Vergunningen Simpelveld

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Simpelveld. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Simpelveld. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Limburg van 27 maart 2020
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -12
Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) Week- 13
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -13
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -13
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 13
Gemeente Simpelveld - Verruimen blauwe zone naar 90 minuten - Patersplein (huisnr. 40)
Gemeente Simpelveld - Verruimen blauwe zone naar 90 minuten - Kommerstraat (Welzijns Medisch Centrum)
Gemeente Simpelveld - Verruimen blauwe zone naar 90 minuten - Patersplein (tussen Julianastraat en Patersweg)
Gemeente Simpelveld - Verruimen blauwe zone naar 90 minuten - Kloosterstraat (Rode Beuk)
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 12
Verkeersbesluiten week- 12
Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen van de gemeente Simpelveld (BRP)...
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -12
Noodverordening van kracht in verband met coronavirus
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen van de gemeente Simpelveld (BRP)...
Algemeen aanstellingsbesluit evenementenverkeersregelaars
Algemeen aanstellingsbesluit evenementen verkeersregelaars - week 9
Bekendmaking besluit aanwijzing dagen collectieve festiviteiten 2020 Week- 7
Gemeente Simpelveld - parkeerverbod Dr. Ottenstraat - Dr. Ottenstraat 6 t/m 44
Beleid inzake uitwegen
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -5
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 5
Kennisgeving Ambtshalve intrekken omgevingsvergunning week-5
Bekenmaking week -5
Bekendmaking Week -5
Beleidsregel Regionaal Afwegingskader Grootschalige Duurzame Energieopwekking
Gemeente Simpelveld - Wijzigen laad- en lostijd - Markt
Algemene plaatselijke verordening
Instructie voor de griffier van Simpelveld 2019
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Simpelveld 2020
Nadere regels jeugdhulp gemeente Simpelveld 2020
Verordening jeugdhulp gemeente Simpelveld 2020
Legesverordening 2020
Verordening afvalstoffenheffing 2020
Kwijtscheldingsverordening 2020
Mandaat- en volmachtbesluit gemeente Simpelveld 2010
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Simpelveld houdende regels omtrent de heffing en invordering...
Bekendmaking belastingverordeningen
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 50
Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen van de gemeente Simpelveld (BRP)...
Bekendmaking verordening zonnepanelenproject Parkstad- Gemeente Simpelveld 2016
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -50
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -49
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -48
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 48
Bekendmaking belastingverordening
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -47
Evenementenvergunning Week - 47