemeente Simpelveld - parkeerverbod Herver - Herver 14 t/m 20
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -40
Verkeersbesluiten
Kennisgeving aanvragen vergunning voor het innemen of hebben van een standplaats in het zomerseizoen...
Evenementenvergunning Week - 40
Gemeente Simpelveld - Instellen van een 30 km zone in het Broek, Kievit, Prickart, Zandberg, Steenberg...
Evenementenvergunning Week - 35
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -35
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 35
Evenementenvergunning - week 34
Evenementenvergunning - week 34
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 34
Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen van de gemeente Simpelveld (BRP)...
Evenementenvergunning - week 31
Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen van de gemeente Simpelveld (BRP)...
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 30
Aanwijzingsbesluit gemeentelijke heffingsambtenaar, invorderingsambtenaar, WOZ ambtenaar
Aanwijzingsbesluit gemeentelijke deurwaarder
Beleidsnota Archeologie Gemeente Simpelveld
Beleidsregel tijdelijke versoepeling van de compensatiesystematiek van de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg
Vaststelling ' beleidsregel tijdelijke versoepeling compensatiesystematiek structuurvisie wonen Zuid-Limburg'in...
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 29
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -29
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -29
Evenementenvergunning Week - 28
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) Uitgebreide voorbereidingsprocedure...
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 28
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -28
Evenementenvergunning Week - 28
Evenementenvergunning Week - 28
Evenementenvergunning Week - 27
Evenementenvergunning Week - 27
Gemeente Simpelveld - aanvraag GPP op kenteken - Heiweg 150
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,procedure Week -26
Mededeling
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 26
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Gemeente Simpelveld 2019
Evenementenvergunning Week - 24
Evenementenvergunningen - week 23
Evenementenvergunningen - week 23
Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Irmstraat 25-27 Simpelveld
Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Irmstraat 25-27 Simpelveld - week 23
Verordening Startersleningen gemeente Simpelveld
Evenementenvergunning - week 23
Evenementenvergunningen - week 22
Evenementenvergunningen - week 22
Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) - week 22
Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP)
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 22
Verordening starterslening - week 22