Vergunningen Simpelveld

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Simpelveld. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Simpelveld. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 34 detail
Evenementenvergunning - week 34 detail
Evenementenvergunning - week 34 detail
Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen van de gemeente Simpelveld (BRP) - week 33 detail
Evenementenvergunning - week 31 detail
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 30 detail
Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen van de gemeente Simpelveld (BRP) Week - 30 detail
Aanwijzingsbesluit gemeentelijke heffingsambtenaar, invorderingsambtenaar, WOZ ambtenaar detail
Aanwijzingsbesluit gemeentelijke deurwaarder detail
Beleidsnota Archeologie Gemeente Simpelveld detail
Beleidsregel tijdelijke versoepeling van de compensatiesystematiek van de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg detail
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -29 detail
Vaststelling ' beleidsregel tijdelijke versoepeling compensatiesystematiek structuurvisie wonen Zuid-Limburg'in de Gemeente Simpelveld detail
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -29 detail
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 29 detail
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 28 detail
Evenementenvergunning Week - 28 detail
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -28 detail
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) Uitgebreide voorbereidingsprocedure Week -28 detail
Evenementenvergunning Week - 27 detail
Evenementenvergunning Week - 28 detail
Evenementenvergunning Week - 28 detail
Evenementenvergunning Week - 27 detail
Gemeente Simpelveld - aanvraag GPP op kenteken - Heiweg 150 detail
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,procedure Week -26 detail
Mededeling detail
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 26 detail
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Gemeente Simpelveld 2019 detail
Evenementenvergunning Week - 24 detail
Evenementenvergunningen - week 23 detail
Evenementenvergunningen - week 23 detail
Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Irmstraat 25-27 Simpelveld detail
Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Irmstraat 25-27 Simpelveld - week 23 detail
Verordening Startersleningen gemeente Simpelveld detail
Evenementenvergunning - week 23 detail
Evenementenvergunningen - week 22 detail
Evenementenvergunningen - week 22 detail
Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) - week 22 detail
Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) detail
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 22 detail
Verordening starterslening - week 22 detail
Kennisgeving activiteitenbesluit milieubeheer week -21 detail
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -21 detail
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -21 detail
Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen van de gemeente Simpelveld (BRP) Week - 19 detail
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Week -19 detail
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,Week -19 detail
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,reguliere procedure Week -19 detail
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 19 detail
Evenementenvergunning Week - 19 detail